IV Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 5 grudnia 2015 r. Tym razem prelekcję zatytułowaną „Zmierzch Europy?” wygłosił dr Wojciech Lizak ze Szczecina, prawnik i kulturoznawca, założyciel Muzeum Dziedzictwa Kulturowego, autor licznych książek i artykułów o tematyce historycznej, np. „Powstanie styczniowe”. Jego barwne wystąpienie dotyczyło zagrożeń związanych z przemianami społecznymi i politycznymi, które obserwujemy ostatnio na naszym kontynencie. Na spotkaniu było ok. 30 uczestników.