Artykuły

III Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie - INAUGURACJA WOJEWÓDZKA - 7 września 2013 roku

Drukuj

"To nie sztuka wybudować nowy dom,

Sztuką sprawić, by miał w sobie duszę."

Z piosenki Alicji Majewskiej

Tegoroczna, trzecia już edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie odbyła się 7 września pod oficjalnym hasłem przewodnim: "Nie od razu Polskę zbudowano". Miała ona szczególnie uroczysty charakter, bo inaugurowała EDD w województwie zachodniopomorskim. Organizatorami uroczystości byli: Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Szczecinie.

Na zdjęciu: Młodzieżowa z Drawska Pomorskiego gra na powitanie gości przed oficjalnym rozpoczęciem, przy wejściu na sali konferencyjno-koncertową

A oto lista znamienitych gości, którzy zaszczycili swą obecnością tego dnia Siemczyno:

 1. Sławomir Preiss - Senator RP,
 2. Marek Hok - Poseł na Sejm RP,
 3. Wiesław Suchowiejko - Poseł na Sejm RP,
 4. Wojciech Drożdż - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
 5. Jacek Jekiel - Dyrektor Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego,
 6. Damian Greś - Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego,
 7. Ewa Stanecka - Wojewódzki Konserwator Zabytków,
 8. Cezary Nowakowski - Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie,
 9. Maryla Witek - z-ca dyr. Biura Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie,
 10. Waldemar Witek - Narodowy Instytut Dziedzictwa OT Szczecin,
 11. Tomasz Tamborski - Starosta Kołobrzegu,
 12. Andrzej Olichwiruk - Z-ca Prezydenta Kołobrzegu,
 13. Stanisław Cybula - Starosta Drawska Pomorskiego,
 14. Andrzej Brzemiński - Z-ca Starosty Drawska Pomorskiego,
 15. Jerzy Lauersdorf - Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego,
 16. Adam Kośmider - Burmistrz Czaplinka,
 17. Waldemar Włodarczyk - Burmistrz Złocieńca,
 18. Jan Szewczyk - Wójt Wierzchowa,
 19. Wacław Micewski - Wójt Ostrowic,
 20. Krzysztof Zacharzewski - Prezes LGD "Partnerstwo Drawy",
 21. ks. Andrzej Naporowski - Proboszcz Parafii w Siemczynie,
 22. Mathias von Bredow - Prezydent rodu i wnuk przedwojennych właścicieli Pałacu w Siemczynie,
 23. Ryszard Swęd - Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej z Czaplinka,
 24. Marian Felsztyński - Prezes Złocienieckiej Organizacji Turystycznej.

Także, jak nigdy wcześniej, dopisała frekwencja, bo i pogoda była "złota" i staje się już dobrą tradycją uczestniczenie w wydarzeniach organizowanych przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie.

O godzinie 11.00 w przepełnionej Sali Konferencyjno-Koncertowej przedstawiciel gospodarzy Pan Bogdan Andziak dokonał otwarcia uroczystości.

Potem wielu znamienitych gości, gratulowało gospodarzom dotychczasowych dokonań, życzyło dalszych sukcesów i deklarowało zainteresowanie i życzliwość dla podejmowanych tu inicjatyw.

Z okazji czterdziestolecia Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie jego dyrektor Cezary Nowakowski zapoznał zebranych z wielkimi dokonaniami tej instytucji, a ilustracją dla jego wystąpienia była ekspozycja fotograficzna prac biura. 

O tym jak wiele dokonało się w Siemczynie w minionych latach i o zamierzeniach na przyszłość mówił Pan Bogdan Andziak. Wystąpienie swe, bogato ilustrowane archiwalnymi zdjęciami, zatytułował: "Nie od razu Polskę zbudowano - na przykładzie założenia pałacowo-parkowego w Siemczynie".

W 1996 roku najstarszy z braci Andziaków Czesław przypadkowo stał się właścicielem 1/4 pałacu. Od tego czasu nastąpiło tu wiele istotnych zmian: wykupowano i scalano nieruchomości, zabezpieczano przed dalszą dewastacją i nieszczeniem obiekty, wspaniale zrewitalizowano wiele dawnych zabudowań gospodarczych, przeprowadzono badania archeologiczne i historyczne, opracowano projekt rewitalizacji pałacu i wykonano jeszcze wiele istotnych dla przyszłości działań. A co najważniejsze, tym działaniom w sferze materialnej, towarzyszyły dokonania w sferze naukowej, intelektualnej i kulturalnej. Zrodził się zamiar utworzenia w Siemczynie regionalnego centrum kultury, nauki i sztuki. Jest on konsekwentnie realizowany czego dowodem są organizowane tu stałe i czasowe wystawy, wernisaże, konferencje naukowe i odczyty oraz tak ważne wydarzenia, jak: Europejskie Słoneczne Dni, Henrykowskie Dni w Siemczynie, czy też Europejskie Dni Dziedzictwa. Te działania sprzyjają tworzeniu się nowej tradycji na ziemiach tak niedawno odzyskanych przez Polskę.

Ogromną zasłgą rodziny Andziaków i założonego przez nich Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie jest to, że potrafiło ono zgromadzić wokół siebie i realizowanych celów wielu społeczników, intelektualistów i ludzi nauki i to nie tylko regionalnych współpracujących z zaangażowaniem i bezinteresownie. Znaczącym symbolem tych działań są Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie, których III tom ukaże się wkrótce.

Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa stały się dobrą okazją, aby wielu z tych partnerów i przyjaciół Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie uhonorować Honorowymi Henrykami.

Henryki Honorowe 2013otrzymali:

 1. ks. Andrzej Naporowski - proboszcz siemczyńskiej parafii,
 2. Michał Olejniczak - sołtys Siemczyna,
 3. Jarosław Leszczełowski - znamienity złocieniecki historyk, autor wielu książek o historii regionu, członek redakcji "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich",
 4. Janina Gąszcz - Dyrektor CZaplineckiego Ośrodka Kultury,
 5. Zbigniew Januszaniec - niestrudzony czaplinecki historyk, członek redakcji "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich",
 6. Zbigniew Gawroński - Prezes i właścicel Gawex Media.

Grawertony z podziękowaniami za współpracęotrzymali:

 1. Adam Kośmider - Burmistrz Czaplinka,
 2. dr Zbigniew Mieczkowski - regionalny historyk, autor wielu prac o tematyce historycznej, członek redakcji "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich",
 3. Kamil Połeć - siemczyński niestrudzony historyk amator, członek redakcji "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich",
 4. Marian Romaniuk - publicysta, autor cennych prac z historii kościoła polskiego, zastępca redaktora naczelnego "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich",
 5. Wiesław Krzywicki - zastępca redaktora naczelnego "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich",
 6. Krzysztof Zacharzewski - Prezes Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy",
 7. Cezary Nowakowski - dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie,
 8. Maryla Witek - zastępca dyrktora Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie,
 9. Beata Makowska - kierownik Oddziału Terenowego w Szczecinie Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
 10. Waldemar Witek - z Oddziału Terenowego w Szczecinie Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
 11. Ewa Stanecka - Wojewódzki Konserwator Zabytków,
 12. Paweł Pawłowski - Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu,
 13. Magdalena Bekier - projektantka mody i właścicielka pracowni rekonstrukcji strojów historycznych,
 14. Mathias von Bredow - Prezydent rodu von Bredow i wnuk przedwojennych właścicieli majątku w Siemczynie.

Zwięczeniem tej uroczystości było wręczenie przez Wojciecha Drożdża Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego złotych Odznak Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Za Opiekę nad Zabytkami" dla Zdzisława i Bogdana Andziaków oraz Gryfa Zachodniopomorskiego dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyły się na przypałacowych błoniach piękne występy artystyczne Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Drawska Pomorskiego,

 

Zespołu "Gracja" działającego przy Politechnice Koszalińskiej

 

oraz znakomitego tenora Jana Subocza z Czaplinka.

Wszyscy artyści, a już szczególnie Jan Subocz otrzymali gromkie brawa po swoich występach. Naprawdę było czego posłuchać i na co popatrzeć:

Równolegle odbywało się zwiedzanie zabytkowego zespołu pałacowo-folwarcznego i zabytkowego kościoła w Siemczynie, warsztaty garncarskie i ceramiczne oraz warsztaty tkackie. Można też było obejrzeć kilka wystaw czasowych w salach hotelu i pałacu, a w tym prace utalentowanej malarki Grażyny Osman. Nie zabrakło też strawy dla ciała - na przypałacowych błoniach przy alei grabowej stały ławy i stoły, gdzie wszyscy mogli psilić się tradycyjną grochówką z kotła i kiełbasą z grilla.

Tegoroczna wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie i jej przewodnie hasło była dobrą okazją do pokazania dotychczasowych dokonań rodziny Andziaków, która jak w pisence Alicji Majewskiej nie tylko nadała nowy kształt posiadłości, ale także sprawiła iż tętni tu życie - nadała murom duszę.

Autor: Wiesław Krzywicki

Wydarzenie w ilustracjach:

 
     
     
     
     
   

W dniu tym uczestniczyła w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa Pani Grażyna Piekarewicz, która pod wrażeniem wydarzeń napisała wiersz dedykując go "Gospodarzom w podzięce za wspaniałe przeżycia":

W promianiach Słońca, w srebrnej poświacie Księżyca

ku niebu wznoszą się kopuły Pałacu Siemczyna.

Jego mury jeszcze surowe, jeszcze niegotowe,

choć wprawną dłonią właścicieli z dnia na dzień ich sercem zdobione.

 

I pragnienia by być, by trwać, by nie zmarnować.

Nadzieja na Dziś, na Jutro, na Zawsze.

 

Patrzę na ten pałac, patrzę na te mury

historią po brzegi wypełnione i te wiekowe,

poczciwe okna smugą tęczy otulone.

 

W tej ciszy zasnuwam się w harmonii

szumu drzew i turkusowych migotań wszechwładnej

przestrzeni, dzidziniec pałacowy

otwiera swe wrota.

 

Krok po kroku mijam labirynt marzeń.

Tyle tu wspomnień, 

Tyle tu wzruszeń,

łez, uśmiechów i zatraceń.

 

I te ściany magicznych drzew w dół

zielonym atłasem okryte.

 

Wrócę tu, by pokłonić się historii

i Tym, dla których Siemczyno całym Życiem jest i było.

Autor: Grażyna Piekarewicz

Opracował: Robert A. Dyduła

Copyright 2012. Free joomla templates |