Uchwałą Walnego Zgromadzenia Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie z 14 lutego 2015 roku  powołano do życia Zespół Tańców Historycznych „Pałac Siemczyno”