II. Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie – 18 maja 2012 roku.

 

W piątek 18 maja 2012 r. dwa miesiące po marcowym spotkaniu, na terenie Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie znów dyskutowano o „zielonej” energii. Tym razem dyskusja upływała pod dyktatem słońca. Dosłownie i w przenośni.
                W pewien sposób – zapewniają organizatorzy, dzisiejsze spotkanie wynika z poprzedniego. Przedstawiciele branży chcą wiedzieć, jakie rozwiązania prawne będzie zawierała nowa ustawa regulująca polski rynek energetyczny. Obecność ministra, Stanisława Gawłowskiego oraz przedstawicieli instytucji związanych z tym rynkiem gwarantowała informacje z „pierwszej” ręki.
Tym razem dominującym tematem była energia, której źródłem są promienie słoneczne. Omawiano zarówno kwestie fotowoltaiki – tu promienie słońca zamieniane są na energię elektryczną, jak i sprawy coraz bardziej popularnych solarów – w takich panelach podgrzewa się wodę, np. do ogrzewania pomieszczeń.
Kluczowe pytanie dotyczyło wciąż istniejących ograniczeń hamujących ten sektor gospodarki. Operatorzy elektroenergetyczni wciąż niechętnie kupują energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych.
Potencjalni inwestorzy liczą, że wzorem takiego państwa jak, np.: Niemcy, w Polsce eko pomysły będą zyskiwały większe wsparcie rządowe.
Niestety, dużym problemem są koszty inwestycji, energia z wiatru, słońca czy biomasy do tanich nie należy. Specjaliści branży powtarzają: „Tanio to już było, w przyszłości rachunki za energię elektryczną będą coraz wyższe”.
Ponadto konferencji w ramach Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie towarzyszyło spotkanie z trzema klasami II klas Szkół Ponadgimnazjalnych ze Złocieńca i Czaplinka. Łącznie uczestniczyło w tym młodzieżowym spotkaniu ok. 60 uczniów i opiekunów.
            Spotkanie z młodzieżą rozpoczęło się od prelekcji dr inż. Janusza Tenety na temat paneli fotowoltaicznych. Prelekcja wzbogacona została o prezentację multimedialną. Po prelekcji młodzież miała przerwę w trakcie której poczęstowano ich sokami i ciastkami, a równocześnie rozdano materiały reklamowe Europejskich Słonecznych Dni w postaci koszulek, czapeczek, smyczy, długopisów, balonów i folderów – ulotek. W trakcie przerwy Pani Anna Rawska, Redaktor Radia Koszalin, przeprowadziła kilka wywiadów z młodzieżą i opiekunami. W przerwie odwiedził też młodzież wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie Pan Bogdan Andziak organizator imprezy wraz z LGD „Partnerstwo Drawy”. Po przerwie Pani Aneta Więcka z Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie wygłosiła krótką prelekcję na temat solarów znajdujących zastosowanie w systemach grzewczych obiektów.
            Po zakończeniu prelekcji na sali wykładowej młodzież udała się do barokowego pałacu pod opieką Roberta A. Dyduły pełniącego rolę przewodnika i opiekuna spotkania z młodzieżą z ramienia Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.
Po zwiedzeniu zabytkowego pałacu oraz okalającego go parku młodzież miała czas wolny przy ognisku przed pałacem. Jedząc kiełbaski i pijąc soki można było rozmawiać o wielu rzeczach i tutaj godnym uwagi jest duże zainteresowanie młodzieży pałacem, jego historią i przyszłością. Spotkanie z młodzieżą zakończyło się po godzinie 13.00 kiedy to wrócili do swoich placówek edukacyjnych.
 Cała konferencja po panelu dyskusyjnym zakończonym wspólnym obiadem trwała do godziny ok. 15.30

Prezentacje prelegentów:

  • Aneta Więcka (Specjalista d/s energetyki słonecznej, Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie)
  • Zenon Lenkiewicz (Dyrektor Energa Operator Koszalin)
  • Jacek Chrzanowski (Prezes WFOŚiGW w Szczecinie)
  • Mariusz Radziszewski (Naczelnik Wydziału OZE w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie)
  • Anna Bródka (Dyrektor Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie)
  • Dr inż. Janusz Teneta (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki)