Artykuły

I Henrykowskie Dni w Siemczynie - 10 lipca 2004 roku

Drukuj

Na inaugurację sezonu USTANOWIONO DNI HENRYKOWSKIE - z tej okazji urządzono przedstawienie teatralne w komnatach barokowego pałacu w Siemczynie. Wykonawcami była młodzież licealna z Czaplinka i Szczecina. Przedstawienie p.t. "Życie w Pałacu" zorganizowane było w ramach programu p.t.: "Ożywiamy polskie zabytki"

1

1

1

1

1

1

Koncerty rokrocznie są gwoździem programu Dni Henrykowskich. Ponadto Dniom Henrykowskim w Siemczynie towarzyszą liczne wystawy, gry i zorganizowane zabawy dla dzieci i młodzieży oraz festyn kończący się ogólnodostępną zabawą przy muzyce na dziedzińcu Zespołu Pałacowo-Folwarcznego.

Copyright 2012. Free joomla templates |