„Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie” to pierwsza publikacja związana z barokowym pałacem w Siemczynie – bardzo szczególnym miejscem; dawniej tętniące życiem rodzinnym i kulturalnym ówczesnych jego mieszkańców, obecnie w miarę naszych możliwości restaurowanym i tym samym przywracanym do dawnej świetności.

Kolejne tomy zeszytów będą odpowiedzią Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie na zapotrzebowanie społeczne zarówno okolicznych mieszkańców, jak i przybywających do Siemczyna znakomitych gości, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Oni to w wielu rozmowach podkreślali zasadność wydawnictwa opisującego nie tylko ważniejsze wydarzenia, zjazdy i konferencje, ale też przybliżającego społeczności lokalnej historię regionu, jego piękną kulturę materialną i duchową, ukazującego także atrakcyjne turystycznie miejsca, nie znane szerszej publiczności.

W dniu 8 września 2012 podczas Europejskich Dni Dziedzictwa nastąpiło uroczyste powołanie do życia „Zeszytów Siemczyńko-Henrykowskich”