Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie powstało w 2005 roku jako inicjatywa obecnych właścicieli pałacu w Siemczynie, a celem statutowym jest odbudowa pałacu oraz rozpowszechnianie historii tego miejsca.