Artykuły

Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - 15 lutego 2014 roku

Drukuj

 A.D. 15.02.2014

"Tylko wyjątkowy lider może kierować grupą prawdziwych dziwaków

i znaleźć sposób, aby razem osiągali jak najlepsze rezultaty..."

Donald Trump

 walne zgromadzenie zdzisaw 300

              15 lutego 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, na którym oceniono ósmy rok jego działalności oraz zarysowano zamierzenia na najbliższą przyszłość. W zgromadzeniu uczestniczyło 19  zwyczajnych członków Stowaszenia (jest ich 20) i 2 członków honorowych oraz liczne grono zaproszonych gości, a wśród nich:

walne zgromadzenie senator 300


 

- Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Andrzej Jakubowski,

- Sławomir Preiss - Senator RP z małżonką,

- Adam Kośmider Burmistrz Czaplinka z małżonką,

- Mathias von Bredow - Prezydent Rodziny von Bredow,

- Ks. Andrzej Naporowski - Proboszcz Siemczyńskiej Parafii,

- Krzysztof Zacharzewski - Prezes LGD "Partnerstwo Drawy",

- Janina Gąszcz - Dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury,

- Sołtys Siemczyna z małżonką,

- Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej z małżonką,

- inne zasłużone dla Stowarzyszenia osoby.

Zgromadzenie prowadzili Prezes Stowarzyszenia Zdzisław Andziak oraz wiceprezes Bogdan Andziak.

             Do najważniejszych wydarzeń mininego roku należały:

- Powołanie periodyku Zeszysty Siemczyńsko-Henrykowskie i wydanie 3 kolejnych tomów zaiwerających publikacje dotyczące historii regionu, oraz organizownych przez HSS konferencji i innych przedsięwzięć.

- Wydanie tomu specjalnego Zeszytów p.t." Henrykowscy Golczowie" autorstwa Jarosława Leszczałowskiego. Szczególny powód do satysfakcji daje opatrzenie III tomu słowem wstępnym przez Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

- organizacja 17 maja Europejskich Dni Słonecznych w czasie których odbyła się konferecja naukowa p.t.: " II Europejskie Dni Słoneczne w Siemczynie- Słońce dla każdego, czyli mikroinstalacje OZE jako podstawa rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce".

Wśród znamienitych prelegentów znaleźli się:  

          -  A.Jakubowski – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskie,

          - J.Chrzanowski Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

          - Małgorzata Swastek – Dyrektor kołobrzeskiego oddziału BZ WBK,

          - Krzysztof Lewandowski – przedstawiciel Energa Operator,

          - dr inż. Janusz Teneta – adiunkt Katedry Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,

          - prof. Aleksy Patryn – Kierownik katedry Podstaw Elektroniki Politechniki Koszlaińskiej,

          - Jakub Guzdek – przedstawiciel firmy Czapla Solar.

Równolegle odbyła się "Mała" konferencja dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Prelekcje wygłosili: prof. Aleksy Patryn i dr Janusz Teneta

- organizacja 5-7 lipca X Henrykowskich Dni w Siemczynie, które miały w 2013 r. przebogaty program

- wykonanie projektu branży architektoniczno-konstrukcyjnej pałacu,

w trakcie opracowania były branżowe projekty remontu pałacu,

Planowane są do wykonania w 2014r. następujące zamierzenia:

  • dokończenie opracowania dokumentacji remontu pałacu,

  • uzyskanie pozwolenia budowlanego na remont pałacu,

  • zakończenie prac budowlanych przy adaptacji budynkuhydroforni na toalety,

  • dokończenie projektu modernizacji warsztatu na obiekt "Wszechnica Rzemiosł Róznych"

  • uzyskanie pozwolenia na obiektu "Wszechnica Rzemiosł Róznych",

  • wykonanie remontu stawó przypałacowych i drenażu opaskowego pałacu wraz z remontem kanalizacji deszczowej,

  • organizację w dniu 15.maja III Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie,

  • organizację XI Henrykowskich Dni w Siemczynie w dn. 4-6 lipca,

  • Organizację IV Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie w dn. 6 września,

  • wydanie 2 kolejnych tomów Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich

Na zakończenie obrad członkowie stowarzyszenia udzielili absolutorium władzom HSS za 2013 rok.

  

ksiga pamitkowa von bredow 300

             Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu goście wyrazili wielkie uznanie dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Sieczmynie za jego działalność dla pogłębiania i utrwalania wiedzy historycznej regionu, tworzenia lokalnej tradycji oraz działania na niwie kultury.

       W ich opinii działalność Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie jest ewenementem nie tylko w skali regionalnej i nobilituje Siemczyno do rangi swoistego regionalnego centrum kultury i nauki. Życzyli też dalszych sukcesów i deklarowali swe zainteresowanie oraz życzliwość i wsparcie. Mathias von Bredow, wyraził radość z kolejnych dokonań stowarzyszenia i złożył na ręce jego przewodniczącego wierną kopię I tomu Starej Henrokowskiej Księgi Gości (Altes Heinrichsdorfer Gästebuch) i obiecał w przyszłości przekazć dalsze tomy. Ten cenny dar pozwoli poznać stosunki dawnych właścicieli pałacu z okolicznymi ziemianami.

             Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia odbyła się zabawa noworoczna dla dzieci, połączona z wręczaniem upominków przez św. Mikołaja. Dzieci były bardzo tym przejęte, pięknie deklamowały przed licznym audytorium, a potem wspaniale się bawiły.

  

choinka 2014 siemczyno 300

             Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja i jak zawsze tutaj, kuchnia była wyśmienita. Przy kolacji kontynuowana była dyskusja o dotychczasowych dokonaniach i planach na przyszłość.

            

           „Minęło 13 lat od chwili jak bracia Andziakowie stali się właścicielami pałacu, a potem reszty nieruchomości. Minęło 8 lat od powołania Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. W tym czasie Stowarzyszenie stało się bardzo ważnym animatorem życia kulturalnego naszego regionu, a zabudowania folwarczno-pałacowe miejscem wielu ważnych wydarzeń o charakterze historycznym i naukowym. Uzyskaliśmy także pewność, że największy pałac barokowy na Pomorzu Zachodnim wróci do dawnej świetności i będzie dumnie świadczył o historii tej ziemi i służył jej mieszkańcom i przyjezdnym turystom. Podziwiam braci Andziaków za energię, upór i wytrwałość w dążeniu do tego wielkiego, szlachetnego celu- są prawdziwymi liderami, którzy potrafili skupić wokół siebie nie tylko szeroką rodzinę, ale także wielu innych wartościowych ludzi i pasjonatów. Życzę im, by razem z rodziną i grupą przyjaciół osiągali jak najlepsze reazultaty.

Autor: Wiesław Krzywicki.

Opracowanie: Robert A. Dyduła

Copyright 2012. Free joomla templates |