Artykuły

PAŁAC SIEMCZYNO W EPOCE BAROKU & UNIWERSALIUM RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

Drukuj

DWA MUZEA W JEDNYM MIEJCU - PAŁAC SIEMCZYNO

ZAPRASZAMY!!!

PAŁAC SIEMCZYNO W EPOCE BAROKU (piwnice i część parteru):

Kuchnia

Bawialinia


Laboratorium


Gabinet historyka


Teatr


Gabinet architekata


Gabinet zagadek


Pracownia krawiecka i garderoba (na zdjęciu)


SALA BALOWA


UNIWERSALIUM RZEMIOSŁ RÓŻNYCH (strych):

 

Copyright 2012. Free joomla templates |