2,4 mln zł na Pałac w Siemczynie. 10 kwietnia 2017 roku podpisanie umowy w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom. pomiedzy Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie, a Urzędem Marszałkowkim w Szczecinie.

W dniu 10 kwietnia 2017 w Starostwie Drawskim miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Wykorzystanie potencjału endogenicznego barokowego pałacu w Siemczynie poprzez przystosowanie części pałacu do celów wystawienniczych i prezentacyjnych w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych związanych z odtwórstwem historycznym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych. Projekt jest realizowany przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie. Jego budżet wynosi 3 481 331,67 zł, natomiast pozyskana przez Stowarzyszenie kwota dotacji – 2 436 936,16 zł.

Umowę w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego podpisał Wicemarszałek Jarosław Rzepa, ze strony Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie pan Zdzisław Andziak – Prezes Stowarzyszenia. W uroczystości udział wzięli również m.in.: Bogdan Andziak – Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Damian Greś, Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Wicestarosta Drawski Jacek Kozłowski, Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider.

 

 

Przedmiotem projektu jest przystosowanie zespołu pałacowego w Siemczynie, jednego z cenniejszych zabytków gminy Czaplinek, do prowadzenia działalności turystycznej. W ramach planowanych działań wykonany zostanie remont i przebudowa wraz z wyposażeniem w celu przystosowania obiektu do spełniania funkcji kulturalnej, muzealno-edukacyjnej i turystyczno-rekreacyjnej w powiązaniu z odtwórstwem historycznym piwnic pod częścią główną i skrzydłem południowym pałacu oraz udostępnienie części parteru w zakresie.

W ramach projektu zostaną wykonane: zabezpieczeniu fundamentów i remont piwnic pod częścią główną, sanitariaty, przebudowa wejścia do piwnicy, przebudowa wejścia z piwnicy na parter pałacu, remont klatki schodowej, remont pom. 01/1 i 16/1, wykonanie tarasu stanowiącego przedłużenie pom. 16/1, wykonanie inst. elektrycznej, wod.-kan. oraz kotłowni dla potrzeb co i cw, a także rekonstrukcja i wykonanie inscenizacji oraz wyposażenie odremontowanych pomieszczeń pałacu do rekonstrukcji historycznej części życia pałacu w Siemczynie w epoce baroku poprzez stworzenie interaktywnej gry „Bal w Pałacu”. Powstała infrastruktura będzie zarządzana przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie.

Zakończenie realizacji inwestycji i otwarcie obiektu dla turystów planowane jest na grudzień 2018 r.