👉 W dniach 25. – 27. września 2023 na terenie zespołu pałacowo-folwarcznego w Siemczynie odbyła się Konferencja ANTIKON organizowana przez SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego

📃 Jak zwraca uwagę organizator:

👩‍🏫„(…) Konferencja ANTIKON od lat przyczynia się do szeroko rozumianej popularyzacji wiedzy wśród właścicieli obiektów ryglowych w sprawie prawidłowego przeprowadzania remontów, prac konserwatorskich i ochrony obiektów. Uczestnicy ANTIKONU promują unikalny charakter dziedzictwa kulturowego architektury drewnianej i ryglowej zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Długoletnia współpraca w ramach ANTIKONU polskich konserwatorów, historyków sztuki, ze specjalistami z Niemiec pozwala na wymianę cennych doświadczeń w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego oraz ich skuteczne wykorzystanie. (…) Konferencja ANTIKON jest największym tego typu polsko-niemieckim przedsięwzięciem w kraju. Podkreśla także aspekt socjologiczny i historyczny pojednania polsko-niemieckiego. Proces dokonywania zmian w mentalności Polaków i Niemców, wspólne przedsięwzięcia wynikające z nawiązanych podczas konferencji kontaktów, a także doświadczenia specjalistów tematu uwieczniamy i dokumentujemy w Materiałach Konferencyjnych.(…)”

👉 O założeniach i programie konferencji przeczytacie na http://antikon.szczecin-expo.pl/

🚶‍♀️🚶‍♂️Uczestnicy mieli okazję również wraz z właścicielami Pałac Siemczyno 🏰💚 Zdzisławem i Bogdanem Andziakiem zwiedzać pałac w Siemczynie. Dostaliśmy same pozytywne opinie na temat naszej działalności, tym bardziej jest to dla nas zaszczyt, ponieważ płynęły one od osób, które są ekspertami w dziedzinie konserwacji zabytków.

ℹ️Patronat Honorowy nad konferencją, od lat obejmują:

Minister Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia
Minister Edukacji, Nauki i Kultury Kraju Związkowego Meklemburgia – Pomorze Przednie
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwatora Zabytków
Krajowy Konserwator Zabytków Brandenburgii
Krajowy Konserwator Meklemburgii Pomorza Przedniego
Krajowy Saksoński Konserwator Zabytków
Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Prezesa Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
ℹ️Partnerzy po stronie polskiej
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział w Szczecinie
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
ℹ️Partnerzy po stronie niemieckiej
Krajowy Urząd Konserwacji Zabytków i Krajowe Muzeum Archeologiczne w Brandenburgii
Krajowy Urząd Konserwatora Meklemburgii Pomorza Przedniego
Krajowy Urząd Ochrony Zabytków w Saksonii
Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury z Görlitz