Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie
Zdzisław Andziak

Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie
Bogdan Andziak


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Emilia Barwinek