54. Henrykowskie Spotkania Kulturalne

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie

Sprawozdanie z 54. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie

W Sobotę, 19 listopada 2022 roku, w zabudowaniach folwarcznych zespołu pałacowo-folwarcznego w Siemczynie odbyły się 54. Henrykowskie Spotkania Kulturalne.

Wydarzenie o godz. 17:00 w Sali Kamiennej tego zespołu zainaugurowali przedstawiciele zarządu Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie Zdzisław i Bogdan Andziakowie.

Po przywitaniu gości przez Zdzisława Andziaka, Bogdan Andziak,  przedstawił przegląd wydarzeń HSS od 53. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych, tj. od 22 października 2022, a mianowicie:

27.10.2022

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie odwiedziło Siemczyno. W ramach wyjazdu studyjnego odbyło się zwiedzanie Interaktywnego Muzeum Baroku oraz Uniwersalium Rzemiosł Różnych w barokowym pałacu w Siemczynie. Przewodnikiem był osobiście Bogdan Andziak.

28.10.2022

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie aplikowało do programów stargardzkiej, międzyzdrojskiej i kołobrzeskiej karty mieszkańca jako partner. W ramach partnerstwa posiadacze w/w kart na zwiedzanie Interaktywnego Muzeum Baroku oraz Uniwersalium Rzemiosł Różnych w pałacu w Siemczynie, otrzymają zniżkę w wysokości 20%.

 

29.10.2022

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie aplikowało do programu Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora. W ramach partnerstwa posiadacze w/w kart na zwiedzanie Interaktywnego Muzeum Baroku oraz Uniwersalium Rzemiosł Różnych w pałacu w Siemczynie, otrzymają zniżkę w wysokości 20%.

30.10.2022

Na kanale YouTube Pana Tadeusza Brożka ukazała się relacja z VI. Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa oraz 53. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych. Zachęcamy do oglądania i do subskrybowania kanału naszego niestrudzonego dokumentalisty. Linki dostępne są również na naszej stronie Facebook oraz na stronie hss.siemczyno.pl. Tadziu serdecznie Tobie dziękujemy za włożony trud w stworzenie tego sprawozdania.

02.11.2022

Zakończono prace budowlane i dokonano ich odbioru przez konserwatora zabytków, projektu pt. „Siemczyno, pałac barokowy (XVIII w.): częściowy remont dachu wraz z częściowym remontem więźby dachowej oraz stropu pierwszego piętra skrzydła północnego (XIX/XX)” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

03.11.2022

Prezes HSS Zdzisław Andziak oraz Wiceprezes HSS Bogdan Andziak, na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza, uczestniczyli w gali „Święto Turystyki Pomorza Zachodniego”, która odbyła się w Diune Hotel w Kołobrzegu. Na gali Marszałek Geblewicz poinformował zaproszonych gości, że Województwo Zachodniopomorskie udzieliło 5,5 milionom gości usług noclegowych na 25 milionów udzielonych w całym kraju w b.r. Ponadto jesteśmy również liderem krajowym w długości pobytów tych gości na Pomorzu Zachodnim. Wskaźnik ten dla naszego województwa wynosi 4,7 doby na jednego turystę, a np. w Małopolsce, będącej w czołówce rankingu tylko 2,6 doby . Jest to dla nas krzepiące, ale również zobowiązujące całą branżę turystyczną naszego regionu do czynienia dalszych wysiłków w celu udoskonalania i unowocześniania bazy turystycznej i noclegowej.

04.11.2022

Dokonaliśmy końcowego rozliczenia projektu częściowego remontu dachu skrzydła północnego pałacu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania tego projektu to 157 000 złotych. Całkowita wartość inwestycji 212 096,44 złotych.

05.11.2022

Koło Gospodyń Wiejskich z Siemczyna uczestniczyło w konkursie kulinarnym na szczeblu wojewódzkim pt. „Bitwa regionów”, który odbył się w Mieszkowicach. Nasze Koło w tym konkursie zdobyło wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy osiągnięcia tak wysokiej pozycji w rankingu wojewódzkim tego konkursu.

09.11.2022

Urząd Marszałkowski w Szczecinie odebrał prace w pałacu Kozia Góra. Prace obejmowały inwentaryzacje architektoniczną pałacu, ekspertyzę stanu technicznego pałacu, ekspertyzę geologiczną terenu wokół pałacu. Całkowita wartość zadania 45 277 PLN, kwota dofinansowania prac przez Urząd Marszałkowski 35 000 PLN.

 

18.11.2022

Urząd Marszałkowski odebrał prace wykonywane w Pałacu Siemczyno,  polegające na wymianie kolejnych 8-miu okien w budynku pałacu. Całkowity koszt zadania to 84 869,99. Wysokość dofinansowania tej inwestycji przez Urząd Marszałkowski wyniosła 60 000,00 zł.

O godzinie 17:10 następnym, punktem spotkania była prelekcja dr. Andrzeja Kasprzaka, kustosza w Dziale Archeologii Muzeum w Koszalinie pt. „Kamienne kręgi w Pławnie”. Od 2015 roku Pan dr. Andrzej Kasprzak, prowadzi badania cmentarzyska z kręgami kamiennymi w Pławnie. Są to trzy kręgi kamienne oraz trzy kurhany sprzed 2 tysięcy lat, pozostałość po wschodniogermańskim ludzie Gotów. Wg. archeologa wewnątrz kręgów odbywały się ważne narady. Istotna jest też rzadkość znaleziska, ponieważ na przestrzeni wieków, podobne kręgi były niszczone, a kamienie ponownie wykorzystane do innych celów.

Po prelekcji o godz. 17:50 odbyła się wystawa artystycznych tablic ceramicznych, wykonanych przez mieszkańców Pojezierza Drawskiego w Kuźni Ceramicznej w Siemczynie, w której od 19-stu lat prowadzone są warsztaty przez Panią Krystynę Masiukiewicz, artystkę ceramiki. Zainteresowanie Pani Krystyny ceramiką zaczęło się w dzieciństwie od ciekawości jak garncarz toczy  garnki na kole, ale odnalazła się przede wszystkim w rzeźbie ceramicznej. Inspiracji szuka w naturze, w otoczeniu i tradycji. Swoja wiedzą i pasją dzieli się z mieszkańcami naszego reginu i Pojezierza Drawskiego, a także turystami z Polski  i ze świata odwiedzającymi nasze piękne okolice. Uczestniczy corocznie w międzynarodowych plenerach artystycznych organizowanych przez stowarzyszenie Stacja Kultura z Bornego Sulinowa  i HSS na terenie tutejszego Pałacu, a także w innych wydarzeniach kulturalnych w kraju. Przedstawiane podczas wydarzenia prace powstały w ramach projektu „Artystyczne tablice ceramiczne atrakcją turystyczną Czaplinka”. Realizacja projektu odbyła się ze wsparciem Gminy Czaplinek w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Zapiecek.

Ostatnim punktem wieczoru był występ zespołu śpiewaczego „Biadule” z Kinowa. Kierownikiem zespołu jest Pani Bernarda Bany, natomiast kierownikiem artystycznym Pan Roman Jagielski. Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Rymaniu. Wyśpiewano utwory ludowe z różnych regionów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem repertuaru góralskiego.  Publiczność gromkimi brawami przyjmowała kolejne wykonania utworów. Tego wieczoru niejeden uczestnik nucił znane utwory ludowe, a i niejedna nóżka poruszyła się w rytmie znanych melodii. Po występach publiczność  nagrodziła występujących gromkimi brawami. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia artyści i zaproszeni goście udali się na wspólną biesiadę serwowaną przez hotel „Pałac Siemczyno”

  1. Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie to ostatnie spotkanie z tego cyklu w roku 2022. A był to rok szalony. Ledwo zakończyła się kolejna fala zachorowań COVID-19, i gdy już myśleliśmy, że ten niepewny czas minął, to w lutym zaczęła się wojna na Ukrainie, która trwa do dzisiaj i nas też dotyczy przedłużając okres niepewności. Warunki polityczne i ekonomiczne na świecie się zmieniają. Odczuwamy to również w Polsce. „Szalejąca” inflacja winduje ceny podstawowych dóbr i usług. Ceny energii i gazu osiągnęły niespotykany dotąd poziom wzrostów. Tym bardziej cieszymy się, że nasze wydarzenia cieszą się coraz większą popularnością, i że w trakcie spotkań możemy, chociaż na te kilka godzin zapomnieć o troskach i podziwiać zdobycze intelektualne historii, kultury i sztuki Naszego regionu.

 

Bogdan Andziak


VI. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa i 53. Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie

Sprawozdanie z VI. Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa i 53. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie

W Sobotę, 22 października 2022 roku, w zabudowaniach folwarcznych zespołu pałacowo-folwarcznego w Siemczynie odbyły się VI. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa oraz  53. Henrykowskie Spotkania Kulturalne.

Wydarzenie o godzinie 17:00 zainaugurowali prezes HSS Zdzisław Andziak oraz wiceprezes HSS Bogdan Andziak. Następnie dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie Pani Maria Witek opowiedziała zgromadzonej publiczności o idei Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, jednocześnie ogłaszając, że siemczyńskie spotkanie wieńczy tegoroczną edycję.

Następnym punktem wieczoru było wręczenie Złotej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego Panu Wiesławowi Krzywickiemu.

Wiesław Krzywicki pochodzi z Grodna, urodził 7 lipca 1937 roku.

Od 15 września 1967 r. mieszka w Czaplinku, gdzie początkowo podjął pracę na stanowisku kierownika Oddziału Zamiejscowego Zakładów Przemysłu Elektronicznego KAZEL w Koszalinie. W miarę zmian organizacyjnych zakładu pracy pełnił w nim kolejno obowiązki kierownika Wydziału Zamiejscowego, kierownika Działu Inwestycji, Głównego Technologa, i w latach 1982-1990 zastępcy dyrektora ds. technicznych.

Poza pracą zawodową aktywnie pracował społecznie w: Klubie „Drawianie”, Klubie Żeglarskim PTTK, i na wielu innych obszarach. Przez dwie kadencje (1976-80, 1980-84) był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej i wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego tej rady. Z początkiem 1998 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę, aktywnie włączając się w życie społeczne gminy Czaplinek i regionu. W 2000 roku był współorganizatorem Drużyny WOPR w Czaplinku. Jest pomysłodawcą i współtwórcą w 2006 roku Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka, jak również wydawanego przez to stowarzyszenie „Kuriera Czaplineckiego”. Jest także jednym z inicjatorów i współautorów publikacji dokumentujących najnowszą historię miasta Czaplinka i regionu. Od 2008 roku aktywnie udziela się w działaniach Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Jest jednym z inicjatorów powołania w 2012 roku, periodyku „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie”, gdzie pełni rolę zastępcy redaktora naczelnego oraz jest autorem wielu publikacji. Dotychczas wydano 15 tomów „Zeszytów” i dwa wydania specjalne. Wiesław jest również członkiem honorowym HSS. Z Jego inicjatywy uruchomione zostały w 2008 r. na terenie Gminy Czaplinek pionierskie badania wad rozwojowych postaw dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli. Opiekuje się czaplineckimi kombatantami i podopiecznymi, skupionymi w miejscowym kole Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, za co został wyróżniony związkową odznaką. Wszystkie te działania wykonuje społecznie.

Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego odebrał z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Stanisława Wziątka oraz radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Pana Wojciecha Dorżynkiewicza. Uroczystą laudacje na temat działalności Pana Wiesława wygłosił Pan Bernard Bubacz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka.

Po uroczystym wręczeniu odznaczenia, następnym punktem programu była prelekcja ppłk Andrzeja Szutowicza na temat stosunków polsko-serbskich. Prelekcja ta była kontynuacją prezentacji z „Dnia Serbskiego”, który odbył się w ramach 48. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych 20. listopada 2021 roku. W obszernej trwającej ponad pół godziny prezentacji, zgromadzeni goście mieli okazję zapoznać się w jaki sposób przeplatały się losy Serbów i Polaków na przestrzeni wieków. Ostatnie słowa należały do rodowitego Serba Pana Radovana Protića, który od lat mieszka w okolicach Mirosławca i niejako był inicjatorem „Dnia Serbskiego” w Siemczynie.

Po prelekcjach głos ponownie zabrał wiceprezes  Bogdan Andziak przedstawiając działalność Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w okresie od 52.Henrykowskich Spotkań Kulturalnych  tj. od 17 września 2022.

A mianowicie:

27.09.2022-29.09.2022

Wyjazd studyjny sołtysów do Brukseli organizowany przez Komisję Europejską. Jednym z zaproszonych sołtysów był Michał Olejniczak z Siemczyna.

W trakcie spotkań przybliżano działania w obszarze rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich. W programie znalazły się m.in. tematy o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, o strategii „Od pola do stołu” oraz o transporcie na terenach wiejskich.

29.09.2022

Na kanale YouTube Pana Tadeusza Brożka ukazała się relacja z XII. Europejskich Dni Dziedzictwa oraz 52. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych.

Zachęcamy do oglądania i do subskrybowania kanału naszego niestrudzonego dokumentalisty. Linki dostępne również na naszej stronie Facebook oraz na stronie hss.siemczyno.pl

Tadziu serdecznie Tobie dziękujemy za włożony trud w stworzenie tego dzieła.

06.10.2022

Interaktywne Muzeum Baroku oraz Uniwersalium Rzemiosł Różnych zostały zgłoszone do programu „Polska Zobacz Więcej – Weekend za pół ceny”. Program prowadzony jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną.

W ramach programu, w weekend 19. oraz 20. Listopada 2022 na zwiedzanie pałacu z przewodnikiem obowiązuje zniżka więcej niż 50%. (tj. 12 PLN, cena regularna 25 PLN)

Oczywiście w ramach promocji dla odwiedzających restauracja Pałac Siemczyno będzie serwować kawę za 6 PLN.

08.10.2022

W pałacu odbył się Dzień Otwarty Funduszy Europejskich. Stoisko i obsługę zorganizował Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Gabinet Marszałka w Koszalinie.  Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego zaznajamiali zainteresowanych z możliwościami współfinansowania zadań prywatnych i publicznych ze środków europejskich.

W tym dniu na zwiedzanie pałacu obowiązywała zniżka 20%.

12.10.2022

Koło Gospodyń Wiejskich Siemczynianki zdobyło I miejsce w Bitwie Regionów na szczeblu powiatowym. Wzięły w niej udział Koła Gospodyń Wiejskich z Powiatu Drawskiego i Powiatu Łobezkiego.

5 Listopada Siemczynianki wezmą udział w kolejnej Bitwie Regionów na szczeblu wojewódzkim, która odbędzie się w miejscowości Mieszkowice.

Mocno trzymamy kciuki za kolejny sukces !

13.10.2022

W czwartek 13.10.2022 odbyło się seminarium „Dawne i nowe życie twierdzy” w Twierdzy Srebrna Góra w woj. dolnośląskim. Wyjazd studyjny dotyczył nie tylko historii tej twierdzy, ale również pozyskiwaniu środków do odbudowy i remontu obiektów zabytkowych.

Odbyło się wiele kuluarowych rozmów na temat pozyskiwania środków z Regionalnych Programów Operacyjnych Funduszy Europejskich, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale przede wszystkim z Funduszy Norweskich.

Henrykowskie Stowarzyszenie reprezentował wiceprezes stowarzyszenia Bogdan Andziak.

14.10.2022

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie aplikowało do programu Karta Mieszkańca Koszalina o nazwie „Kocham Koszalin”.

W ramach partnerstwa, dla posiadacza Karty Mieszkańca Koszalina, na zwiedzanie muzeum w Pałacu Siemczyno będzie obowiązywała zniżka 20%.

Dodatkowo w ramach partnerstwa wszystkie wydarzenia HSS będą również publikowane w kalendarium na stronie kochamkoszalin.pl oraz w aplikacji Kocham Koszalin.

15.10.2022

Na stronie Facebook Gminy Czaplinek opublikowano kolejny film z serii „Flesz Czaplinka”, a w nim m. in. relacja z XII. Europejskich Dni Dziedzictwa i 52. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych.

Relacja z tych wydarzeń ukazała się również w ostatnim numerze (7/22)  biuletynu informacyjnego Urzędu Miasta Czaplinek i w Kurierze Czaplinecki nr. 194.

Ostatnim punktem programu było coś dla duszy. Przed zgromadzoną licznie publicznością wystąpił Chór Canto Libero z Drawska Pomorskiego pod dyrekcją Ewy Gadziny z akompaniamentem fortepianowym Agnieszki Chwastek.

Wykonanie utworów muzyki popularnej, polskiej i zagranicznej, na ponad 20 głosów, zrobiło ogromne wrażenie na gościach, którzy na końcu głośno domagali się bisu.

Na tę okoliczność chór przygotował coś specjalnego i w trakcie bisu zaprezentował wykonanie afrykańskiego utworu ludowego. Publiczność podziękowała za ten specjał brawami na stojąco.

53. Henrykowskie Spotkania Kulturalne za nami, a więc 54. edycja przed nami. 19 listopada 2022 Sala Kamienna siemczyńskiego kompleksu znowu wypełni się życiem. Program podamy wkrótce… jednak warto podkreślić, że odbędą się one w trakcie trwania w pałacu „Weekendu za pół ceny”. Będzie to doskonała okazja, żeby zapoznać się z historią pałacu w cenie, jedynie 12 PLN, a około godz. 17:00 zasiąść wśród publiczność spotkania kulturalnego.


52. Henrykowskie Spotkania Kulturalne oraz XII. Europejskie Dni Dziedzictwa

Sprawozdanie z XII. Europejskich Dni Dziedzictwa i 52. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie

 

Sobota 17 września 2022 roku była dla zabytkowego zespołu pałacowo-folwarcznego w Siemczynie dniem wyjątkowym. W tym dniu zbiegły się tu imprezy związane z XII Europejskimi Dniami Dziedzictwa, z 52. Henrykowskimi Spotkaniami Kulturalnymi, z II Zlotem Poszukiwaczy-Detektorystów „Tropem Wojsk Szwedzkich” i z poplenerową wystawą V Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Stacja Kultura 2022”.  A oto krótki opis siemczyńskich wydarzeń z tego dnia.

Od rana widoczne było duże ożywienie wśród przybyłych tu z całego kraju poszukiwaczy- detektorystów uczestniczących w II Zlocie „Tropem Wojsk Szwedzkich”. Blisko stu pasjonatów historii po porannej odprawie ruszyło z wykrywaczami w wyznaczony rejon w poszukiwaniu śladów rozbitego pod Czaplinkiem pierwszego na ziemiach Rzeczpospolitej obozu wojsk szwedzkich, które przekroczyły naszą granicę 21 lipca 1655 roku rozpoczynając tzw. „Potop Szwedzki”. Podczas zeszłorocznego I Zlotu poszukiwaczom nie udało się zlokalizować miejsca szwedzkiego obozu wojskowego. Tym razem poszukiwacze ruszyli spenetrować pod nadzorem archeologicznym 90 ha pól między wsią Niwka a jeziorem Łęka leżących w sąsiedztwie starej drogi biegnącej z Siemczyna do Czaplinka.

Zlot zorganizowany został przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg” z Czaplinka, którego prezesem jest Mariusz Kapczuk. Z uzyskanych informacji wynika, że w przyszłym roku zapewne będzie organizowany III Zlot „Tropem Wojsk Szwedzkich”, gdyż śladów szwedzkiego obozu w tym roku również nie odkryto, chociaż wśród ponad 250 odnalezionych artefaktów jest także jedna szwedzka moneta z 1651 roku. Jest to szeląg wybity w czasie, gdy w Szwecji panowała Krystyna Wazówna, poprzedniczka króla Karola Gustawa, który doprowadził do potopu szwedzkiego.

Relacja ze zlotu pojawiła się na stronach Polskiego Radia Koszali (link poniżej).

https://prk24.pl/62820374/tropem-wojsk-szwedzkich-w-siemczynie-spotkali-sie-poszukiwaczedetektorysci

O godz. 17.20 zaczął się cykl imprez kulturalnych, któremu początek dała uroczysta druga odsłona wystawy poplenerowej V Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Stacja Kultura  2022”. Wernisaż tego pleneru odbył się 24 sierpnia br. Celem drugiej odsłony było uświetnienie 52. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych oraz obchodów XII Europejskich Dni Dziedzictwa. Na wystawie urządzonej na dwóch kondygnacjach siemczyńskiego pałacu wyeksponowano około 60 prac wykonanych przez 16 artystów. Są to obrazy, rzeźby, ceramika i kompozycje przestrzenne. Wśród wystawionych prac nie zabrakło również dzieł naszych artystów: Krystyny Masiukiewicz z Żelisławia i Edwarda Szatkowskiego z Czaplinka. Plener został zorganizowany w siemczyńskim pałacu dzięki współpracy Stowarzyszenia „Stacja Kultura” w Bornem Sulinowie (prezes Gina Malinowski) z Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie (prezes Zdzisław Andziak). Poplenerowa wystawa będzie eksponowana również w Bornem Sulinowie, Połczynie-Zdroju i Szczecinku.

Relacja z wernisażu pojawiła się na stronach Polskiego Radia Koszalin (link poniżej).

https://prk24.pl/62860929/wystawa-miedzynarodowego-pleneru-artystycznego-w-palacu-w-siemczynie

Następnym punktem programu sobotniego wieczoru były dwie prelekcje historyczne związane z II Zlotem „Tropem Wojsk Szwedzkich”. Sala koncertowa wypełniła się słuchaczami.

Po przywitaniu gości i podziękowaniu poszczególnym uczestnikom zlotu i sponsorom przez prezesa Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Tempelburg” Mariusza Kapczuka, wiceprezes HSS Bogdan Andziak przedstawił zgromadzonym w Sali kamiennej gościom zespół odtwórstwa historycznego. Panie i Panowie ubrani w historyczne stroje barokowe i szlacheckie stanęli przed sceną, a Bogdan Andziak na wybranych odtwórcach objaśniał poszczególne elementy strojów. Odtwórcami byli wybrani uczestnicy zlotu, ubrani w historyczne stroje z garderoby Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.

Następnie pierwszą prelekcję, zatytułowaną „Potop Szwedzki w świetle badań archeologicznych – wybrane przykłady”, wygłosił Krzysztof Socha z Muzeum Twierdzy Kostrzyn, pełniący nadzór archeologiczny nad poszukiwaniami.

W niezwykle ciekawej prezentacji znalazły się informacje o tym jak wyglądała okupacja ówczesnej Rzeczypospolitej przez Szwecję i Rosję. W jaki sposób szwedzi postępowali po zajęciu poszczególnych terenów. Badania archeologiczne, szczególnie odnalezione zbiorowe mogiły w Gołańczy i Ćmielowie sugeruje o bestialskim postępowaniu wojsk szwedzkich wobec miejscowej ludności. Dużą część prezentacji zajął również temat rabunków. Obecnie na terenie Szwecji, znajduje się wiele zrabowanych artefaktów z tamtego okresu. Jak chociażby paradne zbroje Zygmunta Augusta, które znajdują się w szwedzkim Livrustkammaren, czy pisma polityczne sławiące polskich królów autorstwa  Jana Kochanowskiego, Piotra Skargi, Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Samuela Twardowskiego znajdujące się na zamku Skokloster, a także Kopernikalia znajdujące się na Uniwersytecie w Uppsali.

Drugą prelekcję, zatytułowaną „Tropem Wojsk Szwedzkich” wygłosił Zbigniew Januszaniec. Prelegent ten poprzedził swe wystąpienie wstępem zwracającym uwagę na wielką rolę pasjonatów w kształtowaniu życia kulturalnego w naszym środowisku. Jako przykład podał siemczyńskie imprezy, zorganizowane przez stowarzyszenia skupiające pasjonatów różnych dziedzin kultury oraz historii. Podkreślił, że liczni pasjonaci są stale obecni na tych imprezach. Stwierdził również, że występy przewidziane w programie artystycznym wieczoru także będą możliwe dzięki artystycznym zamiłowaniom pasjonatów. Kończąc tę wypowiedź zaskoczył słuchaczy przybyłych tu po raz pierwszy z innych regionów Polski stwierdzeniem, że nawet miejsce, w którym odbywają się siemczyńskie imprezy kulturalne istnieje wyłącznie dzięki temu, że bracia  Zdzisław i Bogdan Andziakowie, realizując swe pasje kulturalne podjęli się ambitnego zadania odbudowy zabytkowego pałacu w Siemczynie a także adaptowali dawne obiekty folwarczne do pełnienia nowych funkcji. To właśnie pasjonaci sprawili, że w Siemczynie ukształtowało się prężnie działające centrum kulturalne liczące się nie tylko w skali regionu.

Pan Zbigniew Janszuszaniec, w swojej prelekcji, przybliżył nam, dlaczego właśnie akurat tutaj, na terenach Pojezierza Drawskiego pomiędzy Siemczynem, a Czaplinkiem szukamy stacjonowania wojsk szwedzkich. O miejscu, w którym Szwedzi wkroczyli do Polski zadecydował nie tylko przebieg granicy lecz także układ dróg wynikający z ukształtowania terenu. Siemczyno leży na trasie ważnego – funkcjonującego od kilku wieków – szlaku komunikacyjnego o kierunku równoleżnikowym. Analiza map wyraźnie wskazuje, że o przebiegu tego szlaku zadecydowały warunki topograficzne. Na odcinku od Drawska do Złocieńca szlak ten biegnie wzdłuż doliny rzeki Drawy, o przebiegu następnego odcinka tego szlaku zadecydowało rozpoczynające się na zachód od Siemczyna długie pasmo jezior, którego najbardziej zwarty fragment ciągnie się od jeziora Wilczkowo aż do jeziora Pile. Wskazuje to, że wojska szwedzkie, nie mogły wybrać innej trasy niż właśnie przez Siemczyno w kierunku Czaplinka.

Po prelekcjach głos zabrał Bogdan Andziak,  przedstawiając działalność Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w okresie od XIX Dni Henrykowskich zorganizowanych 2 i 3 lipca br.

A mianowicie:

06.07.2022

Wiceprezes HSS Bogdan Andziak wziął udział w audycji Polskiego Radia Koszalin „Na Dobry Dzień”, która nadawana była znad jeziora Drawsko. Były pytania o historie gminy, pałacu i o działalność Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.

Link do nagrania opublikowany jest na naszej stronie Facebook.

14.07.2022

Odbył się koncert Pracowni Muzycznej DO DE KA, zagrały młodzieżowe zespoły Torney, Vektra i Musica Sedina. Koncerty odbyły się w ramach warsztatów Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie. Na kanale YT Pana Tadeusza Brożka zamieszczone jest całe nagranie koncertu.

Również Tobie Tadziu, za to dziękujemy.

15.07.2022

Na kanale YouTube Pana Tadeusza Brożka ukazała się relacja z XIX. Henrykowskich Dni w Siemczynie. Zachęcamy do oglądania i do subskrybowania kanału naszego niestrudzonego dokumentalisty.

Tadziu serdecznie Tobie dziękujemy za włożony trud w stworzenie tego dzieła.

05.08.2022

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie wzięło czynny udział w Akademii Sztuk Przepięknych na Pol’and’Rock 2022. Mieliśmy okazję zaprezentować walory turystyczne Siemczyna, zespołu pałacowo-folwarcznego w Siemczynie. Mówiliśmy o atrakcjach Gminy Czaplinek, a także o działalności HSS. Festiwalowicze chętnie przebierali się w barokowe okrycia i robili sobie zdjęcie w ramce. Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy Czaplinek za możliwość naszej prezentacji na stoisku gminnym.

15.08.2022 – 25.08.2022

Pałac Siemczyno wraz z budynkami folwarcznymi i parkiem stały się centrum sztuki dzięki Stowarzyszeniu Stacja Kultura 2022, które to, już po raz piąty zrealizowało u nas Międzynarodowy Plener Artystyczny. 16 artystów sztuki malarskiej, rzeźbiarskiej i instalacji artystycznych przez 10 dni tworzyło swoje dzieła sztuki współczesnej. W ramach pleneru odbył się koncert brytyjskiego zespoły Chasing Embers, a 24 Sierpnia odbył się pierwszy wernisaż.

Relacja z koncertu i osobno z wernisażu jest do obejrzenia na kanale YouTube Pana Tadeusza Brożka oraz na stronie hss.siemczyno.pl

20.08.2022

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie i Pałac Siemczyno wśród partnerów Dożynek Sołeckich organizowanych przez Sołectwo Siemczyno. Wśród przybyłych gości oprócz władz samorządowych znaleźli się m.in.  przyjaciele z miast partnerskich Bad Schwartau, Marlow i Grimmen. Grały zespoły La Bazuna i Odnowa

20.08.2022

Odbył się IV. Piknik Średniowieczny w Czaplinku. Z przyczyn od nas niezależnych uczestniczyliśmy w nim w ograniczonym zakresie. Według naszej oceny jest to wydarzenia ze wszech miar godne kultywowania i kontynuacji. Gratulujemy Stowarzyszeniu Historyczno-Kulturalnemu Tempelburg pomysłu i realizacji.

26.08.2022

Sołtys Siemczyna Michał Olejniczak, jako wyróżniający się sołtys w województwie zachodniopomorskim, został zaproszony na wyjazd studyjny do Brukseli. Wyjazd organizowany przez Komisję Europejską odbędzie się w dniach 27-29 września.

Gratulujemy Tobie Michale tego wyróżnienia.

29.08.2022

Zespół pałacowo-parkowy w Siemczynie został wpisany na listę referencyjną programu „Poznaj Polskę”, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, jako jeden z punktów edukacyjnych, który można odwiedzać w trakcie wycieczek szkolnych. Szkoły otrzymują do 80% dofinansowania na tego rodzaju wycieczki.

Jednocześnie do oceny merytorycznej zgłosiliśmy kolejnych pięć punktów edukacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Czaplinek i będziemy monitować, żeby te punkty znalazły się na tej liście.

01.09.2022

Została opublikowana nowa strona internetowa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Wszystkie materiały publikowane na starej stronie zostały skatalogowane i na nowo, w sposób uporządkowany, umieszczone na nowej stronie hss.siemczyno.pl.

06.09.2022

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie za 2021 rok zostało zamieszczone i opublikowane na portalu Narodowego Instytutu Wolności.

Zainteresowani mogą je tam odnaleźć po wpisaniu naszego numeru KRS 0000247103.

7.09.2022

Został udostępniony film o Pałacu w Siemczynie w ramach cyklu „Odkrywaj Pomorze Zachodnie”, w którym na stronach FB Urzędu Marszałkowskiego publikowane są krótkie filmy z osobliwościami Województwa Zachodniopomorskiego.

Link do filmu dostępny jest również w aktualnościach na stronie hss.siemczyno.pl. Do dnia dzisiejszego film ten ma ponad 67 tysięcy wyświetleń.

7.09.2022

W ramach wolontariatu nasz przyjaciel z Radomia – Wojtek Bieniaszewski naprawił dwie ponoć „nienaprawialne” maszyny elektrostatyczne, niezbędne do lekcji edukacyjnych w muzeum baroku. Serdecznie Tobie Wojtku dziękujemy !

9.09.2022

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zgłosiło Interaktywne Muzeum Baroku oraz Uniwersalium Rzemiosł Różnych do programu „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”.

7 Październik 2022 w godz. od 14:00-17:00 Muzeum będzie można zwiedzać za 80% ceny. Natomiast dla wszystkich zwiedzających restauracja Pałac Siemczyno będzie serwować kawę w promocyjnej cenie 6 PLN (zwiedzający otrzymają Voucher).

W przerwach między wystąpieniami poszczególnych mówców na scenę wkraczała grupa taneczna „Czarna Mamba” kierowana przez Dzidkę Harańczyk z Nowego Drawska. Układy taneczne w wykonaniu tancerek w czarnych strojach zrobiły duże wrażenie na widzach. Program artystyczny zakończył niezwykle ciekawy koncert. Trio w składzie: Małgorzata Czyżyk (wokal), Waldemar Czyżyk (wokal i gitara), Janusz Kucharski (wokal i instrumenty klawiszowe) wykonało cały szereg dawnych i współczesnych przebojów. Konferansjerkę w bardzo oryginalny sposób prowadziła Alina Karolewicz. Koncert spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem przez widownię, która wielokrotnie nagradzała wykonawców rzęsistymi oklaskami i włączała się do śpiewania.

Ostatnią atrakcją tego niezwykłego dnia było wieczorne zwiedzanie pałacowych muzeów oraz wystawy ceramiki stołowej z bogatych zbiorów czaplineckiej kolekcjonerki Czesławy Hamerskiej. W siemczyńskim pałacu znajdują się dwa muzea: Interaktywne Muzeum Baroku oraz Uniwersalium Rzemiosł Różnych. Przewodnikiem był Bogdan Andziak, który przekazał zwiedzającym mnóstwo interesujących informacji. Wieczorne zwiedzanie pałacowych ekspozycji ocenione zostało przez zwiedzających jako wspaniała przygoda. Nieodparcie nasuwa się refleksja, że taki niezwykły dzień mógł się wydarzyć tylko w Siemczynie. Wszystkie ważne wydarzenia, które miały miejsce w tym dniu w Siemczynie sfilmował pasjonat z kamerą – Tadeusz Brożek.

 

Autorzy: Zbigniew Januszaniec, Bogdan Andziak


51. Henrykowskie Spotkania Kulturalne

Sprawozdanie z 51. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych

Pałac Siemczyno 14.05.2022 r.

 

Dnia 14.05.2022 roku odbyły się 51. Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie. W Sali Kamiennej o godzinie 17-tej przybyłą licznie publiczność uroczyście powitali członkowie zarządu Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, prezes Zdzisław Andziak i wiceprezes Bogdan Andziak.

Kolejna okazja na spotkanie się ludzi z różnych środowisk kulturalnych i społecznych, zgromadziła rzeszę odbiorców.

Po przywitaniu wszystkich gości przez Prezesa Zdzisława Andziaka, swój pierwszy występ miał zespół taneczny Czarna Mamba z Czaplinka. Panie pod przewodnictwem Pani Dzidki Harańczyk zaprezentowały układ taneczny do miksu muzycznego utworów w rytmie salsy.

Następnie wiceprezes Bogdan Andziak przedstawił wszystkie aktywności i działania stowarzyszenia od ostatnich 50. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie tj. od 26 marca 2022.

04.04.2022 ukazało się filmowe sprawozdanie z 50. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych na Kanale Youtube Pana Tadeusza Brożka. Tadeuszu, serdecznie dziękujemy.

22.04.2022 Ukazał się wywiad, udzielony przez Wiceprezesa Bogdana Andziaka, w Gazecie Wyborczej. W wywiadzie przeprowadzonym przez redaktora Jerzego Połowaniaka jest m in. o historii, o muzeum, o działalności HSS oraz o środkach z Unii Europejskiej, które przyczyniają się do ochrony zabytków oraz budowania potencjału turystycznego, społecznego i kulturalnego.

26.04.2022 Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecienie w kwocie 60 tyś. PLN na wymianę kolejnych okien w pałacu. Serdeczne podziękowania składamy na ręce Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

29.04.2022 Pałac Siemczyno, hotel, restauracja, muzeum pozytywnie przeszły kontrolę kwalifikacji do programu Urzędu Marszałkowskiego. „System Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom”.

30.04.2022 – 07.05.2022 Dokonaliśmy przeglądu tablic na Henrykowskim Szlaku w Siemczynie. Całkowicie Zostało odnowionych 12 tablic. Dziękujemy firmie Konsorcjum Andziak Sp. J. z Kołobrzegu oraz Sołtysowi Siemczyna Pana Michałowi Olejniczakowi za wsparcie.

30.04.2022 – 03.05.2022 Zorganizowaliśmy Majówkę 2022 w Pałacu. Przez cały okres dostępne było zwiedzanie muzeum z przewodnikiem oraz odbywały się warsztaty w Kuźni Ceramicznej.

06.05.2022 – Został udzielony wywiad przez braci Andziaków, Bogdana i Zdzisława dla redaktor Anniki Kiehn z Branderburgii (Niemcy). Wywiad odbył się w ramach projektu Interreg, Baltic Manors. Który ma na celu promocje turystyki do bałtyckich posiadłości.

02.05.2022r – minął termin składania zeznania podatkowego za rok 2021, w tym również przekazania 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazanie go na cele statutowe Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.

Po podsumowania minionych aktywności HSS, nastąpiło następne wejście taneczne zespołu Czarna Mamba do utworu Czesława Niemena – Pod Papugami.

W kolejnym punkcie programu Pan Mirosław Krasnowski, właściciel winnicy Zodiak w Zagoździe, wprowadził nas w świat polskiego winiarstwa. W trakcie wystąpienia zadawał pytania dotyczące polskiego winiarstwa, a osobom, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi, przyznawał nagrody w postaci wina z własnej winnicy. Dziękujemy z arcyciekawą prelekcję.

Przed następnym punktem programu, jakim była wystawa miniatur Pani Czesławy Hamerskiej z Czaplinka. Zespół Czarna Mamba zaprezentował układ taneczny do utworu Camina Cabello – Havana.

Po występie zgromadzona publiczność miała okazję zapoznać się z sylwetką naszej „Porcelanowej Donatorki”. Zaprezentowano film zrealizowany przez Pana Tadeusza Brożka o Pani Czesławie, której to, porcelonowe i nie tylko „preciosa” znajdują się na wystawie stałej w siemczyńskim pałacu, na parterze. Narrację do filmu zredagowała Pani Alina Karolewicz. Po filmie Wiceprezes Bogdan Andziak przeczytał przygotowany przez Panią Czesławę tekst, dotyczący miniatury jako formy artystycznej i kolekcjonowania jako formy hobbystycznej oficjalnie otwierając wystawę p.t. „Życie zaklęte w miniaturze”

Wszystkie miniaturki zostały wystawione po prawej stronie Sali kamiennej. Publiczność, była wręcz zafascynowana, jakie małe „bibelotki” można znaleźć w kolekcji Pani Czesławy. Sama kolekcjonerka, z charakterystyczną dla siebie cierpliwością, odpowiadała na pytania dotyczące konkretnych „zdobyczy”. Po wydarzeniu miniaturki powiększą pałacową kolekcję. Zachęcamy do odwiedzin muzeum i do przekonania się na własne oczy jak niezwykłe są to przedmioty.

Następnie, ostatnie wyjście na scenę Zespołu Czarna Mamba. Tym razem panie zaprezentowały, znany wszystkim kabaret francuski. Publiczność z podziwem obserwowała, z jak niesamowitą gracją tancerki wykonywały kolejne figury taneczne. Publiczność nagrodziła zespół gromkimi brawami. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za przygotowany program.

Na finał wokalistki z Grupy Alberta, która działa przy Złocienieckim Ośrodku Kultury i prowadzona jest przez Pana Alberta Moroza zaprezentowały nam znane i lubiane utwory, polskie i zagraniczne, szeroko rozumianej muzyki popularnej. Utwory zainterpretowane przez prawie tuzin żeńskich głosów, rozniosły się po ścianach Sali Kamiennej, wprowadzając widzów w zachwycający świat dźwięków.  Publiczność była oczarowana występem, zarówno wokalistek, jak i towarzyszącemu im, młodego wokalisty Antoniego Ostrowskiego, który miał również swój występ solowy. Na koniec widzowie nagrodzili występ brawami i domagali się bisu. Zespół chętnie zrealizował życzenie publiczności.

Dziękujemy za Państwa obecność, mamy poczucie, że nasza aktywność w zakresie krzewienia kultury jest potrzebna, czego dowodem jest wciąż wzrastająca frekwencja. Pełni energii, przygotowujemy już program i materiały na nasze najważniejsze coroczne wydarzenie, jakim są Henrykowskie Dni w Siemczynie, które odbędą się 2-3 lipca już po raz dziewiętnasty. Serdecznie zapraszamy. W programie konferencja naukowa, warsztaty artystyczne, muzyczna scena letnia, aleje artystów i rzemieślników, miasteczko dla dzieci i siemczyńskie smaki. Główną atrakcją XIX. Henrykowskich Dni w Siemczynie, będzie sobotni koncert Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją dr. hab. Sylwii Fabiańczyk-Makuch. Wstęp Wolny !

Po całym wydarzeniu, już późnym wieczorem, odwiedził nas Sołtys Siemczyna Pan Michał Olejniczak wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich Siemczynianki. Wracali prosto z Przelewic z Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego. Otrzymaliśmy informację o wyróżnieniach w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Gratulujemy podium konkursu na Sołtysa Roku 2022 Pomorza Zachodniego oraz wyróżnienia, za „barokowe jadło” dla KGW Siemczynianki.

„Porcelanowa Donatorka” Reportaż o Pani Czesławie Hamerskiej.


50. Henrykowskie Spotkania Kulturalne

W dniu 26.03.2022, w sobotę, w Sali Kamiennej w zabudowaniach folwarcznych kompleksu Pałac Siemczyno odbyły się jubileuszowe 50. Henrykowskie Spotkania Kulturalne. Cykliczna impreza kulturalna, która już prawie od siedmiu lat wpisuje się bardzo mocno w promocje naszego regionu. Cykliczne spotkania stały się okazją do zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami i działaniami Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, jak również do prezentowania i wymiany poglądów między prelegentami historycznymi, artystami, ludzi z pasją, a publicznością.

Na tym specjalnym 50. wydarzeniu, publiczność miała okazję zapoznać się z historią Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w ramach retrospektywnej prezentacji. W między czasie odbywała się również wystawa malarska Pani Giny Malinowski ze stowarzyszenia Stacja Kultura z Bornego Sulinowa.

Ostatnim, najbardziej oczekiwanym punktem programu był koncert Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją dr hab. Sylwii Fabiańczyk-Makuch. Piękne pieśni marynistyczne oraz z gatunku muzyki popularnej wykonane głosami ponad 60 chórzystów przeniosły zgromadzonych gości w zupełnie inny, magiczny, pełny harmonii świat. Nie zabrakło również akcentów dotyczących obecnych wydarzeń w Ukrainie i przepięknych wykonów utworu „Dziwny jest ten świat” oraz pieśni o Ukrainie, przez ukraińskie członkinie chóru.

W takcie spotkania Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie dostąpiło ogromnego zaszczytu. W związku ze swoją aktywną działalnością w ramach promocji Województwa Zachodniopomorskiego z rąk Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pani Anny Bańkowskiej oraz Radnego Województwa Zachodniopomorskiego Pana Wojciecha Dorżynkiewicza otrzymało „Złote Odznaczenie Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego”, Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane przez władze Zarządu Woj. Zachodniopomorskiego. W imieniu HSS odznaczenie odebrał Prezes Zdzisław Andziak. Następne 51. Henrykowskie Spotkania Kulturalne już w maju. Warto podkreślić, że wstęp na te wydarzenia jest darmowy.

Autor: Krzysztof Andziak

Relacja filmowa. Realizacja: Tadeusz Brożek

Pieśń o Ukrainie w wykonaniu Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie.

Historia 49. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych.


XLIX. Henrykowskie Spotkania Kulturalne

XLIX HENRYKOWSKIE SPOTKANIA KULTURALNE W SIEMCZYNIE

15.01.2022 PAŁAC SIEMCZYNO

Dnia 15 stycznia 2022 roku, po raz 49-ty odbyły się Henrykowskie Spotkania-Kulturalne, których tematem przewodnim , był ,,Dzień Borneński”. Przenieśliśmy się w świat historii II Wojny Światowej i ciężkiego żywota jeńców obozu Gross Born, ale również odsłoniliśmy przed Wami Borne Sulinowo dzisiaj, które kwitnie życiem kulturalnym, i w którym wiele osób oddaje się swoim pasjom.

Inaugurację wydarzenia rozpoczął Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie Zdzisław Andziak oraz jego V-ce prezes Bogdan Andziak.

Po przywitaniu  licznie przybyłych gości (ok. 150 osób) został przedstawiony ,,Przegląd wydarzeń”, w którym zawarte były wszystkie działania związane z Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie, w ostatnich 2-óch miesiącach tj.:

–  Otrzymaliśmy darowiznę do naszego muzeum w postaci eksponatów takich jak: śrutownik żarnowy holenderski, dwie halabardy i ściągacz do butów – oficerek.

Serdecznie dziękujemy darczyńcy Panu Wiesławowi Piotrowskiemu za w/w darowizny.

– Wydaliśmy XV Tom Zeszytów Siemczyńsko – Henrykowskich, który jest już 17-tym wydaniem książkowym naszej redakcji, bo w między czasie wydaliśmy też dwa wydania specjalne zeszytów.

– Udzieliliśmy wywiadu do audycji ,,Cztery Pory Roku” emitowanej w programie pierwszym polskiego radia w dniu 7.01.2022 o godzinie 9:35. Bogdan Andziak zachęcał do odwiedzenia Siemczyna i poznania niezwykłych walorów historyczno-turystycznych tego urokliwego położonego wśród lasów i jezior miejsca

– Uczestniczyliśmy też w wystawie poplenerowej Stacji Kultura z Bornego Sulinowa urządzonej w galerii zamku w Szczecinku. Sam plener odbył się w sierpniu 2021 roku w Pałacu Siemczyno.

Po wstępie prelekcję pt. ,,Ucieczki i konspiracje w obozie jenieckim Oflag II D Gross Born” przedstawił Pan Dariusz Czerniawski, historyk regionalista z Izby Muzealnej w Bornem Sulinowie.

Opowiedział jak po wybuchu II wojny światowej na terenie poligonu wojskowego w pobliżu dzisiejszego Bornego Sulinowa funkcjonowały obozy jenieckie dla jeńców polskich, francuskich, radzieckich, serbskich i innych narodowości. Nie mniej intrygująca była historia funkcjonowania organizacji konspiracyjnej założonej przez polskich oficerów – jeńców wojennych Oflagu II D.

Mieliśmy okazję zobaczyć również akwarele pochodzące ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, które namalował jeden z jeńców Oflagu II D Gross Born major Rudolf Fryszkowski.

Następnie Pan Daniel Graszka oraz Pani Marta Gruszecka, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie przedstawili przygotowaną wystawę fotografii pt. ,,Folk’n’roll”. Fotografie oprócz przedstawienia piękna, detali i kolorów polskich tradycyjnych strojów ludowych, przeniosły nas w czasie do najjaśniejszych miejsc Bornego Sulinowa.

Wystawa była podzielona na siedem osobliwych emocji – energię, miłość, lekkość, niepewność, rozkojarzenie, wdzięczność i zainspirowanie.

Prezentowano też inne fotografie pod wspólnym tytułem  ,,Futurama”. Wyglądają one tak, jakby były wytworem techniki przyszłości. Ta część wystawy była inspirowana twórczością Stanisława Lema.

Ostatnim punktem programu była sztuka napisana przez Lucy von Schickendantz ze Stowarzyszenia Stacja Kultura.

Niezwykłe historie kobiet, muz znanych artystów. Często dzieje miłosnych uniesień, zdrad, krótkich, przelotnych związków, ale również pełnych miłości i zrozumienia partnerskich układów.

Przy wsparciu Giny Malinowski (reżyseria) i Wioletty Szczecińskiej (oprawa muzyczna) spektakl okazał się niezwykle interesujący.  Publiczność, która z ogromnym skupieniem i w pełnej ciszy wysłuchiwała kolejnych przedstawianych historii zgotowała na koniec autorom owacje na stojąco.

Na zakończenie Zdzisław Andziak podziękował w imieniu naszego stowarzyszenia prelegentowi i artystom za przygotowane i przedstawione wystąpienia i wystawy .

Natomiast Pani Dorota Chrzanowska – Burmistrz Bornego Sulinowa podziękowała za zaproszenie i możliwość przedstawienia dziejów i twórczości gminy w czasie 49-tych spotkań kulturalnych w Siemczynie.

Bogdan Andziak

Relacja filmowa z 49. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych.

Realizacja: Tadeusz Brożek

„Mieszały im w życiu w farbach” Lucy von Schickendantz


XLVIII. Henrykowskie Spotkania Kulturalne

XLVIII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie

Pałac Siemczyno – 20.11.2021

Serbski Dzień w Siemczynie

20 listopada 2021 w ramach XLVIII Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w

Siemczynie odbył się Dzień Serbski. Goście Pałacu Siemczyno mieli wyjątkową

okazję, aby poznać niełatwą historię Serbii, tradycje tego kraju oraz posłuchać

muzyki prawosławnej. Jak pachnie i smakuje Serbia można było poczuć już przed

wejściem do Pałacu, gdzie przy dźwiękach serbskiej muzyki jeden z prelegentów –

rodowity Serb pan Radovan Protić częstował gości ciepłą rakiją  tradycyjnym

chlebem kukurydzianym oraz serbskim gulaszem.

O 16:00 rozpoczęły się prelekcje. Zanim jednak goście usłyszeli opowieść o Serbii,

głosu udzielono panu Tadeuszowi Dachowi ze Stowarzyszenia „Dębosz” z Rymania.

Przybliżył on publiczności szczegóły działalności stowarzyszenia i skupionych wokół

niego społeczników i pasjonatów historii z Rymania. Następnie wystąpił proboszcz

Parafii Prawosławnej pw. Trójcy Świętej w Wałczu, ksiądz protojerej

Artur Graban, który opowiedział o historii prawosławia na ziemiach serbskich, a

także wyjaśnił zebranym symbolikę najważniejszych ikon prawosławnych.

Szczególne miejsce w tej opowieści zajęli najważniejsi dla Serbów święci – św. Sawa

(pierwszy arcybiskup Serbii i patron tego kraju) oraz św. Stefan (Szczepan) – patron

Serbów i rodu Protić. Ksiądz Artur Graban przybliżył też znaczenie tradycji

„Slavy”, dzięki której, mimo pięćsetletniej okupacji Serbii przez Turcję na ziemiach

tych przetrwało chrześcijaństwo i prawosławie. Istotę „Slavy” pokazano również z

pomocą krótkiego filmu, zrealizowanego przez „Kuriera Wałeckiego” w 2014 roku

domu pana Protića. To właśnie pan Protić wraz z panem Andrzejem Szutowiczem był

kolejnym prelegentem tego wieczoru. Opowiedział on o najważniejszych momentach

historii swojego kraju – od czasów najdawniejszych aż do współczesności.

 

Największy nacisk położony został na tak istotne punkty w historii Serbii jak:

panowanie cara Duszana, bitwa na Kosowym Polu, okupacja turecka, powstania

serbskie i dążenie do niepodległości kraju, obie wojny światowe (w tym tragiczne

wydarzenia związane z eksterminacją Serbów w obozach koncentracyjnych),

utworzenie Jugosławii i bombardowania Belgradu w latach 90. XX wieku. Opowieść

wzbogacona została ilustracjami, fragmentami filmów oraz ważnymi dla Serbów

pieśniami. Bardzo ciekawym uzupełnieniem wystąpienia panów Protića i Szutowicza

była prezentacja przygotowana przez panią Jolantę Aniszewską, zastępcę dyrektora

Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Stargardzie. Opowiedziała ona niezwykłą

historię serbskiego artysty Branko Kovačevića i wykonanych przez niego podczas II

wojny światowej portretów serbskich jeńców wojennych. Jego prace podczas wojny

w niewiadomy sposób znalazły się w Złocieńcu. Ich właścicielka

zgłosiła się do stargardzkiego muzeum i był to początek badań nad obecnością na

Pomorzu serbskich jeńców. Dzięki współpracy z muzealnikami z Serbii oraz Niemiec

udało się także zidentyfikować kilku sportretowanych przez Kovačevića mężczyzn.

Zwieńczeniem Dnia Serbskiego była prezentacja muzyki cerkiewnej w wykonaniu

księdza Artura Grabana oraz piewczych (osoby śpiewające w cerkwi) Parafii

Prawosławnej pw. Trójcy Świętej w Wałczu. Podczas krótkiego koncertu publiczność

miała wyjątkową okazję usłyszeć wybrane części stałe z Liturgii św. Jana

Chryzostoma oraz jeden z fragmentów jutrzni. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie składa serdeczne podziękowania

wszystkim osobom zaangażowanym w organizację XLVIII Spotkań w tym: panom

Edmundowi Kaźmierskiemu oraz Tadeuszowi Dachowi ze stowarzyszenia „Dębosz”

z Rymania, panom Radovanowi Protićowi i Andrzejowi Szutowiczowi, pani Jolancie

Aniszewskiej, księdzu Arturowi Grabanowi, a także niezastąpionym: Alinie

Karolewicz, Tadeuszowi Brożkowi, Dominice, Adamowi i Krzysztofowi

Andziakom.

 

Magdalena Urlich

Relacja filmowa zrealizowana przez Pana Tadeusza Brożka.

Koncert muzyki cerkiewnej.


XLVII. Henrykowskie Spotkania Kulturalne oraz V. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa

V ZACHODNIOPOMORSKIE DNI DZIEDZICTWA 2021 ORAZ

XLVII HENRYKOWSKIE SPOTKANIA KULTURALNE W SIEMCZYNIE

PAŁAC SIEMCZYNO 16.10.2021

 

 

V Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa oraz XLVII Spotkania Kulturalne, odbyły się 16.10.2021 r w Pałacu Siemczyno.

Przybyłych licznie gości (ok.130) powitali Prezes i Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie: Zdzisław i Bogdan Andziakowie.

Henrykowskie Stowarzyszenie od wielu lat oprócz dbałości i opieki nad zabytkami, a szczególnie barokowym pałacem w Siemczynie, organizuje również wiele wydarzeń i działań związanych z krzewieniem historii, kultury i sztuki. Wiąże się to także ze współpracą z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

W sobotni poranek spotkała nas bardzo miła niespodzianka. Współpracownicy Biura Dokumentacji Zabytków ze Szczecina, wykonali wstępny cyfrowy model Pałacu Siemczyno, przy pomocy innowacyjnego sprzętu (fotogrametrii) którego efekty mogliśmy podziwiać na popołudniowej prezentacji.

Prezentację przedstawiał Pan Krzysztof Tymbarski. Obsługę  sprzętu o wysokich możliwościach technicznych dokonywał Pan Mateusz Oleksiak. Całość moderowała Dyrektor BDZ Pani Maryla Witek.

W odrębnej sali przypałacowego folwarku, efekty fotogrametrii i skaningu laserowego  kościoła w Iwięcinie, każdy mógł oglądać w wirtualnym spacerze za pośrednictwem okularów VR. Za wysiłek włożony w przedstawienie prezentacji składamy serdeczne podziękowania współpracownikom Biura Dokumentacji Zabytków, a w szczególności jego Dyrektorowi

Pani Maryli Witek.

Następnym etapem naszego spotkania, była wystawa fotografii zorganizowana przez Drawskie Strony Internetowe oraz firmę  Styl-Bet z Drawska Pomorskiego pt. Pojezierze Drawskie ,,Piękne i Bezpieczne”.

Spośród 270 nadesłanych prac wybrano 30 najpiękniejszych z których, utworzono wystawę oraz pamiątkowy album.

Wystawę prezentował jej pomysłodawca i realizator Pan Adam Cygan.

Nie trzeba nas przekonywać, że Nasz region jest wyjątkowym i urokliwym miejscem. Prace fotograficzne tak nas oczarowały swoją wyjątkowością, że na pewno będą doskonałym ambasadorem Pojezierza Drawskiego.

Po przeżyciach związanych z prezentacjami, po krótkiej przerwie, nadszedł czas na występ kobiecego zespołu wokalnego ,,Dawna Śpiewka” z Bornego Sulinowa. Zespół nawiązuje do tradycji śpiewaczej polskiej wsi. Piękne, dziś już ginące i zapomniane, polskie melodie znakomicie zabrzmiały w wykonaniu a’capella, białymi i dobrze już wyszkolonymi głosami siedmiu Pań pod artystyczną opieką Pani Aliny Karolewicz.

Występ był tak czarujący, że umilił nam wieczór i pozytywnie nastroił wszystkich zaproszonych gości.

Ponadto na terenie folwarku odbywało się bardzo ważne, nieplanowane wydarzenie.

OSP Siemczyno otrzymało nowy pojazd bojowy, który dosłownie kilka chwil przed rozpoczęciem naszego eventu w hucznej oprawie wjechał na teren folwarku, bo tam znajduje się remiza strażacka.

Nowym nabytkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemczynie jest ciężki pojazd bojowy na podwoziu MAN. Strażacy pojechali po niego, aż do Szwajcarii. Mimo, że pojazd nie jest nowy to jest młodszy od poprzedniego, aż o 20 lat. Powitali go wszyscy strażacy z Siemczyna i  Czaplinka oraz  wszyscy uczestnicy Henrykowskiego Spotkania Kulturalnego i społeczność Siemczyna.

Zachwytów i słów uznania dla Prezesa Jerzego Latosińskiego i Naczelnika Michała Olejniczaka nie było końca, bo to ich determinacja to sprawiła. Serdecznie Wam gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju OSP Siemczyno.

Przy tym wszystkim, gospodynie wiejskie zorganizowały sprzedaż ciast i pierogów, a dochód przeznaczyły na leczenie ciężko chorego, dwuletniego Antosia. Po prostu serce rośnie, że to wszystko wydarza się w Siemczynie.

Dokumentację filmową wydarzenia wykonał po raz kolejny Tadziu Brożek – nasz wolontariusz i pasjonat fotografii, na nowo zakupionym sprzęcie.

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa i Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie zakończyliśmy wspólną biesiadą przygotowaną przez hotel Pałac Siemczyno – Adam Andziak oraz szefa od wszystkiego Panią Grażynę Tomaszewską. Na państwa ręce składamy najserdeczniejsze podziękowania za wspaniałą gościnę.

Nasi goście opuszczali Siemczyńskie spotkanie duchowo naładowani, myśląc już o następnym, w tym pełnym wdzięku i energii miejscu. Następne  spotkanie odbędzie się 20.11.2021 r. o godzinie 16,00 poświęcone Serbii oraz Serbom na Pomorzu, na które już teraz serdecznie zapraszamy.

Zdzisław Andziak

Sprawozdanie filmowe przygotowane przez pana Tadeusza Brożka

Koncert Zespołu Dawna Śpiewka


XLVI. Henrykowskie Spotkania Kulturalne oraz XI. Europejskie Dni Dziedzictwa

XI Europejskie Dni Dziedzictwa oraz XLVI Henrykowskie Spotkania Kulturalne

 

W Pałacu Siemczyno już od  2015 r. organizowane są jedne z ciekawszych wydarzeń historyczno-kulturalnych na terenie gminy Czaplinek jakimi są Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie.

 

Jest to niepowtarzalna okazja do spotykania się w tym niezwykłym miejscu ludzi ze środowiska kultury, sztuki, miłośników historii i artystów z całego naszego regionu.

 

Po wakacyjnej przerwie ponownie powracamy do tradycji organizowania Henrykowskich Spotkań Kulturalnych i, jak rokrocznie we wrześniu, połączyliśmy je z Europejskimi Dniami Dziedzictwa, które organizowane są już po raz jedenasty. 18 września br., najpierw w pałacu, a następnie na sali koncertowej zagościło około 130 osób, które miały przyjemność uczestniczyć w tym magicznym i jedynym w swoim rodzaju wydarzeniu.

Na spotkanie przybyła liczna grupa zacnych gości w tym:

 

– wójt Gminy Ustronie Morskie, pani Bernadeta Borkowska,

– członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego pan Stanisław Wziątek,

– burmistrz Czaplinka pan Marcin Naruszewicz,

– przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku pan Michał Olejniczak,

– wójt Gminy Rymań pan Mirosław Terlecki,

oraz :

przesympatyczna, niezawodna i wierna nam Publiczność.

 

Uroczystość rozpoczął prezes HSS Zdzisław Andziak, wygłaszając okolicznościowe przemówienie i witając przybyłych gości. Następnie głos zabrała Gina Malinowski w imieniu artystów i jako kustosz wystawy prac, powstałych podczas IV Międzynarodowego Pleneru Artystycznego w Siemczynie.

 

Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z dziełami artystów w niepowtarzalnych przestrzeniach Pałacu Siemczyno. Następnie uczestnicy wydarzenia przemieścili się do Zabytkowego Folwarku, by w Sali Kamiennej wziąć udział w oficjalnym otwarciu BALTIC MANORS FESTIVAL „Stare miejsca, nowe życie”.

 

Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie – Bogdan Andziak zapowiedział wystąpienie pana Mirosława Terleckiego, członka zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Ten z kolei przedstawił informację z realizacji międzynarodowego projektu BALTIC MANORS FESTIVAL „Stare miejsca, nowe życie”.

Filmową prezentację pałaców kaszubskich poprzedziło wprowadzenie pana Radosława Kamińskiego, będącego przedstawicielem Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne”.

W inną rzeczywistość przeniósł naszych gości wirtualny spacer 360° pod tytułem „Dwory i Pałace w Dorzeczu Parsęty”. Ta realizacja pozwoliła wielu ludziom poznać piękno niezwykłych okolic, które nie zawsze możemy osobiście odwiedzić. Nasz region ubogaca wiele niezwykłych i często nieznanych

miejsc, o których często nie zdajemy sobie sprawy, że są one inspiracją dla pasjonatów historii i sztuki. Te projekty, które wprowadzamy w życie mają na celu pokazanie tylu fantastycznych miejsc związanych z

naszą historią i naszymi korzeniami. Historia zawsze była związana ze sztuką, dlatego następnym elementem spotkania był niezwykle porywający koncert muzyki barokowej w wykonaniu Zespołu „Consortium sedinum” w składzie: Anna Guz-Rosa – sopran, Urszula Stawicka – klawesyn, Łukasz Nazarczuk – skrzypce barokowe, Stanisław Stanicki – wiolonczela barokowa.

Historię wykonywanych utworów prezentował pan Dariusz Koronczewski.

Wirtuozeria prezentacji kompozycji Haendla , Strozziego, Ciacciniego, Corelliego, de Boismortiera i Telemanna wprowadziły wszystkich gości w ten niesamowity i niezwykły klimat epoki baroku, w której ród von der Goltz wybudował pałac w Siemczynie.

Na finał po bisach i wręczeniu kwiatów artystom wykonano pamiątkowe zdjęcie z artystami, odtwórcami ubiorów z epoki baroku i zaproszonymi zacnymi gośćmi.

Bogdan Andziak, wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie


XLV. Henrykowskie Spotkania Kulturalne oraz IV. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa

XLV Henrykowskie Spotkania i IV Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa – 17 październik 2020 r.

  • Prelekcja Pani Marii Witek i Pana Krzysztofa Tymbarskiego pt. „Laserowe dokumentowanie zabytków” na przykładzie szesnastowiecznego kościoła w Iwęcinie
  • Wystawa fotografii Pana Daniela Graszki z Bornego Sulinowa pt. „Folk end Roll”
  • Wystawa ceramiki Pani Agnieszki Miszke pt. „Ceramiką życie malowane”
  • Koncert zespołu „Marianki” z Czaplinka pt. „A to życie właśnie”