Artykuły

Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Siemczyno, 20.06.2017 r. - W związku z brakiem otrzymania, w wyznaczonym terminie, jakiejkolwiek oferty w ramach przedmiotowego zaproszenia do ich składania, niniejsze postępowanie zostało unieważnione!

Termin składania ofert: 28.06.2017 r. godz. 15.00

Miejsce składania ofert - siedziba Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie: Siemczyno 81, 78-551 Siemczyno

Copyright 2012. Free joomla templates |