Artykuły

Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - 29 stycznia 2011 roku

Drukuj
Walne zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie miało miejsce w sali konferencyjnej przypałacowego obiektu „Noclegi pod Pałacem” w dniu 29.01.2011 r.
W zebraniu wzięło udział 19 członków HSS oraz zaproszeni goście, którymi byli:

Adam Kośmider – Burmistrz Czaplinka

Krzysztof Zacharzewski – prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy działania Partnerstwo Drawy

Mathias von Bredow – prezydent rodziny von Bredov

Wiesław Krzywicki – dziennikarz i publicysta Kuriera Czaplineckiego
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrano Bogdana Andziaka, który po powitaniu gości poddał pod głosowanie porządek obrad.
Po złożeniu sprawozdania władz Stowarzyszenia za rok 2010 oraz sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2010 rok podjęto 5 uchwał.

Ostatnim punktem posiedzenia były wolne wnioski, które skoncentrowały się na potrzebie remontu i zagospodarowania pałacu i parku w Siemczynie. 
Burmistrz Czaplinka zadeklarował wsparcie i pomoc ze strony gminy. 
Podobną deklarację złożył również prezes Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Drawy.

Prezydent rodziny von Bredow ze swojej strony podziękował za zaproszenie do udziału w posiedzeniu oraz dotychczasowy wysiłek HSS w sprawę zagospodarowania terenu pałacu i parku. Obiecał również aktywność i wsparcie ze strony rodziny von Bredow. 
Redaktor Kuriera Czaplineckiego dziękując za zaproszenie na posiedzenie Walnego Zgromadzenia obiecał wparcie projektu na łamach Kuriera Czaplineckiego.

Posiedzenie zakończył Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie dziękując gorąco wszystkim przybyłym za obecność i deklaracje współpracy oraz składając specjalne podziękowania najaktywniejszym członkom Stowarzyszenia, którzy osobiście przyczyniają się do rozwoju i działań HSS.
 


Opracowanie: Robert A. Dyduła

Copyright 2012. Free joomla templates |