Sprawozdanie z 56. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie
Pałac Siemczyno – 11.03.2023
Dnia 11.03.2023 roku, w sobotę, w zespole pałacowo-folwarcznym w Siemczynie odbyły się 56. Henrykowskie Spotkania Kulturalne. Tym razem była to kolejna edycja „Dni Borneńskich” organizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Stacja Kultura z Bornego Sulinowa. Okazja o tyle wyjątkowa, że świętowaliśmy 30-lecie nadania praw miejskich dla Bornego Sulinowa.
Na inauguracje spotkania, po przywitaniu przybyłych gości przez Członków Zarządu HSS Zdzisława i Bogdana Andziaków, przedstawiono kalendarz wydarzeń Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie od 21.01.2023 tj. od 55. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych, a mianowicie:
✓ 21.01.2023 r.
Odbyło się spotkanie Redakcji Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich, które otworzył Redaktor Naczelny – Bogdan Andziak. Podczas spotkania wybrano nowego sekretarza redakcji, którym został Krzysztof Andziak. Kolegium Redakcyjne podjęło decyzję o częstszych spotkaniach zespołu redakcyjnego. Dyskutowano o wznowieniu II Wydania Specjalnego ZSH oraz o materiałach, które mogą znaleźć się w XVII Tomie.
✓ 28.01.2023 r.
Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie Pan Bogdan i Zdzisław Andziak brali udział w gali wręczenia „Koników Kołobrzeskich”, które odbyły się w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu. Koniki przyznano dwóm osobom które w sposób szczególny zasłużyli się dla miasta. Pierwszą statuetkę odebrał Pan Dariusz Jakubowski – pomysłodawca i twórca ,,Marianów”, które stały się symbolem Kołobrzegu, druga statuetka powędrowała do International Dance Academy w Kołobrzegu, prowadzoną przez Iwonę Vetter i Grzegorza Majewskiego. Akademia, która od lat organizuje jedne z największych konkursów baletowych w Polsce – Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe w Kołobrzegu, w tym roku obchodzi
Strona 2
swoje 20-lecie. Nagrodę wręczała Prezydent Miasta Kołobrzeg – Pani Anna
Mieczkowska
✓ 04.02.2023 r.
Na zaproszenie strażaków z OSP w Siemyślu uczestniczyliśmy w
uroczystym otwarciu nowo wybudowanego obiektu Straży Pożarnej w
Siemyślu. Była to szczególna okazja do spotkania się z politykami szczebla
centralnego pochodzących z naszego regionu. Kierowaliśmy do nich prośby
o lobbowanie naszych wniosków na dofinansowanie remontu pałacu
złożonych do rządu Rzeczpospolitej.
✓ 06.02.2023 r.
Odbyła się uroczystość Jubileuszu 30- lecia Pana Waldemara Miśko na
stanowisku Burmistrza Karlina. To właśnie 6.02.1993 r. Waldemar Miśko został
wybrany przez Radę Miasta włodarzem Gminy Karlino. Dzięki Panu
Waldemarowi Miśko będącemu jednocześnie Prezesem Konwentu Wójtów i
Burmistrzów Województwa Zachodniopomorskiego, kilka ostatnich
konwentów odbyło się w Pałacu Siemczyno. Promowanie Siemczyna, jego
historii i położenia na mapie naszego województwa jest znacznie łatwiejsze
tym bardziej, że za każdym razem korzystamy z okazji i zapoznajemy
zgromadzonych z historią miejsca i regionu. To również dzięki Panu
Waldemarowi i Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty projekt Baltic
Manors (Rezydencje Nadbałtyckie) objął swoim działaniem Pałac Siemczyno.
✓ 16.02.2023
Został opublikowany artykuł na Wikipedii (światowej wolnej
encyklopedii internetowej) o Henrykowskim Stowarzyszeniu w Siemczynie.
Można w nim przeczytać o celach i działaniach stowarzyszenia.
✓ 20.02.2023
Utworzyliśmy konto Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w
serwisie LinkedIN (społecznościowym portalu branżowym), oprócz wizytówki
stowarzyszenia i aktualności, portal pozwala na publikację wydarzeń.
✓ 24.02.2023 r.
Kilkadziesiąt organizacji wzięło udział w warsztatach „Partnerstwo NGO
i JST w Rozwoju Lokalnym kierowanym przez Społeczność w perspektywie
2020-2030” organizowanym przez Powiat Drawski w Sali Kamiennej zespołu
pałacowo-folwarcznego w Siemczynie
Strona 3
Około 70 osób ze stowarzyszeń oraz 30 przedstawicieli władz samorządowych, dyskutowało o możliwościach pozyskiwania środków, przede wszystkim z programów funduszy europejskich, tak aby skutecznie je pozyskiwać i aby efektywnie działały na rozwój powiatu.
Na koniec warsztatów, już około godz. 22:00, odbyło się wieczorne zwiedzanie pałacu z wiceprezesem HSS Bogdanem Andziakiem.
✓ 25.02.2023
25 lutego 2023 r. o godz. 18:00 w hali widowiskowo – sportowej w Czaplinku wystawiona została operetka „Zemsta Nietoperza” – J. Straussa. Kilkudziesięciu wykonawców – soliści, chór, orkiestra Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Uczestniczyliśmy w tym wyjątkowym widowisku. Gratulujemy organizatorom.
✓ 27.02.2023r.
W pałacowych muzeach w Siemczynie obyło się nagranie programu kulinarnego przez TVP 3 Bydgoszcz, w którym udział wzięły gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich Siemczynianki, Sołtys Michał Olejniczak i Bogdan Andziak. Program „Qulszoł – kulinarne potyczki” przedstawia polską wieś z jej wszystkimi wartościami: pokoleniowością, regionalnymi produktami tradycyjnymi, rodzinnymi gospodarstwami. Przekonamy się, że na wsi znajdzie się również miejsce dla młodych mieszkańców.
✓ 08.03.2023
Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zgłosiło swój akces do strefy Pomorza Zachodniego na 29. Pol’and’Rock Festiwal, która organizowana jest przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie. Będziemy opowiadać o historii Pojezierza Drawskiego, wsi Siemczyno oraz zespołu pałacowo-folwarcznego w Siemczynie, ale również promować walory turystyczne regionu. Odwiedzający będą mieli możliwość przebrać się w stroje barokowe. Ten punkt programu cieszył się dużym zainteresowaniem na poprzedniej edycji Pol’and’Rock, w której również wzięliśmy udział.
✓ 11.03.2023
Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Zarząd HSS złożył sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe i uzyskał absolutorium za działania w roku
Strona 4
2023. Między innymi została podjęta uchwała o przyłączeniu w poczet Członków Honorowych HSS: Pani Czesławy Hamerskiej, donatorki wystawy porcelany w siemczyńskim pałacu; Pani Aliny Karolewicz, pomysłodawczyni Henrykowskich Spotkań Kulturalnych, Pana Michała Olejniczaka, Sołtysa Siemczyna, Pana Tadeusza Brożka, regionalnego dokumentalisty.
✓ 11.03.2023
Pan Maciej Marciszewski przekazał na rzecz działań statutowych Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie 1 200 PLN. Za tą darowiznę serdecznie dziękujemy.
Następnie głos zabrała Prezeska Stowarzyszenia Stacja Kultura Gina Malinowski i zaprosiła zgromadzonych gości na podróż po historii Bornego Sulinowa. Prelegentem był Pan Dariusz Tederko, który zgromadzonym gościom przybliżył całą historię Bornego Sulinowa, od 1577 roku, kiedy to są pierwsze wzmianki o wsi Linde. Następnie przytoczył historię koszar dla 15 tys. niemieckich żołnierzy „Gross Born Lager Linde”, który powstał w okolicach wsi w latach 1935-1936. Opisał również tzw. „Obiekt 502”, który w latach 1945-1992, był administrowany przez Północną Grupę Wojsk Armii Radzieckiej. Ostatecznie Borne Sulinowo 05.06.1993 zostało przejęte przez polską administrację, a 15.09 tego samego roku otrzymało prawa miejskie. Obecnie w mieście zamieszkuje ponad 4,5 tys. mieszkańców.
Po prelekcji widownię zaproszono do Sali Ceglanej, gdzie odbywała się wystawa „Borne Sulinowo” w obiektywie. Wystawa fotografii Panów Tadeusza Wojewódzkiego i Andrzeja Łesyka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Widoki w Bornem Sulinowie są przepiękne. Warto wspomnieć, że na terenie gminy leży ponad 50 jezior.
Po wystawie rozpoczęła się artystyczna część wieczoru. Lucy von Schickendantz wystawiała swoją sztukę słowno-muzyczną „Tango – zmysłowość pięknie uwolniona” w reżyserii Giny Malinowski. W trakcie sztuki o historii tanga na przygotowanym parkiecie co chwilę pojawiały się pary tańczące tango. Anna i Maciej Kalinowscy z przyjaciółmi przepięknie uzupełniali wyśpiewane tanga, które swoim tenorem zaśpiewał burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz.
Przepiękny wieczór jak zwykle to u nas bywa wypełniony historią i
Strona 5
kulturą. Cieszymy się, że frekwencja znowu dopisała, a na widowni nie było wolnego miejsca. Tym bardziej czujemy zobowiązanie wobec poziomu następnych naszych spotkań.

Kronika z 56. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych