XLVII Henrykowskie Spotkania Kulturalne 16.10.2021-min

Sprawozdanie

XI Europejskie Dni Dziedzictwa oraz XLVI Henrykowskie Spotkania Kulturalne

W Pałacu Siemczyno już od 2015 r. organizowane są jedne z ciekawszych wydarzeń historyczno-kulturalnych na terenie gminy Czaplinek jakimi są Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie.

Jest to niepowtarzalna okazja do spotykania się w tym niezwyłkym miejscu ludzi ze środowiska kultury, sztuki, miłośników historii i artystów z całego naszego regionu.

Po wakacyjnej przerwie ponownie powracamy do tradycji organizowania Henrykowskich Spotkań Kulturalnych i, jak rokrocznie we wrześniu, połączyliśmy je z Eurpejskimi Dniami Dziedzictwa, które organizowane są już po raz jedenasty. 18 września br., najpierw w pałacu, a następnie na sali koncertowej zagościło około 130 osób, które miały przyjemność uczestniczyć w tym magicznym i jedynym w swoim rodzaju wydarzeniu.

Na spotkanie przybyła liczna grupa zacnych gości w tym:

- wójt Gminy Ustronie Morskie, pani Bernadeta Borkowska,

- członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego pan Stanisław Wziątek,

- burmistrz Czaplinka pan Marcin Naruszewicz,

- przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku pan Michał Olejniczak,

- wójt Gminy Rymań pan Mirosław Terlecki,

oraz :

przesympatyczna, niezawodna i wierna nam Publiczność.

Uroczystość rozpoczął prezes HSS Zdzisław Andziak, wygłaszając okolicznościowe przemówienie i witając przybyłych gości. Następnie głos zabrała Gina Malinowski w imieniu artystów i jako kustosz wystawy prac, powstałych podczas IV Międzynarodowego Pleneru Artystycznego w Siemczynie.

Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z dziełami artystów w niepowtarzalnych przestrzeniach Pałacu Siemczyno. Następnie uczestnicy wydarzeniaprzemieścili się do Zabytkowego Folwarku, by w Sali Kamiennej wziąćudział w oficjalnym otwarciu BALTIC MANORS FESTIVAL „Stare miejsca,nowe życie”.

Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w SiemczynieBogdan Andziak zapowiedział wystąpienie pana Mirosława Terleckiego, członka zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Ten z kolei przedstawił informacjęz realizacjimiędzynarodowego projektu BALTIC MANORS FESTIVAL „Stare miejsca,nowe życie”.

Filmową prezentację pałaców kaszubskich poprzedziło wprowadzenie pana Radosława Kamińskiego, będącego przedstawicielem StowarzyszeniaTurystycznego „Kaszuby Północne”.

W inną rzeczywistość przeniósł naszych gości wirtualny spacer 360° pod tytułem „Dwory i Pałace w Dorzeczu Parsęty”. Ta realizacja pozwoliła wielu ludziompoznać piękno niezwykłych okolic, które nie zawsze możemy osobiście odwiedzić. Nasz region ubogaca wiele niezwykłych i często nieznanych

miejsc, o których często nie zdajemy sobie sprawy, że są one inspiracją dla pasjonatów historii i sztuki. Te projekty, które wprowadzamy w życie mają na celu pokazanie tylu fantastycznych miejsc związanych z

naszą historią i naszymi korzeniami. Historia zawsze była związana ze sztuką, dlatego następnym elementem spotkania był niezwykle porywający koncert muzyki barokowej w wykonaniu Zespołu „Consortium sedinum” w składzie: Anna Guz-Rosa – sopran, Urszula Stawicka klawesyn, Łukasz Nazarczuk – skrzypce barokowe, Stanisław Stanicki – wiolonczela barokowa.

Historię wykonywanych utworów prezentował pan Dariusz Koronczewski.

Wirtuozeria prezentacji kompozycji Haendla , Strozziego, Ciacciniego, Corelliego, de Boismortiera i Telemanna wprowadziły wszystkich gościw ten niesamowity i niezwykły klimat epoki baroku, w której ród von der Goltz wybudował pałac w Siemczynie.

Na finał po bisach i wręczeniu kwiatów artystom wykonano pamiątkowe zdjęcie z artystami, odtwóracami ubiorów z epoki baroku i zaproszonymi zacnymi gośćmi.

Bogdan Andziak, wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tytuł operacji:


"Pałac Siemczyno" Adam Andziak - rozwój działalności poprzez zakup wraz z montażem systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,92 kWp, oraz utworzenie nowej, zindywidualizowanej strony internetowej.

Źródło dofinansowania:

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Beneficjent:

„Pałac Siemczyno” Adam Andziak, Siemczyno 81, 78-551 Siemczyno

Cele projektu:


Poprawa konkurencyjności firmy "Pałac Siemczyno" Adam Andziak poprzez podwyższenie standardu i komfortu świadczonych usług w wyniku wykonania instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją i instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,92 kWp oraz sprofesjonalizowanie wizerunku firmy w wyniku wykonania nowej, zindywidualizowanej strony internetowej i zatrudnienie 1 nowego pracownika/pracowniczki.

Planowane efekty:

  • Liczba utworzonych miejsc pracy – 1 szt.

  • Liczba utrzymanych miejsc pracy – 3 szt.

  • Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - 1 szt.

SPRAWOZDANIE

XVIII HENRYKOWSKIE DNI W SIEMCZYNIE

26 i 27 czerwca 2021 roku odbyły się Henrykowskie Dni w Siemczynie przyciągając swoim kolorytem i różnorodnością tłumy gości z regionu, kraju i zagranicy. W tym roku odbyły się one po raz osiemnasty, pieczętując tym samym swoją dojrzałość, co widoczne było w wielowątkowych i wielotorowych działaniach zarówno w pałacu, na pałacowym dziedzińcu, przypałacowych błoniach, parku z pięknymi alejami (grabową i lipowymi) i kuźni ceramicznej.

Wydarzenie rozpoczęło się w sobotę 26 czerwca o godzinie 10.00 w Sali Kamiennej, gdzie uroczyście otwarto XVIII Henrykowskie Dni w Siemczynie. Następnie rozpoczęła się konferencja pt. „Szanse rozwoju turystyki historycznej i ekologicznej regionu.” W konferencji oprócz organizatorów i prelegentów uczestniczyło około 100 gości wśród których znaleźli się samorządowcy i przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych z regionu, kraju i zagranicy.

Moderatorem konferencji była pani dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków ze Szczecina Maria Witek.

Pierwszym prelegentem był prof. UAM dr hab. pan Piotr Pokora. Przedstawił on temat: „Dawne pieczęcie i herb miasta Tempelburg/Czaplinek”.
Kolejnym występującym był pan mgr inż. Artur Furdyna, który w barwny sposób zaprezentował temat: „Renaturyzacja naturalnych i turystycznych walorów rzeki Drawy w ramach projektu LIFEDrawaPL”.

Trzecim prelegentem był pan dr Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki Koszalińskiej. Podzielił się on efektem swoich wieloletnich badań zaprezentowanych pod tematem: „Koncepcja połączenia jezior drawskich tworzących szlaki wodne”.

Ostatni, nadprogramowo przybyły na konferencję, pan dr Przemysław Kołosowski wprowadził do treści konferencji wątek historyczny pt.: „Promocja miejsca i turystyki historycznej na przykładzie kaplicy templariuszy w Chwarszczanach”.

Jeszcze przed rozpoczęciem konferencji we wczesnych godzinach rannych zaczęli zjeżdżać artyści, rękodzielnicy i rzemieślnicy. W tym roku mieliśmy przyjemność gościć:

- panią Izabelę Bijak

- panią Katarzynę Worobiej

- państwa Bogusławę i Zygmunta Słomińskich

- panią Agnieszkę Miszke

- panią Delfinę Garbacz-Adametz

- panią Agnieszkę Szewczyk ze współpracownikami z Bobrowej Doliny

- panią Annę i Zygmunta Szepietowskich

- panią Joannę Bienias

- panią Longinę Malinowski prezes Stowarzyszenia „Stacja Kultura” z Bornego Sulinowa

- panią Lucynę von Schickedantz

- panią Magdalenę Garcia Lazon

- panią Joannę Zagatę ze współpracownikami z Nadleśnictwa Czaplinek, którzy poza barwnym stanowiskiem przygotowali mnóstwo gier i atrakcji edukacyjnych zarówno dla dzieci i dorosłych

- panią Joannę Fujarską promującą produkt regionalny jakim są miody drahimskie

- panią Helenę Brożek

- pana Tadeusza Brożka, który przy okazji wszystkich wydarzeń organizowanych przez HSS zapewnia obsługę filmową i fotograficzną tychże

- panią Wiolettę Ślączkę

- panią Bożenę Kulicz reprezentującą Muzeum PGR-u, czyli wspomnienia poprzedniej epoki

- pana Adama Borowskiego

- pana Michała Galasa

- pana Ryszarda Kowalskiego

- pan Renatę Kołodziej

- pan Dorotę Kowalską Prezes Stowarzyszenia Terapii Sztuką „Kolorowo Żyj”

Artyści, rzemieślnicy i rękodzielnicy wystawili swoje piękne i wielobarwne prace we wcześniej dla nich przygotowanych namiotach tworzących tzw. „Aleję Artystów i Rzemieślników” na przypałacowych błoniach. Poza wspaniałymi pracami licznie przybyli artyści i rzemieślnicy wnieśli świetny klimat, prezentując na miejscu swoje prace i warsztaty.

W tym samym czasie od godziny 11.00 funkcjonowała dostępna dla każdego chętnego „Kuźnia Ceramiczna”, w której rolę koordynatora i instruktora działań pełniła pani Krystyna Masiukiewicz.

Od samego rana swoje podwoje otworzył barokowy pałac zapraszając do wystawienniczych przestrzeni piwnicznych zaadaptowanych na potrzeby Interaktywnego Muzeum Baroku oraz na strych, gdzie oprócz niesamowitej więźby dachowej podziwiać można było artefakty związane z ginącymi lub zanikającymi zawodami prezentowanymi na tej przestrzeni pod wspólną nazwą „Uniwersalium Rzemiosł Różnych”. Wszyscy pragnący pogłębić swoją wiedzę historyczną dotyczącą samego pałacu mogli skorzystać z opowieści i prezentacji prowadzonych przez kustosza. Można było także podziwiać ogromną kolekcję porcelany użytkowej i dekoracyjnej prezentowanej w szklanych gablotach w Sali Balowej pałacu oraz sąsiadujących z nią komnatach. Kolekcja ta pochodzi ze zbiorów ceramiki pani Czesławy Hamerskiej.

Na przypałacowych błoniach przy stawach swój obóz rozbili templariusze, którzy przyjechali ok. godziny 9.00. Ich liczna grupa była połączeniem sił z różnych regionów Polski:

- Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg”

- „Dzicy” z Czaplinka

- Bractwo Rycerskie z Komandorii Świdwin

- Templariusze z Komandorii Rurka.

Oprócz prezentowania życia obozowego rycerze szkolili zarówno młodszych, jak i starszych w fechtunku, strzelaniu z łuków, walkach z tarczami i toporkami.

Nie zabrakło także pojedynków prezentowanych dla licznie przybyłej publiczności w Alei Artystów i Rzemieślników. Potyczki te, zwane potyczkami pod Heinrichsdorf (Siemczyno) toczyły się co jakiś czas od wczesnych godzin rannych do późnych wieczornych.

Między pałacem i stawem rozstawiono miasteczko zabaw dla dzieci. W tym kolorowym obszarze można było także zjeść watę cukrową lub napić lemoniady. Miasteczko uruchomiono od godz. 13.00.

Od godziny 11.00, przed każdą potyczką rozlegały się salwy armatnie, o które zadbało Bractwo Kurkowe z Kołobrzegu lub zamiennie wystrzały z hakownicy, które zapewniał znany rekonstruktor ze Złocieńca pan Adam Ślączka.

Od samego rana funkcjonowała dobra, swojska kuchnia serwowana przez ekipę hotelu „Pałac Siemczyno Adam Andziak” oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Siemczynianki”. Doskonałymi strawami można było się delektować na drewnianych ławach „Pod Arkadami”. Tam też unosił się, zachęcając do posiłku, wspaniały aromat świeżo wędzonej kiełbasy, karkówki, boczków i szynek.

Od wczesnych godzin rannych można było podziwiać pięknie ubranych w stroje retro przedstawicieli Centrum Kultury z Połczyna-Zdroju oraz barwne sarmackie stroje, w które przyodziani byli członkowie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.

Na końcu „Alei Rzemieślników” z lewej strony „Arkad” zainstalowano „Scenę Letnią” wraz z profesjonalnym nagłośnieniem. O godzinie 15:00 ze „Sceny Letniej” wszystkich przybyłych powitał prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie pan Zdzisław Andziak. Następnie scenę tę wypełnili licznie przybyli artyści i zespoły śpiewacze z Pomorza Zachodniego:

- Zespół „La Bazuna” z Czaplinka

- Zespół „Marianki” z Czaplinka

- Tymek i Hania z Czaplinka (Studio Esti)

- „Kapela Borneńska” z Bornego Sulinowa

- Zespół „Dawna śpiewka” z Bornego Sulinowa

- Grupa Taneczna „Czarna Mamba” z Czaplinka (Studio Tańca i Stylu „Klif”)

- Trio Akordeonowe „Pod Wąsem”

- młodzi wokaliści z Centrum Kultury Połczyn-Zdrój (Studio Piosenki „Art Voice”)

- Zespół „Spocznij” z Bornego Sulinowa
- Chór „Kombatant” z Kołobrzegu.

Na tejże scenie odbywały się także pokazy mody XIX-wiecznej w wykonaniu grupy odtwórczej z Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju.

Na scenie zagościli też przybyli z całej Polski politycy i samorządowcy:

- Sekretarz Stanu w MSWiA pan Paweł Szefernaker

- poseł na Sejm RP pan Czesław Hoc

- dyrektor Biura Poselskiego Posłanki na Sejm RP pani Katrzyny Kotuli pani Agnieszka Mastalerz-Madej

- wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz

- członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego pani Anna Bańkowska

- radny Województwa Zachodniopomorskiego pan Henryk Carewicz

- dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie pani Maria Witek

- kierownik OT Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa pan Waldemar Witek

- dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie pan Damian Greś

- przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego pani Urszula Ptak

- etatowy członek Zarządu Powiatu Drawskiego pan Waldemar Włodarczyk

- członek Zarządu Powiatu Drawskiego pan Zbigniew Dudor

- przewodniczący Rady Miejskiej Czaplinka oraz Sołtys Siemczyna pan Michał Olejniczak

- burmistrz Czaplinka pan Marcin Naruszewicz

- zastępczyni burmistrza Czaplinka pani Małgorzata Fedorowiat-Nowacka

- burmistrz Gościna pan Marek Sieradzki

- burmistrz Złocieńca pan Krzysztof Zacharzewski

- zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie pan Robert Stępień

- prezydent rodu von Bredow pan Matthias von Bredow

Koordynacją „Sceny Letniej” zajęły się: panie Alina Karolewicz i Magdalena Urlich. Ciężar konferansjerki wziął na siebie pan Marek Harańczyk, a nagłośnienie i obsługę techniczną „Sceny Letniej” zapewniła ekipa „Grucha-Sound” z Czaplinka.

O godzinie 19.40, po podpisaniu przez Urząd Marszałkowski umów o dofinansowanie działań z Parafią Siemczyno, OSP Siemczyno i Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie, prezes i wiceprezes HSS pan Zdzisław i Bogdan Andziakowie powitali wszystkich przybyłych na wieczorny Koncert Galowy. Prezesi poinformowali, że zarówno w sobotę, jak i niedzielę funkcjonował mobilny punkt szczepień przeciwko Covid-19 zlokalizowany między pałacem i parkiem.

O godzinie 20.00 na Scenie Głównej zabrzmiały dźwięki muzyki klasycznej polskich kompozytorów: Karola Kurpińskiego, Stanisława Moniuszki, Władysława Żeleńskiego, Feliksa Nowowiejskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w wykonaniu Orkiestry Koszalińskiej Filharmonii pod batutą Jakuba Chrenowicza z gwiazdą wieczoru tenorem Piotrem Kaliną. Jak każdego roku koncert poprowadził pan Andrzej Zborowski.

Licznie zgromadzona publiczność (ok. 500 osób) rozkoszowała się tą ucztą dla uszu, siedząc na odpowiednio ustawionych i wcześniej zdezynfekowanych przez OSP Siemczyno krzesłach.

Nad bezpieczeństwem wydarzenia oraz kwestiami logistycznymi czuwali przez cały dzień członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemczynie, których strażnica znajduje się tuż obok „Kuźni Ceramicznej”. Nie zabrakło także z ich strony szkoleń i prezentacji dla chętnych gości.

27 czerwca 2021 r. w niedzielę uroczystości rozpoczęto mszą świętą w Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej. Po mszy wszyscy goście udali się na schody prowadzące do pałacu, by wykonać grupowe zdjęcie. Potem w hotelowej restauracji czekała wspaniała uczta. O godzinie 15.00 rozwarły się wrota barokowego pałacu w Siemczynie, gdzie wszyscy chętni mogli badać historię dóbr kultury materialnej w „Interaktywnym Muzeum Baroku”, „Uniwersalium Rzemiosł Różnych” oraz parku przypałacowym.

Od godziny 11.00 funkcjonował mobilny punkt szczepień przeciwko Covid-19. Organizację i przeprowadzenie szczepień nadzorowała pani dyrektor Ewa Giza wraz z zespołem SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu.

XVIII Henrykowskie Dni w Siemczynie zorganizowane przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie we współpracy z Gminą Czaplinek patronatem honorowym objęli:

- marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Olgierd Geblewicz

- wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz

- dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa pan Bartosz Składowski

- dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków pani Maria Witek

- Wojewódzki Konserwator Zabytków pan Tomasz Wolender

- starosta Drawski pan Stanisław Cybula

- burmistrz Czaplinka pan Marcin Naruszewicz.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli:

- TVP3 ze Szczecina

- TVP Historia

- Gawex Media

- Polskie Radio Koszalin

- Lokalny Reporter

- Niezależne Media z Kołobrzegu

- Głos Pomorza

- Głos Koszaliński

- Kurier Szczeciński

Wszyscy sobotni i niedzielni goście deklarowali swoje uczestnictwo w przyszłorocznych XIX Henrykowskich Dniach w Siemczynie, na które już niecierpliwie czekają, i na które Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie serdecznie zaprasza.

Relacja fotograficzna z wydarzenia w zakładce: wydarzenia w obiektywie - Henrykowskie Dni w Siemczynie

PROGRAM OBCHODÓW

XVII Henrykowskie Dni w Siemczynie

4-5 lipca 2020 roku

4 lipca 2020 r. – SOBOTA

 

10.30  

– Konferencja historyczno-naukowa pt.: „Parki podworskie na Pomorzu Zachodnim”

Moderator konferencji: dr hab. Michał Kupiec

  1. dr inż. Elżbieta Dusza (ZUT) – „Parki podworskie na Pomorzu Zachodnim: pochodzenie, koleje losu, możliwości renowacji.”
  2. dr Tomasz Duda (USz) – „Chodź, opowiem Ci historię... czyli o roli narracji i storytellingu w pomorskiej turystyce dziedzictwa.”
  3. prof. Michał Kupiec – „Czy istnieje krajobraz pomorski? Jak kształtował się krajobraz w ciągu ostatnich 200 lat i co z tego wynikło.”
  4. Prof. Michał Kupiec – „Klasztory i ogrody poklasztorne na Pomorzu Zachodnim”

11.00  

– Otwarcie Alei artystów i rzemieślników

– Miasteczko zabaw i rozrywki dla dzieci i młodzieży

– Tradycyjna wiejska kuchnia Pod Arkadami – Sołectwo Siemczyno, Pałac Siemczyno

– Warsztaty ceramiczne w Kuźni Ceramicznej

– Warsztaty plastyczne w Alei artystów i rzemieślników  

Warsztaty taneczne i śpiewacze zakończone występem na scenie letniej - prowadzący: Zespół Pieśni i Tańca "Diabaz"

Miasteczko zabaw dla dzieci i młodzieży - przy Arkadach

 

15.00-19.00

 

Występy zespołów muzycznych, śpiewaczych i tanecznych na Scenie Letniej (nagłośnienie: Grucha Sound)

– Pokazy mody i strojów historycznych – Aleja Rzemieślników, przypałacowe błonia

 

19.30 

 

– Koncert Galowy na Scenie Głównej pt. „Vivat Moniuszko” (m.in. utwory: aria Stefana „z kurantem”, Mazur z opery „Straszny dwór”, Tańce góralskie, aria Jontka „Szumią jodły”, aria Halki „Ha, dzieciątko nam umiera”, Mazur z opery „Halka”, aria Hrabiny „On tu przybywa” z opery „Hrabina”).

Wykonawcami koncertu będą wybitni polscy śpiewacy operowi (sopran – Joanna Zawartko, tenor – Marcin Hutek), orkiestra Filharmonii Koszalińskiej oraz konferansjer Andrzej Zborowski.

 

5 lipca 2020 r. – NIEDZIELA

 

 

12.00

 

– Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej z oprawą muzyczną Zespołu „Ontis”

 

13.00

 

– Grupowe zdjęcie na schodach Pałacu Siemczyno

15.00

– Badamy historię dóbr kultury materialnej - INTERAKTYWNE MUZEUM BAROKU i UNIWERSALIUM RZEMIOSŁ RÓŻNYCH oraz BAROKOWY PARK

Copyright 2012. Free joomla templates |