Artykuły

II Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie - 8 września 2012 roku

Drukuj

W dniu 8 września 2012 r. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, gm. Czaplinek zorganizowało po raz drugi Europejskie Dni Dziedzictwa. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów, nadanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa brzmi: "Tajemnice codzienności".


W Polsce w 2012 roku Europejskie Dni Dziedzictwa odbędbywają się po raz dwudziesty. Narodowy Instytut Dziedzictwa - ogólnoposki koordynator EDD zaproponował, wspólny dla całej Polski, temat obchodów, pt.: Tajemnice codzienności.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, to najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Ich idea narodziła się 3 października 1985 r. w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy, na której minister kultury Francji zaproponował zorganizowanie w całej Europie zainicjowanych we Francji w 1984 r. Dni Otwartych Zabytków. Wówczas po raz pierwszy, bezpłatnie, udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp dotychczas był ograniczony. Inicjatywa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w 1991 r. zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.

Z każdym rokiem imprezy organizowane w ramach EDD zyskują na popularności. W obchodach EDD uczestniczą wszystkie państwa europejskie oraz Turcja, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja. Polska włączyła się  do tej akcji w 1993  r. i jest obecnie jednym z 50 krajów biorących w niej udział. Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, przygotowują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, inscenizacje, turnieje rycerskie, wystawy, odczyty naukowe, konkursy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez o różnorodnym charakterze, skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych. Dzięki temu obywatele państw uczestniczących w EDD mają doskonałą okazję do poznania dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują.

W tym roku w Siemczynie 8 września miał miejsce Dzień Otwartych Zabytków. Udostępniono kompleks Pałacowo-Folwarczno-Parkowy dla wszystkich uczestników EDD w godzinach od 10.00 do 17.00.

Ponadto Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zorganizowało konferencję naukowo-metodyczną, prowadzoną przez V-ce Prezesa HSS Pana Bogdana Andziaka, pod hasłem "W trosce o nasze dzieci". Już o godzinie 10.00 rozpoczęła się rejestracja uczestników konferencji.


  Na konferencji oprócz przedstawicieli lokalnych władz obecni byli przedstawiciel Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z Czaplinka, Drawska Pomorskiego, Kalisza Pomorskiego, Nowego Worowa, Ostrowic  i Złocieńca. Ponadto HSS miało przyjemność gościć dyrektorów i nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, oraz szkoły podstawowej w Broczynie, przedszkola "Edukacja" oraz przedszkola Sióstr Salezjanek.


Konferencja naukowo-metodyczna rozpoczęła się o godzinie 11.00 i dla licznie przybyłych gości prelekcje wygłaszali profesorowie, doktorzy i regionalni historycy  prezentujących następujące tematy:

-  "Historia linii rzepowsko-siemczyńskiej rodu von der Goltz na przestrzeni wieków" - zaprezentowana została w bardzo interesujący i dynamiczny sposób przez historyka Jarosława Leszczełowskiego.


- "Wybrane problemy etniczne współczesnych krajów europejskich w aspekcie antropologii" - zaprezentował prof. dr hab. Andrzej Malinowski   

- "Zmienność międzypokoleniowa biologicznego rozwoju człowieka" - została również zreferowana przez prof. dr hab. Andrzeja Malinowskiego"

Po przerwie kawowej o godzinie 13.15 rozpoczęła się druga część konferencji. Rozpoczął ją prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz tematem:

- "Problemy oceny auksjologicznej uczniów klas młodszy", a następnie Pan dr Stanisław Nowak wprowadził uczestników konferencji w temat:

- "Zdrowie i radość drogowskazem dla wychowania fizycznego"

- "Właściwości treningu zdrowotnego w zapobieganiu i korekcji wad postawy ciała" były tematem wystąpienia dr Stanisława Tuzinek po którym wystąpił kolejny z zaproszonych historyków Pan Zbigniew Januszaniec prezentując temat:

- "Tajemnice codzienności, a historia Czaplinka i Siemczyna". Po głównych tematach konferencji prowadzący ją Pan Bogdan Andziak zaprosił do krótkiego przedstawienia przedwojennych losów pałacu i folwarku (1907-1945) obecnego na obchodach EDD Prezydenta rodziny von Bredow Pana Mathiasa von Bredow.

Zdjęcie pokazuje jednego z prelegentów oraz prowadzącego konferencję Prezesa HSS p. Bogdana Andziaka

Po zakończeniu konferencji wszyscy jej uczestnicy zostali zaproszeni na uroczysty obiad w folwarcznej, przyhotelowej restauracji.


Podczas obiadu głos zabierali uczestnicy konferencji pragnący podzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami.


Po obiedzie prowadzący konferencję p. Bogan Andziak w obecności wszystkich uczestników powołał do życia periodyk "Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie". U boku Pana Bogdana Andziaka, który jest redaktorem naczelnym periodyku wystąpił jeden z członków redakcji Pan Wiesław Krzywicki.


Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie będą ilistrowanym pismem popularno-naukowym o charakterze retrospektywno-wspomnieniowym i informacyjnym, przeznaczonym dla mieszkańców Polski, szczególnie północnej, w tym uczniów wyższych klas szkół ponadpodstawowych oraz turystów odwiedzających region Pojezierza Drawskiego. Pismo będzie miało przede wszystkim charakter edukacyjny i popularyzujący wiedzę historyczno-krajoznawczo-kulturową o naszym regionie, a w szczególności jego historycznych związkach z Polską. Pod tym kątem popularyzacji będą przygotowane wszystkie materiały i artykuły. 

Na zakończenie specjalnych gości po pałacu oprowadził osobiście Bogdan Andziak. 


  Ponadto poza wyżej opisanymi wyarzeniami Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie organizowane przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie udostępniło nieodpłatnie dla zarówno uczestników konferencji, jak i wszystkich odwiedzających następujące wystawy w obiektach:

- Wystawa malarstwa artystki Heleny Leźnickiej, absolwentki Poznańskiej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych oraz Wyższej Szkoły Sztuk Stosowanych w Poznaniu: "Malarstwo na jedwabiu".

- Wystawa czasowa: "Budownictwo Szachulcowe" (wypożyczona z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

Poza wystawiami przewodnik oprowadzał wszystkich zainteresowanych po pałacu i parku. Udowstępniono także  pracownię ceramiczną gdzie każdy chętny mógł realizować swoje własne projekty w glinie.

Całość imprezy pomimo wcześniejszych planów zakończyła się ok. godziny 19.00 i jestem przekonany, że każdy wyniósł z tego wydarzenia nieprzemijające wartości.

Skopiuj link i wklej do przeglądarki, aby zobaczyć jak to było: http://www.youtube.com/watch?v=Jaq1DoG83Fk

  Autorstwo i opracowanie: Robert A. Dyduła

Copyright 2012. Free joomla templates |