Drukuj

Henrykowskie Spotkania Kulturalne

organizowane przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie

pod przewodnictwem Prezesa Zdzisława Andziaka i Wiceprezesa Bogdana Andziaka

Pałac Siemczyno od sierpnia 2015 roku stał się miejscem, w którym odbywają się jedne z najciekawszych spotkań ludzi kultury, miłośników historii i artystów naszego regionu.

Raz w miesiącu, w sobotnie popołudnie, zjeżdżają się oni ze wszystkich stron województwa, by posłuchać ciekawego wykładu, obejrzeć wystawę, wziąć udział w koncercie i , a może przede wszystkim, podyskutować do woli z ludźmi, z którymi nie traci się na wymianie myśli. Co ciekawe – wszystkie atrakcje są bezpłatne, gdyż organizują je ludzie z pasją – dla siebie, swoich przyjaciół i znajomych, zapraszając do uczestnictwa w tych świętach intelektu i sztuki wszystkich, którym nie są one obojętne.

 

XLIV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie – 12 września 2020 r.

12 września 2020 roku po przerwie wakacyjnej tradycyjnie o godzinie 16.00 w Sali Kamiennej przypałacowego folwarku w Siemczynie odbyły się 44 Henrykowskie Spotkania Kulturalne.

Tym razem zagościło na nich 123 osoby.

Punktualnie o godzinie 16.00 wydarzenie rozpoczęli prezesi Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie p. Zdzisław i Bogdan Andziakowie. Powitali przybyłych gości oraz współtworzących to wydarzenie: prelegenta, przedstawicieli Stowarzyszenia Stacja Kultura oraz Zespół Wokalno-Muzyczny „Music Trio”.

Po powitaniu wiceprezes HSS p. Bogdan Andziak zaprosił do prelekcji p. Jerzego Hojdysa, który zaprezentował temat pt. „św. Jan Paweł II – Karol Wojtyła: z Wadowic do Czaplinka”. Prezentacja ta była niezwykle interesująca dla mieszkańców regionu, gdyż to właśnie w Czaplinku Karol Wojtyła, późniejszy Papież Jan Paweł II spędzał wolne chwile przyjeżdżając z Krakowa do swojego przyjaciela z ławy szkolnej p. Stanisława Hojdysa by korzystać z walorów ziemi czaplineckiej, a także uczestniczyć w spływach kajakowych po rzece Drawie i żeglować po jeziorze Drawsko.

Prelegent, syn przyjaciela Papieża, to niezwykły człowiek, który będąc z zawodu lekarzem kilka lat przebywał w Kołobrzegu pełniąc funkcję ordynatora oddziału rehabilitacji w kołobrzeskim szpitalu. Po wielu latach powrócił do Czaplinka i pracuje w szpitalu w Kańsku k/Złocieńca. Z zamiłowania jest żeglarzem również z doświadczeniem żeglarstwa morskiego.

Kolejnym punktem Spotkania była prezentacja wystawy poplenerowej zorganizowanej w komnatach pałacowych przez Stowarzyszenie „Stacja Kultura” wraz z artystami – uczestnikami pleneru rzeźbiarsko-malarskiego. Wystawę oraz dokonania Stowarzyszenia Stacja Kultura z Bornego Sulinowa zaprezentowały pani Prezes Gina Malinowski oraz Wiceprezes Lucyna von Schickedantz. Wystawa pokazywała prace, które powstały podczas III Międzynarodowego Pleneru Artystycznego pt. „Stacja Kultura 2020 Siemczyno”. Plener odbył się w okresie 27 sierpnia do 7 września na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Siemczynie.

Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem przybyłych gości. Bardzo wysoko oceniano poziom artystyczny prezentowanych prac. Artyści jednogłośnie stwierdzali, że było to możliwe dzięki idealnym warunkom jakie dla nich stworzono w czasie trwania pleneru. Ci, którzy już po raz trzeci uczestniczyli w organizowanym w tym miejscu plenerze podkreślali możliwość pracy w niewyremontowanej Sali balowej w pałacu. Surowość tej sali inspirowała i stanowiła natchnienie dla artystów. Nie zabrakło rozmów i dyskusji o prezentowanych dziełach, a także niezwykle charakterystycznej przestrzeni wystawienniczej.

Ostatnim, kończącym Spotkanie, punktem programu był występ Zespołu Music Trio w skład którego wchodzą trzy osoby: Monika/Staszek/Marcin. Zespół Music Trio na swoim koncercie zaprezentował głównie utwory Okudżawy wprawiając przybyłych gości w podniosły nastrój.

Publiczność była zachwycona. Nie zabrakło też bisów.

Jak zwykle Henrykowskie Spotkania Kulturalne przyniosły moc doznań dla przybyłych widzów i zaproszonych gości. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i cieszyć się kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu.

Po pożegnaniu widzów zaproszeni goście wraz z artystami przy skromnym poczęstunku mieli jeszcze czas na dyskusję o tym wydarzeniu.

 

Wideorelacja z XLIV Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie - 12 września 2020 roku (za obiektywem: Tadeusz Brożek, narracja: Robert A. Dyduła):

 

Autor: Robert A. Dyduła

XLIII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - odwołane z powodu Covid

XLII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - odwołane z powodu Covid

XLI Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - odwołane z powodu Covid

XL Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie – 29 lutego 2020 r.

29 lutego 2020 roku był dniem szczególnym z dwóch powodów. Jednym było to, że luty ma 29 dni zaledwie raz na cztery lata. Drugim zaś to, że czwórka zagościła przed Henrykowskimi Spotkaniami Kulturalnymi w Siemczynie.

Tego dnia Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zorganizowało jubileuszowe 40-te spotkania, na które przybyło około 120 zainteresowanych tym wydarzeniem gości.

Punktualnie o godzinie 16.00 wydarzenie to rozpoczął specjalnie na tę okazję przygotowany film prezentujący historię zorganizowanych dotychczas trzydziestu dziewięciu Henrykowskich Spotkań Kulturalnych, które odbyły się w okresie od sierpnia 2015 roku do stycznia 2020 roku.

Po filmie Prezes i Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie Zdzisław i Bogdan Andziakowie powitali przybyłych gości. Odnieśli się także do zaprezentowanego obrazu wskazując na fakt jak wielu prelegentów, artystów, zespołów tanecznych, śpiewaczych i teatralnych gościło w ścianach siemczyńskiego folwarku na Spotkaniach Kulturalnych dzieląc się swoimi pasjami, wiedzą oraz kunsztem tworzonych przez siebie dzieł. Jednym słowem podczas dotychczasowych trzydziestu dziewięciu spotkań każdy z gości mógł znaleźć coś co go zainteresowało, a lokalni i regionalni artyści i pasjonaci mieli okazję zaprezentować to co dal nich ważne lub najważniejsze.

Po powitaniu wiceprezes stowarzyszenia Bogdan Andziak zapowiedział występ Zespołu Tanecznego „Czarna Mamba”.

Zespół, którego choreografem jest Dzidka Harańczyk, w barwnych strojach zaprezentował układ taneczny „Jive”. Występ ten raz, że zaskoczył, dwa to zachwycił publiczność. Po tej dawce sztuki nadszedł czas na historię.

Tym razem pan Tomasz Obłoj zaprezentował temat bliski swemu sercu, a mianowicie „Historię gorzelnictwa na Pomorzu”. Pan Tomasz jest wnukiem Wacława Demiańskiego, który w 1935 roku ukończył Krajową Szkołę Gorzelnictwa w Dublanach koło Lwowa. Podczas prelekcji stwierdził on, że ma moralny obowiązek zachować tradycję i pamięć o przemyśle fermentacyjnym i jego znaczeniu. Będąc współwłaścicielem Gorzelni Rolniczej zadbał o to by część zabytkowa wyposażenia jego gorzelni została wpisana do wojewódzkiego rejestru ruchomych zabytków techniki. Temat spotkał się z zainteresowaniem słuchaczy, którzy nie do końca zdawali sobie sprawę jak przemysł ten, historycznie bardzo popularny, współcześnie stał się zawodem ginącymi i zaniedbanym. Dzięki temu wykładowi mieliśmy też okazję prześledzić historię gorzelni na Pomorzu, które w dniu dzisiejszym są w większości obiektami opuszczonymi, zaniedbanymi i wręcz zapomnianymi.

Po prelekcji ponownie pod sceną zagościł Zespół „Czarna Mamba” z układem tanecznym „Biały Niemen”. Tytuł ten doskonale odzwierciedlały zwiewne, białe stroje artystek. „Czarna Mamba” to kilkanaście pełnych finezji i energii pań, które wypełniając scenę ruchem odzwierciedlającym oddającym barwy muzyki wywarły na odbiorcach niesamowite wrażenie i chyba każdy żałował, że był to tylko jeden układ taneczny.

Po krótkiej przerwie goście mogli obejrzeć fragment programu TVP1 „Zakochaj się w Polsce” traktujący o Siemczynie, a w którym o jego historii i legendach opowiadał Tomaszowi Bednarkowi w przypałacowym parku Bogdan Andziak przyodziany w sarmacki strój.

Ostatnim, lecz niezwykle dynamicznym, taktem tego spotkania był występ rockowego zespołu „Still Contract” w składzie: Michał Heppner – gitara basowa i słowa, Janusz Całość – gitara i muzyka, Tomasz Zeń – gitara oraz Jagoda Springer – vocal. Przestrzeń „Sali Kamiennej” wypełniły głośne, lecz pełne wirtuozerii muzyków brzmienia znanych i autorskich utworów. Podziwiać mogliśmy piękne solówki gitarzystów oraz niezwykłe brzmienie gitary basowej. Dopełnieniem było świetlenie okraszone oparami dymu unoszącego się nad sceną, przez który przedzierały się dźwięki, które z pewnością słyszeli nawet ci mieszkańcy Siemczyna, którzy nie przyszli na to wydarzenie. Było czego posłuchać.

Mocny rock zakończył jubileuszowe czterdzieste spotkanie, a po zakończeniu wszyscy opuszczający „Salę Kamienną” goście byli pod wrażeniem różnorodności doznań tego popołudnia.

Pozostaje nam czekać na kolejne marcowe spotkanie, które odbędzie się już za miesiąc. A co tam zobaczymy, poznamy i usłyszymy tego nie wie jeszcze nikt.

> wideorelacja <

Autor: Robert A. Dyduła

Zdjęcia: Robert A. Dyduła

Opracował: Robert A. Dyduła

XXXIX Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie – 18 stycznia 2020 r.

XXXIX Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie miały miejsce 18 stycznia 2020 roku o godz. 16.00 w „Sali Kamiennej” przypałacowego folwarku.

Przybyłych gości przywitał Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie p. Zdzisław Andziak, który oddając prowadzenie tego pierwszego w 2020 roku spotkania Wiceprezesowi p. Bogdanowi Andziakowi, który wraz z czaplinecką animatorką kultury p. Aliną Karolewicz dokonał krótkiej prezentacji występujących tego wieczoru gości.

Przed przybyłymi gośćmi (obecnych było ok. 70 osób) pierwszy wystąpił p. Wiesław Krzywicki. Pan Wiesław jest znanym w regionie społecznikiem zaangażowanym w życie Czaplinka zarówno jako działacz Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka, jak i z racji swojej pasji – żeglarstwa - członek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z pałacem w Siemczynie współpracuje aktywnie od chwili zarejestrowania Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, którego ze względu na swe zasługi jest honorowym członkiem, a także zastępcą redaktora naczelnego periodyku pt. „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie”, w których tworzeniu bierze aktywny udział od chwili powołania ich do życia, czego, nota bene, był współinicjatorem. Tego popołudnia p. Wiesław przybliżył słuchaczom początki osadnictwa na Ziemi Czaplineckiej. Temat, który zaprezentował okazał się niezwykle interesujący dla gości spotkania, gdyż każdemu z obecnych ziemia ta jest bliska tak sercu, jak i duszy. Okazał się on tym bardziej interesujący, gdyż p. Wiesław wskazał także na obszary tego zagadnienia, które nie są powszechnie znane. W kuluarach zaś wspomniał, iż jego prezentacja tylko częściowo przybliżyła temat, gdyż jest jeszcze wiele wątków, godnych uwagi, które nie sposób było poruszyć ze względu na ograniczony czas prezentacji.

Po tym wystąpieniu p. Alina Karolewicz przedstawiła rodowitą czapliniankę p. Genowefę Polak, która po zakończeniu pracy w szkolnictwie zaangażowała się w pracę samorządu w Czaplinku będąc członkiem Rady Miasta, a także w kolejnej kadencji pełniąc funkcję przewodniczącej tejże. Pani Genowefa, pełna energii i radości życia, nie poprzestała na tym, gdyż po raz drugi już jest radną Powiatu Drawskiego. Jednak na tym spotkaniu p. Genowefa zaprezentowała swoją pasję, która pochłania ją dogłębnie od blisko 10-ciu lat. Jest to sztuka decoupage’u. Wszyscy zebrani goście byli wręcz olśnieni pięknem jej prac, a sama autorka krótko przedstawiła techniki swojej pracy wskazując, że jest to forma tworzenia z tak wieloma możliwościami technicznymi, jak tylko sam twórca, jego indywidualizm i kreatywność zechce. Przybyłych gości zachwyciło piękno, finezja i kunszt dzieł wykonanych rękoma p. Genowefy.

Ostatnim aktem spotkania był występ Zespołu Śpiewaczego „La Bazuna”, który powstał niedawno, bo w 2019 roku z potrzeby serc jego członków, tj. członków Klubu Seniora „Krystynka”. Kierownikiem zespołu jest p. Barbara Krupka. Członkowie zespołu swój wolny czas poświęcają pasji śpiewania i muzykowania tak ku radości swojej, jak i słuchaczy. Zespół choć młody i niedoświadczony został jednak już doceniony zdobywając statuetkę „Srebrne Skrzydła” podczas II Konkursu Piosenki Wojskowej i Patriotycznej w Świdwinie oraz wyróżnienie na IV Seniorskim Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Czaplinku. Inauguracyjny występ Zespołu miał miejsce podczas Święta Rzepy w pobliskim Rzepowie. „Salę Kamienną” przypałacowego folwarku wypełniły dźwięki akordeonów i perkusji, które towarzyszyły barwnym i dźwięcznym głosom śpiewaków.

Uważam, że każdy kto przybył na Henrykowskie Spotkania Kulturalne do Siemczyna w te sobotnie popołudnie znalazł dla siebie coś interesującego.

Ciekawym elementem kończącym, przed podziękowaniami złożonymi na ręce występujących przez p. Bogdana Andziaka, było krótkie wystąpienie hrabiego Waldemara Jerzego Bach-Żelewskiego, który opowiedział krótko o szlachcie wielkopolskiej i możliwościach jej współpracy z Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie. Po zakończeniu wydarzenia goście opuścili „Salę Kamienną” oczekując kolejnego, jubileuszowego 40-go Henrykowskiego Spotkania Kulturalnego w Siemczynie, które odbędzie się w lutym. Cóż wówczas zobaczymy, co usłyszymy? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce bo 29 lutego 2020 roku.

Wideorelacja z wydarzenia > kliknij < (obiektywem Tadeusza Brożka)

Autor: Robert A. Dyduła

Zdjęcia: Marcin Łukasz, Tadeusz Brożek

Opracował: Robert A. Dyduła

XXXVIII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie – 7 grudnia 2019 r.

XXXVIII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie odbyły się 7 grudnia 2019 r. o godz. 16.00 w „Sali Kamiennej” Zespołu Pałacowo-folwarcznego.

Blisko 110-ciu gości powitali Prezes i Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie p. Zdzisław i Bogdan Andziakowie.


Henrykowskie Spotkania Kulturalne oprócz krzewienia historii podczas licznych prelekcji, jak również kultury i sztuki poprzez koncerty, wystawy, spektakle czy wernisaże, pełnią rolę sprawozdawczą z różnych działań mających miejsce na Pojezierzu Drawskim i Województwie Zachodniopomorskim. I tak ostatnio w Czaplinku obchodzono 20-lecie istnienia czaplineckiego Klubu Seniora. Dlatego też p. Bogdan Andziak zaprosił p. Tadeusza Brożka do zaprezentowania zrealizowanego przez siebie reportażu z tego wydarzenia. Po 8-minutowej projekcji filmu, korzystając z obecności tego popołudnia p. Krystyny Wojtowicz, będącej od 20-tu lat szefową czaplineckiego Klubu Seniora, zaproszono ją, aby opowiedziała krótko o długiej już historii Klubu.

Po tym, pozaplanowym, punktem programu rozpoczęto właściwą realizację programu, z którym można było zapoznać się wcześniej na rozwieszonych afiszach, portalach samorządowych i pozarządowych, jak również w lokalnej prasie.

Do prelekcji zaproszono p. Jarosława Leszczełowskiego, który od wielu lat zajmuje się historią ziem drawskiej i wałeckiej. Jest autorem 28 książek o dziejach tego regionu. Zaś za jego zasługi w popularyzowaniu historii naszej Małej Ojczyzny władze miast Złocieniec i Mirosławiec nadały mu tytuł honorowego obywatela. Tym razem p. Jarosław opowiadał jednak o czymś innym niż region, choć ściśle związanym z nim i historią. Postarał się zachęcić wszystkich słuchaczy do badania swoich korzeni, a prezentację swoją oparł na własnych wieloletnich badaniach dotyczących rodziny Leszczełowskich, czy właściwiej pierwotnie Leszczyłowskich. Prezentacja pt. „Leszczyłowscy 1460-1914, czyli jak szukać własnych korzeni” wzbudziła duże zainteresowanie, a pragnący głębiej zbadać temat mieli możliwość nabycia najnowszej książki autorstwa prelegenta traktującej o takich badaniach i poszukiwaniach.


Następnym punktem programu była wystawa rzeźb autorstwa p. Edwarda Szatkowskiego, którego do zabrania głosu poprosił p. Bogdan Andziak. Pan Edward jest znanym w regionie artystą rzeźbiarzem, który swoją przygodę ze sztuką zaczynał w pracowni plastycznej Biblioteki Młodzieżowej w Czaplinku. Jest autorem wielu prac, które eksponowane były nie tylko w regionie, lecz kraju i za granicą. Dużo by mówić a karierze artystycznej p. Edwarda, lecz najlepiej o jego talencie opowiadają rzeźby, które stworzył. Zachwyciły swoim kunsztem i fantazją zarówno pomysłu, jak i wykonania wszystkich obecnych w tym dniu na Spotkaniu. A pamiętać należy, że zaprezentowana została tylko niewielka część prac autora i z powodów czysto technicznych tylko te prace o mniejszych gabarytach.

Ostatnim epizodem tego sobotniego popołudnia był koncert Zespołu „Kotwica mieleńska”. Niedawno minął listopad i Święto Niepodległości stąd dedykowany temu koncert pt.: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. I tak w duchu patriotycznym mogliśmy wysłuchać programu słowno-muzycznego zaprezentowanego przez Zespół, którego członkowie na koncert przyjechali specjalnie z Mielna i Koszalina. Wspaniałym jest to, że wszystkie utwory prezentowane przez Zespół są ich autorstwa, którego kierowniczką jest społeczniczka p. Alina Szybowska, a opiekę muzyczną nad zespołem sprawuje jego kierownik muzyczny p. Henryk Zajączkowski, który jako muzyk zawodowo związany jest z Filharmonią Koszalińską.


Wszyscy goście, w duchu patriotycznej zadumy po wystąpieniu „Kotwicy mieleńskiej”, podziwu dla kunsztu rzeźbiarskiego p. Edwarda Szatkowskiego, a także rozważając jak ważne są korzenie rodzinne i jak warto je badać do czego zachęcał i ukierunkowywał jak to robić p. Jarosław Leszczełowski, rozeszli się do domów żałując, że było to ostatnie Spotkanie Kulturalne w Siemczynie w roku 2019. Równocześnie wracając do domów przekonani byli, że kolejne Spotkania będą równie inspirujące i motywujące do działania, jak te dotychczasowe. Najlepszym przykładem trwałości raz rozpoczętych działań jest czaplinecki Klub Seniora, który już od 20 lat zrzesza seniorów z regionu, zapewniając im wspólne spełnianie swoich pasji.

Tak dobiegły końca XXXVIII już Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie.

Wideorelacja z XXXVIII Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie (realizacja: Tadeusz Brożek)

> kliknij tutaj <

Program słowno-muzyczny Zespołu "Mieleńska kotwica" pt. "Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek" (realizacja: Tadeusz Brożek)

> kliknij tutaj <

Autor: Robert A. Dyduła

Zdjęcia: Wiesław Krzywicki

Wideo: Tadeusz Brożek

Opracował: Robert A. Dyduła

XXXVII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie – 23 listopada 2019 r.

     XXXVII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie odbyły się tradycyjnie w sobotnie popołudnie 23 listopada 2019 roku o godzinie 16.00 w „Sali Kamiennej” Zespołu Pałacowo-folwarcznego w Siemczynie.

     Przybyłych licznie gości (ponad 100 osób) powitali Prezes i Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie: Zdzisław i Bogdan Andziakowie.


Henrykowskie Stowarzyszenie od wielu lat oprócz dbałości i opieki nad zabytkami, a szczególnie barokowym pałacem w Siemczynie, organizuje wiele wydarzeń i działań związanych z krzewieniem historii, kultury i sztuki. Wiąże się to także ze współpracą z wieloma instytucjami, urzędami i organizacjami pozarządowymi.

Tego sobotniego popołudnia w progach siedziby stowarzyszenia zagościło Stowarzyszenie Historyczne Pamięć i Tożsamość z Brojc. O działalności tego stowarzyszenia opowiedział, zaproszony do zabrania głosu, p. Łukasz Goszczyński wspierany multimedialnie przez p. Kamila Przywarę. Stowarzyszenie to zostało założone w 2014 roku i obecnie ma 19 członków, którzy są pasjonatami historii, szczególnie tej związanej z regionem siedziby stowarzyszenia, czyli Gminy Brojce i Powiatu Gryfickiego.


Po tej krótkiej prezentacji na scenę zaproszono p. Wiolettę Krzemińską, która jest instruktorką śpiewu zespołów i solistów w Złocienieckim Ośrodku Kultury. Przybyli na to spotkanie goście mieli przyjemność wysłuchać patriotycznych piosenek: „Siekiera, motyka” oraz „Pałacyk Michla” w wykonaniu:

- Zespołu „Słoneczka”, czyli najmłodszych dzieci, w składzie: Zuzia Czerwińska, Wiktoria Kramek, Daria Kaczmarek, Paulina Bębas i Wiktoria Waloryszak;

- Zespołu „Łobuzerki” w składzie: Maja Werner, Karolina Olszewska, Aurelia Lebiecka, Jasmina Sierant i Wiktoria Gliszczyńska;

- Zespołu „Chochliki”, najstarszej grupy śpiewającej już od 10 lat, w skład której wchodzą: Emilka Dąbrowska, Aleksandra Stasieluk i zespołowy rodzynek Michał Krzemiński;

- Solistek: Zuzi Kaczor, Hani Dominowskiej, Małgorzaty Kwiateckiej i Hani Wiśniewskiej.

Młodzi artyści występujący na scenie ubrani byli w stroje obrazujące czasy wojenne, a zaśpiewane przez nich utwory bezpośrednio nawiązywały do warszawskich zakazanych piosenek związanych z dniem 11 listopada, czyli Świętem Niepodległości.


Kolejnym, niezwykle intrygującym punktem programu były dwie prelekcje stojące pod znakiem wolnomularstwa, ruchu filozoficzno-moralnego, który w nowoczesnej formie narodził się w początkach XVIII stulecia, a swoimi korzeniami sięga średniowiecza – epoki katedr i cechów budowlanych.

Pierwszy z prelegentów p. Wojciech Mościbrodzki, Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Rzeczpospolitej Polski, jednej ze współczesnych polskich obediencji masońskich, przedstawił słuchaczom dzisiejsze wolnomularstwo, jego idee i wartości.


Drugi prelegent p. Andrzej Kuczkowski, zawodowo kierownik Działu Archeologii Muzeum w Koszalinie, a także pasjonacko badacz i miłośnik Pomorza, opowiedział o Lożach masońskich działających od połowy XVIII wieku do 1933 roku w naszym regionie. Mogliśmy usłyszeć o tajemniczym złotym mieczu i wspólnie z prelegentem rozwiązywać tajemnicę masońskiego szyfru. Uczestnicy spotkania mogli też poznać tragiczne losy masonów w nazistowskich Niemczech.


Spotkania Kulturalne nie zachowałyby swojej, wypracowanej przez minione lata, formuły, gdyby zabrakło na nich większej dawki, niż ta na rozpoczęcie, występów artystycznych i tutaj na wysokości zadania stanęła, wielokrotnie już goszcząca w Pałacu Siemczyno, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Drawska Pomorskiego pod batutą i z aktywnym muzycznym udziałem Tomasza Stawickiego, nauczyciela muzyki w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim.

Niezwykle dynamiczny, gdyby zapożyczyć terminologii sztuki olśniewająco barwny, koncert przeniósł słuchaczy w krainę marzeń, oderwaną od rzeczywistości.


Nikt z obecnych nie żałował, że doczekał do końca spotkania i jestem pewien, że z uwagą i ciekawością odnotował termin kolejnego spotkania, które odbędzie się 7 grudnia 2019 roku wnosząc do jego kalendarium kolejne, niezapomniane, przeżycia i doznania. A jaka będzie tematyka tego spotkania? Dowiemy się już niebawem. A do uczestnictwa, także aktywnego jako współtwórców, wszystkich serdecznie zapraszam.

Reportaż filmowy Tadeusza Brożka

^ kliknij ^

Koncert młodzieży ze Złocienieckiego Ośrodka Kultury oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Drawska Pom.

^ kliknij ^

Autor: Robert A. Dyduła

Zdjęcia: Wiesław Krzywicki, Łukasz Goszczyński

Film: Tadeusz Brożek

Opracował: Robert A. Dyduła

XXXVI Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie – 12 października 2019 r.

              XXXVI Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie odbyły się tym razem w sobotę 12 października 2019 r., jak zawsze o godzinie 16.00. Były one jednak niezwykłe i to z kilku powodów.

              Po pierwsze tego samego dnia o godzinie 14.30 odbyło się pasowanie trzech osób na rycerzy zakonu templariuszy, którego jedyną polską komandorię powołano do życia blisko miesiąc wcześniej w Siemczynie, a którą nazwano „Pomerania”.

             Tak więc otwierający XXXVI Henrykowskie Spotkania Kulturalne Prezes i Wiceprezes HSS Zdzisław i Bogdan Andziakowie zaprosili na środek rycerzy zakonu templariuszy, jak również nowo pasowanych rycerzy, w imieniu których kilka słów o misji i działaniach zakonu powiedział jej Komandor Sir Robert Piątkowski.

             Kolejną niespodzianką, poza planowanymi działaniami, była pieśń religijna rozpoczynająca to wydarzenie, a zaśpiewana a cappella przez gości z Niemiec pod kierownictwem pani Gerlinde.

 Po takim wstępie rozpoczęło się wystąpienie nauczyciela historii ze szkoły ponadpodstawowej w Łobzie p. Marcina Kuchto, który wprowadził zgromadzonych gości w okres potopu szwedzkiego, a w zasadzie to jego zakończenie. Zaprezentował on bowiem temat pt. „Hetman Stefan Czarniecki na Ziemi Drawskiej w latach 1657-59”. Temat ten był szczególnie interesujący w aspekcie faktu, że to właśnie Siemczyno (ówczesne Heinrichsdorf) było miejscem rozpoczęcia i zakończenia potopu szwedzkiego o czym pisał historyk Ludwik Kubala oraz kronikarz Chryzostom Pasek, a literacko przybliżył czytelnikom ten fakt polski noblista Henryk Sienkiewicz.

Przy okazji swojego wystąpienia p. Marcin Kuchto zaprezentował prace plastyczne dotyczące tego tematu, a wykonane przez młodzież licealną z Łobza.

          Przed przerwą kawową zaprezentowana została także artystka malarka p. Elżbieta Majewska, której niezwykle barwne i kolorystycznie ekspresyjne obrazy eksponowane były na ścianach „Sali Kamiennej” pod wspólnym tytułem „...poezja życia malowana obrazem...”. Artystka krótko opowiedziała o swojej pasji zachęcając do obejrzenia wystawy i prezentowanych na niej obrazów, co uczestnicy spotkania chętnie zrobili i wcale nie skończyli, lecz wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej zaangażowali się w ich oglądanie i omawianie podczas ogłoszonej krótkiej przerwy kawowej.

            Po przerwie wystąpił z muzyką i piosenkami lat 70-tych Zespół wokalny „Ontis” z Sitna. Zespół ten tworzy pięć pań i jeden pan, a powstał on ponad trzydzieści lat temu, kiedy to 5 nastoletnich koleżanek postanowiło razem zaśpiewać. Po wielu latach przerwy, kiedy to panie zajęte były swoimi rodzinami i pracą zawodową, postanowiły one zespół reaktywować co miało miejsce ok. 3 lat temu.

Sama nazwa zespołu to zmyślne przestawienie na wspak liter nazwy miejscowości, z której pochodzą artystki, tj. Sitna.

W skład zespołu wchodzą: Beata Eckert, Izabella Malinowska, Agnieszka Kołodziejczak, Katarzyna Więckowska oraz prowadząca Edyta Mech. Wszystkie panie śpiewają, a nagłośnieniem i oświetleniem zajmuje się towarzyszący im p. Wojciech Więckowski.

Koncert zatytułowany został „Z piosenką przez życie... od młodości... do starości” co moim zdaniem doskonale oddało zarówno klimat prezentowanych utworów, jak i ich treści.

           Jakby tego raju dla uszu gości było mało to XXXVI Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie zakończył ponowny występ gości z Niemiec, którzy zaprezentowali tym razem dwie pieśni religijne. Goście Ci znaleźli się w Siemczynie, gdyż wybrali hotel w folwarku na swoje spotkanie rodzinne, a przy okazji uświetnili wydarzenie zorganizowane przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie.

            Po ogłoszeniu terminu i tematyki, niezwykle interesującej i tajemniczej, kolejnych XXXVII Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w listopadzie 2019 r. wszyscy goście, a było ich ok. 90, rozjechali się do swoich domów pełni wrażeń i doznań po tym niezwykłym spotkaniu.

Reportaż filmowy Tadeusza Brożka

^ kliknij ^

Koncert Zespołu "ONTIS", realizacja: Tadeusz Brożek

Autor: Robert A. Dyduła

Zdjęcia: Wiesław Krzywicki

Film: Tadeusz Brożek

Opracował: Robert A. Dyduła

 

XXXV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - odbyły się  7 września 2019 roku.

Po 3-miesięcznej, letniej, przerwie 7 września 2019 roku o godzinie 16.00 Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie pod kierownictwem Prezesa Zdzisława Andziaka i Wiceprezesa Bogdana Andziaka rozpoczęło V Sezon Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie. Równocześnie, wzorem lat poprzednich, połączono to wydarzenie z IX Europejskimi Dniami Dziedzictwa i Zachodniopomorskimi Dniami Dziedzictwa w Siemczynie.

            To sobotnie wydarzenie odbyło się pod egidą Stowarzyszenia „Stacja Kultura” z Bornego Sulinowa. Tak więc licznie, tego dnia, przybyłych gości (ponad 150) powitali gospodarze, tj. Prezes i Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie (HSS) Zdzisław i Bogdan Andziakowie wraz z Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia „Stacja Kultura” p. Longiną Malinowski i p. Lucy von Schickedantz.

            Wiceprezes HSS Bogdan Andziak, po powitaniu przybyłych gości, zaprosił na środek „Sali Kamiennej”, gdzie odbywało się to wydarzenie, p. Robert Piątkowskiego przedstawiając go, jako komandora zakonu rycerskiego templariuszy oraz obwieszczając powstanie oficjalnej polskiej komandorii tegoż Zakonu w Siemczynie z lokum w dwóch komnatach piwnic zabytkowego, barokowego Pałacu w Siemczynie.

Sir Robert Piątkowski (przyp. red.: taki bowiem tytuł nadaje sam Wielki Mistrz Zakonu po uprzednim zdaniu egzaminów rycerskich przez kandydata) krótko przedstawił siemczyńską Komandorię Zakonu Templariuszy nazwaną przez jej członków (obecnie 6 rycerzy) „Pomerania”.

            Następnie głos oddano Wiceprezes „Stacja Kultura” p. Lucy von Schickedantz, będącej nie tylko pisarką, ale równocześnie autorką scenariusza przedstawienia słowno-muzycznego, które miało uświetnić późniejsze chwile tego sobotniego pięknego popołudnia.

            Jako pierwszy, przed publicznością, wystąpił p. Wiesław Bartoszek z Bornego Sulinowa. Od wielu lat pan Wiesław znany jest jako aktywny organizator Zlotu Militarnego odbywającego się raz do roku w Bornem Sulinowie.

Zaprezentował on z pełną energią i pasją temat bliski swemu sercu, a mianowicie historię Bornego Sulinowa, które jeszcze kilkanaście lat temu nie znajdowało się na żadnej cywilnej mapie.

            Po tym, niezwykle fascynującym, wystąpieniu zgromadzeni, na „Sali Kamiennej” folwarku, goście poproszeni zostali o przejście na „Salę Ceglaną”, gdzie prezentowano liczne prace malarskie i rzeźbiarskie będące efektem kończącego się, a odbywającego w Pałacu w Siemczynie, II Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2019”.

O plenerze i jego finałowej wystawie krótko opowiedziała mecenas tej wystawy i równocześnie komisarz pleneru Longina Malinowski. W plenerze udział wzięło 13 artystów z: Ukrainy, Litwy, Niemiec i Polski. Licznie przybyli także młodzi adepci sztuki z Bornego Sulinowa i pobliskich miejscowości. Plener ten odbył się dzięki życzliwości wielu osób, instytucji i organizacji wymienionych z imienia, nazwiska i nazwy. Szczególne podziękowania za wsparcie skierowano do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie oraz do p. Krzysztofa Lisa starosty Powiatu Szczecineckiego za objecie tego pleneru patronatem honorowym, a także pomoc w jego organizacji. Za objęcie tego działania patronatem medialnym podziękowano Gawex Media ze Szczecinka.

Wystawa poplenerowa rozpoczęła swoistą „wędrówkę” pięknych prac, niezwykle utalentowanych artystów, po miastach Pomorza Zachodniego by ją zakończyć finałową wystawą w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku.

            Po chwilach żarliwych dyskusji dotyczących prezentowanych prac i całego pleneru goście wraz z artystami wrócili do „Sali Kamiennej”, by przeżyć niezapomniane chwile podczas spektaklu autorstwa Lucy von Schickedantz pt.: „Grzeczne kobiety nie tworzą historii”.

W spektaklu tym publiczność ożywiły słowne prezentacje w wykonaniu Giny Malinowski i Lucy von Schickedantz oraz muzyczno-wokalne w wykonaniu Ewy Brojek-Polakowskiej i Natalii Dąbrowskiej ze studia wokalnego „MAYOL” z Kołobrzegu.

            Późnym wieczorem zakończyły się obchody Europejskich Dni Dziedzictwa i XXXV Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie. Każdy z gości opuszczał podwoja Pałacu w Siemczynie, duchowo i estetycznie podbudowany, oczekując jednocześnie na kolejne, październikowe, Spotkania Kulturalne i rozważając cóż nowego i, jak zawsze, zaskakującego one przyniosą.

            Jednak Europejskie Dni Dziedzictwa nie zakończyły się dla Siemczyna wraz z tym sobotnim wydarzeniem. Bowiem już następnego dnia, w niedzielę 8 września 2019 roku, także o godzinie 16.00 w sali koncertowej, zwanej „Salą Kamienną” odbył się koncert Opery na Zamku w Szczecinie. Był to koncert pt.: „2019 rokiem 200. Stanisława Moniuszki” i jak łatwo sobie wyobrazić tematem wiodącym i przewodnim tego wspaniałego koncertu były utwory tego wielkiego, polskiego kompozytora. Na scenie wystąpili: Olha Bila, grająca na fortepianie, Lucyna Boguszewska, sopran, Janusz Lewandowski, bas-baryton. Artystom towarzyszył kwartet smyczkowy w składzie: I skrzypce – Misza Tsebriy, II skrzypce – Olga Kharytonova, Altówka – Natalia Lebedeva i Wiolonczela – Małgorzata Olejak.

Koncert ten był niczym miód dla uszu licznie przybyłych gości, którzy mogli delektować się barwami głosów i cudownym brzmieniem instrumentów.

Po zakończeniu tej duchowej uczty rozchodzący się goście nie mogli się nachwalić wirtuozerii wykonawców oraz piękna polskiej muzyki klasycznej. Teraz pozostaje nam czekać na październikową odsłonę Henrykowskich Spotkań Kulturalnych.

Relacja filmowa z XXXV Henrykowskich Spotkań Kulturalnych i IX Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie - kliknij!

 

 

 

 

 

Autor: Robert A. Dyduła

Zdjęcia i film: Tadeusz Brożek

Opracowanie: Robert A. Dyduła

XXXIV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie – odbyły się 12 maja 2019 roku. W „Sali Kamiennej” Zespołu Pałacowo-folwarcznego w Siemczynie zagościło wiele osób (ok. 80), którym bliska jest kultura i sztuka nie tylko regionu, ale także ta ogólnopolska i zagraniczna.

Pierwszy wystąpił p. Marcin Kuchto badacz historii i pedagog z Drawska Pomorskiego prezentując prelekcję pt.: „Wojna siedmioletnia i czasy napoleońskie na Ziemi Drawskiej”. [tu zdj. nr XXXIVa] Temat był tym bardziej ciekawy, że prezentował wiele wątków historii okresu napoleońskiego, które dotyczyły najbliższego regionu, który jest domem większości z obecnych. Okazało się, że wiele z tej historii jest wręcz nieznanej i nie do końca zbadanej. Tym bardziej okazało się to interesujące i równocześnie inspirujące do dalszych badań tej tematyki.

Drugim elementem tego popołudnia była wystawa p. Czesławy Hamerskiej z Czaplinka. Wystawa pod tytułem „Filiżanka z porcelany” wzbudziła ogromny zachwyt gości tego spotkania. [tu zdj. nr XXXIVc] Raz, że wiele prezentowanych egzemplarzy ceramiki było niepowtarzalnych i pochodziło niemal z całego świata. Dwa, że prezentowana kolekcja ponad 1000 szt. dzieł ceramicznych okazała się tylko częścią całych zbiorów pani Czesławy. Ponadto p. Czesława prezentując swój zbiór potrafiła opowiedzieć historię niemalże każdego z eksponatów. Nieczęsto zdarza się oglądać w jednym miejscu tak olbrzymią kolekcję wyrobów ceramicznych i fajansowych. Było to niesamowitym doświadczeniem i zrozumieniem, jak pasja kolekcjonerska potrafi doprowadzić do zdobycia, a później prezentowania takiego ogromnego zbioru eksponatów, którego pięknem zachwycali się goście tego spotkania. Wszyscy byli zdumieni, że są ludzie tak wytrwali w realizowaniu swoich pasji co owocuje, często dzięki Spotkaniom Kulturalnym w Siemczynie tym, że wiele osób nie związanych z taką pasją może korzystać z dobrodziejstwa jej oglądania, rozmowy z twórcami, artystami i pasjonatami. Często wzbudza to także chęć zintensyfikowania i realizacji swoich, często zaniedbywanych, pasji.

Wieczór zakończył koncert p. Agaty Kondziołki z Karlina pt.: „Niemen w kobiecym wydaniu”. [tu zdj. nr XXXIVd] Czesława Niemena każdy zna i wielu uwielbia jego twórczość. Nie każdy jednak ma okazję obcowania z jego utworami w wykonaniu żeńskim. Koncert był niezwykłą prezentacją zdolności wokalnych artystki. Napawał zadumą, tchnął wspomnienia i cieszył się poprzez tą wielorakość ogromnym zainteresowaniem zgromadzonych tego wieczoru gości.

Tak zakończyły się ostatnie w sezonie IV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie i wielu gości pytało o termin kolejnych oczekując nowych doświadczeń, przeżyć i natchnień.

Autor: Robert A. Dyduła

Opracował: Robert A. Dyduła

XXXIII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - (13.04.2019 r.) Dla miłośników regionu oraz pasjonatów jego historii Pałac w Siemczynie stał się ważnym elementem popularyzowania zdobytych wiadomości, promowania napisanych książek i podejmowania dyskusji na poruszane w nich tematy. Dr Zbigniew Mieczkowski nie pierwszy już raz był gospodarzem naukowej części Henrykowskich Spotkań Kulturalnych. Tym razem prezentował niezwykle obszerny materiał zgromadzony w niedawno wydanej książce pt. "Łączy nas Drawa". Ta potężnych rozmiarów publikacja jest, jak sam autor określa "monografią rzeki", uwzględniającą historię ziem położonych nad Drawą, opisującą atrakcje przyrodnicze, zamki, szlaki turystyczne, znakomitości personalne, osiągnięcia gospodarcze i ciekawostki różnego autoramentu. Setki znakomitych fotografii i zgromadzonych dokumentów nie tyle uzupełniają, co ubarwiają i uwiarygodniają kilkaset stron bezcennych, naukowo uporządkowanych wiadomości. Trudno się dziwić, że prezentacja doktora Mieczkowskiego przez pełną godzinę skupiała uwagę licznie zgromadzonych słuchaczy, m.in. kilkudziesięciu osób reprezentujących Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wałczu.

Po części naukowej nastąpiła uczta artystyczna. Na scenie w świetle reflektorów pojawiła się wtulona w domowy fotel pani, przeglądająca album z pamiątkowymi fotografiami, z rozczuleniem wspominająca sanatoryjny flirt z pewnym Marianem. Poznali się, spędzili ze sobą wiele upojnych chwil, w końcu nastąpiło nieuniknione rozstanie, a teraz wracają wspomnienia... Skąd to wiemy? Otóż o wszystkim śpiewająco opowiada wyłaniająca się z ciemności grupa elegancko ubranych pań i panów w towarzystwie perkusisty i trzech mistrzów akordeonu. "Umówiłem się z nią na dziewiątą", "W parku pod platanem pani siądzie z panem", "Już późno, a nam się wcale nie chce spać", "Besame mucho", w końcu "Już nigdy nie zobaczę twych oczu za mgłą" - snuł się przebój za przebojem w znakomitym wykonaniu zespołu "Marianki" z Czaplinka pod dyrekcją Magdaleny Urlich. Całości dopełniła taneczna niespodzianka - cha-cha wykonana przez piękne i tajemnicze panie z zespołu "Czarna Mamba". Cóż, po spektaklu podziękowaniom nie było końca...

Prezentacjom naukowym i artystycznym tego wieczoru towarzyszyła bajecznie kolorowa wystawa wyczarowanych z filcu i jedwabiu strojów autorstwa pani Wioletty Ślączki ze Złocieńca. Korzystać z wiedzy przekazanej podczas prelekcji, cieszyć się wspaniałym widowiskiem słowno-muzycznym oraz podziwiać fantastyczne rękodzieło mogło ponad 110 osób zebranych na tym spotkaniu.

 

XXXII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - (16.03.2019 r.) Spotkanie rozpoczął ksiądz Jacek Brakowski, doktor historii i aktualnie proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Czaplinku. Jego wystąpienie poświęcone było żołnierzom niezłomnym. Prelegent przedstawił zarówno sylwetki poszczególnych bohaterów, jak i losy ich oddziałów w różnych częściach wojennej i powojennej Polski. Pełen pasji i zaangażowania emocjonalnego wykład wywołał niemałe poruszenie wśród słuchaczy, którzy jeszcze długo po spotkaniu dyskutowali o różnych obliczach polskiego patriotyzmu.

Po tym znakomitym wykładzie na scenę dziarsko wkroczyła grupa umundurowanych seniorów. Chór "Kombatant" z Kołobrzegu pod dyrekcją pełnej energii i poczucia humoru pani Jolanty Wójcik rozczulił publiczność znanymi i lubianymi żołnierskimi przebojami, w znacznej mierze zaczerpniętymi z legendarnego już Festiwalu Piosenki Żołnierskiej, odbywającego się przed laty w Kołobrzegu. Uczestników Henrykowskich Spotkań Kulturalnych nie trzeba długo zachęcać do wspólnego śpiewania, więc radosne "Przyjedź mamo na przysięgę" czy sentymentalna "Oka" zabrzmiały gromko, u niejednego z nas wywołując miłe wspomnienia dawnych lat.

Bohaterką części plastycznej kulturalnego siemczyńskiego popołudnia była Wioletta Ślączka, artystka mieszkająca w Złocieńcu. Zaprezentowała ubrania wykonane z wełny merynosów australijskich w połączeniu z jedwabiem oraz innymi włóknami naturalnymi, takimi jak bambus czy silk laps. Bajecznie kolorowe szale, tuniki, kamizele i suknie, wykonane techniką nanofilcu, jak egzotyczne motyle ozdabiały Salę Kamienną, zachwycając i budząc chęć ich posiadania u wielu zwiedzających. Tego popołudnia do siemczyńskiego Zespołu Pałacowo-folwarcznego dotarło blisko 100 osób.

 

 

XXXI Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie w całości przygotowała grupa mieszkańców Mirosławca według koncepcji pani dyrektor tamtejszej Biblioteki Publicznej. Na spotkaniu zebrało się ok. 120 gości z regionu Pojezierza Drawskiego i Pomorza Zachodniego.

Prezentacje rozpoczęły się od części muzycznej. Na scenę wkroczyły najpierw najmniejsze śpiewające "Perełki" z anielskimi skrzydełkami, by po kilku piosenkach ustąpić miejsca wokalnie utalentowanym nastolatkom z grupy "Po schodach". Część koncertową zakończyła duża grupa seniorów, którzy w ramach łączenia pokoleń wspólnie z młodzieżą wykonali takie przeboje jak "Orkiestry dęte". Tak dobrane piosenki zmobilizowały publiczność do entuzjastycznego śpiewania znanych wszystkim refrenów. Wszystkie te zespoły w Mirosławcu pracują pod kierunkiem pana Bartka Michalczyka, który zadbał też o nie na siemczyńskiej scenie.


Gospodarzem części drugiej wieczoru był niezrównany badacz i popularyzator historii regionu, autor już 25 książek tej tematyce poświęconych - Jarosław Leszczełowski. Tym razem opowieść zaprzyjaźnionego od lat z Pałacem Siemczyno, członka Kolegium Redakcyjnego "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich", regionalisty została bogato zilustrowana prezentacją multimedialną, a dotyczyła kilkuset lat dziejów Mirosławca.


Bohaterką części plastycznej XXXI Spotkań Kulturalnych była wybitna i wielokrotnie nagradzana w kraju i za granicą artystka - Bernadeta Sudnikowicz. Absolwentka Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Tym razem przygotowała wystawę prac stworzonych w ramach projektu pod nazwą "Akomodacja". Jak sama twierdzi, jej obrazy są rodzajem "kalamburu, zagadki, którą można rozwiązywać zarówno na poziomie intelektu, jak i wrażeń zmysłowych oraz emocji bez konieczności bazowania na standardowych szablonach kulturowych." Obrazy malowane na białych płaszczyznach tuszem i kawą stały się atrakcją podsumowującą popołudnie, w czasie którego kulturalny Mirosławiec był gościem kulturalnego Pałacu Siemczyno.

(Autor: Alina Karolewicz, opracowanie: Robert A. Dyduła)

XXX Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne doczekały się znaczącego jubileuszu 30-tej edycji. 26 stycznia 2019 roku Pałac Siemczyno już po raz trzydziesty gościł mieszkających w regionie artystów oraz 200-osobową publiczność, by zimowy wieczór wypełnić działaniami kulturalnymi na wysokim poziomie.

Spotkanie tradycyjnie już rozpoczęli właściciele Pałacu Siemczyno - Zdzisław i Bogdan Andziakowie, wyrażając radość z przybycia znakomitych gości, na czele z państwem Marią i Waldemarem Witkami z Biura Dokumentacji Zabytków i Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecini, Kolegium Redakcyjnym "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich", czy znanym w całej Polsce specjalistą od animacji społecznej - doktorem Wacławem Idziakiem.

Pierwszą część wieczoru stanowił wykład doktora Eryka Krasuckiego, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, prezesa Stowarzyszenia "Meander" z Drawska Pomorskiego, specjalizującego się w powojennych dzijach Pomorza Zachodniego. Tematem wystąpienia były dawne polskie Kresy Wschodnie i ich związki z obecnymi mieszkańcami naszego regionu. Dr Krasucki mówił m.in. o przesiedleńcach i osadnikach z 1945 roku oraz o Akcji "Wisła" z 1947 r.

Muzyczną część wieczoru wypełnił godziny koncert Duetu "Zoriuszka" z Czaplinka ze znakomitą konferansjerką poety i filozofa Wojciecha Czaplewskiego z Kołobrzegu. Panie Alina Karolewicz i Magdalena Urlich, od lat zajmują się szeroko pojętą muzyką wschodu, szczególnie dawnych polskich Kresów. Zespół przywraca współczesnym słuchaczom archaiczne formy słowiańskiego śpiewu, wywodzącego się z kultury ludowej. Wielogłosowe tekstami zawierającymi obraz dawnych wartości charakterystycznych dla duchowości środkowoeuropejskiej. W Sali Kamiennej siemczyńskiego pałacu Duet "Zoriuszka" stworzył atmosferę skupienia, zamyślenia i wzruszenia wśród zasłuchanej i zaskoczonej nietypowymi, choć przecież tradycyjnymi dźwiękami, publiczności. Po koncercie widzowie mieli możliwość otrzymania płyty zespołu, wydanej niedawno w ramach projektu "EtnoPolska" realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Trzecią część spotkania stanowił wernisaż wystawy fotografii artystycznej Kuby Konarzewskiego. Ten znany w Polsce i w Europie reżyser, kostiumograf i scenograf cztery lata temu zamieszkał w Toporzyku koło Połczyna Zdroju, gdzie z malarską pasją aranżuje przestrzeń Doliny Trzech Stawów. Do Siemczyna artysta przywiózł dwadzieścia prac, których bohaterkami są zniewalające urodą i plastyczną kreacją ręcznie tworzonych strojów, wkomponowane w naturę kobiety. Trudno się dziwić, że fotografie cieszyły się wielkim zainteresowaniem widzów.

Styczniowe XXX Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie potwierdziły niezaprzeczalny fakt, iż to wydarzenie co miesiąc należy do najlepszych propozycji w tym zakresie w całym regionie.

(autor: Alina Karolewicz, opracowanie: Robert A. Dyduła)

XXIX Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie odbyły się 8 grudnia 2018 roku w sobotnie popołudnie na „Sali Kamiennej” Zespołu Pałacowo-folwarcznego w Siemczynie. Przybyli na to wydarzenie goście (ok. 60 osób) mogli delektować się zarówno poezją, podziwiać piękne hafty, a także poczuć klimaty jazzowe.

To spotkanie rozpoczął wieczorem autorskim poeta i pedagog p. Wojciech Czaplewski z Kołobrzegu. Sam tytuł tej prezentacji, tj. „Prózki” mógłby nasuwać na myśl, że będzie to skoncentrowanie się na formach prozaicznych wypowiedzi literackich. Okazało się, że byłoby to jak najbardziej mylne interpretowanie tego autorskiego wieczoru, gdyż nie zabrakło zarówno krótkich form prozaicznych, jak poezji. Każdy kto czuje literaturę mógł poczuć pełne spełnienie duchowe.

Nie mogło zabraknąć tego popołudnia i wieczoru prezentacji regionalnych artystów. Tym razem zachwyciła wszystkich niezwykle kunsztownie wykonanymi haftami p. Helena Brożek z Czaplinka prezentując wystawę pt. „Obraz haftem pisany” i faktycznie wiele haftów prezentowało się niczym obrazy olejne i dopiero gdy przybyli goście podeszli bliżej do ścian z tymi dziełami mogli zauważyć, że jest to haft. Pani Helena opowiedziała także ile czasu zajmuje wykonanie pojedynczego dzieła, a nie jest to czas krótki oraz o swoich inspiracjach do tworzenia poszczególnych prac.

Wieczór zamknął jazzowy koncert w wykonaniu p. Michała Kudyby z Siemczyna wraz z towarzyszącym mu zespołem. Koncert zatytułowany „Impresje jazzowe” wprowadzi wszystkich w klimat instrumentów dętych oraz jazzu w świetnym wykonaniu występujących artystów. Nie obyło się bez bisów, a interpretacje artystów wprowadzały klimat zarówno spokoju jak i pełnego dynamizmu, co nie tylko natchnęło słuchaczy spokojem, ale i pełnym energii brzmieniem. Sala koncertowa wypełniona ludźmi wręcz tętniła życiem. Tak zakończył wieczór XXIX Spotkań Kulturalnych w Siemczynie.

 

Autor: Robert A. Dyduła

Opracowanie: Robert A. Dyduła

XXVIII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynieodbyły się 17 listopada 2018 roku tradycyjnie w sobotę. Przybyli na to wydarzenie goście (ok. 90 osób) mogli się cieszyć szerokim spektrum tematyki prezentowanej tego popołudnia.

Pierwszy wystąpił prelegent z Kołobrzegu p. Robert Maziarz, założyciel kołobrzeskiego Muzeum Patria Colbergiensis. Zaprezentował on bardzo interesujący temat, który w środowisku kołobrzeskich badaczy wzbudza dotąd wiele emocji. Tematem była „Reduta Sułkowskiego – odnalezione pod Kołobrzegiem relikty dzieła ziemnego. Niemy świadek pierwszych na ziemiach północnych i zachodnich obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja”. Temat ten, wzbogacony prezentacją multimedialną, wzbudził duże zainteresowanie wśród zgromadzonych, choć nie dotyczył bezpośrednio ziemi czaplineckiej i Siemczyna.

Po prelekcji na wernisażu p. Bernadety Sudnikowicz z Mirosławca, uznanej nie tylko w regionie i kraju, lecz i za granicą, wszyscy goście mogli podziwiać jej niezwykłe pracy, wykonywane różnymi i niekiedy eksperymentalnymi technikami. Zanim goście podeszli do obrazów artystka wprowadziła ich w arkana swoich eksperymentalnych technik wykonywania niektórych prac. Okazało się, że wzbudziło to ogromne zaciekawienie i podczas przeznaczonego na to czasu zgromadzeni przy obrazach zasypywali artystkę mnogością pytań, które nie pozostały bez odpowiedz. Był to także czas rozmów i dzielenia się opiniami przez zgromadzonych na „Sali Kamiennej” – koncertowo-konferencyjne ulokowanej z budynku folwarcznym Zespołu Pałacowo-folwarcznego w Siemczynie.

Ostatnim punktem programu był recital p. Grzegorza Gabrysie z Czaplinka, który przy akompaniamencie gitary zaprezentował wybrane utwory z repertuaru Jacka Kaczmarskiego. Jego śpiew i granie ożywiło wspomnienia związane z osobą Jacka Kaczmarskiego i jego niezwykle życiowych tekstów. Nie zabrakło na koniec wystąpienia bisów i owacji.

Autor: Robert A. Dyduła

Opracowanie: Robert A. Dyduła

XXVII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - W sobotę 20 października 2018 roku o godzinie 16.00, tradycyjnie, spotkaliśmy się, w gronie ponad 80 osób, na sali konferencyjno-koncertowej zwanej "Salą Kamienną" by uczcić wyjątkową rocznicę 100-lecia Niepodległości Rzeczpospolitej. Odbyło się to przy okazji już XXVII Henrykowskich Spotkań Kulturalnych połączonych z II Zachodniopomorskimi Dniami Dziedzictwa w Siemczynie. Spotkanie to zorganizowaliśmy przy ścisłej współpracy ze szczecińskim Biurem Dokumentacji Zabytków.

Licznie przybyłych gości, w tym 20-osobową grupę przewodników pod kierownictwem kołobrzeskiego społecznika i aktywisty Antoniego Szarmacha, przywitał Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie p. Zdzisław Andziak.


Już na dwie godziny przed rozpoczęciem spotkania pracownicy Biura Dokumentacji Zabytków ze Szczecina wraz z członkami Henrykowskiego Stowarszyszenia w Siemzynie zainstalowali w "Sali Kamiennej" wystawę towarzyszącą temu wydarzeniu, a zatytułowaną "Błękitna dla Niepodległej (Halerczycy)". Kuratorem wystawy była p. Maria Witek, Z-ca Dyrektora BDZ w Szczecinie. Wystawa ściśle nawiązywała do prelekcji, którą wygłosiła, zaproszona przez Prezesa HSS, adiunkt BDZ p. Agnieszka Osiak.


Prezentacja przedstawiona przez p. Agnieszkę nosiła tytuł "Błękitna dla Niepodległej (Armia Hallera)". Pani Agnieszka z pełną swobodą i gruntowną znajomością tematu powiodła wszystkich zebranych przez burzliwe dzieje Armii Hallera, zaczynając od jej genezy, czyli osławionych w bitwach we Francji Bajończyków, którzy po wielu wojennych perypetiach znaleźli się finalnie pod dowództwem generała broni Józefa Haller von Hallenburga. Nota bene był on Naczelnym Dowódcą wszystkich Wojsk Polskich od 4 października 2018 roku.


Po niezwykle interesującej prelekcji w czasie krótkiej przerwy goście Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie pogłębili swą wiedzę oglądając tematycznie z prelekcją związaną wystawę. Po przerwie Prezes HSS zaprosił do prezentacji, czy raczej przedstawienia siebie i swoich przyjaciół oraz działań i aktywności p. Antoniego Szarmacha, który z entuzjazmem opowiedział krótko o działaniach przewodników turystycznych nie zapominając wspomnieć o istotnej roli Ligii Morskiej i Rzecznej na przykładzie Kołobrzegu, gdzie jest jej Prezesem.


Po wystąpieniu p. Szarmacha zaproszono artystki z Bornego Sulinowa p. Ginę Malinowski i p. Lucy von Schckedantz, które latem br. prowadziły I Międzynarodowy Plener Malarski na terenie założenia pałacowo-parkowego w Siemczynie. W projekcie tym wspierane były przez Biuro Dokumentacji Zabytków ze Szczecina. Wykorzystały zatem okazję tego spotkania by wręczyć na ręce przedstawicieli BDZ upominki w postaci poplenerowych obrazów.


 Po tych wystąpieniach nadszedł czas na, zawsze zresztą przez gości najbardziej oczekiwaną, część artystyczną.


I tutaj nie zabrakło wątków patriotycznych nawiązujących do Niepodległości Polski poprzez prezentację inscenizacji historycznej pt.: "Historia Polski poprzez wieki". Niezwykle barwna i widowiskowa inscenizacja w reżyserii i wg pomysłu p. Bartosza Kowalczyka, będącego równocześnie narratorem, przeniosła wszystkich gości do okresu, kiedy państwo polskie dopiero się formowało, rozwijało i przechodziło wiele burzliwych chwil i zdarzeń, które znamy z historii, a które w piękny sposób zaprezentowali członkowie drawskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Diabaz".

 Choreograf Zespołu, a zarazem choreograf tego występu artystycznego p. Jolanta Bułczyńska-Parol nie dość, że uświetniła ten występ świetną aranżacją działań, to wzbogaciła go jeszcze o elementy taneczne wprowadzające do inscenizacji i kończące ją. A że każdy lubi być w działania zaangażowany to p. Jola zaktywizowała publiczność zapraszając ją do ostatniego, wspólnego tańca historycznego. Występ Zespołu "Diabaz" i zaprezentowanie tej inscenizacji było możliwe dzięki życzliwości i uprzejmej współpracy z HSS Ośrodka Kultury w Drawsku Pom., który na tym spotkaniu reprezentowała jego dyrektor p. Jolanta Pluto-Prądzyńska.

Sobotnie spotkanie odeszło już do historii, lecz na długo utrwaliło w naszych umysłach poczucie umiłowania Ojczyzny i Niepodległości. Był to wspólnie spędzony czas pogłębiający zarówno naszą wiedzę historyczną, jak i tożsamość narodową i patriotyzm.

(autor i opracowanie: Robert A. Dyduła, zdjęcia: Kazimierz Ratajczyk)

XXVI Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - W sobotę 15 września br. w Pałacu Siemczyno odbyły się VIII Europejskie Dni Dziedzictwa "Niepodległa dla wszystkich. Powroty polskości - Czaplinek, Rzepowo, Siemczyno". Obchody miały miejsce w ramach XXVI Henrykowskich Spotkań Kulturalnych. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 wystąpieniem Bogdana Andziaka, wiceprezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, który przywitał, wraz z Prezesem HSS Zdzisławem Andziakiem, zebranych (ok. 90 osób) i oddał głos moderatorowi konferencji, doktorowi Erykowi Krasuckiemu z Uniwersytetu Szczecińskiego.


Pokrótce przedstawiono publikacje dotyczące naszego regionu, a następnie mikrofon powędrował w ręce pana Marcina Kuchto, nauczyciela historii ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku.


W swoim wystąpieniu Pan Marcin niezwykle ciekawie opowiadał o zdobyciu Czaplinka w marcu 1945 roku oraz pierwszych niezwykle trudnych latach powojennych w tym mieście. Swoją opowieść ubarwiał cytując autentyczne dokumenty dotyczące organizacji życia w mieście, dzialania instytucji, bezpieczeństwa, zależności społecznych i konfliktów polsko-niemiecko-sowieckich.

Kolejną prelegentką byłą pani Alina Karolewicz, polonistka, również ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku, która przygotowała niezwykle wzruszającą opowieść o mieszkańcach Rzepowa.

Przedstawila historię ich przesiedlenia z bieszczadzkiej Średniej Wsi oraz swoje spotkania i projekty realizowane w oparciu o ich trudne doświadczenia. Wśród tych projektów na szczególną uwagę zasługuje spektakl "Opowieść babci Stefy", oparty na wspomnieniach mieszkanki Rzepowa. Fragmenty tego spektaklu dotyczące codzienności na nowych ziemiach zostały odczytane podczas wystąpienia. Ponadto Duet "Zoriuszka" zaprezentował jedną z pieśni ze zbiorku wydanego w ramach innego projektu, realizowanego, realizowanego przez Panią Alinę.

Pieśni te były od zawsze nicią łączącą rzepowian z ich ojczyzną - Średnią Wsią. Przez dziesiątki lat śpiewane przy okazji spotkań i świąt nadal trwają dzięki nagraniom zrealizowanym w ramcha projektów oraz działalności duetu "Zoriuszka". Pani Alina przedstawiła jeszcze jedno działanie realizowane w Rzepowie, a mianowicie zainicjowane przez nią warsztaty haftu krzyżykowego. Podczas warsztatów młode pokolenie uczyło się tradycyjnych wzorów z okolic Średniej Wsi i pogranicza polsko-ukraińskiego, a następnie tworzyło nowe, wlasne wzory i obrazy.

Trzecim prelegentem tego popołudnia był soltys Siemczyna, pan Michał Olejniczak, który przygotował i omówił prezentację multimedialną złożoną z fotofrafii Siemczyna i jego mieszkańców, wykonanych po roku 1945.

Po wystąpieniach goście Spotkan przeszli do "Sali Ceglanej", gdzie nastąpiło otwarcie poplenerowej wystawy I Międzynarodowego Pleneru Malarstwa i Rzeźby "Stacja Kultura". Plener ten trwał na terenie Pałacu przez dziesięć dni, a jego owoce zostały pięknie wyeksponowane w jego wnętrzach.

Organizatorem i kierownikiem pleneru była Gina Malinowski, malarka i kostiumolog z Bornego Sulinowa, która zaprosila do współpracy artystów z Polski, Niemiec i Ukrainy.

Na zakończenie wieczoru goście mieli okazję wysłuchać koncertu ludowego zespołu "Darskowiacy", działającego przy Złocienieckim Ośrodku Kultury.

Po raz kolejny Siemczyno pokazało, że ma bardzo wiele do zaoferowania w kwestiach szeroko pojmowanej kultury i jak zaznaczył w swoim wystąpieniu burmistrz Czaplinka Adam Kośmider jest niezwykle ważnym centrurm kulturalnym na terenie Gminy Czaplinek.

(autor: Magdalena Urlich, opracowanie: Robert A. Dyduła)

XXV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - 19 maja w Siemczynie miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Goście, zachęceni tradycją comiesięcznych spotkań kulturalnych mogli się jeszcze raz przekonać, że to co w Siemczynie to wydarzenie z klasą. Tym razem klasę gwarantowały: organizator, czyli Stowarzyszenie "Stacja Kultura" i wspierająca - Miejska Biblioteka Publiczna, obie z Bornego Sulinowa. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. "Sztuka cię szuka czyli powrót Okularników" z programu "Seniorzy w akcji" Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" , a ze wsparciem środków Polsko-Amerykańskie Fundacji Wolności. Wieczór był trzyczłonowy, a jednym z tematów była "Rola kostiumu przez stulecia". A kto o kostiumie może opowiedzieć i to w sposób dla wszystkich ciekawy? Oczywiście, projektująca i szyjąca je do wielu przedstawień operowych, spektakli teatralnych i do różnego rodzajów show's - profesjonalistka Longina Malinowski. Narracji prelekcji przygotowanej również przez Longinę Malinowski podjęła się Iwona Gajewska-Tranbowicz, dyrektorka MBP. Kto ma kostium pięknie zaprezentować? Oczywiście modelki. Nieprofesjonaliski, amatorki na wybiegu, dziewczyny i kobiety dojrzałe a także seniorki, które na to jedno popołudnie zmieniły Siemczyno w światowy wybieg, na którym rozciągnięto 22 metry czerwonego dywanu. O ile, pokazy mody określają styl tylko danego projektanta, to w Siemczynie goście mogli obejrzeć wszystkie modowe trendy stuleci. Kostiumolog przygotowała , a modelki pokazały co nosiło się w starożytnych Grecji i Cesarstwie Rzymskim. Po wybiegu chodziły Hinduski, chłopki, mieszczki i dama epoki baroku. Modelki zmieniały się w kobiety lat międzywojennych. Z dużym aplauzem powitane zostały modele stylu Coco Chanel, tak zasłużonej dla kobiecej mody. Modelki pokazały też, jak ubierały się kobiety w Peerelu. Wielką radość gości wywołał pokaz strojów, jakie nosiły zbuntowane "Dzieci Kwiaty". Pięknie prezenotwały się stroje wieczorowe, a kończąca pokaz suknia ślubna to była rzeczywiście wisienka na torcie. Cały spektakl można podsumować jednym zdaniem. Publiczność była oczarowana, czemu dała wyraz oklaskując każdą modelkę z osobna, a finał na stojąco. Dla uspokojenia emocji, w drugiej części siemczyńskiego spotkania odbył się wernisaż obrazów Longiny Malinowski. Obok jej obrazów w Sali Ceglanej pokazane zostały również trzy obrazy osób zaprzyjaźnionych z malarką. Artyści ci w roku 2017 byli uczestnikami Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego w Bartoszyczach. A ich obrazy są zapowiedzią przyszłego pleneru, tym razem w Siemczynie. Do tego wydarzenia Stowarzyszenie Stacja Kultura i Komisarz pleneru pozyskali mecenat starostów powiatów drawskiego, Pana Stanisława Kuczyńskiego i szczecineckiego, Pana Krzysztofa Lisa. I o tym fakcie goście zostali poinformowani i rónocześnie zaproszeni na wystawę poplenerową. To niezwykłe spotkanie w Siemczynie zakończył występ zespołu DUO-STAR. Panów, Romana Sokulskiego, grającego na akordeonie i Tadeusza Kulickiego, grającego na skrzypcach. Wspaniałym wykonaniem wielu piosenek, wieczór wzbogaciła Pani Ewa Brojek-Polakowska. Absolutnie nie można pominąć techniki, czyli nagłośnienia i oświetlenia. Tu, organizatorów wsparł pracujący pod czujnym okiem swojego leadera Staszka Gruszkowskiego, team "Grucha Sound". Za co szczególnie dziękujemy, bo wszystko co zrobili, zrobili "non profit". Nad stroną techniczną czuwał też Zespół Pracowników Biblioteki. Daniel Graszka, robił zdjęcia i nagrywał całe spotkanie, a także przygotował oprawę muzyczną. Rolę asystentek pełniły panie Marzena Szczewczyk i Aurelia Biegajło. Wszyscy wykonawcy tego wieczoru swoim występem przyczynili się do tego, że 25-te Spotkanie Kulturalne w Siemczynie na długo pozostanie w pamięci zarówno gości (ok. 100 osób) jak i tych, którzy brali w nim udział. (autorka: Lucy von Schickedantz, zdjęcia: Daniel Graszka, opracował: Robert A. Dyduła). Poniżej kilka zdjęć z tego spotkania, a dla zainteresowanych obszerniejszy fotoreportaż w zakładce - "Wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie". Gorąco polecam.

 

 

  (opracowanie: Robert A. Dyduła)

XXIV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - W Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie od wielu już lat dzieją się różne rzeczy i mają miejsca niezwykłe wydarzenia. Każde ma swój charakter i na swój własny sposób jest niepowtarzalne. Takim też pozostaje w naszej pamięci. W kwietniu 2016 roku miało miejsce jedno z takich wydarzeń. Było to powołanie do życia i równoczesne otwarcie uroczystym wernisażem "Galerii Ceglanej" w przypałacowym folwarku w Siemczynie. Wraz z inicjatorem tego projektu Grupą "art4art" postanowiliśmy uczcić 2-gą rocznicę tego wydarzenia podczas XXIV Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie, które z tej okazji nazwaliśmy "Urodzinowym spotkaniem przyjaciół w kręgu Sztuki - malarstwo, muzyka, teatr i taniec". Powitawszy przybyłych gości Prezes HSS Zdzisław Andziak wraz z Wiceprezesem Bogdanem Andziakiem przekazali prowadzenie tego jubileuszowego spotkania w ręce ubranych w stroje barokowej szlachty Aliny Karolewicz i Macieja Łukaszewicza, którzy z wielką swadą wprowadzili wszystkich obecnych w niepowtarzalny klimat baroku i sztuki. Oczywiście rozpoczęto od zaprezentowania krótkiej historii założenia Galerii, a co za tym idzie przedstawienia inicjatorów tego przedsięwzięcia, czyli członków artystycznej grupy "art4art": Jadwigi Adrianowskiej, Ewy Kamińskiej-Mikołajczyk, Marii Łapuć i Jerzego Łapucia. Nie zapomniano o oprawie muzycznej, którą, tak jak w dniu powstania galerii zapewnił Zespół "Grucha Band" w składzie: Monika (vocal), Staszek (vocal, gitara akustyczna) i Marcin (piano, instrumenty klawiszowe). Przeplatając muzyką i piosenkami po kolei prezentowano artystów tworzących Grupę "art4art" wykorzystując przy tym zarówno formę przekazu multimedialnego, osobiste wystąpienia artystów, jak i otwarcie wystawy malarstwa członków tejże grupy, tym razem w "Sali Kamiennej" pałacowego folwarku. Oprócz wspomnianych prezentacji twórców i ich prac zgromadzonych gości czekało wiele niespodzianek, przygotowanych przez przyjaciół Grupy plastyków. Jedną z nich była prezentacja miniatury teatralnej poświęconej przemyśleniom, kontrowersyjnego skądinąd, artysty Pabla Picasso. Miniaturę przygotował animator z Wałcza, reżyser i instruktor teatralny ściśle współpracujący z Czaplineckim Ośrodkiem Kultury p. Maciej Łukaszewicz. Miniaturę zaprezentowała młodzież z Czaplinka: Katarzyna Kwacz, Jarmina Łuczyńska i Patrycja Zduńczyk. Ta miniatura w świetny sposób pokazała, jak teatr jest blisko związany ze sztuką plastyczną i jak ogromnym jest jej przyjacielem, a może być także swoistym mecenasem. Jednak nie tylko teatr wspiera i obdarowuje przyjaźnią sztuki plastyczne. Podobnie rzecz się ma, gdy mówimy o tańcu. Także ten wsparł sztuki plastyczne na XXIV Henrykowskich Spotkaniach Kulturalnych występem Zespołu Tańców Barokowych "Pałac Siemczyno" prowadzonym przez Alinę Karolewicz - animatorkę, regionalistkę i artystkę. Zespół wspaniale zaprezentował tańce historyczne z okresu baroku, czyli okresu kiedy wybudowano piękny Pałac w Siemczynie z niezwykłym, ogromnym mansardowym dachem i amfiladowym układem komnat. O mecenacie sztuki, poza prowadzącymi, wypowiedziała się Pani Beata Wachecka, przedstawicielka Zarządu Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział koszaliński, po czym  nastąpiła uroczysta chwila wręczania upominków dla mecenasów sztuki w Pałacu Siemczyno. Zaszczytu obdarowania prezentami niezwykłymi, bo obrazami autorstwa członków Grupy "art4art", dostąpili: Grażyna Tomaszewska, Zdzisław Andziak, Bogdan Andziak i Adam Andziak na co dzień związani z Pałacem Siemczyno i będący członkami Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie oraz przyjaciele i mecenasi Galerii: Jacek Kozłowski - Wicestarosta drawski, Krzysztof Zacharzewski - Burmistrz Złocieńca i Zespół "Grucha Band". Wręczaniom tych prezentów towarzyszyły niezwykle ciepłe i serdeczne słowa zarówno podziękowań, jak i deklaracji dalszego tworzenia, rozwijania i pielęgnowania sztuki, kultury i historii w tym swoistym, nieinstytucjonalnym, centrum kultury jakim z czasem stał się Zespół Pałacowo-Folwarczny w Siemczynie. Dopełnieniem przemiłej atmosfery i dynamicznych, wielokierunkowych działań artystycznych tego popołudnia był koncert finalny w wykonaniu Zespołu "Grucha Band". Oczywiście, jak na urodzinowe spotkanie przystało uwieńczono je urodzinowym poczęstunkiem w atmosferze twórczych, otwartych i przyjacielskich dysput i dyskusji na tematy artystyczne, kulturalne i historyczne, jak to zawsze, i na całe szczęście, w Siemczynie bywa. A spotkaniem tym cieszyło się ponad 90 osób. Poniżej kilka zdjęć z tego spotkania, a dla zainteresowanych obszerniejszy fotoreportaż w zakładce - "Wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie". Gorąco polecam - Robert A. Dyduła

XXIII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie - Marzec to miesiąc niezwykły. Raz, że świętują wszystkie damy. Dwa, że zimę żegnamy. Jakby tego było zbyt mało to dla wszystkich kochających sztukę, kulturę i historię Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zorganizowało kolejne, już XXIII Henrykowskie Spotkanie Kulturalne. Tym razem postanowiliśmy uszanować nasze Panie i świeżo przybyłą wiosnę. Tradycyjnie w sobotę, 24 marca 2018 r. o godzinie 16.00, spotkaliśmy się w "Sali Kamiennej" (ok. 110 osób) przypałacowego folwarku by podjąć temat niezwykle subtelny i złożony w swej naturze, a określony przez nas słowem "KOBIECOŚĆ". Po powitaniu przybyłych gości przez Zarząd HSS w osobach Zdzisława i Bogdana Andziaków spotkanie rozpoczęła niezwykle intrygującym tematem pt.: "Kobieta zmienna jest - podróż poprzez wieki" dr Janina Kochanowska. Jak zawsze w urokliwy i delikatny sposób zaprezentowała temat niezwykle ciekawy i wielowątkowy. Niełatwo jest opowiadać o kobietach, ich złożonej naturze, zmienności i kreatywności wędrując w czasie, nawet gdy przedstawiane jest to w tak urokliwym i niezwykłym miejscu, jak założenie Pałacowo-folwarczne w Siemczynie. Jednak dr Nina jest zarówno mistrzynią słowa, jak i kopalnią niezgłębionej wiedzy jak się okazało tym razem i w tym temacie. W programie spotkania wystąpienie Pani Niny określono mianem prelekcji. Jednak słowo to zupełnie nie oddaje barwności, dynamiki i formy przekazu jakim obdarowała nas Pani doktor tego popołudnia. Kto nie był, nie słyszał może jedynie żałować i nieśmiało liczyć, że zdarzy mu się jeszcze okazja spotkać, w innym czasie, z tym tematem w odsłonie p. Janiny Kochanowskiej. Kobiecość w słowie to jeden z klimatów tamtego popołudnia i nie byłby pełnym, gdyby nie uzupełniły go prace artystek z regionu zaprezentowane na wernisażu wystawy partnerskiej pt.: "Kobiecość". Mieliśmy możliwość podziwiania dzieł malarskich p. Jadwigi Adrianowskiej, Ewy Kamińskiej-Mikołajczyk i Sonii Mikołajczyk. Jakby tego nie było dość wernisaż wzbogaciły niezwykle piękne rzeźby w glinie i dzieła ceramiczne autorstwa p. Krystyny Masiukiewicz, która, nota bene, prowadzi także warsztaty ceramiczne w przypałacowej pracowni zwanej "Kuźnią Ceramiczną". Kobieta zmienną jest. Każdy z nas zna to powiedzenie. Ja dodałbym, nawiązując do dalszych prezentacji tego dnia, że kobieta niezwykle bogatą ma duszę i potrafi zadziwiać każdego dnia. Wszystkich zaś gości XXIII Henrykowskich Spotkań Kulturalnych zadziwiły zaproszone Panie prezentujące tego dnia swoje pasje. Ich różnorodność, egzotyka i niezwykłość sprawiły, że godziny spędzone wspólnie w "Sali Kamiennej" minęły w mgnieniu oka. Zaproszone damy zaprezentowały niezwykłe i zadziwiające pasje i działania. Pani Lidia Klimowicz opowiedziała o PanEURytmi, swoistym tańcu duszy. Nasza dobra przyjaciółka Lucyna Jabłońska zaprezentowała zgoła inne, od dotąd nam znanych, pasje swojego życia. Tym razem poznaliśmy sztukę batiku, magię barw i zapachów. Prezentująca swoje wspaniałe obrazy na wernisażu p. Ewa Kamińska-Mikołajczyk pokazała nam jeszcze inną swoją pasję. Tak jak obrazy związaną z czarami natury z pól i łąk, a mianowicie własnoręcznie wykonywane mydła i olejki do ciała. Mistrzyni gliny, p. Krystyna Masiukiewicz, udowodniła zaś, że pomimo żaru pieców, w których wypala swe dzieła, potrafi cieszyć się obcowaniem z raczej surową przyrodą. Mowa tu bowiem o porze roku, którą właśnie w marcu pożegnaliśmy, a mianowicie zimie. Dla Pani Krystyny zima to nic innego, jak pora morsowania. Morsowania nie tylko dla ciała, ale i duszy. Wystąpienia Pań, niezwykle ciekawe, wciągające i pouczające aforyzmami o kobietach przeplatała Edyta Jasińska-Radzewicz, a przepiękną poezję czytała Marlena Otłowska. Prezentację Pań uświetnił Duet "Zoriuszka", czyli także dwie damy: Alina Karolewicz i Magdalena Urlich. Wzbogaciły one to spotkanie brzmiącymi niezwykle i zwiewnie pieśniami zaśpiewanymi białymi głosami. Już tak nieczęsto spotykaną techniką śpiewu. A jakby tego wszystkiego było mało to Zespół Tańców Barokowych "Pałac Siemczyno" dopełnił czarę kulturalnych doznań i rozkoszy świetnie wykonanymi tańcami historycznymi w strojach z epoki. Oczywiście tak, jak i sam pałac w Siemczynie z epoki Baroku. Popołudnie wspaniałe. Czas świetnie spędzony. To moje refleksje po zakończeniu XXIII Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie. Poniżej kilka obrazów z tego wydarzenia, a dla chcących zobaczyć nieco więcej pełna fotorelacja w zakładce: "Wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie". Polecam - Robert A. Dyduła

XXII Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 24 lutego 2018 r. w Zespole Pałacowo-Parkowo-Folwarcznym w Siemczynie. Jakże ten czas leci... za nami już dwudzieste drugie HSK w Siemczynie, ale wróćmy do niego jeszcze na chwilę... Jak to było? Tradycją już się stało, że Henrykowskie Spotkania Kulturalne składają się z trzech części (Uwaga kolejne odstąpią od tej formuły): odczytu, wernisażu oraz występu artystycznego. Bardzo liczną widownię (na "Sali Kamiennej" zasiadło ok. 130 osób) przywitał Prezes HSS Zdzisław Andziak, a całość Spotkania poprowadził Wiceprezes HSS Bogdan Andziak. Prelekcję pt. "Jesteśmy w rezydencji barokowej" wygłosił prof. dr hab. Juliusz Chrościcki. Prelekcja była bogato ilustrowana zdjęciami włoskiej barokowej rezydencji oraz jej wnętrz i wyposażenia. Rzadko się zdarza by prelegent opowiadał tak interesująco i ze specyficznym, stonowanym, rzekłbym wręcz dystyngowanym, poczuciem humoru. Widoczna była jego głęboka wiedza, badawcza pasja i wspaniała erudycja. Widownia chłonęła piękną opowieść o urokach baroku i ludziach z tej epoki. Temat szczególnie na czasie, bo akurat trwają prace remontowo-adaptacyjne w pałacu w Siemczynie i planuje się otwarcie w nim jeszcze w tym roku swoistego muzeum baroku (ale to inna historia). W swym wystąpieniu profesor mówił także o tym wydarzeniu. Prelekcja ta nagrodzona została wielkimi brawami.


Profesor Juliusz Chrościcki jest uczniem najwybitniejszych polskich historyków sztuki i historyków: prof. Michała Walickiego, prof. Jana Białostockiego i prof. Władysława Tomkiewicza. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1995-1998 kierował Ośrodkiem Kultury Polskiej (Centre de Civilisation Polonaise) na Uniwersytecie Paris IV-Sorbonne. Był przewodniczącym Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Rady Powierniczej Zamku Królewskiego w Warszawie. Jest współtwórcą i redaktorem naczelnym półrocznika "Barok", redaktorem "Rocznika Historii Sztuki" i "perspektive Revue de I'NHA". Długoletni członek rad muzealnych: Zamku w Wersalu i Pałacu w Wilanowie. Autor licznych publikacji o Warszawie i sztuce europejskiej nowożytnej.

Część artystyczną spotkania lutowego stanowiła wystawa obrazów Zyty Jurczyszyn, nauczycielki z Czaplinka, pt.: "Obrazy nitką malowane". Bo nie były to obrazy malowane farbami, lecz haftowane, ale tak perfekcyjnie, że z odległości 1,5 m nie można było dostrzec, że jest to haft. Przy tym obrazy te przedstawiały urocze młode kobiety w pięknych strojach i przybraniach głowy więc wszystkim się bardzo podobały. Była to pierwsza w pałacu wystawa młodej artystki, ale zapewne nie ostatnia. Aby stworzyć taki haftowany obraz trzeba mieć nie tylko talent, ale i ogromną cierpliwość. Jak mówiła Zyta niejeden z nich wykonywała przez 6 do 8 miesięcy.

O sobie Zyta Jurczyszyn mówi tak: Jestem szczęśliwą żoną, matką i córką. Od 20 lat uprawiam wspaniały zawód jestem nauczycielem. Moją pasją jest czytanie książek, bieganie, wyszywanie. Czytam od dziecak, biegam od 4 lat, a wyszywam od ponad 16-tu. Moje obrazy są wyszywane przede wszystkim sercem wykorzystując do tego nici. Motywem przewodnim moich prac są kobiety, a dokładniej okrycia głowy, które je zdobią. Dwukrotnie zdobyłam wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Plastyków Nieprofesjonalnych w Wałczu reprezentując powiat drawski. Swoją pasją wyszywania "zaraziłam" również uczniów. Prowadzę zajęcia, na których wspólnie pogłębiamy tajniki tej, jakże pięknej dziedziny sztuki. Dzięki temu z radością czekamy na kolejny tydzień zamiast ponuro liczyć dni."

Ostatnią część XXII Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie stanowił Koncert Retro Zespołu Marianki z Czaplinka. Ten wspaniały zespół powstał 25 marca 2011 roku przy Kole Terenowym w Czaplinku Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dużą zasługę w powstaniu zespołu ma Marian Sujecki - utalentowany akordeonista. Zespół składa się głównie z seniorów, którzy odkryli swe talenty wokalne i z radością realizują swe pasje. Aktualnie kierownikiem muzycznym zespołu jest Magdalena Urlich, która także przepięnie śpiewa i gra. W Siemczynie "Marianki" występowały już kilkukrotnie, ale tym razem to był koncert retro - przepiękne kompozycje z międzywojennego dwudziestolecia jak "Ta ostatnia niedziela", "Zimny drań", "Już nigdy", "Umówiłem się z nią na dziewiątą" i inne. A przy tym członkowie zespołu ubrani byli według przedwojennej mody: panie w woalki z lisami i perłami, panowie w garniturach, kapeluszach z białymi szalami na szyjach. Widzowie byli zachwyceni, włączali się w śpiew zespołu i gromko oklaskiwali artystów. To było piękne! Parafrazując Zytę Jurczyszyn - Z radością będziemy czekać na następne Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie, zamiast liczyć ponuro dni.

 Jak zawsze obszerniejszą relację z tego wydarzenia znajdziecie Państwo na tej stronie w zakładce: "Wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie". Zapraszam do obejrzenia oraz na kolejne, już 23, Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie 24 marca 2018 r.

XXI Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 20 stycznia 2018 r. w Zespole Pałacowo-Parkowo-Folwarcznym w Siemczynie. Otworzył je Zdzisław Andziak, a prowadzili Bogdan Andziak i Alina Karolewicz. Tradycyjnie już zaczęło się ono prelekcją połączoną z prezentacją multimedialną. Prelekcja pt. "Wyspy w czasach dawnych na Ziemi Drawskiej" wygłosił Robert Kraszczuk, regionalista, historyk amator z Wałcza. Prelegent urodzony w Wałczu, tam, jak mówi, zapuścił "korzenie" i założył rodzinę. Od 30 lat pracuje w zakładzie stoalrskim Larix szkoląc nowe pokolenia czeladników stolarskich. Jego pasjami są historia i przyroda. Jest współzałożycielem i prezesem Bractwa Rycerzy Bezimiennych - Drużyny Wojów Grodu Wałcz. Należy do Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałcekiej. Jako ceniony działacz społeczny jest wyróżniany za aktywność i twórczość na rzecz miasta Wałcza i powiatu wałeckiego. Niestrudzenie poszukuje śladów przeszłości prowadząc kwerendy w archiwach muzealnych i urzędach konserwatorskich. Równie niesturdzenie prowadzi wyprawy terenowe, w czasie których dokonuje wielu odkryć i znalezisk. Od 2012 r. bada dawne dziej wysp na ziemi wałeckiej i okolicach. W ich trakcie zweryfikował już 71 stanowisk. Od 2016 r. przeprowadził kwerendy związane z wyspami na Ziemi Drawskiej, a w szczególności na jeziorach: Broczyno, Lubie, Krosino, Wilczkowo, Wąsosz, Drawsko i innych mniejszych. Zorganizował 5 wypraw na Ziemi Drawskiej w czasie których zbadał 28 stanowisk i odnalazł ślady osadnictwa na 7 z nich, w tym dwa domniemane grodziska, jeden domniemany grodek i jedną wyspę świątynną. W czasie prelekcji przedstawił najnowszą histoirę wysp naszego regionu. Wyraził też nadzieję, ze jego prelekcja przybliży publiczności rąbek naszej historii, a przeprowadzone badania przyczynią się do zainteresowania się historyków i archeologów tą tematyką. Autor prelekcji pięknie mówił też o przyrodzie naszego regionu i szacunku, który dla niej czuje. Artystyczną częścią XXI Sptkań był koncert Zespołu "Sami swoi" z Żabinka. Zespół istnieje już 33 lata (od 1985 r.) i w tym czasie osiągnął wielkie sukcesy zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Brał udział w wielu konkursach i przeglądach folklorystycznych ogólnopolskich i wojewódzkich. Występuje też na wielu lokalnych imprezach kulturalnych, dożynkach, itp. imprezach. Zespół tworzą pasjonaci twórczości ludowej wywodzącej się z terenów Rzeszowszczyzny. Zespół liczy 6 członków, a kieruje nimi pani Danuta Birzak. Piękne, skoczne piosenki spotkały się z wielkim aplauzem licznej publiczności. W międzyczasie odbył się WERNISAŻ wystawy partnerskiej "Sztuki wycinanki". Prace Anny Dawid-Hrynkiewicz i Elżbiety Gniazdowskiej zainspirowane sztuką ludową tworzone w tradycyjnej oraz nowoczesnej ornamentyce odznaczają się wysokim kunsztem i poziomem artystycznym oraz indywidualnością w zakresie wzornictwa. W prezentowanych przepięknych pracach znajdowały się wycinanki tradycyjne według dawnych wzorów ludowych, wycinanki szwajcarskie i wycinanki współczesne. Wszystkie zachwycały bogatym wzornictwem i precyzją wykonania niezwykłej ornamentyki. Wystąpiła też 18-letnia mieszkanka Złocieńca Marta Skrzypek, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu. Pięknie recytowała wiersze różnych poetów. Brała udział w wielu konkursach recytatorskich. Działa jako wolontariuszka w szkolnej grupie wolontariackiej "Niewidzialni". W wolnych chwilach czyta przede wszystkim książki, słucha muzyki, wykonuje prace techniką origami. Tego sobotniego popołudnia na "Sali Kamiennej" zebrało się ok. 80 słuchaczy. Jak zawsze więcej zdjęć znajdziecie Państwo w zakładce: "Wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie." ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA.

 

XX Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 16 grudnia 2017 r. w Sali Kamiennej Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie. Otworzył je Zdzisław Andziak (Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie) witając zebranych gości, których naliczyłem ok. 110. Spotkanie poprowadził zaś (jak zawsze bardzo dynamicznie i sprawnie) Bogdan Andziak, współdziałając w tym z Aliną Karolewicz. W części merytorycznej ks. dr Jacek Brakowski wygłosił prelekcję pt. "Posługa ss. Franciszkanek w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym im. św. Jana Bosko w Trzcińcu". Ta wyjątkowo zasłużona placówka wychowawcza powstała na początku lat dziwięćdziesiątych ub. wieku dzięki wielkiemu zaangażowaniu Zofii Langowskiej i pierwszych pracujących tam osób. Prelegent mówił jak trudne były początki tej pracy i jak wiele problemów trzeba było rozwiązać. Dokumentował swoją prelekcję zdjęciami i dokumentami związanymi z Ośrodkiem w Trzcińcu. Ks. dr Jacek Brakowski SDB jest salezjaninem, dr historii, rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników szkolnych z historii; zajmuje się historią najnowszą, historią Zgromadzenia Salezjańskiego w Polsce, martyrologią duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej, historią Kościoła w PRL oraz naukami pomocniczymi historii. Od 2000 r. pracuje jako katecheta, nauczyciel historii oraz wychowawca, nauczyciel dyplomowany. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe w Instytucie Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie. W 2008 r. ukończył podyplomowe studia w zakresie Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bygdoszczy. Od 2015 r. certyfikowany specjalista kynoterapii (praca z psem w edukacji i z osobami niepełnosprawnymi). Członek towarzystw naukowych: ACSSA (Associazione Cultori Storia Salesiana) oraz Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Po tej prelekcji odbył się piękny występ Zespołu Muzyki Chrześcijańskiej "SELA" z Czaplinka pod kierownictwem Bartka Michalczyka. Zespół śpiewał pieśni adwentowe gospel. Nazwa zespołu - Sela to słowo biblijne, które pojawia się w psalmach, a oznacza przerywnik, chwilę na refleksję. Wielogłosowa, pełna radosnej energii, muzyka Gospel nie tylko unosi wykonawców, ale i publiczność. Mimo, iż zespół istnieje dopiero od ok. roku osiągnął już bardzo wysoki poziom artystyczny, więc słuchacze nie szczędzili mu wielu hucznych i entuzjastycznych braw. Gospel jest rodzajem chrześcijańskiej muzyki obrzędowej (sakralnej), mającej swój początek w XIX-wiecznej kulturze czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. W muzyce tej dominuje wokal, a teksty mają charakter chrześcijański. W czasie przerw publiczność miała okazję obejrzeć powarsztatową wystawę prac plastycznych zrealizowanych w ramach programu "Działaj lokalnie", którego współorganizatorem jest Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy i Lider Wałecki" (Prezes Krzysztof Zacharzewski).Tradycyjnie więcej zdjęć relacjonujących to wydarzenie w zakładce: "Wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie."

XIX Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 18 listopada 2017 r. Jak zwykle otworzył je Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie Zdzisław Andziak, który ciepło przywitał licznie zgromadzonych gości, przedstawił program dnia oraz jego wykonawców. Natomiast Bogdan Andziak i Alina Karolewicz sprawnie pokierowali dalszym przebiegiem spotkania.

Jako pierwszy wystąpił mgr Krzysztof Kowalski, archeolog i muzeolog, kustosz, Kierownik działu Archeologii w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Jego zainteresowania badawcze skupione są na młodszej epoce kamienia oraz dziejach badań i zbiorów archeologicznych na Pomorzu Zachodnim. Jest autorem, współautorem oraz redaktorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w Polsce i za granicą. Jest członkiem redakcji "Materiałów Zachodniopomorskich, Seria Archeologiczna". Za zasługi dla rozwoju regionu został uhonorowany Srebrną Odznaką Honorowego Gryfa Zachodniopomorskiego. Przedstawił on multimedialną prezentację pt.: "Mołtowo słodko-gorzki smak odkrywania losów utraconych zbiorów muzealnych na Pomorzu." Była to niezwykła opowieść o powtórnym odkryciu zaginionych skarbów archeologicznych.

Otóż w maju 2016 r. na starym wysypisku, w lesie koło niewielkiej wsi Mołtowo w gm. Gościno k/Kołobrzegu, przypadkowo znaleziono drobne zabytki archeologiczne. Zaalarmowani przez mieszkańców wsi archeolodzy z Muzeum w Szczecinie odkryli, iż jest to część cennych zbiorów Stadtmuseum (Muzeum Miejskiego) w Szczecinie. Przewiezione je tu, do pałacu starej junkierskiej rodziny von Braunschweig, by zabezpieczyć przed zniszczeniem w czasie bombardowań Szczecina w czasie II wojny światowej. Według muzealnej dokumentacji było tego 10 dużych skrzyń, liczących dużo zabytków. To co znaleziono na wysypisku to tylko drobna część tego, co tu trafiło w 1942 roku. Z relacji muzealnika Bolesława Jędrzejewicza, który był tu na wakacjach w 1947 i 48 r. wynika, że w pałacu, który nie był mocno zniszczony, znajdowały się jakieś zbiory muzealne, z których część zabrał on do muzeum w Płocku i wciąż one tam się znajdują. Podczas prac archeologicznych w Mołtowie znaleziono ponad 500 zabytków, z czego 450 to monety ze skarbu odkrytego w latach 30-tych ub. wieku w Gryfinie. Wśród pozostałych są fragmenty skarbu z epoki brązu, mające ponad 3 tys. lat - ozdoby i części narzędzi. Są też znaleziska późniejsze (z okresu rzymskiego) - zapinki, ozdobne agrafki i bransolety. Dla archeologów są to przedmioty bezcenne.

Kolejną prezentacją był film pt. "Krajobraz mojego miasta" przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zwraca uwagę społeczeństwa na problemy chaosu reklamowego i właściwego planowania przestrzeni miejskiej, a nawet wiejskiej. W filmie oprócz szeregu rozwiązań dotyczących powierzchni reklamowych są też wskazówki odnoszące się do małej architektury, rynków, miejsc handlowych, estetyki ulic oraz zieleni miejskiej. Można było zobaczyć w tym filmie wiele przykładów rozwiązań wartych wprowadzenia także w naszej gminie. Film zaprezentował z krótkim wprowadzeniem kierownik OT NID ze Szczecina mgr Waldemar Witek.

 Po tych prezentacjach odbył się koncert chóru "Canto Libero" z Drawska Pomorskiego. Kieruje nim i dyryguje od 2006 r. Ewa Gadzina - pedagog, muzyk, dyrygent, animator kultury. Na co dzień - jest nauczycielką muzyki w szkołach w Drawsku Pom. i Nowym Worowie. Jej życiową pasją jest muzyka chóralna. W Złocieńcu i Drawsku Pom. jest znaną animatorką kultury, która od ponad 27 lat prowadzi placówkę upowszechniającą naukę gry na instrumentach i naukę śpiewu. Chór Kameralny "Canto Libero" powstał w 2004 roku przy Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim. Chór koncertuje na wielu uroczystościach o charakterze państwowym, religijnym oraz rozrywkowym, zarówno na terenie gminy Drawsko Pom., jak i poza jej granicami. Z powodzeniem występował również w Niemczech i Czechach. Chór ma w dorobku wspólne koncerty z takimi gwiazdami polskiej estrady jak: "Gang Marcela", "Skaldowie", Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. W listopadzie 2014 r. chór został uhonorowany tytułem "Zasłużony dla Gminy Drawsko Pomorskie." W marcu 2015 r. "Canto Libero" zadebiutował na antenie telewizji TVP Szczecin. Chór ma również na swoim koncie dwie nagrane płyty - jedną z kolędami, a drugą ze standardami muzyki rozrywkowej. Najnowszym osiągnięciem "Canto Libero" jest nagroda główna - Grand Prix" VI-go Festiwalu Muzyki Chóralnej, który odbył się w dniu 24 września 2017 r. w Sławie. Każdy z występów chóru "Canto Libero" uczesnicy XIX Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie nagradzali gromkimi brawami i zapewne zapadnie on w ich pamięci jako piękne, wzruszające przeżycie.

Ostatnim z wydarzeń XIX Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie był wernisaż Ewy Kamińskiej-Mikołajczyk z Drawska Pomorskiego. Jest ona członkinią Grupy "art4art" i Oddziału Koszalińskiego Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej. Ukończyła Liceum Plastyczne w Koszalinie i mówi o sobie: "... z wykształcenia jestem plastykiem. Z wyboru i zamiłowania malarką. Myślę, że na moją twórczość wpłynął fakt, że urodziłam się w Drawsku Pomorskim, przepięknej krainie jezior, łąk i lasów, które stanowią inspirację do moich obrazów. Maluję kwiaty, martwą naturę, pejzaże marynistyczne i miejskie." Swoje prace prezentowała na wielu wystawach w Polsce i za granicą, a także w Pałacu w Siemczynie przy okazji różnych wydarzeń kulturalnych. Obrazy artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.

XIX Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie zapewne sprawiły ich uczestnikom, a było ich ok. 100, wiele radości i wzruszeń, wzbogacając przy tym wiedzę o naszym zachodniopomorskim regionie. Więcej zdjęć z tego Spotkania znajdziecie Państwo w zakładce: "Wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie." Zapraszamy do oglądania.

XVIII Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 14 października 2017 r. w sali koncertowo konferencyjnej (Kamiennej) oraz sali rekreacyjnej (Ceglanej) Zespołu Pałacowo-Parkowego z folwarkiem w Siemczynie. Na spotkaniu zgromadziło się ok. 160 osób. Spotkanie rozpoczęli Prezesi Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie Zdzisław i Bogdan Andziakowie. Przedstawili Oni zawiadujących tym spotkaniem, czyli Stowarzyszenie "Stacja Kultura" i Miejską Bibliotekę Publiczną z Bornego Sulinowa oraz osoby z nimi związane. Nie mogąc uczestniczyć osobiście w tym wydarzeniu, nad czym ubolewam, posłużę się, dzięki uprzejmości Pani Iwony Gajewskiej-Tranbowicz, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, krótką notką jej autorstwa prezentującą pokrótce co tak niezwykłego tym razem się działo. Na to spotkanie kulturalne "...złożyły się 3 inicjatywy: montaż słowno-muzyczny pt. Spotkanie z Osiecką, wernisaż z wystawą malarstwa Longiny Malinowski oraz koncert kameralny na fortepian i skrzypce. W spotkaniu uczesniczyło wielu znakomitych gości w tym: Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska - Burmistrz Bornego Sulinowa, Dariusz Czerniawski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, Adam Kośmider - Burmistrz Czaplinka. Po uroczystym powitaniu wszystkich gości przez Gospodarza obiektu - Bogdana Andziaka, zaprosiliśmy do obejrzenia i wysłuchania autorskiego programu inspirowanego życie i twórczością Agnieszki Osieckiej. Narrację prowadziła Lucy von Schickendantz (dokonała wyboru tekstów i zadbała o stronę merytoryczną przywoływanych treści) i Iwona Gajewska-Tranbowicz (przygotowała scenopis i wyreżyserowała spotkanie). Występ wzbogacono o akcenty muzyczne w wykonaniu Bartosza Kniazia na saksofonie, Szymona Bielki na gitarze, śpiew Ewy Brojek-Polakowskiej i Julii Białkowskiej oraz recytację, której podjęli się Wiktoria Łozińska, Marta Kątny oraz Roland Schlamberger. Publiczność owacjami nagrodziła tę część wieczoru. W ferworze gratulacji i wielu ciepłych słów przeszliśmy do Sali Ceglanej na spotkanie z malarstwem sztalugowym Longiny Malinowski. Oficjalne otwarcie wystawy rozpoczęła krótka prezentacja artyski przez Iwonę Gajewską-Tranbowicz w formie tradycyjnej i Lucy von Schickendantz w poetyckiej. Zbiegło się to z podarowaniem jednego z obrazów przez Longinę państwu Andziakom. Sytuacja wzruszyła szczególnie obdarowanych, gdyż obraz przedstawia portret wnuka Gospodarzy, uchwyconego w momencie mozolnej pracy z książką podczas jednej z edycji Henrykowskich Dni w Siemczynie. Trzecia część spotkania przyjeła formę czysto muzyczną. Koncert fortepiaonowo-skrzypcowy Anny Mendonca i Anny Kalety ostatecznie uświetnił całe przedsięwzięcie. Widzowie oddali swoje uznanie dla niezwykłości koncertu owacjami na stojąco. W miłej, pełnej wzajemnego zadowolenia i satysfakcji gości i gospodarze spotkania pożegnali się, życząc sobie kolejnej tak wspaniałej uczty dla ducha." A ja dotąd ubolewam, że mnie tam nie było i jedynie o atmosferze i pięknie tego wieczoru wnosić mogę z rozmów uczestniczących w nim przyjaciół i ze zdjęć, których poniżej wybór prezentuję. (Więcej zdjęć w zakładce "Wydarzenia w obiektywie" - zapraszam do oglądania.)

XVII Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 16 września 2017 r. w sali koncertowo-konferencyjnej (Kamiennej) Zespołu Pałacowo-Parkowego z folwarkiem w Siemczynie po 3-miesięcznej, tzw. wakacyjno-urlopowej, przerwie. Na spotkanie przybyło ok. 120 uczestników. Chodząc wśród gości i rozmawiając z nimi, bądź przysłuchując się ich rozmowom, odniosłem wrażenie, że ta trzymiesięczna przerwa sprawiła, iż wszyscy z wielką radością zagościli ponownie w gościnnych progach Pałacu Siemczno. Słyszałem głosy mówiące, że "...to fajnie znowu tutaj być i uczestniczyć w wielowymiarowej uczcie duchowej." Jaką zatem ucztę przygotowało nam tym razem Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie wraz z przyjaciółmi ze Złocieńca i okolic? Tematem wiodącym tego popołudnia i wieczoru były zagadnienia związane z migracją. Jakże nam bliskie wątki. Jednak tym razem nie było mowy o tym co dzieje się współcześnie i budzi wiele kontrowersji, zresztą jak zawsze, gdy mowa o przesiedleniach. Prelegenci, i wystawy prezentowane tego dnia, skupili się głównie na migracji Polaków w latach 40-tych XX wieku. Spotkanie otworzyli Prezes i Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, Panowie Zdzisław i Bogdan Andziakowie, przedstawiając licznie zgromadzonej publiczności zaproszonych prelegentó oraz towarzyszące im wystawy. Pierwsza wystąpiłą Pani Katarzyna Lisiecka, pracownik Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Szczecinku. Zaprezentowała ona temat pt. "Szli na zachód osadnicy." Temat niezwykle bliski sercu wielu przybyłych, gdyż to właśnie oni, ich rodzice, a niekiedy dziadkowie byli owymi osadnikami, którzy stali się nowymi mieszkańcami Ziem Pomorza Zachodniego i Pojezierza Drawskiego. To właśnie oni budowali od podstaw naszą Małą Ojczyznę, w której żyjemy i rozwijamy się. To właaśnie oni tworzyli tożsamość dziedzictwa kulturowego i historycznego przeniesionego z tzw. "kresów" z miejscem, gdzie przyło im żyć. W końcu to właśnie im zawdzięczamy to, że tu jesteśmy i miejsce to stało się naszą Małą Ojczyzną, z której jesteśmy tak dumni. Prelekcję, czy raczej prezentację, wzbogaciła wystawa IPN Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie, pt.: "W poszukiwaniu nowego domu. Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950." Kolejnym występującym był ks. Wiesław Hnatejko CR proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu prezentujący niezwykłą historię obrazu Matki Bożej Opiekunki Rodzin, który intronizowany został 25 marca 2011 r. w złocienieckiej parafii. Obraz, który znajdował się w Felsztynie, miejscowości położonej na dawnych terenach Rzeczpospolitej Polskiej, aż do przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w., kiedy to potajemnie został stamtąd wywieziony, w specjalnie do tego celu skonstruowanej walizce, i ulokowany w małym, drewnianym kościółku we Wrocance skąd powędrował w 2010 r. do Złocieńca zatrzymując się tylko na chwilę w Krakowie, gdzie został poddany konserwacji. Kolejną prelegentką była Pani Ewa Kilian, nauczycielka historii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu. Zaprezentowała ona, i tu rzecz godna szczególnej uwagi, wraz z niezwykle zaangażowaną w temat młodzieżą realizację działania edukacyjnego, pt.: "Czy wiesz skąd pochodzisz?" Prezentacja była swoistym kolażem wielu form przekazu, a więc były to wystąpienia werbalne, prezentacje multimedialne i wystawa pt. "Dom utracony... Dom zyskany... Kresowe korzenie." Niezwykle wciągająca formuła i jeszcze bardziej ciekawy temat wrz z zaangażowaniem, pełnym ekspresji, młodzieży, która niezmiernie rzadko interesuje się takimi zagadnieniami, sprawiły, że odbiór publiczności był bardzo ciepły, sympatyczny, a momentami wręcz entuzjastyczny. Ostatnią występującą była Pani Lucyna Jabłońska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim. Poruszyła ona temat bardzo ważny i często kontrowersyjny, a zatytułowany: "Kresy. Korzenie polskiej kultury." Temat trudny, lecz dzięki wrodzonej subtelności i empatii p. Lucyny, zaprezentowany w sposób łatwo przyswajalny. Nie ma też wątpliwości, że przyczyniło się do tego to, że cała prezentacja, zresztą bogato ilustrowana, oparta była o historię rodziny p. Lucyny Jabłońskiej i jej własne przeżycia i doświadczenia. Niewątpliwie poruszone tematy oraz formy ich przedstawienia natchnęły wielu uczestników spotkania do głębszego zaciekawienia się historią i korzeniami swoich rodzin. W Siemczynie, jak zawsze są jakieś niespodzianki, tak było i tym razem. Otóż Sołtys Michał Olejniczak wraz z młodzieżą i mieszkańcami wśi, ubrani w stroje z okresu budowy pałacu w Siemczynie czyli XVIII w. przy dźwiękach gitarowej muzyki, ze śpiewem i tańcem wprowadzili wieniec dożynkowy, który prezentowany miał być na Ogólnopolskich Dożynka Prezydenckich w Spale. Wydawałoby się, że było już dużo, bo było, ale nie... otóż Panie postanowiły dać nam wszystkim coś więcej. Coś bardziej namacalnego i interaktywnego. Otóż całość wydarzenia zamknęła się, choć raczej rzekłbym rozpoczęła, biesiadą kresową, gdzie przy wspólnym śpiewaniu, degustacji kresowych potraw było mnóstwo czasu i możliwości do dyskusji, dzielenia się swoimi odczuciami, doświadczeniami i historiami. Tak też się stało. Była to oczywista uczta zarówno dla ciała, jak i ducha, która zaangażowała wszystkich przybyłych gości. A poniżej kilka ilustracji z tego niezwykłego i jakże ważnego dla nas wszystkich, Polaków, mieszkających na Pomorzu Zachodnim spotkania. (Więcej zdjęć w zakładce "Wydarzenia w obiektywie" - zapraszam do oglądania.)

 

XVI Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 13 maja 2017 r. w sali koncertowo-konferencyjnej (Kamiennej) Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 16.00. Otworzył je Prezes i Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie witając przybyłych słuchaczy (ok. 80 osób) oraz występujących gości. Tym razem spotkanie rozpoczęła dr Janina Kochanowska, która z ogromną swobodą i wręcz w gawędziarski, wciągający sposób zaprezentowała temat pt.: "Powojenne dziedzictwo pomorskie: czy dostrzegane i doceniane?". Prezentacja ta uświadomiła mi, ale sądzę, że także wszystkim zgromadzonym odbiorcom, jak często przechodzimy obok niezwykłych realizacji uwieczniających mijające chwile nie zwracając w ogóle na nie uwagi lub traktując jako coś tak naturalnego w naszym otoczeniu, iż nagły brak tego lub tych elementów uświadamia nam, że nie były one ulokowane w tych miejscach od zawsze i na zawsze. Często okazuje się, że jest już za późno na takie refleksje. Wiceprezes, Bogdan Andziak powitał i przedstawił także młodą, lecz jakże utalentowaną artystkę Sonię Mikołajczyk, która w swojej sztuce łączy niezwykle trudną sztukę malowania akwarelami z grafiką komputerową i nie tylko. Po przerwie, pełnej dyskusji przy zaprezentowanych, gościnnie przez grupę art4art w Galerii Kamiennej, pracach młodej twórczyni niecodziennych obrazów wystąpił nietuzinkowy i niesamowicie inspirujący Less R. Hoduń. Folwarczna Sala Kamienna gościła już tego człowieka renesansu wraz z zespołem Helless w listopadzie ub. roku. Tym razem Less wprowadził słuchaczy w tajemniczy świat swoich pasji i zamiłowań potwierdzając raz jeszcze jak adekwatnym do jego osoby jest określenie "człowiek renesansu". Zaprezentował nam swoje działania w obszarze literaruty, grafiki, muzyki, działalności artystycznej i zawodowej przekraczając w sposób subtelny i niemalże niedostrzegalny granicę między rzeczywistością a obszarami nieznanymi lub jak wolimy nie do końca poznanymi. Zjawiska nadprzyrodzone, goście z kosmosu, ingerencja nieznanych sił, energii, mocy... niewytłumaczalne, a w interesujący sposób namalowane barwami nie krzykliwymi i wulgarnymi, lecz dojrzale kojącymi i inspirującymi do przemyśleń. To efekt drugiej części prezentacji Lessa R. Hodunia, którą po przerwie technicznej kontynuował dzwiękami autorskiego recitalu, prezentując także, między swoimi utworami i kompozycjami dwa popularne covery. Kamienie i cegły "Sali Kamiennej" jeszcze po ostatnich brzmieniach muzyki i niezwykłego głosu występującego wokalisty pobrzmiewały żegnając nas tego wieczoru... Było to ostatnie wiosenne spotkanie kulturalne roku 2017. Spotykamy się znowu już we wrześniu, a poniżej kilka fotek z tego wydarzenia (więcej w galerii: wydarzenia w obiektywie).

XV Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 8 kwietnia 2017 r. w sali koncertowo-konferencyjnej (Kamiennej) Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16.00. Otworzył je Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie Bogdan Andziak gorąco witając licznie przybyłych gości (ok. 140 osób). Zaprosił do wprowadzenia w klimat tego dnia Prezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie Zdzisława Andziaka, który podkreślił niecodzienność tego wydarzenia ze względu na to, iż jest to piętnaste już spotkanie kulturalne i jak większość poprzednich i to cieszy się dużą frekwencją ludzi pragnących poszerzać swoje horyzonty. Prezes nie omieszkał przywitać każdego z uczestników prezentujących swoje działania. Tym razem rozpoczął od prelekcji na temat "Ciekawych drzew i krzewów Drawska Pomorskiego i siemczyńskiego parku" Pan Grzegorz Kruczek, nauczyciel biologii i miłośnik przyrody z Drawska Pom. Prelekcja ilustrowana pieczołowicie dobranymi ilustracjami z Drawska Pom. i Siemczyna wniosła wiele interesujących wątków dotyczących otaczającej nas każdego dnia roślinności i zadrzewień, na które nie zwracamy uwagi, a niekiedy wręcz nie mamy wiedzy, jak interesujące okazy ozdabiają skwery i trawniki, które wielokrotnie mijamy. Wątek siemczyńskiego parku w swojej koloraturze i bogactwie mógłby stanowić temat odrębnego wystąpienia został jednak zaakcentowany ze względu na unikatową w swoim kształcie aleję grabową, jako jedną z trzech, obok Kołobrzegu i Złocieńca, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Po prelekcji przedstawiona została i poproszona o krótką autoprezentację młoda artystka malarka Natalia Szynal. Niezwykle skromna zaprezentowała wernisaż pt. "Pejzaże zapamiętane". Obrazy, których namalowanie inspirowane było przez impresje i doznania przyrodnicze młodej artystki na terenie Pojezierza Drawskiego. Przybyli goście podczas przerwy, przy lampce wina lub filiżance kawy podziwiali i dyskutowali na temat obrazów tak między sobą, jak i z samą autorką tychże. Po przerwie technicznej podczas której na scenie i przed nią "zainstalowała" się mówiąc kolokwialnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim rozpoczęła się istna uczta muzyczna dla miłośników tego rodzaju muzyki, ale także dla tych wszystkich, którzy odbierają orkiestry dęte w innym zgoła wymiarze. Wszyscy przekonaliśmy się, że pod przewodnictwem świetnego kapelmistrza i równocześnie nauczyciela muzyki w tej szkole Pana Tomasza Stawickiego, orkiestra zdołała wprowadzić nas zarówno w klimaty poważne i nastrojowe, jak i lekkie, wręcz frywolne lecz nie spłycone. Cóż za cuda czynią wytrwałe ćwiczenia i zapał, którego jak było widać młodym członkom orkiestry nie brakowało. Warto dodać, że najmłodszy artysta w tejże orkeistrze ma pięć lat. Samo to stanowi o mistrzostwie prowadzącego orkiestę Pana Tomasza i zapale młodych, utalentowanych ludzi. Po występie, który zakończył się owacjami słuchaczy na stojąco i bezwzględnym bisem, Prezes i Wiceprezes HSS w asyście najmłodszych miłośników Pałacu w Siemczynie i spotkań kulturalnych wręczyli prelegentowi i artystom upominki jakże właściwe dla tego miejsca i tego rodzaju spotkań. Były to wydane drukiem przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie, periodyk krzewiący historię, kulturę i sztukę regionu, a także prezentujący aktualności i wydarzenia w regionie i nie tylko. Było to przedostatnie spotkanie kulturalne przed wakacyjną przerwą. Jakże ciekawi jesteśmy czym zaskoczą nas gospodarze na ostatnim, wiosennym jeszcze spotkaniu. Kilka fotografii z tego wydarzenia znajdziecie Państwo poniżej, a znacznie więcej w galerii w zakładce: "Wydarzenai w obiektywie".

XIV Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 18 marca 2017 r. w sali koncertowo-konferencyjnej (Kamiennej) Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie. W związku z nadchodzącą wiosną spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16.00. W kilku zdaniach wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie przedstawił program tego wydarzenia obecnym gościom. Tradycyjnie nie zabrakło prelekcji lecz jakże innej w swej formule niż bywało to dotąd. Takie też były odczucia obecnych słuchaczy. Raz, że temat bardzo interesujący, a mianowicie "Śladami odkryć profersora Otto Puchsteina" urodzonego w Łobzie, gdzie mieszkają prelegenci i po długich wojażach tamże pochowanego. Jak wspomniałem prelekcja była inna, gdyż pomimo, iż ilustrowana, stała się bardziej gawędą i opowieścią niż wykładem czy prelekcją naukową. Opowieść ilustrowana na ekranie wciągnęła odbiorców w świat historii i swoistej magii. W tak wspaniały sposób do świata historii i odległych nam geograficznie kultur zabrała nas Lidia Lalak-Szawiel ze swoim mężem Czesławem Szawielem. Skąd inąnd sami przewędrowali po świecie niezliczoną liczbę kilometrów poznając różne kultury, obyczaje, legendy i historię. I tym razem dzięki aktywności założycielki grupy artystycznej "art4art" Jadwidze Adrianowskiej mogliśmy podziwiać piękne obrazy artystki plastyka Ewy Kamińskiej-Mikołajczyk. Wernisaż ten cieszył sie dużym zainteresowaniem o czym może świadczyć duża liczba sprzedanych tego wieczoru prac Pani Ewy. Uwieńczeniem była inna forma przekazu artystycznego, a mianowicie taniec i śpiew. Taniec i śpiew w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca z 40-letnią tradycją pochodzącego z drawska o nazwie "Diabaz", tak jak Stowarzyszenie Artystyczne, które powołało zespół do życia, a którego Prezesem jest Bartosz Bolewicz. Wieloletnie doświadczenie członków zespołu widać było w staranności przygotowanego występu, że nie wspomnieć o przepięknych strojach jakże bogatych w elementy regionu drawskiego (hafty, kolory, kompozycje). Niezmiernie ważnym i wzbogacającym występ zespołu był opis strojów oraz tańców, o których to mówiła Pani Jolanta Bułczyńska-Parol, choreograf i instruktor zespołu. Wiele elementów strojów, jak się okazało, ma swoje głęboko ukryte znaczenie, o którym wiedzą nieliczni. Wspomnieć tutaj choćby o poziomych pasach na strojach tancerek wyrażających smutek po rozbiorach Polski. Podobnie i z tańcem. Na przykład Kujawiak taniec ludowy jest także tańcem miłości. Dużo można by opowiadać, ale przecież po to było to spotkanie by osobiście to usłyszeć i poznać historię. Dlatego warto tutaj zwrócić uwagę, że tancerze zespołu byli po prostu fantastyczni, bez względu na wiek. Widać, że to co robią to nie jest wyuczona sztuka lecz swoiste głębokie przeżywanie przez nich tego czym się dzielą z widownią. Zaś aspekt śpiewaczy to zacytuję przyjaciółkę Pałacu w Siemczynie Panią Lucynkę: "Kapela i śpiewające panie porwali publiczność do wspólnych śpiewów. Z tego spotkani wyszłam oczarowana." Wierzę, że podobnie inni goście, a niech to będzie zachętą do uczestnictwa Państwa w kolejnych comiesięcznych Henrykowskich Spotkaniach Kulturalnych w Siemczynie. Tym razem z dobrodziejstw spotkania w tym dniu skorzystało ok. 130 gości. Poniżej kilka fotek, obszerniejsza zaś fotorelacja w galerii na stronie w zakładce: "Wydarzenia w obiektywie".


XIII Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 18 lutego 2017 r. w sali koncertowo-konferencyjnej (Kamiennej) Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie. Dla wcześniej przybyłych gości 40 minut przed rozpoczęciem spotkania prezentowane były realizacjie filmowe z roku 2016 z Pałacu w Siemczynie i odkryć wokół niego oraz z roku 2012 z obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie. Równocześnie można było oglądać wystawę fotografii Adama Myśkowa ze Szczecina oraz wystawy czasowe prezentowane w Sali Kamiennej. O godzinie 15.00 prowadzący spotkanie wiceprezes HSS Bogdan Andziak zaprosił dr Zbigniew Mieczkowskiego do zaprezentowania swojego, niezwykle interesującego wykładu nt. rzeki Drawy i 100-lecia elektrowni wodnej w Borowie. Oba tematy byly bogato ilustrowane zdjęciami i mapami. Po przerwie kawowej podczas której zebrani żywo dyskutowali na temat prelekcji oraz podziwiali sztukę fotografii prezentowaną na Sali Kamiennej oraz obrazy na Sali Ceglanej wystąpił zespół o zagadkowej nazwie "Incydent". Jak się okazało od incydentu pierwszego wspólnego koncertu minęło 10 lat, a zespół jak było widać i słychać na koncercie doskonale się zgrał i prezentuje bardzo szeroki repertuar, słowem dla każdego coś dobrego. Piosenki zagrane i zaśpiewane przez zespół. pomimo deszczowej i sennej pogody, ożywiły publiczność czego dowodem mogły być końcowe bisy i ogólna świetna atmosfera po obu stronach sceny. Skład zespołu to: Joanna Dzieciątkowska - wokal, Maciej Wiśniewski - wokal i gitara, Piotr Sztuk - gitara basowa, Piotr "Kazik" Korczewski - gitara i Grzegorz Darski - perkusja. Tym razem po stronie publiczności zagościło ok. 70 osób.  Więcej zdjęć w zakładce: Wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie.


XII Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 21 stycznia 2017 r. tradycyjnie w Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie. Rozpoczęciem było otwarcie (wernisaż) wystawy malarstwa Jerzego Łapucia, którego prace wyeksponowane zostały w Sali Kamiennej folwarku, zaś  pierwszą część spotkania otworzył dr Eryk Krasucki, który swoją opowieścią nawiązał do własnych wspomnień z dzieciństwa, tj. do dwóch kasztanowców, nota bene posiadających zdrowotne właściwości, rosnących na dziedzińcu szkoły podstawowej w Drawsku Pomorskim. Wokół tego wspomnienia umieścił początek opowieści o tym, czym jest regionalizm. W życiu każdego człowieka ważne jest to, by uświadomił najpierw sobie, a potem dzieciom i młodzieży, czym jest miejsce i czas w którym żyjemy. Ponieważ to, co nas otacza tworzy i kształtuje nas. Jesteśmy, poniekąd, wytworem miejsca, pamięci, przyrody, ulic, po których się poruszamy, budynków, które mijamy. Temat ten podjęła w swojej części prezentacji wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. p. Lucyna Jabłońska. Rozpoczęła ona od podzielenia się ze słuchaczami swoją obserwacją z podwórka szkolnego. Powiedziała, że brak znajomości miejsca skąd pochodzą przejawia się u dzieci tym na przykład, że zapytane jaka rzeka płynie przez Drawsko mówią - Wisła. Stąd też potrzeba podejmowania działań w kierunku budowania tożsamości poprzez pomoc dzieciom doświadczania tego, co je otacza i uświadamiania im znaczenia tego właśnie dla ich rozwoju. Produkt prezentowany podczas prezentacji w postaci zeszytu - kart pracy ma pomóc nauczycielom w przekazaniu dzieciom magii miejsca, w którym się urodziły. Ma pomóc dziciom odkryć ich korzenie oraz znaczenie otaczających je symboli w postaci herbów, nazw ulic, pamięci miejsc związanych z tym co bylo przed nami, ale pokazać też to co sami obecnie tworzymy, np.: obiekty sportowe, biblioteki, muzea, itp. Wielu z nas, dorosłych, powinno najpierw przejść taką edukację, aby krzewić te dobra w umysłach najmłodszych. Po przerwie kawowej publikę rozgrzał dynamiczny i pelen energii zespół FALKENBLUES. Licznie, bo w ponad 150-osobowej grupie, zgromadzeni goście nie mogli narzekać na nudę i z pewnością spotkanie to przyczyniło się do rozpoczęcia wielu dyskusji nie tylko w kuluarach Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie, ale i w rodzinnych domach obecnych na nim uczestników. I taki cel przyświecał i przyświeca inicjatoram Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie. Więcej zdjęć do obejrzenia w zakładce: "Wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie."


 

 

XI Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 10 grudnia 2016 r. tradycyjnie w Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie. Na sali zebrało się ok. 110 osób. Tym razem wydarzenie rozpoczęli archeolodzy z Muzeum w Koszalinie przedstawiając niezwykle interesujące odkrycia archeologiczne regionu. I tak kolejno Tomasz Choroba, skądinąd związany także zawodowo z Muzeum Narodowym w Szczecinie, zaprezentował niezwykle interesujące odkrycie grobów olbrzymów pod Piasecznem. Archeolog Andrzej Kasprzak przedstawił zagadnienie kamiennych kręgów w Pławnie, które można określić jako miejsce magiczne i niezwykłe. Natomiast świetny i elokwentny archeolog Andrzej Kuczkowski zaintrygował sluchaczy najnowyszymi odryciami archeologicznymi w okolicach Siemczyna, tj. wczesnośredniowiecznymi grodziskami. Po tej dawce historii i archeologii z regionu Starosta Drawski Stanisław Kuczyński przypomniał o prężnych działaniach eksploracyjnych programu "Jezioro Tajemnic" i oficjalnie przekazał, jedno z najcenniejszych jak dotąd znalezisk w ramach programu, tj. kamienny toporek sprzed ok. 7000 lat, na ręce Andrzeja Kuczkowskiego reprezentującego Muzeum w Koszalinie. Od teraz wszyscy zwiedzający muzeum będą mogli podziwiać artefakt pochodzący z regionu Pojezierza Drawskiego. Po przerwie kawowej, jak zwykle okraszonej wymianą zdań i niekończącymi się dyskusjami uczestników nastał czas na część artystyczną i tu na wysokości zadania stanął znamienity chór PROFVOICES ze Złocieńca pod dyrekcją p. Doroty Gadziny. Członkami chóru są w większości nauczyciele ze Złocieńca i okolic. I tym razem Spotkania Kulturalne, ostanie w 2016 roku dały wiele przeżyć zarówno intelektualnych, jak i duchowych wszystkim uczestnikom wydarzenia. Więcej zdjęć do obejrzenia w zakładce: "Wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie."


X Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 26 listopada 2016 r. tradycyjnie w Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie. Tym razem zaprezentowane zostały dwie premiery reportaży telewizyjnychy o Pałacu w Siemczynie i o fortecy B17 odkrytej w jednym ze szczecińskich jezior. Prezentacji dokonał zespół Programu Zanurzenie pod przewodnictwem Natalii Kasowskiej. Równocześnie podziwiać można było na sali kamiennej galerię fotografii świetnego fotografa, współautora zdjęć Programu Zanurzenie Adama Myśkowa. Po niezwykle fascynującej prezentacji filmowej i przerwie kawowej zgromadzeni goście mogli wznieść się w inny wymiar postrzegania codziennych problemów ludzkości poprzez muzykę w wykonaniu hardrockowego zespołu HELLESS. Muzyka inna niż goszcząca dotąd w pałacowych obiektach została ciepło przyjęta i pokazuje to, że różne formy i formuły sztuki są mile widziane i goszczone w zawsze otwartym dla wszystkich Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie. W przeżyciach tego popołudnia i wieczoru uczestniczyło ok. 90 gości. Więcej zdjęć można zobaczyć w zakładce: "Wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie."IX Henrykowskie Spotkanie Kulturalne, pierwsze po wakacyjnej przerwie, odbyło się 5 listopada 2016 r. i jak zawsze miało miejsce w Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie. Tym razem otwarto Galerię "Kamienną" Wernisażem Ogólnopolskiej Wystawy Zbiorowej Malarstwa, Fotografii i Tkanainy Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej - Oddział Koszaliński. Na wernisażu zaprezentowane zostały świetne prace artystów, a wszyscy goście spotkania mogli, degustując się winem, wymieniać swoje opinie i spostrzeżenia. Po artystycznej degustacji naszedł czas na zgłębianie historii regionu pod wodzą znamienitego pasjonata i miłośnika historii Jarosława Leszczełowskiego, który wygłosił prelekcję pt. "Frydlandzki sztetl i frydlandzki Berlin" prezentując społeczność żydowską pobliskiego Mirosławca i jej burzliwe dzieje. Po przerwie kawowej ponownie można było się wznieść na wyżyny doznań duchowych, a to dzięki świetnemu koncertowi Duetu Zoriuszka prezentującego Bułata Okudżawę po rosyjsku i po polsku. To spotkanie swoją obecnością zaszczyciło ponad 120 osób. Wiecej zdjęć z tego Spotkania w zakładce: "Wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie."              VIII Henrykowskie Spotkanie Kulturalne, ostatnie przed wakacyjną przerwą, odbyło się 16 kwietnia 2016 r. tradycyjnie w Zespole Pałacowo-Folwarcznym i miało bardzo bogaty program, składało się bowiem z trzech części. Najpierw uwagę ok. 200 gości (tyle ich przybywa ostatnio) skupił dr Zbigniew Mieczkowski, znawca historii regionu. Tym razem jego wykład poświęcony był dziejom poligonu drawskiego - od średniowiecza po czasy współczesne. Multimedialna prezentacja z mnóstwem map, obrazów, fotografii towarzyszyła barwnym opowieściom pułkownika WP, który na poligonie spędził kilkanście lat, a o jego historii napisał i wydał obszerną publikację pt. "Poligon drawski w trzech odsłonach".

Część drugą spotkania stanowił koncert poezji śpiewanej w wykonaniu braci Tomka i Jacka Bateńczuków, wywodzących się z Czaplinka, a obecnie mieszkających w Poznaniu i Siemczynie. Grający na gitarach i harmonijce ustnej panowie rozbawili i rozczulili publiczność nie tylko tradycyjnymi piosenkami turystycznymi, ale przede wszystkim swoimi kompozycjami do tekstów publikujących poetów, a nawet własnych. Furorę zrobiły kompozycje Tomka Bateńczuka do wierszy Roberta A. Dyduły, nieodłącznie związanego z Pałacem Siemczyno oraz poświęcona żonie piosenka Jacka Bateńczuka, siemczynianina.

Trzecią część wieczoru wypełniło otwarcie galerii w Sali Ceglanej połączone z wernisażem prac Grupy art4art. Czworo artystów plastyków mieszkających w Złocieńcu i Drawsku Pomorskim zjednoczyło swe siły, by wspólnie prezentować swe obrazy. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie chętnie udzieliło grupie dachu nad głową i tak powstała otwierana tego wieczoru galeria. Państwo Jadwiga Adrianowska, Ewa Kamińska-Mikołajczyk, Maria Łapuć i Jerzy Łapuć zaprosili do Siemczyna swoich gości, m. in. prezesa Koszalińskiego Oddziału Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej - panią Krystynę Wojtas oraz ubarwiający wernisaż muzycznie zespół "Pod kilem". Wypełniona obrazami i publicznością Sala Ceglana tętniła życiem do późnych godzin wieczornych.

Kwietniowe Henrykowskie Spotkanie Kulturalne zamknęło pierwszy rok tej, jak się okazało, niezwykle atrakcyjnej dla środowiska lokalnego, odpowiadającej na potrzeby stek ludzi inicjatywy. Początek kolejnego sezonu planowany jest na październik 2016 r. Więcej zdjęć z tego spotkania w zakładce: "Wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie."

             VII Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 12 marca 2016 r. jak zwykle w Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie. Wróciło do formy dwudzielnej. Pierwszą część o godzinie 16.00 stanowiła prezentacja projektu Marii Witkek i Anny Bartczak z Biura Dokumentacji Zabytków i Waldemara Witka z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie p.t.: "Kapliczki i krzyże przydrożne w powiecie drawskim".

Ok. godz. 17.15 rozpoczął się konceart muzyki andyjskiej w wykonaniu czaplineckiego zespołu: "La Familia". Specjalizująca się od lat w gorących, południowoamerykańskich rytmach ludów zamieszkujących Peru, Boliwię i Chile rodzina państwa Urlichów zagrała między innymi na takich instrumentach jak kena, czarango czy bombo. Powiew egzotycznego folkloru zachwycił pałacowych gości w sobotnie, marcowe popołudnie. Na spotkaniu tym gościło ok. 110 osób. Więcej zdjęć z tego Spotkania w zakładce: "Wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie."

              VI Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 13 lutego 2016 r. o godzinie 16.00 jak zwykle w Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie. Było to prawdziwe święto muzyki i inteligentnego humoru. Pałac Siemczyno miał zaszczyt gościć wybitnego wirtuoza skrzypiec, solistę Królewskiej Orkiestry Symfonicznej w Wilanowie. Koncert Bogdana Kierejszy to przeplatana anegdotami z życia artystów wiązanka najpopularniejszych i najwybitniejszych utworów wiolinistycznych świata, ale też autorskie aranżacje hitów rockowych czy filmowych. Z każdym utworem artysta dostawał większe brawa, a pod koniec 200-osobowa publiczność zerwała się z miejsc. Były bisy, kwiaty, zdjęcia z gwiazdą i niekończące się rozmowy kuluarowe.

Ten wspaniały koncert mógł odbyć się dzięki uprzejmości przyjaciela Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, założyciela i Dyrektora Królewskiej Orkiestry Symfonicznej w Wilanowie oraz Prezesa Fundacji Pro Musica Artist, pana Andrzeja Rosy, który uczestniczył jako gość w wielu poprzednich Henrykowskich Spotkaniach Kulturalnych, a także Henrykowskich Dniach w Siemczynie. Więcej zdjęć z tego Spotkania w zakładce: "Wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie."

              V Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 16 stycznia 2016 r. jak zwykle w Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie. Tym razem na widowni zasiadło ok. 100 osób.

Rozpoczęto o godzinie 15.00 prezentacją projektu realizowanego przez Romualda Kurzątkowskiego i młodzież licealną z Drawska Pomorskiego pt.: "Po torach pamięci. Lata 1944-1956", nagrodzonego w Ogólnopolskim Konkursie "Historia wokół nas" w grudniu 2015 r. Widzowie wysłuchali opowieści uczestników projektu, obejrzeli przygotowaną przez nich prezentację multimedialną oraz kilka filmów nakręconych w ramach projektu, np. "Chłop kolektywny a sprawa polska" o nadużyciach władz związanych z kolektywizacją polskiej wsi po II wojnie światowej czy "Ostatni dzień wolności" o nielegalnym pochodzie trzeciomajowym w 1946 roku w Szczecinku, a także rejestrację inscenizacji transportu więźniów politycznych z Drawska Pom. do Szczecinka, w której brało udział kilka regionalnych grup rekonstrukcyjnych.

O godzinie 16.30 na swój koncert zaprosił czaplinecki Duet "Zoriuszka". Panie Alina Karolewicz i Magdalena Urlich magnymi białymi głosami wyczarowały świat tradycyjnych pieśni białoruskich, ukraińskich, rosyjskich i polskich. Biały głos jest najstarszą technika śpiewu, kultywowaną w kulturach lludowych na całym świecie. To najbardziej pierwotny sposób wydobywania dźwięku w oparciu rezonatory inne niż tylko gardło. Dzięki takiej emisji głosu archaiczne pieśni brzmią potężnie, a zarazem poruszają najbardziej liryczne struny w oczarowanych słuchaczach. Kolorytu dodają również opowieści o dawnych obyczajach i relacjach między ludźmi, zaklętych w teksty prastarych słowiańskich pieśni.

Po koncercie i pełnej dzielenia się wrażeniami przerwie kawowej zaprosiliśmy naszych gości do wspólnego kolędowania. Tę część wieczoru animowała muzycznie rodzina Urlichów z Czaplinka, czele z panem Krzysztofem i jego gitarą. We wspólny śpiew włączyli się mieszkańcy Siemczyna pod wodzą niezrównanego sołtysa - pana Michała Olejniczaka oraz dzisiątki gości z całego województwa. Całość dopełniła spora grupa przedstawicieli świetnie śpiewającej rodziny Andziaków - właścicieli Pałacu Siemczyno. Więcej zdjęć z tego spotkania w zakładce: "Wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie."

IV Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 5 grudnia 2015 r. Tym razem prelekcję zatytułowaną „Zmierzch Europy?” wygłosił dr Wojciech Lizak ze Szczecina, prawnik i kulturoznawca, założyciel Muzeum Dziedzictwa Kulturowego, autor licznych książek i artykułów o tematyce historycznej, np. „Powstanie styczniowe”. Jego barwne wystąpienie dotyczyło zagrożeń związanych z przemianami społecznymi i politycznymi, które obserwujemy ostatnio na naszym kontynencie. Na spotkaniu było ok. 30 uczestników. Więcej zdjęć z tego Spotkania w zakładce: "Wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie."

            III Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 7 listopada 2015 r. Uczestniczyło w nim ok. 45 osób. Rozpoczęto prezentacją krasomówczą poświęconą kulturze barokowej w Pałacu Siemczyno w wykonaniu Marii Spirin z Czaplinka, piętnastoletniej laureatki Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego w Szczecinie. Dwie prelekcje połączone z barwnymi prezentacjami multimedialnymi brawurowo poprowadził dr hab. Radosław Barek, architekt i wspaniały rysownik. Pierwsza poświęcona była przemianom krajobrazu kulturowego na przykładzie projektów architektonicznych realizowanych w Gminie Czaplinek, druga zaś ukazywała historię artystycznego muralu w poznańskiej dzielnicy Śródka oraz przemianom społecznym i zjawiskom socjologicznym przez ów mural wywołanym.

Swoistą kontynuacją tego wieczoru był wernisaż prac poplenerowych artystów z całej Polski, który odbył się kilka dni później, 10 listopada 2015r. Obrazy na nim prezentowane poświęcone były impresjom z Siemczyna , a powstały w trakcie pleneru malarskiego, zorganizowanego właśnie w Pałacu. Artyści i wernisażowi goście zakończyli spotkanie wspólnym śpiewaniem pieśni żołnierskich i legionowych, co było ich formą uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Więcej zdjęć z tego spotkania w zakładce: "Wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie."

            II Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 3 października 2015 r. Uczestniczyło w nim 35 osób. Prezentowany był wówczas ogólnopolski projekt historyczno-kulturowy „Skąd jesteśmy”, o którym z pasją opowiadał jego twórca i realizator – Józef Szkandera. Prezentację urozmaiciły warsztaty ukazujące tożsamość, dziedzictwo kulturowe i historyczne uczestników, regionu i okolic. W drugiej części spotkania można było obejrzeć i omówić obrazy dwu artystek mieszkających obecnie w Bornym Sulinowie – pani Giny Malinowski i pani Lidii Kubisztal. Więcej zdjęć z tego spotkania w zakładce: "Wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie."

 I (inauguracyjne) Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 29 sierpnia 2015 r. Uczestniczyło w nim 25 osób, m.in. z Siemczyna, Czaplinka, Złocieńca, Wierzchowa, Bornego Sulinowa, Szczecina, Gościna i Kołobrzegu. Spotkanie inauguracyjne miało na celu wymianę refleksji ludzi związanych ze sztuką, historią regionu i samorządami na temat ich potrzeb i marzeń związanych z szeroko pojętą kulturą, ze szczególnym uwzględnieniem jej pozainstytucjonalnego wymiaru. Po burzliwej dyskusji uczestnicy udali się do czaplineckiego amfiteatru, by tam wziąć udział w koncercie bydgoskiej orkiestry „Emband” pod dyrekcją Ewy Makuly. Prowadzenia podjął się dyrektora Czaplineckiego Ośrodka Kultury, pan Marcina Naruszewicz. Więcej zdjęć z tego Spotkania w zakładce: "Wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie."

                                                                                                             

Autor: Robert A. Dyduła

Współatorzy: Alina Karolewicz, Iwona Gajewska-Tranbowicz, Wiesław Krzywicki

opracowanie: Robert A. Dyduła

zdjęcia: Robert A. Dyduła, Archiwum Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, przyjaciele Pałacu Siemczyno

Copyright 2012. Free joomla templates |