Pod koniec czerwca 2022 Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie otrzymało odznaczenie

„Organizacja na medal”

od Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych.

Wręczenie odbyło się w trakcie obchodów XX-lecia istnienia ZaFOS.

Na ręce wiceprezesa Bogdana Andziak odznaczenie wręczyła Prezes ZaFOS Pani Iwona Żukiert.


Złota „Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego” w uznaniu zasług dla rozwoju regionu przyznana przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w lutym 2022 roku.


List intencyjny dokumentujące podpisanie porozumienia o współpracy między Akademią Morską w Szczecinie reprezentowaną przez Rektora dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciecha Ślączkę prof AMS, a Prezesem HSS Zdzisławem Andziakiem w dniu 14 listopada 2019.


List gratulacyjny z podziękowaniem za wzorową współpracę i kształtowanie pozytywnego wizerunku Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko wśród społeczeństwa Powiatu Drawskiego  przez Dowódcę Garnizonu Drawsko płk. Marka Gmurskiego dla Wiceprezesa HSS Bogdana Andziaka w dniu 8 listopada 2019.


Powołanie w skład Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Wiceprezesa HSS Bogdana Andziaka w dniu 15 października 2019.


Certyfikat za Najlepszy Produkt Turystyczny Pomorza Zachodniego 2019 roku nadany przez Prezesa Zachdniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (ZROT) dla Pałacu Siemczyno z Interaktywnym Muzeum Baroku w dniu 5 października 2019.


Złoty Krzyż Zasługi Misji Pojednania nadany przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego „Misja Pojedniania” dla członków zarządu HSS

Prezesa Zdzisława Andziak

Wiceprezesa Bogdana Andziaka

nadany w dniu 1 września 2019


Podziękowanie za wsparcie i zaangażowanie podczas pełnienia funkcji członka Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego skierowane przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepę dla Bogdana Andziaka Wiceprezesa Henrykowskiego Stwowarzyszenia w Siemczynie w dniu 19 grudnia 2018.


Nagroda „Zachodniopomorski Mały Lider NGO 2018” przyznana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w dniu 10 października 2018.


2 nagrody w dziedzinie kultury za lata 2016-2017 przyznane przez Burmistrza Czaplinka dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

17 marca 2018 roku w kategoriach:

„Czaplineckie Wydarzenie Kulturalne Roku”

„Kulturalna Organizacja Roku”.


Tytuł „Zasłużony dla Gminy Czaplinek” przyznany przez Radę Miejską w Czaplinku dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w roku 2016.


Statuetka „Organizacja Pozarządowa Działalność w dziedzinie kultury lokalnej Gminy Czaplinek 2015 roku” przyznana przez Burmistrza Czaplinka dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w roku 2015.

Statuetka „Wydarzenie Kulturalne Gminy Czaplinek 2015 roku” przyznana przez Burmistrza Czaplinka dla Henrykowskich Dni w Siemczynie w roku 2015.


Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” przyznany przez Radę Powiatu Drawskiego dla członka Zarządu HSS Bogdana Andziaka w roku 2015.

 


Statuetki „Za działalność w dziedzinie kultury” przyznane przez Burmistrza Czaplinka dla członków Zarządu HSS Zdzisława Andziaka i Bogdana Andziaka w roku 2014.


Nominacja do „Nagrody i Tytułu Strażnika Dziedzictwa Rzeczpospolitej” przyznana przez Kapitułę konkursu ustanowioną przez Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polski dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w roku 2014.


Srebrna „Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego” przyznana przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w roku 2013.


Złote Odznaki „Za Opiekę nad Zabytkami” przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla członków Zarządu HSS Zdzisława Andziaka i Bogdana Andziaka w roku 2013.


Dyplom Uznania „Swojskie Zabytki” przyznany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Bogdana, Zdzisława i Krystyny Andziaków właścicieli zespołu pałacowo-folwarcznego i członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w roku 2011.


Wyróżnienie „Zaangażowanie na Rzecz Turystyki i Rekreacji w Gminie Czaplinek” przyznane przez Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek dla członka Zarządu HSS Bogdana Andziaka w roku 2007;