XV Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 8 kwietnia 2017 r. w sali koncertowo-konferencyjnej (Kamiennej) Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16.00. Otworzył je Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie Bogdan Andziak gorąco witając licznie przybyłych gości (ok. 140 osób). Zaprosił do wprowadzenia w klimat tego dnia Prezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie Zdzisława Andziaka, który podkreślił niecodzienność tego wydarzenia ze względu na to, iż jest to piętnaste już spotkanie kulturalne i jak większość poprzednich i to cieszy się dużą frekwencją ludzi pragnących poszerzać swoje horyzonty. Prezes nie omieszkał przywitać każdego z uczestników prezentujących swoje działania. Tym razem rozpoczął od prelekcji na temat „Ciekawych drzew i krzewów Drawska Pomorskiego i siemczyńskiego parku” Pan Grzegorz Kruczek, nauczyciel biologii i miłośnik przyrody z Drawska Pom. Prelekcja ilustrowana pieczołowicie dobranymi ilustracjami z Drawska Pom. i Siemczyna wniosła wiele interesujących wątków dotyczących otaczającej nas każdego dnia roślinności i zadrzewień, na które nie zwracamy uwagi, a niekiedy wręcz nie mamy wiedzy, jak interesujące okazy ozdabiają skwery i trawniki, które wielokrotnie mijamy. Wątek siemczyńskiego parku w swojej koloraturze i bogactwie mógłby stanowić temat odrębnego wystąpienia został jednak zaakcentowany ze względu na unikatową w swoim kształcie aleję grabową, jako jedną z trzech, obok Kołobrzegu i Złocieńca, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Po prelekcji przedstawiona została i poproszona o krótką autoprezentację młoda artystka malarka Natalia Szynal. Niezwykle skromna zaprezentowała wernisaż pt. „Pejzaże zapamiętane”. Obrazy, których namalowanie inspirowane było przez impresje i doznania przyrodnicze młodej artystki na terenie Pojezierza Drawskiego. Przybyli goście podczas przerwy, przy lampce wina lub filiżance kawy podziwiali i dyskutowali na temat obrazów tak między sobą, jak i z samą autorką tychże. Po przerwie technicznej podczas której na scenie i przed nią „zainstalowała” się mówiąc kolokwialnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim rozpoczęła się istna uczta muzyczna dla miłośników tego rodzaju muzyki, ale także dla tych wszystkich, którzy odbierają orkiestry dęte w innym zgoła wymiarze. Wszyscy przekonaliśmy się, że pod przewodnictwem świetnego kapelmistrza i równocześnie nauczyciela muzyki w tej szkole Pana Tomasza Stawickiego, orkiestra zdołała wprowadzić nas zarówno w klimaty poważne i nastrojowe, jak i lekkie, wręcz frywolne lecz nie spłycone. Cóż za cuda czynią wytrwałe ćwiczenia i zapał, którego jak było widać młodym członkom orkiestry nie brakowało. Warto dodać, że najmłodszy artysta w tejże orkeistrze ma pięć lat. Samo to stanowi o mistrzostwie prowadzącego orkiestę Pana Tomasza i zapale młodych, utalentowanych ludzi. Po występie, który zakończył się owacjami słuchaczy na stojąco i bezwzględnym bisem, Prezes i Wiceprezes HSS w asyście najmłodszych miłośników Pałacu w Siemczynie i spotkań kulturalnych wręczyli prelegentowi i artystom upominki jakże właściwe dla tego miejsca i tego rodzaju spotkań. Były to wydane drukiem przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie, periodyk krzewiący historię, kulturę i sztukę regionu, a także prezentujący aktualności i wydarzenia w regionie i nie tylko. Było to przedostatnie spotkanie kulturalne przed wakacyjną przerwą. Jakże ciekawi jesteśmy czym zaskoczą nas gospodarze na ostatnim, wiosennym jeszcze spotkaniu.