III. Europejskie D ni Dziedzictwa w Siemczynie – 7 września 2013

„To nie sztuka wybudować nowy dom,

Sztuką sprawić, by miał w sobie duszę.”

Z piosenki Alicji Majewskiej

Tegoroczna, trzecia już edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie odbyła się 7 września pod oficjalnym hasłem przewodnim: „Nie od razu Polskę zbudowano”. Miała ona szczególnie uroczysty charakter, bo inaugurowała EDD w województwie zachodniopomorskim. Organizatorami uroczystości byli: Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Szczecinie.

 

A oto lista znamienitych gości, którzy zaszczycili swą obecnością tego dnia Siemczyno:

 1. Sławomir Preiss – Senator RP,
 2. Marek Hok – Poseł na Sejm RP,
 3. Wiesław Suchowiejko – Poseł na Sejm RP,
 4. Wojciech Drożdż – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
 5. Jacek Jekiel – Dyrektor Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego,
 6. Damian Greś – Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego,
 7. Ewa Stanecka – Wojewódzki Konserwator Zabytków,
 8. Cezary Nowakowski – Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie,
 9. Maryla Witek – z-ca dyr. Biura Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie,
 10. Waldemar Witek – Narodowy Instytut Dziedzictwa OT Szczecin,
 11. Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzegu,
 12. Andrzej Olichwiruk – Z-ca Prezydenta Kołobrzegu,
 13. Stanisław Cybula – Starosta Drawska Pomorskiego,
 14. Andrzej Brzemiński – Z-ca Starosty Drawska Pomorskiego,
 15. Jerzy Lauersdorf – Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego,
 16. Adam Kośmider – Burmistrz Czaplinka,
 17. Waldemar Włodarczyk – Burmistrz Złocieńca,
 18. Jan Szewczyk – Wójt Wierzchowa,
 19. Wacław Micewski – Wójt Ostrowic,
 20. Krzysztof Zacharzewski – Prezes LGD „Partnerstwo Drawy”,
 21. Andrzej Naporowski – Proboszcz Parafii w Siemczynie,
 22. Mathias von Bredow – Prezydent rodu i wnuk przedwojennych właścicieli Pałacu w Siemczynie,
 23. Ryszard Swęd – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej z Czaplinka,
 24. Marian Felsztyński – Prezes Złocienieckiej Organizacji Turystycznej.

 

Także, jak nigdy wcześniej, dopisała frekwencja, bo i pogoda była „złota” i staje się już dobrą tradycją uczestniczenie w wydarzeniach organizowanych przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie.

O godzinie 11.00 w przepełnionej Sali Konferencyjno-Koncertowej przedstawiciel gospodarzy Pan Bogdan Andziak dokonał otwarcia uroczystości.

Potem wielu znamienitych gości, gratulowało gospodarzom dotychczasowych dokonań, życzyło dalszych sukcesów i deklarowało zainteresowanie i życzliwość dla podejmowanych tu inicjatyw.

Z okazji czterdziestolecia Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie jego dyrektor Cezary Nowakowski zapoznał zebranych z wielkimi dokonaniami tej instytucji, a ilustracją dla jego wystąpienia była ekspozycja fotograficzna prac biura.

O tym jak wiele dokonało się w Siemczynie w minionych latach i o zamierzeniach na przyszłość mówił Pan Bogdan Andziak. Wystąpienie swe, bogato ilustrowane archiwalnymi zdjęciami, zatytułował: „Nie od razu Polskę zbudowano – na przykładzie założenia pałacowo-parkowego w Siemczynie”.

W 1996 roku najstarszy z braci Andziaków Czesław przypadkowo stał się właścicielem 1/4 pałacu. Od tego czasu nastąpiło tu wiele istotnych zmian: wykupowano i scalano nieruchomości, zabezpieczano przed dalszą dewastacją i nieszczeniem obiekty, wspaniale zrewitalizowano wiele dawnych zabudowań gospodarczych, przeprowadzono badania archeologiczne i historyczne, opracowano projekt rewitalizacji pałacu i wykonano jeszcze wiele istotnych dla przyszłości działań. A co najważniejsze, tym działaniom w sferze materialnej, towarzyszyły dokonania w sferze naukowej, intelektualnej i kulturalnej. Zrodził się zamiar utworzenia w Siemczynie regionalnego centrum kultury, nauki i sztuki. Jest on konsekwentnie realizowany czego dowodem są organizowane tu stałe i czasowe wystawy, wernisaże, konferencje naukowe i odczyty oraz tak ważne wydarzenia, jak: Europejskie Słoneczne Dni, Henrykowskie Dni w Siemczynie, czy też Europejskie Dni Dziedzictwa. Te działania sprzyjają tworzeniu się nowej tradycji na ziemiach tak niedawno odzyskanych przez Polskę.

Ogromną zasłgą rodziny Andziaków i założonego przez nich Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie jest to, że potrafiło ono zgromadzić wokół siebie i realizowanych celów wielu społeczników, intelektualistów i ludzi nauki i to nie tylko regionalnych współpracujących z zaangażowaniem i bezinteresownie. Znaczącym symbolem tych działań są Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie, których III tom ukaże się wkrótce.

Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa stały się dobrą okazją, aby wielu z tych partnerów i przyjaciół Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie uhonorować Honorowymi Henrykami.

 

Henryki Honorowe 2013 otrzymali:

 1. Andrzej Naporowski – proboszcz siemczyńskiej parafii,
 2. Michał Olejniczak – sołtys Siemczyna,
 3. Jarosław Leszczełowski – znamienity złocieniecki historyk, autor wielu książek o historii regionu, członek redakcji „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”,
 4. Janina Gąszcz – Dyrektor CZaplineckiego Ośrodka Kultury,
 5. Zbigniew Januszaniec – niestrudzony czaplinecki historyk, członek redakcji „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”,
 6. Zbigniew Gawroński – Prezes i właścicel Gawex Media.

 

Grawertony z podziękowaniami za współpracę otrzymali:

 1. Adam Kośmider – Burmistrz Czaplinka,
 2. dr Zbigniew Mieczkowski – regionalny historyk, autor wielu prac o tematyce historycznej, członek redakcji „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”,
 3. Kamil Połeć – siemczyński niestrudzony historyk amator, członek redakcji „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”,
 4. Marian Romaniuk – publicysta, autor cennych prac z historii kościoła polskiego, zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”,
 5. Wiesław Krzywicki – zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”,
 6. Krzysztof Zacharzewski – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy”,
 7. Cezary Nowakowski – dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie,
 8. Maryla Witek – zastępca dyrktora Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie,
 9. Beata Makowska – kierownik Oddziału Terenowego w Szczecinie Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
 10. Waldemar Witek – z Oddziału Terenowego w Szczecinie Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
 11. Ewa Stanecka – Wojewódzki Konserwator Zabytków,
 12. Paweł Pawłowski – Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu,
 13. Magdalena Bekier – projektantka mody i właścicielka pracowni rekonstrukcji strojów historycznych,
 14. Mathias von Bredow – Prezydent rodu von Bredow i wnuk przedwojennych właścicieli majątku w Siemczynie.

Zwięczeniem tej uroczystości było wręczenie przez Wojciecha Drożdża Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego złotych Odznak Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za Opiekę nad Zabytkami” dla Zdzisława i Bogdana Andziaków oraz Gryfa Zachodniopomorskiego dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyły się na przypałacowych błoniach piękne występy artystyczne Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Drawska Pomorskiego, Zespołu „Gracja” działającego przy Politechnice Koszalińskiej oraz znakomitego tenora Jana Subocza z Czaplinka.

 

Wszyscy artyści, a już szczególnie Jan Subocz otrzymali gromkie brawa po swoich występach. Naprawdę było czego posłuchać i na co popatrzeć:

Równolegle odbywało się zwiedzanie zabytkowego zespołu pałacowo-folwarcznego i zabytkowego kościoła w Siemczynie, warsztaty garncarskie i ceramiczne oraz warsztaty tkackie. Można też było obejrzeć kilka wystaw czasowych w salach hotelu i pałacu, a w tym prace utalentowanej malarki Grażyny Osman. Nie zabrakło też strawy dla ciała – na przypałacowych błoniach przy alei grabowej stały ławy i stoły, gdzie wszyscy mogli psilić się tradycyjną grochówką z kotła i kiełbasą z grilla.

Tegoroczna wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie i jej przewodnie hasło była dobrą okazją do pokazania dotychczasowych dokonań rodziny Andziaków, która jak w pisence Alicji Majewskiej nie tylko nadała nowy kształt posiadłości, ale także sprawiła iż tętni tu życie – nadała murom duszę.

Autor: Wiesław Krzywicki