59. Henrykowskie Spotkania Kulturalne oraz VII. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa

👉 W dniu 21 października 2023 roku odbyły się VII. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa oraz 59. Henrykowskie Spotkania Kulturalne na terenie malowniczego zespołu pałacowo-folwarcznego w Siemczynie. 💚🏰 Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą inauguracją, którą poprowadzili prezes Zdzisław Andziak oraz wiceprezes Bogdan Andziak.

👩‍🏫🧑🏻‍🏫👩‍🏫 Kolejnym punktem programu były dwie inspirujące prelekcje. Pierwszą z nich wygłosili Ewa i Jarosław Kilianowie, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z rejsu ⛵ śladami Eryka Pomorskiego. Druga prelekcja, prowadzona przez Lucynę Jabłońską, skupiła się na literaturze 📖 związanej z Ziemią Zachodniopomorską, ze szczególnym uwzględnieniem Pojezierza Drawskiego. W trakcie prelekcji omówiono również pozycje literackie takie jak „Rytuał” Grety Drawskiej, które mają bezpośredni związek z barokowym pałacem w Siemczynie.
🎨🧑‍🎨🖼️ Następnie odbyła się wystawa malarska pt. „Widoki… Mury… Martwe Natury…”, autorstwa Stanisława Witka, ucznia 5-klasy Szkoły Podstawowej. Stanisław, który jest laureatem stypendium artystycznego Gminy Trzemeszno, zaprezentował swoje prace inspirowane zabytkowym budownictwem, antykami, epoką PRL-u i recytacją. Podczas wystawy, młody artysta wykazał się wyjątkową energią, recytując między innymi „Pana Twardowskiego” Adama Mickiewicza, co było związane z jedną z jego prac.
👨‍🎤👩🏼‍🎤👩🏼‍🎤👩🏼‍🎤 W dalszej części wieczoru, około godziny 18:30, miała miejsce wyjątkowa atrakcja – koncert seniorskiego zespołu „OdNowa”, działającego przy Czaplinecki Ośrodek Kultury. Zespół ten złożony z pasjonatów muzyki, którzy jesień życia spędzają na próbach pod czujnym okiem i uchem Janusza Kucharskiego, wykonał przepiękne ballady oraz utwory muzyki popularnej. Ich niesamowita energia i zaangażowanie zachwyciły publiczność, która nie szczędziła gromkich braw. Wielu z uczestników nie mogło usiedzieć w miejscu, ponieważ niejedna nóżka ruszała się w rytm muzyki.
☝️ Na zakończenie, chcielibyśmy ogłosić, że już dzisiaj zapraszamy 🤗 wszystkich na jubileuszowe 60. Henrykowskie Spotkania Kulturalne, które odbędą się już 18 listopada 2023 roku. To wyjątkowe wydarzenie, które warto wpisać w kalendarz i przyjść, by czerpać inspirację z kultury, historii i twórczości artystycznej.
📃 VII. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa odbywały się pod hasłem „Korowód pokoleń” i to był rzeczywiście prawdziwy korowód pokoleń, od 11-letniego Stasia po naszych wspaniałych seniorów z zespołu „OdNowa”. Wniosek jest jeden, kultura i sztuka nie zna granicy wieku. Dziękujemy wszystkim za udział i wspólną pasję, która sprawia, że te wydarzenia są tak wyjątkowe.
ℹ️ Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa koordynuje Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie


58. Henrykowskie Spotkania Kulturalne oraz XIII. Europejskie Dni Dziedzictwa

📢 16.09.2023 – Siemczyno stało się areną niezwykłych wydarzeń kulturalnych i historycznych podczas trwających XIII. Europejskie Dni Dziedzictwa oraz 58. Henrykowskie Spotkania Kulturalne🏰

👉 Europejskie Dni Dziedzictwa w Woj. Zachodniopomorskim koordynują Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz Oddział Terenowy Narodowy Instytut Dziedzictwa w Szczecinie
👉 Na terenie zespołu pałacowo-folwarcznego w Siemczynie była niepowtarzalna okazja dla miłośników historii i kultury do pogłębienia swojej wiedzy oraz przeżycia niezapomnianej podróży w czasie. 🌟📜
❗Wydarzenie to miało jeszcze większe znaczenie, gdyż odbywało się w trakcie III Zlot Tropem Wojsk Szwedzkich , co nadawało mu wyjątkowy kontekst historyczny. ⚔️🕰️
👉Organizatorzy, Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie oraz Tempelburg Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne, przygotowali bogaty program wydarzeń, które dostarczyły uczestnikom nie tylko wiedzy, ale także inspiracji do dalszych poszukiwań historycznych. 📚🔍
👉Uroczysta inauguracja wydarzenia rozpoczęła się przemówieniem prezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, Zdzisława Andziaka, oraz wiceprezesa, Bogdana Andziaka. Ich entuzjazm i pasja do historii od razu wprowadziły uczestników w odpowiedni nastrój do odkrywania dziedzictwa regionu. 🎙️🌟
👉Następnie Prezes Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Tempelburg Mariusz Kapczuk podziękował partnerom III Zlotu Tropem Wojsk Szwedzkim i dokonał wstępnego podsumowania poszukiwań.
ℹ️Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego Pomorze Zachodnie KulturLove Pomorze Zachodnie Pomorze Zachodnie News PomorzeZachodnie.travel, Urzędu Miejskiego w Czaplinek oraz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Powiat Drawski. 💼💰
ℹ️Fundatorami nagród byli:
Miesięcznik Odkrywca
Firma A-Gora Num 🏆🎁
👉Po podziękowaniach i rozdaniu „zlotowych” upominków, kolejnym punktem programu był wykład Zbigniewa Januszańca, lokalnego pasjonata historii z Czaplinka, który przybliżył historię ziemi czaplineckiej, ze szczególnym uwzględnieniem Czaplinka i Siemczyna. Jego pasjonujący opis przeszłości tego obszaru skupił uwagę słuchaczy i zachęcił do zadawania pytań oraz dyskusji na temat lokalnej historii. 📖🗺️
👉Następnie, Krzysztof Socha, archeolog, poprowadził kolejną prelekcję pt. „Szwedzki Armagedon,” w której przedstawił bilans zbrodni, grabieży i zniszczeń na terenie ówczesnej Rzeczpospolitej po potopie szwedzkim. Był to przekonujący przegląd okrutnych wydarzeń tamtych czasów, który pozwolił zrozumieć, jakie skutki miał ten historyczny konflikt dla regionu. ⚔️📜
☝️Nie mogło zabraknąć również elementów artystycznych w programie wydarzenia. Zespół SELA zaśpiewał piosenki Starego Dobrego Małżeństwa, co stanowiło miłe urozmaicenie i dodało atmosferze kulturalno-artystycznego ducha. Uczestnicy wydarzenia z oklaskami przyjmowali kolejne utwory. 🎶👏
👉Wydarzenie zakończono nocnym zwiedzaniem barokowego pałacu dla wszystkich chętnych uczestników. Całość zakończyła się o 23:45! 🌙🏰
😎Już dzisiaj zapraszamy na 21.10.2023 na Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa i 59. Henrykowskie Spotkania Kulturalny. Zwyczajem jest, że wstęp na nasze wydarzenia jest darmowy.


VI. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa i 53. Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie

Sprawozdanie z VI. Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa i 53. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie

W Sobotę, 22 października 2022 roku, w zabudowaniach folwarcznych zespołu pałacowo-folwarcznego w Siemczynie odbyły się VI. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa oraz  53. Henrykowskie Spotkania Kulturalne.

Wydarzenie o godzinie 17:00 zainaugurowali prezes HSS Zdzisław Andziak oraz wiceprezes HSS Bogdan Andziak. Następnie dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie Pani Maria Witek opowiedziała zgromadzonej publiczności o idei Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, jednocześnie ogłaszając, że siemczyńskie spotkanie wieńczy tegoroczną edycję.

Następnym punktem wieczoru było wręczenie Złotej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego Panu Wiesławowi Krzywickiemu.

Wiesław Krzywicki pochodzi z Grodna, urodził 7 lipca 1937 roku.

Od 15 września 1967 r. mieszka w Czaplinku, gdzie początkowo podjął pracę na stanowisku kierownika Oddziału Zamiejscowego Zakładów Przemysłu Elektronicznego KAZEL w Koszalinie. W miarę zmian organizacyjnych zakładu pracy pełnił w nim kolejno obowiązki kierownika Wydziału Zamiejscowego, kierownika Działu Inwestycji, Głównego Technologa, i w latach 1982-1990 zastępcy dyrektora ds. technicznych.

Poza pracą zawodową aktywnie pracował społecznie w: Klubie „Drawianie”, Klubie Żeglarskim PTTK, i na wielu innych obszarach. Przez dwie kadencje (1976-80, 1980-84) był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej i wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego tej rady. Z początkiem 1998 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę, aktywnie włączając się w życie społeczne gminy Czaplinek i regionu. W 2000 roku był współorganizatorem Drużyny WOPR w Czaplinku. Jest pomysłodawcą i współtwórcą w 2006 roku Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka, jak również wydawanego przez to stowarzyszenie „Kuriera Czaplineckiego”. Jest także jednym z inicjatorów i współautorów publikacji dokumentujących najnowszą historię miasta Czaplinka i regionu. Od 2008 roku aktywnie udziela się w działaniach Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Jest jednym z inicjatorów powołania w 2012 roku, periodyku „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie”, gdzie pełni rolę zastępcy redaktora naczelnego oraz jest autorem wielu publikacji. Dotychczas wydano 15 tomów „Zeszytów” i dwa wydania specjalne. Wiesław jest również członkiem honorowym HSS. Z Jego inicjatywy uruchomione zostały w 2008 r. na terenie Gminy Czaplinek pionierskie badania wad rozwojowych postaw dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli. Opiekuje się czaplineckimi kombatantami i podopiecznymi, skupionymi w miejscowym kole Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, za co został wyróżniony związkową odznaką. Wszystkie te działania wykonuje społecznie.

Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego odebrał z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Stanisława Wziątka oraz radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Pana Wojciecha Dorżynkiewicza. Uroczystą laudacje na temat działalności Pana Wiesława wygłosił Pan Bernard Bubacz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka.

Po uroczystym wręczeniu odznaczenia, następnym punktem programu była prelekcja ppłk Andrzeja Szutowicza na temat stosunków polsko-serbskich. Prelekcja ta była kontynuacją prezentacji z „Dnia Serbskiego”, który odbył się w ramach 48. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych 20. listopada 2021 roku. W obszernej trwającej ponad pół godziny prezentacji, zgromadzeni goście mieli okazję zapoznać się w jaki sposób przeplatały się losy Serbów i Polaków na przestrzeni wieków. Ostatnie słowa należały do rodowitego Serba Pana Radovana Protića, który od lat mieszka w okolicach Mirosławca i niejako był inicjatorem „Dnia Serbskiego” w Siemczynie.

Po prelekcjach głos ponownie zabrał wiceprezes  Bogdan Andziak przedstawiając działalność Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w okresie od 52.Henrykowskich Spotkań Kulturalnych  tj. od 17 września 2022.

A mianowicie:

27.09.2022-29.09.2022

Wyjazd studyjny sołtysów do Brukseli organizowany przez Komisję Europejską. Jednym z zaproszonych sołtysów był Michał Olejniczak z Siemczyna.

W trakcie spotkań przybliżano działania w obszarze rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich. W programie znalazły się m.in. tematy o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, o strategii „Od pola do stołu” oraz o transporcie na terenach wiejskich.

29.09.2022

Na kanale YouTube Pana Tadeusza Brożka ukazała się relacja z XII. Europejskich Dni Dziedzictwa oraz 52. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych.

Zachęcamy do oglądania i do subskrybowania kanału naszego niestrudzonego dokumentalisty. Linki dostępne również na naszej stronie Facebook oraz na stronie hss.siemczyno.pl

Tadziu serdecznie Tobie dziękujemy za włożony trud w stworzenie tego dzieła.

06.10.2022

Interaktywne Muzeum Baroku oraz Uniwersalium Rzemiosł Różnych zostały zgłoszone do programu „Polska Zobacz Więcej – Weekend za pół ceny”. Program prowadzony jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną.

W ramach programu, w weekend 19. oraz 20. Listopada 2022 na zwiedzanie pałacu z przewodnikiem obowiązuje zniżka więcej niż 50%. (tj. 12 PLN, cena regularna 25 PLN)

Oczywiście w ramach promocji dla odwiedzających restauracja Pałac Siemczyno będzie serwować kawę za 6 PLN.

08.10.2022

W pałacu odbył się Dzień Otwarty Funduszy Europejskich. Stoisko i obsługę zorganizował Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Gabinet Marszałka w Koszalinie.  Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego zaznajamiali zainteresowanych z możliwościami współfinansowania zadań prywatnych i publicznych ze środków europejskich.

W tym dniu na zwiedzanie pałacu obowiązywała zniżka 20%.

12.10.2022

Koło Gospodyń Wiejskich Siemczynianki zdobyło I miejsce w Bitwie Regionów na szczeblu powiatowym. Wzięły w niej udział Koła Gospodyń Wiejskich z Powiatu Drawskiego i Powiatu Łobezkiego.

5 Listopada Siemczynianki wezmą udział w kolejnej Bitwie Regionów na szczeblu wojewódzkim, która odbędzie się w miejscowości Mieszkowice.

Mocno trzymamy kciuki za kolejny sukces !

13.10.2022

W czwartek 13.10.2022 odbyło się seminarium „Dawne i nowe życie twierdzy” w Twierdzy Srebrna Góra w woj. dolnośląskim. Wyjazd studyjny dotyczył nie tylko historii tej twierdzy, ale również pozyskiwaniu środków do odbudowy i remontu obiektów zabytkowych.

Odbyło się wiele kuluarowych rozmów na temat pozyskiwania środków z Regionalnych Programów Operacyjnych Funduszy Europejskich, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale przede wszystkim z Funduszy Norweskich.

Henrykowskie Stowarzyszenie reprezentował wiceprezes stowarzyszenia Bogdan Andziak.

14.10.2022

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie aplikowało do programu Karta Mieszkańca Koszalina o nazwie „Kocham Koszalin”.

W ramach partnerstwa, dla posiadacza Karty Mieszkańca Koszalina, na zwiedzanie muzeum w Pałacu Siemczyno będzie obowiązywała zniżka 20%.

Dodatkowo w ramach partnerstwa wszystkie wydarzenia HSS będą również publikowane w kalendarium na stronie kochamkoszalin.pl oraz w aplikacji Kocham Koszalin.

15.10.2022

Na stronie Facebook Gminy Czaplinek opublikowano kolejny film z serii „Flesz Czaplinka”, a w nim m. in. relacja z XII. Europejskich Dni Dziedzictwa i 52. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych.

Relacja z tych wydarzeń ukazała się również w ostatnim numerze (7/22)  biuletynu informacyjnego Urzędu Miasta Czaplinek i w Kurierze Czaplinecki nr. 194.

Ostatnim punktem programu było coś dla duszy. Przed zgromadzoną licznie publicznością wystąpił Chór Canto Libero z Drawska Pomorskiego pod dyrekcją Ewy Gadziny z akompaniamentem fortepianowym Agnieszki Chwastek.

Wykonanie utworów muzyki popularnej, polskiej i zagranicznej, na ponad 20 głosów, zrobiło ogromne wrażenie na gościach, którzy na końcu głośno domagali się bisu.

Na tę okoliczność chór przygotował coś specjalnego i w trakcie bisu zaprezentował wykonanie afrykańskiego utworu ludowego. Publiczność podziękowała za ten specjał brawami na stojąco.

53. Henrykowskie Spotkania Kulturalne za nami, a więc 54. edycja przed nami. 19 listopada 2022 Sala Kamienna siemczyńskiego kompleksu znowu wypełni się życiem. Program podamy wkrótce… jednak warto podkreślić, że odbędą się one w trakcie trwania w pałacu „Weekendu za pół ceny”. Będzie to doskonała okazja, żeby zapoznać się z historią pałacu w cenie, jedynie 12 PLN, a około godz. 17:00 zasiąść wśród publiczność spotkania kulturalnego.


52. Henrykowskie Spotkania Kulturalne oraz XII. Europejskie Dni Dziedzictwa

Sprawozdanie z XII. Europejskich Dni Dziedzictwa i 52. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie

 

Sobota 17 września 2022 roku była dla zabytkowego zespołu pałacowo-folwarcznego w Siemczynie dniem wyjątkowym. W tym dniu zbiegły się tu imprezy związane z XII Europejskimi Dniami Dziedzictwa, z 52. Henrykowskimi Spotkaniami Kulturalnymi, z II Zlotem Poszukiwaczy-Detektorystów „Tropem Wojsk Szwedzkich” i z poplenerową wystawą V Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Stacja Kultura 2022”.  A oto krótki opis siemczyńskich wydarzeń z tego dnia.

Od rana widoczne było duże ożywienie wśród przybyłych tu z całego kraju poszukiwaczy- detektorystów uczestniczących w II Zlocie „Tropem Wojsk Szwedzkich”. Blisko stu pasjonatów historii po porannej odprawie ruszyło z wykrywaczami w wyznaczony rejon w poszukiwaniu śladów rozbitego pod Czaplinkiem pierwszego na ziemiach Rzeczpospolitej obozu wojsk szwedzkich, które przekroczyły naszą granicę 21 lipca 1655 roku rozpoczynając tzw. „Potop Szwedzki”. Podczas zeszłorocznego I Zlotu poszukiwaczom nie udało się zlokalizować miejsca szwedzkiego obozu wojskowego. Tym razem poszukiwacze ruszyli spenetrować pod nadzorem archeologicznym 90 ha pól między wsią Niwka a jeziorem Łęka leżących w sąsiedztwie starej drogi biegnącej z Siemczyna do Czaplinka.

Zlot zorganizowany został przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg” z Czaplinka, którego prezesem jest Mariusz Kapczuk. Z uzyskanych informacji wynika, że w przyszłym roku zapewne będzie organizowany III Zlot „Tropem Wojsk Szwedzkich”, gdyż śladów szwedzkiego obozu w tym roku również nie odkryto, chociaż wśród ponad 250 odnalezionych artefaktów jest także jedna szwedzka moneta z 1651 roku. Jest to szeląg wybity w czasie, gdy w Szwecji panowała Krystyna Wazówna, poprzedniczka króla Karola Gustawa, który doprowadził do potopu szwedzkiego.

Relacja ze zlotu pojawiła się na stronach Polskiego Radia Koszali (link poniżej).

https://prk24.pl/62820374/tropem-wojsk-szwedzkich-w-siemczynie-spotkali-sie-poszukiwaczedetektorysci

O godz. 17.20 zaczął się cykl imprez kulturalnych, któremu początek dała uroczysta druga odsłona wystawy poplenerowej V Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Stacja Kultura  2022”. Wernisaż tego pleneru odbył się 24 sierpnia br. Celem drugiej odsłony było uświetnienie 52. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych oraz obchodów XII Europejskich Dni Dziedzictwa. Na wystawie urządzonej na dwóch kondygnacjach siemczyńskiego pałacu wyeksponowano około 60 prac wykonanych przez 16 artystów. Są to obrazy, rzeźby, ceramika i kompozycje przestrzenne. Wśród wystawionych prac nie zabrakło również dzieł naszych artystów: Krystyny Masiukiewicz z Żelisławia i Edwarda Szatkowskiego z Czaplinka. Plener został zorganizowany w siemczyńskim pałacu dzięki współpracy Stowarzyszenia „Stacja Kultura” w Bornem Sulinowie (prezes Gina Malinowski) z Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie (prezes Zdzisław Andziak). Poplenerowa wystawa będzie eksponowana również w Bornem Sulinowie, Połczynie-Zdroju i Szczecinku.

Relacja z wernisażu pojawiła się na stronach Polskiego Radia Koszalin (link poniżej).

https://prk24.pl/62860929/wystawa-miedzynarodowego-pleneru-artystycznego-w-palacu-w-siemczynie

Następnym punktem programu sobotniego wieczoru były dwie prelekcje historyczne związane z II Zlotem „Tropem Wojsk Szwedzkich”. Sala koncertowa wypełniła się słuchaczami.

Po przywitaniu gości i podziękowaniu poszczególnym uczestnikom zlotu i sponsorom przez prezesa Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Tempelburg” Mariusza Kapczuka, wiceprezes HSS Bogdan Andziak przedstawił zgromadzonym w Sali kamiennej gościom zespół odtwórstwa historycznego. Panie i Panowie ubrani w historyczne stroje barokowe i szlacheckie stanęli przed sceną, a Bogdan Andziak na wybranych odtwórcach objaśniał poszczególne elementy strojów. Odtwórcami byli wybrani uczestnicy zlotu, ubrani w historyczne stroje z garderoby Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.

Następnie pierwszą prelekcję, zatytułowaną „Potop Szwedzki w świetle badań archeologicznych – wybrane przykłady”, wygłosił Krzysztof Socha z Muzeum Twierdzy Kostrzyn, pełniący nadzór archeologiczny nad poszukiwaniami.

W niezwykle ciekawej prezentacji znalazły się informacje o tym jak wyglądała okupacja ówczesnej Rzeczypospolitej przez Szwecję i Rosję. W jaki sposób szwedzi postępowali po zajęciu poszczególnych terenów. Badania archeologiczne, szczególnie odnalezione zbiorowe mogiły w Gołańczy i Ćmielowie sugeruje o bestialskim postępowaniu wojsk szwedzkich wobec miejscowej ludności. Dużą część prezentacji zajął również temat rabunków. Obecnie na terenie Szwecji, znajduje się wiele zrabowanych artefaktów z tamtego okresu. Jak chociażby paradne zbroje Zygmunta Augusta, które znajdują się w szwedzkim Livrustkammaren, czy pisma polityczne sławiące polskich królów autorstwa  Jana Kochanowskiego, Piotra Skargi, Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Samuela Twardowskiego znajdujące się na zamku Skokloster, a także Kopernikalia znajdujące się na Uniwersytecie w Uppsali.

Drugą prelekcję, zatytułowaną „Tropem Wojsk Szwedzkich” wygłosił Zbigniew Januszaniec. Prelegent ten poprzedził swe wystąpienie wstępem zwracającym uwagę na wielką rolę pasjonatów w kształtowaniu życia kulturalnego w naszym środowisku. Jako przykład podał siemczyńskie imprezy, zorganizowane przez stowarzyszenia skupiające pasjonatów różnych dziedzin kultury oraz historii. Podkreślił, że liczni pasjonaci są stale obecni na tych imprezach. Stwierdził również, że występy przewidziane w programie artystycznym wieczoru także będą możliwe dzięki artystycznym zamiłowaniom pasjonatów. Kończąc tę wypowiedź zaskoczył słuchaczy przybyłych tu po raz pierwszy z innych regionów Polski stwierdzeniem, że nawet miejsce, w którym odbywają się siemczyńskie imprezy kulturalne istnieje wyłącznie dzięki temu, że bracia  Zdzisław i Bogdan Andziakowie, realizując swe pasje kulturalne podjęli się ambitnego zadania odbudowy zabytkowego pałacu w Siemczynie a także adaptowali dawne obiekty folwarczne do pełnienia nowych funkcji. To właśnie pasjonaci sprawili, że w Siemczynie ukształtowało się prężnie działające centrum kulturalne liczące się nie tylko w skali regionu.

Pan Zbigniew Janszuszaniec, w swojej prelekcji, przybliżył nam, dlaczego właśnie akurat tutaj, na terenach Pojezierza Drawskiego pomiędzy Siemczynem, a Czaplinkiem szukamy stacjonowania wojsk szwedzkich. O miejscu, w którym Szwedzi wkroczyli do Polski zadecydował nie tylko przebieg granicy lecz także układ dróg wynikający z ukształtowania terenu. Siemczyno leży na trasie ważnego – funkcjonującego od kilku wieków – szlaku komunikacyjnego o kierunku równoleżnikowym. Analiza map wyraźnie wskazuje, że o przebiegu tego szlaku zadecydowały warunki topograficzne. Na odcinku od Drawska do Złocieńca szlak ten biegnie wzdłuż doliny rzeki Drawy, o przebiegu następnego odcinka tego szlaku zadecydowało rozpoczynające się na zachód od Siemczyna długie pasmo jezior, którego najbardziej zwarty fragment ciągnie się od jeziora Wilczkowo aż do jeziora Pile. Wskazuje to, że wojska szwedzkie, nie mogły wybrać innej trasy niż właśnie przez Siemczyno w kierunku Czaplinka.

Po prelekcjach głos zabrał Bogdan Andziak,  przedstawiając działalność Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w okresie od XIX Dni Henrykowskich zorganizowanych 2 i 3 lipca br.

A mianowicie:

06.07.2022

Wiceprezes HSS Bogdan Andziak wziął udział w audycji Polskiego Radia Koszalin „Na Dobry Dzień”, która nadawana była znad jeziora Drawsko. Były pytania o historie gminy, pałacu i o działalność Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.

Link do nagrania opublikowany jest na naszej stronie Facebook.

14.07.2022

Odbył się koncert Pracowni Muzycznej DO DE KA, zagrały młodzieżowe zespoły Torney, Vektra i Musica Sedina. Koncerty odbyły się w ramach warsztatów Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie. Na kanale YT Pana Tadeusza Brożka zamieszczone jest całe nagranie koncertu.

Również Tobie Tadziu, za to dziękujemy.

15.07.2022

Na kanale YouTube Pana Tadeusza Brożka ukazała się relacja z XIX. Henrykowskich Dni w Siemczynie. Zachęcamy do oglądania i do subskrybowania kanału naszego niestrudzonego dokumentalisty.

Tadziu serdecznie Tobie dziękujemy za włożony trud w stworzenie tego dzieła.

05.08.2022

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie wzięło czynny udział w Akademii Sztuk Przepięknych na Pol’and’Rock 2022. Mieliśmy okazję zaprezentować walory turystyczne Siemczyna, zespołu pałacowo-folwarcznego w Siemczynie. Mówiliśmy o atrakcjach Gminy Czaplinek, a także o działalności HSS. Festiwalowicze chętnie przebierali się w barokowe okrycia i robili sobie zdjęcie w ramce. Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy Czaplinek za możliwość naszej prezentacji na stoisku gminnym.

15.08.2022 – 25.08.2022

Pałac Siemczyno wraz z budynkami folwarcznymi i parkiem stały się centrum sztuki dzięki Stowarzyszeniu Stacja Kultura 2022, które to, już po raz piąty zrealizowało u nas Międzynarodowy Plener Artystyczny. 16 artystów sztuki malarskiej, rzeźbiarskiej i instalacji artystycznych przez 10 dni tworzyło swoje dzieła sztuki współczesnej. W ramach pleneru odbył się koncert brytyjskiego zespoły Chasing Embers, a 24 Sierpnia odbył się pierwszy wernisaż.

Relacja z koncertu i osobno z wernisażu jest do obejrzenia na kanale YouTube Pana Tadeusza Brożka oraz na stronie hss.siemczyno.pl

20.08.2022

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie i Pałac Siemczyno wśród partnerów Dożynek Sołeckich organizowanych przez Sołectwo Siemczyno. Wśród przybyłych gości oprócz władz samorządowych znaleźli się m.in.  przyjaciele z miast partnerskich Bad Schwartau, Marlow i Grimmen. Grały zespoły La Bazuna i Odnowa

20.08.2022

Odbył się IV. Piknik Średniowieczny w Czaplinku. Z przyczyn od nas niezależnych uczestniczyliśmy w nim w ograniczonym zakresie. Według naszej oceny jest to wydarzenia ze wszech miar godne kultywowania i kontynuacji. Gratulujemy Stowarzyszeniu Historyczno-Kulturalnemu Tempelburg pomysłu i realizacji.

26.08.2022

Sołtys Siemczyna Michał Olejniczak, jako wyróżniający się sołtys w województwie zachodniopomorskim, został zaproszony na wyjazd studyjny do Brukseli. Wyjazd organizowany przez Komisję Europejską odbędzie się w dniach 27-29 września.

Gratulujemy Tobie Michale tego wyróżnienia.

29.08.2022

Zespół pałacowo-parkowy w Siemczynie został wpisany na listę referencyjną programu „Poznaj Polskę”, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, jako jeden z punktów edukacyjnych, który można odwiedzać w trakcie wycieczek szkolnych. Szkoły otrzymują do 80% dofinansowania na tego rodzaju wycieczki.

Jednocześnie do oceny merytorycznej zgłosiliśmy kolejnych pięć punktów edukacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Czaplinek i będziemy monitować, żeby te punkty znalazły się na tej liście.

01.09.2022

Została opublikowana nowa strona internetowa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Wszystkie materiały publikowane na starej stronie zostały skatalogowane i na nowo, w sposób uporządkowany, umieszczone na nowej stronie hss.siemczyno.pl.

06.09.2022

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie za 2021 rok zostało zamieszczone i opublikowane na portalu Narodowego Instytutu Wolności.

Zainteresowani mogą je tam odnaleźć po wpisaniu naszego numeru KRS 0000247103.

7.09.2022

Został udostępniony film o Pałacu w Siemczynie w ramach cyklu „Odkrywaj Pomorze Zachodnie”, w którym na stronach FB Urzędu Marszałkowskiego publikowane są krótkie filmy z osobliwościami Województwa Zachodniopomorskiego.

Link do filmu dostępny jest również w aktualnościach na stronie hss.siemczyno.pl. Do dnia dzisiejszego film ten ma ponad 67 tysięcy wyświetleń.

7.09.2022

W ramach wolontariatu nasz przyjaciel z Radomia – Wojtek Bieniaszewski naprawił dwie ponoć „nienaprawialne” maszyny elektrostatyczne, niezbędne do lekcji edukacyjnych w muzeum baroku. Serdecznie Tobie Wojtku dziękujemy !

9.09.2022

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zgłosiło Interaktywne Muzeum Baroku oraz Uniwersalium Rzemiosł Różnych do programu „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”.

7 Październik 2022 w godz. od 14:00-17:00 Muzeum będzie można zwiedzać za 80% ceny. Natomiast dla wszystkich zwiedzających restauracja Pałac Siemczyno będzie serwować kawę w promocyjnej cenie 6 PLN (zwiedzający otrzymają Voucher).

W przerwach między wystąpieniami poszczególnych mówców na scenę wkraczała grupa taneczna „Czarna Mamba” kierowana przez Dzidkę Harańczyk z Nowego Drawska. Układy taneczne w wykonaniu tancerek w czarnych strojach zrobiły duże wrażenie na widzach. Program artystyczny zakończył niezwykle ciekawy koncert. Trio w składzie: Małgorzata Czyżyk (wokal), Waldemar Czyżyk (wokal i gitara), Janusz Kucharski (wokal i instrumenty klawiszowe) wykonało cały szereg dawnych i współczesnych przebojów. Konferansjerkę w bardzo oryginalny sposób prowadziła Alina Karolewicz. Koncert spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem przez widownię, która wielokrotnie nagradzała wykonawców rzęsistymi oklaskami i włączała się do śpiewania.

Ostatnią atrakcją tego niezwykłego dnia było wieczorne zwiedzanie pałacowych muzeów oraz wystawy ceramiki stołowej z bogatych zbiorów czaplineckiej kolekcjonerki Czesławy Hamerskiej. W siemczyńskim pałacu znajdują się dwa muzea: Interaktywne Muzeum Baroku oraz Uniwersalium Rzemiosł Różnych. Przewodnikiem był Bogdan Andziak, który przekazał zwiedzającym mnóstwo interesujących informacji. Wieczorne zwiedzanie pałacowych ekspozycji ocenione zostało przez zwiedzających jako wspaniała przygoda. Nieodparcie nasuwa się refleksja, że taki niezwykły dzień mógł się wydarzyć tylko w Siemczynie. Wszystkie ważne wydarzenia, które miały miejsce w tym dniu w Siemczynie sfilmował pasjonat z kamerą – Tadeusz Brożek.

 

Autorzy: Zbigniew Januszaniec, Bogdan Andziak


XLVII. Henrykowskie Spotkania Kulturalne oraz V. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa

V ZACHODNIOPOMORSKIE DNI DZIEDZICTWA 2021 ORAZ

XLVII HENRYKOWSKIE SPOTKANIA KULTURALNE W SIEMCZYNIE

PAŁAC SIEMCZYNO 16.10.2021

 

 

V Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa oraz XLVII Spotkania Kulturalne, odbyły się 16.10.2021 r w Pałacu Siemczyno.

Przybyłych licznie gości (ok.130) powitali Prezes i Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie: Zdzisław i Bogdan Andziakowie.

Henrykowskie Stowarzyszenie od wielu lat oprócz dbałości i opieki nad zabytkami, a szczególnie barokowym pałacem w Siemczynie, organizuje również wiele wydarzeń i działań związanych z krzewieniem historii, kultury i sztuki. Wiąże się to także ze współpracą z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

W sobotni poranek spotkała nas bardzo miła niespodzianka. Współpracownicy Biura Dokumentacji Zabytków ze Szczecina, wykonali wstępny cyfrowy model Pałacu Siemczyno, przy pomocy innowacyjnego sprzętu (fotogrametrii) którego efekty mogliśmy podziwiać na popołudniowej prezentacji.

Prezentację przedstawiał Pan Krzysztof Tymbarski. Obsługę  sprzętu o wysokich możliwościach technicznych dokonywał Pan Mateusz Oleksiak. Całość moderowała Dyrektor BDZ Pani Maryla Witek.

W odrębnej sali przypałacowego folwarku, efekty fotogrametrii i skaningu laserowego  kościoła w Iwięcinie, każdy mógł oglądać w wirtualnym spacerze za pośrednictwem okularów VR. Za wysiłek włożony w przedstawienie prezentacji składamy serdeczne podziękowania współpracownikom Biura Dokumentacji Zabytków, a w szczególności jego Dyrektorowi

Pani Maryli Witek.

Następnym etapem naszego spotkania, była wystawa fotografii zorganizowana przez Drawskie Strony Internetowe oraz firmę  Styl-Bet z Drawska Pomorskiego pt. Pojezierze Drawskie ,,Piękne i Bezpieczne”.

Spośród 270 nadesłanych prac wybrano 30 najpiękniejszych z których, utworzono wystawę oraz pamiątkowy album.

Wystawę prezentował jej pomysłodawca i realizator Pan Adam Cygan.

Nie trzeba nas przekonywać, że Nasz region jest wyjątkowym i urokliwym miejscem. Prace fotograficzne tak nas oczarowały swoją wyjątkowością, że na pewno będą doskonałym ambasadorem Pojezierza Drawskiego.

Po przeżyciach związanych z prezentacjami, po krótkiej przerwie, nadszedł czas na występ kobiecego zespołu wokalnego ,,Dawna Śpiewka” z Bornego Sulinowa. Zespół nawiązuje do tradycji śpiewaczej polskiej wsi. Piękne, dziś już ginące i zapomniane, polskie melodie znakomicie zabrzmiały w wykonaniu a’capella, białymi i dobrze już wyszkolonymi głosami siedmiu Pań pod artystyczną opieką Pani Aliny Karolewicz.

Występ był tak czarujący, że umilił nam wieczór i pozytywnie nastroił wszystkich zaproszonych gości.

Ponadto na terenie folwarku odbywało się bardzo ważne, nieplanowane wydarzenie.

OSP Siemczyno otrzymało nowy pojazd bojowy, który dosłownie kilka chwil przed rozpoczęciem naszego eventu w hucznej oprawie wjechał na teren folwarku, bo tam znajduje się remiza strażacka.

Nowym nabytkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemczynie jest ciężki pojazd bojowy na podwoziu MAN. Strażacy pojechali po niego, aż do Szwajcarii. Mimo, że pojazd nie jest nowy to jest młodszy od poprzedniego, aż o 20 lat. Powitali go wszyscy strażacy z Siemczyna i  Czaplinka oraz  wszyscy uczestnicy Henrykowskiego Spotkania Kulturalnego i społeczność Siemczyna.

Zachwytów i słów uznania dla Prezesa Jerzego Latosińskiego i Naczelnika Michała Olejniczaka nie było końca, bo to ich determinacja to sprawiła. Serdecznie Wam gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju OSP Siemczyno.

Przy tym wszystkim, gospodynie wiejskie zorganizowały sprzedaż ciast i pierogów, a dochód przeznaczyły na leczenie ciężko chorego, dwuletniego Antosia. Po prostu serce rośnie, że to wszystko wydarza się w Siemczynie.

Dokumentację filmową wydarzenia wykonał po raz kolejny Tadziu Brożek – nasz wolontariusz i pasjonat fotografii, na nowo zakupionym sprzęcie.

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa i Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie zakończyliśmy wspólną biesiadą przygotowaną przez hotel Pałac Siemczyno – Adam Andziak oraz szefa od wszystkiego Panią Grażynę Tomaszewską. Na państwa ręce składamy najserdeczniejsze podziękowania za wspaniałą gościnę.

Nasi goście opuszczali Siemczyńskie spotkanie duchowo naładowani, myśląc już o następnym, w tym pełnym wdzięku i energii miejscu. Następne  spotkanie odbędzie się 20.11.2021 r. o godzinie 16,00 poświęcone Serbii oraz Serbom na Pomorzu, na które już teraz serdecznie zapraszamy.

Zdzisław Andziak

Sprawozdanie filmowe przygotowane przez pana Tadeusza Brożka

Koncert Zespołu Dawna Śpiewka


XLVI. Henrykowskie Spotkania Kulturalne oraz XI. Europejskie Dni Dziedzictwa

XI Europejskie Dni Dziedzictwa oraz XLVI Henrykowskie Spotkania Kulturalne

 

W Pałacu Siemczyno już od  2015 r. organizowane są jedne z ciekawszych wydarzeń historyczno-kulturalnych na terenie gminy Czaplinek jakimi są Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie.

 

Jest to niepowtarzalna okazja do spotykania się w tym niezwykłym miejscu ludzi ze środowiska kultury, sztuki, miłośników historii i artystów z całego naszego regionu.

 

Po wakacyjnej przerwie ponownie powracamy do tradycji organizowania Henrykowskich Spotkań Kulturalnych i, jak rokrocznie we wrześniu, połączyliśmy je z Europejskimi Dniami Dziedzictwa, które organizowane są już po raz jedenasty. 18 września br., najpierw w pałacu, a następnie na sali koncertowej zagościło około 130 osób, które miały przyjemność uczestniczyć w tym magicznym i jedynym w swoim rodzaju wydarzeniu.

Na spotkanie przybyła liczna grupa zacnych gości w tym:

 

– wójt Gminy Ustronie Morskie, pani Bernadeta Borkowska,

– członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego pan Stanisław Wziątek,

– burmistrz Czaplinka pan Marcin Naruszewicz,

– przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku pan Michał Olejniczak,

– wójt Gminy Rymań pan Mirosław Terlecki,

oraz :

przesympatyczna, niezawodna i wierna nam Publiczność.

 

Uroczystość rozpoczął prezes HSS Zdzisław Andziak, wygłaszając okolicznościowe przemówienie i witając przybyłych gości. Następnie głos zabrała Gina Malinowski w imieniu artystów i jako kustosz wystawy prac, powstałych podczas IV Międzynarodowego Pleneru Artystycznego w Siemczynie.

 

Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z dziełami artystów w niepowtarzalnych przestrzeniach Pałacu Siemczyno. Następnie uczestnicy wydarzenia przemieścili się do Zabytkowego Folwarku, by w Sali Kamiennej wziąć udział w oficjalnym otwarciu BALTIC MANORS FESTIVAL „Stare miejsca, nowe życie”.

 

Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie – Bogdan Andziak zapowiedział wystąpienie pana Mirosława Terleckiego, członka zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Ten z kolei przedstawił informację z realizacji międzynarodowego projektu BALTIC MANORS FESTIVAL „Stare miejsca, nowe życie”.

Filmową prezentację pałaców kaszubskich poprzedziło wprowadzenie pana Radosława Kamińskiego, będącego przedstawicielem Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne”.

W inną rzeczywistość przeniósł naszych gości wirtualny spacer 360° pod tytułem „Dwory i Pałace w Dorzeczu Parsęty”. Ta realizacja pozwoliła wielu ludziom poznać piękno niezwykłych okolic, które nie zawsze możemy osobiście odwiedzić. Nasz region ubogaca wiele niezwykłych i często nieznanych

miejsc, o których często nie zdajemy sobie sprawy, że są one inspiracją dla pasjonatów historii i sztuki. Te projekty, które wprowadzamy w życie mają na celu pokazanie tylu fantastycznych miejsc związanych z

naszą historią i naszymi korzeniami. Historia zawsze była związana ze sztuką, dlatego następnym elementem spotkania był niezwykle porywający koncert muzyki barokowej w wykonaniu Zespołu „Consortium sedinum” w składzie: Anna Guz-Rosa – sopran, Urszula Stawicka – klawesyn, Łukasz Nazarczuk – skrzypce barokowe, Stanisław Stanicki – wiolonczela barokowa.

Historię wykonywanych utworów prezentował pan Dariusz Koronczewski.

Wirtuozeria prezentacji kompozycji Haendla , Strozziego, Ciacciniego, Corelliego, de Boismortiera i Telemanna wprowadziły wszystkich gości w ten niesamowity i niezwykły klimat epoki baroku, w której ród von der Goltz wybudował pałac w Siemczynie.

Na finał po bisach i wręczeniu kwiatów artystom wykonano pamiątkowe zdjęcie z artystami, odtwórcami ubiorów z epoki baroku i zaproszonymi zacnymi gośćmi.

Bogdan Andziak, wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie


XLV. Henrykowskie Spotkania Kulturalne oraz IV. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa

XLV Henrykowskie Spotkania i IV Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa – 17 październik 2020 r.

  • Prelekcja Pani Marii Witek i Pana Krzysztofa Tymbarskiego pt. „Laserowe dokumentowanie zabytków” na przykładzie szesnastowiecznego kościoła w Iwęcinie
  • Wystawa fotografii Pana Daniela Graszki z Bornego Sulinowa pt. „Folk end Roll”
  • Wystawa ceramiki Pani Agnieszki Miszke pt. „Ceramiką życie malowane”
  • Koncert zespołu „Marianki” z Czaplinka pt. „A to życie właśnie”


XLIV. Henrykowskie Spotkania Kulturalne oraz X. Europejskie Dni Dziedzictwa

XLIV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie – 12 września 2020 r.

12 września 2020 roku po przerwie wakacyjnej tradycyjnie o godzinie 16.00 w Sali Kamiennej przypałacowego folwarku w Siemczynie odbyły się 44 Henrykowskie Spotkania Kulturalne.

Tym razem zagościło na nich 123 osoby.

Punktualnie o godzinie 16.00 wydarzenie rozpoczęli prezesi Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie p. Zdzisław i Bogdan Andziakowie. Powitali przybyłych gości oraz współtworzących to wydarzenie: prelegenta, przedstawicieli Stowarzyszenia Stacja Kultura oraz Zespół Wokalno-Muzyczny „Music Trio”.

Po powitaniu wiceprezes HSS p. Bogdan Andziak zaprosił do prelekcji p. Jerzego Hojdysa, który zaprezentował temat pt. „św. Jan Paweł II – Karol Wojtyła: z Wadowic do Czaplinka”. Prezentacja ta była niezwykle interesująca dla mieszkańców regionu, gdyż to właśnie w Czaplinku Karol Wojtyła, późniejszy Papież Jan Paweł II spędzał wolne chwile przyjeżdżając z Krakowa do swojego przyjaciela z ławy szkolnej p. Stanisława Hojdysa by korzystać z walorów ziemi czaplineckiej, a także uczestniczyć w spływach kajakowych po rzece Drawie i żeglować po jeziorze Drawsko.

Prelegent, syn przyjaciela Papieża, to niezwykły człowiek, który będąc z zawodu lekarzem kilka lat przebywał w Kołobrzegu pełniąc funkcję ordynatora oddziału rehabilitacji w kołobrzeskim szpitalu. Po wielu latach powrócił do Czaplinka i pracuje w szpitalu w Kańsku k/Złocieńca. Z zamiłowania jest żeglarzem również z doświadczeniem żeglarstwa morskiego.

Kolejnym punktem Spotkania była prezentacja wystawy poplenerowej zorganizowanej w komnatach pałacowych przez Stowarzyszenie „Stacja Kultura” wraz z artystami – uczestnikami pleneru rzeźbiarsko-malarskiego. Wystawę oraz dokonania Stowarzyszenia Stacja Kultura z Bornego Sulinowa zaprezentowały pani Prezes Gina Malinowski oraz Wiceprezes Lucyna von Schickedantz. Wystawa pokazywała prace, które powstały podczas III Międzynarodowego Pleneru Artystycznego pt. „Stacja Kultura 2020 Siemczyno”. Plener odbył się w okresie 27 sierpnia do 7 września na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Siemczynie.

Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem przybyłych gości. Bardzo wysoko oceniano poziom artystyczny prezentowanych prac. Artyści jednogłośnie stwierdzali, że było to możliwe dzięki idealnym warunkom jakie dla nich stworzono w czasie trwania pleneru. Ci, którzy już po raz trzeci uczestniczyli w organizowanym w tym miejscu plenerze podkreślali możliwość pracy w niewyremontowanej Sali balowej w pałacu. Surowość tej sali inspirowała i stanowiła natchnienie dla artystów. Nie zabrakło rozmów i dyskusji o prezentowanych dziełach, a także niezwykle charakterystycznej przestrzeni wystawienniczej.

Ostatnim, kończącym Spotkanie, punktem programu był występ Zespołu Music Trio w skład którego wchodzą trzy osoby: Monika/Staszek/Marcin. Zespół Music Trio na swoim koncercie zaprezentował głównie utwory Okudżawy wprawiając przybyłych gości w podniosły nastrój.

Publiczność była zachwycona. Nie zabrakło też bisów.

Jak zwykle Henrykowskie Spotkania Kulturalne przyniosły moc doznań dla przybyłych widzów i zaproszonych gości. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i cieszyć się kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu.

Po pożegnaniu widzów zaproszeni goście wraz z artystami przy skromnym poczęstunku mieli jeszcze czas na dyskusję o tym wydarzeniu.


XXXV. Henrykowskie Spotkania Kulturalne oraz IX. Europejskie Dni Dziedzictwa i III. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa

XXXV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie – odbyły się  7 września 2019 roku.

Po 3-miesięcznej, letniej, przerwie 7 września 2019 roku o godzinie 16.00 Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie pod kierownictwem Prezesa Zdzisława Andziaka i Wiceprezesa Bogdana Andziaka rozpoczęło V Sezon Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie. Równocześnie, wzorem lat poprzednich, połączono to wydarzenie z IX Europejskimi Dniami Dziedzictwa i Zachodniopomorskimi Dniami Dziedzictwa w Siemczynie.

To sobotnie wydarzenie odbyło się pod egidą Stowarzyszenia „Stacja Kultura” z Bornego Sulinowa. Tak więc licznie, tego dnia, przybyłych gości (ponad 150) powitali gospodarze, tj. Prezes i Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie (HSS) Zdzisław i Bogdan Andziakowie wraz z Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia „Stacja Kultura” p. Longiną Malinowski i p. Lucy von Schickedantz.

Wiceprezes HSS Bogdan Andziak, po powitaniu przybyłych gości, zaprosił na środek „Sali Kamiennej”, gdzie odbywało się to wydarzenie, p. Robert Piątkowskiego przedstawiając go, jako komandora zakonu rycerskiego templariuszy oraz obwieszczając powstanie oficjalnej polskiej komandorii tegoż Zakonu w Siemczynie z lokum w dwóch komnatach piwnic zabytkowego, barokowego Pałacu w Siemczynie.

Sir Robert Piątkowski (przyp. red.: taki bowiem tytuł nadaje sam Wielki Mistrz Zakonu po uprzednim zdaniu egzaminów rycerskich przez kandydata) krótko przedstawił siemczyńską Komandorię Zakonu Templariuszy nazwaną przez jej członków (obecnie 6 rycerzy) „Pomerania”.

Następnie głos oddano Wiceprezes „Stacja Kultura” p. Lucy von Schickedantz, będącej nie tylko pisarką, ale równocześnie autorką scenariusza przedstawienia słowno-muzycznego, które miało uświetnić późniejsze chwile tego sobotniego pięknego popołudnia.

Jako pierwszy, przed publicznością, wystąpił p. Wiesław Bartoszek z Bornego Sulinowa. Od wielu lat pan Wiesław znany jest jako aktywny organizator Zlotu Militarnego odbywającego się raz do roku w Bornem Sulinowie.

Zaprezentował on z pełną energią i pasją temat bliski swemu sercu, a mianowicie historię Bornego Sulinowa, które jeszcze kilkanaście lat temu nie znajdowało się na żadnej cywilnej mapie.

Po tym, niezwykle fascynującym, wystąpieniu zgromadzeni, na „Sali Kamiennej” folwarku, goście poproszeni zostali o przejście na „Salę Ceglaną”, gdzie prezentowano liczne prace malarskie i rzeźbiarskie będące efektem kończącego się, a odbywającego w Pałacu w Siemczynie, II Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2019”.

O plenerze i jego finałowej wystawie krótko opowiedziała mecenas tej wystawy i równocześnie komisarz pleneru Longina Malinowski. W plenerze udział wzięło 13 artystów z: Ukrainy, Litwy, Niemiec i Polski. Licznie przybyli także młodzi adepci sztuki z Bornego Sulinowa i pobliskich miejscowości. Plener ten odbył się dzięki życzliwości wielu osób, instytucji i organizacji wymienionych z imienia, nazwiska i nazwy. Szczególne podziękowania za wsparcie skierowano do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie oraz do p. Krzysztofa Lisa starosty Powiatu Szczecineckiego za objecie tego pleneru patronatem honorowym, a także pomoc w jego organizacji. Za objęcie tego działania patronatem medialnym podziękowano Gawex Media ze Szczecinka.

Wystawa poplenerowa rozpoczęła swoistą „wędrówkę” pięknych prac, niezwykle utalentowanych artystów, po miastach Pomorza Zachodniego by ją zakończyć finałową wystawą w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku.

Po chwilach żarliwych dyskusji dotyczących prezentowanych prac i całego pleneru goście wraz z artystami wrócili do „Sali Kamiennej”, by przeżyć niezapomniane chwile podczas spektaklu autorstwa Lucy von Schickedantz pt.: „Grzeczne kobiety nie tworzą historii”.

W spektaklu tym publiczność ożywiły słowne prezentacje w wykonaniu Giny Malinowski i Lucy von Schickedantz oraz muzyczno-wokalne w wykonaniu Ewy Brojek-Polakowskiej i Natalii Dąbrowskiej ze studia wokalnego „MAYOL” z Kołobrzegu.

Późnym wieczorem zakończyły się obchody Europejskich Dni Dziedzictwa i XXXV Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie. Każdy z gości opuszczał podwoja Pałacu w Siemczynie, duchowo i estetycznie podbudowany, oczekując jednocześnie na kolejne, październikowe, Spotkania Kulturalne i rozważając cóż nowego i, jak zawsze, zaskakującego one przyniosą.

Jednak Europejskie Dni Dziedzictwa nie zakończyły się dla Siemczyna wraz z tym sobotnim wydarzeniem. Bowiem już następnego dnia, w niedzielę 8 września 2019 roku, także o godzinie 16.00 w sali koncertowej, zwanej „Salą Kamienną” odbył się koncert Opery na Zamku w Szczecinie. Był to koncert pt.: „2019 rokiem 200. Stanisława Moniuszki” i jak łatwo sobie wyobrazić tematem wiodącym i przewodnim tego wspaniałego koncertu były utwory tego wielkiego, polskiego kompozytora. Na scenie wystąpili: Olha Bila, grająca na fortepianie, Lucyna Boguszewska, sopran, Janusz Lewandowski, bas-baryton. Artystom towarzyszył kwartet smyczkowy w składzie: I skrzypce – Misza Tsebriy, II skrzypce – Olga Kharytonova, Altówka – Natalia Lebedeva i Wiolonczela – Małgorzata Olejak.

Koncert ten był niczym miód dla uszu licznie przybyłych gości, którzy mogli delektować się barwami głosów i cudownym brzmieniem instrumentów.

Po zakończeniu tej duchowej uczty rozchodzący się goście nie mogli się nachwalić wirtuozerii wykonawców oraz piękna polskiej muzyki klasycznej. Teraz pozostaje nam czekać na październikową odsłonę Henrykowskich Spotkań Kulturalnych.

Autor: Robert A. Dyduła

Poniżej relacja filmowa przygotowana przez Pana Tadeusza Brożka.


XXVI. Henrykowskie Spotkania Kulturalne oraz VIII. Europejskie Dni Dziedzictwa i II. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa

XXVI Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie – W sobotę 15 września br. w Pałacu Siemczyno odbyły się VIII Europejskie Dni Dziedzictwa oraz II Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa „Niepodległa dla wszystkich. Powroty polskości – Czaplinek, Rzepowo, Siemczyno”. Obchody miały miejsce w ramach XXVI Henrykowskich Spotkań Kulturalnych. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 wystąpieniem Bogdana Andziaka, wiceprezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, który przywitał, wraz z Prezesem HSS Zdzisławem Andziakiem, zebranych (ok. 90 osób) i oddał głos moderatorowi konferencji, doktorowi Erykowi Krasuckiemu z Uniwersytetu Szczecińskiego.

W swoim wystąpieniu Pan Marcin niezwykle ciekawie opowiadał o zdobyciu Czaplinka w marcu 1945 roku oraz pierwszych niezwykle trudnych latach powojennych w tym mieście. Swoją opowieść ubarwiał cytując autentyczne dokumenty dotyczące organizacji życia w mieście, dzialania instytucji, bezpieczeństwa, zależności społecznych i konfliktów polsko-niemiecko-sowieckich.

Kolejną prelegentką byłą pani Alina Karolewicz, polonistka, również ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku, która przygotowała niezwykle wzruszającą opowieść o mieszkańcach Rzepowa.

Przedstawila historię ich przesiedlenia z bieszczadzkiej Średniej Wsi oraz swoje spotkania i projekty realizowane w oparciu o ich trudne doświadczenia. Wśród tych projektów na szczególną uwagę zasługuje spektakl „Opowieść babci Stefy”, oparty na wspomnieniach mieszkanki Rzepowa. Fragmenty tego spektaklu dotyczące codzienności na nowych ziemiach zostały odczytane podczas wystąpienia. Ponadto Duet „Zoriuszka” zaprezentował jedną z pieśni ze zbiorku wydanego w ramach innego projektu, realizowanego, realizowanego przez Panią Alinę.

Pieśni te były od zawsze nicią łączącą rzepowian z ich ojczyzną – Średnią Wsią. Przez dziesiątki lat śpiewane przy okazji spotkań i świąt nadal trwają dzięki nagraniom zrealizowanym w ramcha projektów oraz działalności duetu „Zoriuszka”. Pani Alina przedstawiła jeszcze jedno działanie realizowane w Rzepowie, a mianowicie zainicjowane przez nią warsztaty haftu krzyżykowego. Podczas warsztatów młode pokolenie uczyło się tradycyjnych wzorów z okolic Średniej Wsi i pogranicza polsko-ukraińskiego, a następnie tworzyło nowe, wlasne wzory i obrazy.

Trzecim prelegentem tego popołudnia był soltys Siemczyna, pan Michał Olejniczak, który przygotował i omówił prezentację multimedialną złożoną z fotofrafii Siemczyna i jego mieszkańców, wykonanych po roku 1945.

Po wystąpieniach goście Spotkan przeszli do „Sali Ceglanej”, gdzie nastąpiło otwarcie poplenerowej wystawy I Międzynarodowego Pleneru Malarstwa i Rzeźby „Stacja Kultura”. Plener ten trwał na terenie Pałacu przez dziesięć dni, a jego owoce zostały pięknie wyeksponowane w jego wnętrzach.

Organizatorem i kierownikiem pleneru była Gina Malinowski, malarka i kostiumolog z Bornego Sulinowa, która zaprosila do współpracy artystów z Polski, Niemiec i Ukrainy.

Na zakończenie wieczoru goście mieli okazję wysłuchać koncertu ludowego zespołu „Darskowiacy”, działającego przy Złocienieckim Ośrodku Kultury.

Po raz kolejny Siemczyno pokazało, że ma bardzo wiele do zaoferowania w kwestiach szeroko pojmowanej kultury i jak zaznaczył w swoim wystąpieniu burmistrz Czaplinka Adam Kośmider jest niezwykle ważnym centrurm kulturalnym na terenie Gminy Czaplinek.