Drukuj
 • List intencyjny dokumentujące podpisanie porozumienia o współpracy między Akademią Morską w Szczecinie reprezentowaną przez Rektora dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciecha Ślączkę prof AMS, a Prezesem HSS Zdzisławem Andziakiem w dniu 14 listopada 2019;


 • List gratulacyjny z podziękowaniem za wzorową współpracę i kształtowanie pozytywnego wizerunku Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko wśród społeczeństwa Powiatu Drawskiego  przez Dowódcę Garnizonu Drawsko płk. Marka Gmurskiego dla Wiceprezesa HSS Bogdana Andziaka w dniu 8 listopada 2019;


 • Powołanie w skład Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Wiceprezesa HSS Bogdana Andziaka w dniu 15 października 2019;


 • Certyfikat za Najlepszy Produkt Turystyczny Pomorza Zachodniego 2019 roku nadany przez Prezesa Zachdniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (ZROT) dla Pałacu Siemczyno z Interaktywnym Muzeum Baroku w dniu 5 października 2019;


 • Złoty Krzyż Zasługi Misji Pojednania nadany przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego "Misja Pojedniania" dla Wiceprezesa HSS Bogdana Andziaka w dniu 1 września 2019;


 • Złoty Krzyż Zasługi Misji Pojednania nadany przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego "Misja Pojedniania" dla Prezesa HSS Zdzisława Andziaka w dniu 1 września 2019;


 • Podziękowanie za wsparcie i zaangażowanie podczas pełnienia funkcji członka Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego skierowane przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepę dla Bogdana Andziaka Wiceprezesa Henrykowskiego Stwowarzyszenia w Siemczynie w dniu 19 grudnia 2018;


 • Nagroda "Zachodniopomorski Mały Lider NGO 2018" przyznana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w dniu 10 października 2018;

 

 

 • 2 nagrody w dziedzinie kultury za lata 2016-2017 przyznane przez Burmistrza Czaplinka dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie 17 marca 2018 roku w kategoriach:

1. "Czaplineckie Wydarznie Kulturalne Roku";

2. "Kulturalna Organizacja Roku".

 • Tytuł "Zasłużony dla Gminy Czaplinek" przyznany przez Radę Miejską w Czaplinku dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w roku 2016;


 • Statuetka „Wydarzenie Kulturalne Gminy Czaplinek 2015 roku" przyznana przez Burmistrza Czaplinka dla Henrykowskich Dni w Siemczynie w roku 2016;


 • Statuetka „Organizacja Pozarządowa Działalność w dziedzinie kultury lokalnej Gminy Czaplinek 2015 roku" przyznana przez Burmistrza Czaplinka dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w roku 2016;

 

 • Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” przyznany przez Radę Powiatu Drawskiego dla członka Zarządu HSS Bogdana Andziaka w roku 2015;

FILM: https://www.youtube.com/watch?v=E_nIc470EFI

 •    Statuetki „Za działalność w dziedzinie kultury" przyznane przez Burmistrza Czaplinka dla członków Zarządu HSS Zdzisława Andziaka i Bogdana Andziaka w roku 2014;

 •  Nominacja do „Nagrody i Tytułu Strażnika Dziedzictwa Rzeczpospolitej” przyznana przez Kapitułę konkursu ustanowioną przez Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polski dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w roku 2014;

 •  Srebrna „Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego” przyznana przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w roku 2013;

 

 

 •  Złota Odznaka „Za Opiekę nad Zabytkami” przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla członka Zarządu HSS Bogdana Andziaka w roku 2013;

 •  Złota Odznaka „Za Opiekę nad Zabytkami” przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla członka Zarządu HSS Zdzisława Andziaka w roku 2013;

 • Dyplom Uznania "Swojskie Zabytki" przyznany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Bogdana, Zdzisława i Krystyny Andziaków właścicieli zespołu pałacowo-folwarcznego i członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w roku 2011;

 •  Wyróżnienie "Zaangażowanie na Rzecz Turystyki i Rekreacji w Gminie Czaplinek" przyznane przez Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek dla członka Zarządu HSS Bogdana Andziaka w roku 2007;

Copyright 2012. Free joomla templates |