Folwark to duże, skrzydlato ustawione, z wieżą pośrodku, budynki. Lewe skrzydło wybudowała rodzina von Arnim ok. 1800 r. Wieżę i prawe skrzydło wybudowała Meta von Puttkamer przed końcem XIX wieku. Te okazałe budynki górują nad wszystkimiw Siemczynie. Wybudowanie folwarku przyspieszyło rozwój produkcji zwierzęcej w tym majątkuW lewym skrzydle, znajdowała się obora (obecnie sala koncertowa) z korytarzem paszowym i obustronnymi stanowiskami uwiązowymi dla krów. Pod jedną ze ścian były kojce dla odpajanych cieląt. Nad oborą był przestrzenny strych (obecnie pokoje noclegowe) dla paszy objętościowej. W środkowej części znajduje się wielokondygnacyjna wieża z przejazdem bramnym, która na wyższych kondygnacjach służyła do magazynowania zboża. Obecnie parter służy jako hotelowe foye, I piętro to łącznik między pokojami a II i III piętro jako club. Po prawej stronie mamy kolejne skrzydło tego budynku. Historycznie w części przylegającej do wieży (ok. 1/3 długości) była stajnia dla koni folwarcznych, a w dalszej części nowoczesna jak na owe czasy chlewnia z centralnym korytarzem gnojowo-paszowym i kojcami po bokach. W ścianie zewnętrznej od strony dziedzińca wykonane były małe otwory drzwiowe, łączące kojce z wybiegowymi na dziedzińcu. Wybiegi na wolnym powietrzu, wg ówczesnych standardów weterynaryjnych, gwarantowały dobrą zdrowotność hodowanych świń. Nad pomieszczeniami inwentarskimi znajdował się również przestrzenny strych,w którym gromadzono słomę na ściółkę. Obecnie na dole jest sala rekreacyjna (ceglana), a na piętrze pokoje hotelowe. W dalszej części była stajnia dla koni folwarcznych, a nad nią strych na siano. Obecnie jest to parterowa wysoka sala restauracyjna. Do skrzydła folwarcznego przylega oficyna, w której mieszkali robotnicy folwarczni, a obecnie są to pokoje agroturystyczne.

W skłd folwarku wchodziła gorzelnia. Jest to duży piętrowy budynek ze skośnym dachem i ścianami z kamienia. Była to folwarczna gorzelnia, która przestała produkować alkohol po zakończeniu wojny. Po opuszczeniu wsi przez Rosjan zostały z niej wymontowane najważniejsze urządzenia, co spowodowało, że w późniejszym okresie już jej nie uruchomiono. W latach 80-tych w budynku częściowo zamurowano otwory okienne i go otynkowano przeznaczając jego główną część na magazyn. Pozostała część jak poprzednio jest zamieszkiwana przez dwie rodziny. Gorzelnia powstała najprawdopodobniej na początku XVIII wieku. W historii budowy pałacu występuje wzmianka, że dobrze gospodarujący Henning von der Goltz przed przystąpieniem do budowy pałacu, wybudował i uruchomił gorzelnię, co by świadczyło, że przynajmniej część podziemna i parterowa pochodzi z początku XVIII w.