Artykuły

Posiedzenie Kolegium Redakcyjnego Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich - 1 maja 2015 roku

Drukuj

Tego dnia odbyło się 15 posiedzenie Kolegium Redakcyjnego Zeszytów Siemczyńsko – Henrykowskich. Celem spotkania była dyskusja i zatwierdzenie przebiegu planowanych na 3 – 5 lipca Henrykowskich Dni w Siemczynie, zreferowanie zawartości planowanego kolejnego zeszytu (VI tom zwyczajny).

Po południu zaś promocja Stowarzyszenia: przejazd do Bornego Sulinowa i udział w pochodzie 1- majowym na wesoło. Pałac Siemczyński reprezentowała kolorowa grupa. Korowód prowadzili pan Bogdan Andziak i sekretarz zeszytów Robert A. Dyduła w sarmackich żupanach i kontuszach, za nimi w pięknych strojach grupa tańca barokowego a potem na traktorze pozostali uczestnicy zabawy. Dzień święta pracy, świętego Józefa Rzemieślnika i wejścia Polski do Unii Europejskiej minął członkom Stowarzyszenia pracowicie i wesoło, a miłej atmosfery nie zakłócił nawet deszcz i wiatr, które rozszalały się akurat w czasie pochodu.

Autor: Ewa Kilian

Opracowanie: Robert A. Dyduła

Copyright 2012. Free joomla templates |