II Henrykowskie Spotkanie Kulturalne w Siemczynie odbyło się 3 października 2015 r.

Uczestniczyło w nim 35 osób. Prezentowany był wówczas ogólnopolski projekt historyczno-kulturowy „Skąd jesteśmy”, o którym z pasją opowiadał jego twórca i realizator – Józef Szkandera. Prezentację urozmaiciły warsztaty ukazujące tożsamość, dziedzictwo kulturowe i historyczne uczestników, regionu i okolic. W drugiej części spotkania można było obejrzeć i omówić obrazy dwu artystek mieszkających obecnie w Bornym Sulinowie – pani Giny Malinowski i pani Lidii Kubisztal