Partnerstwo kluczem do rozwoju wspólnoty lokalnej.

Warsztaty w zespole pałacowo-folwarcznym w Siemczynie.

15 marca 2024 roku, zespół pałacowo-folwarczny w Siemczynie stał się miejscem wyjątkowego spotkania poświęconego budowaniu wspólnoty lokalnej.

Wydarzenie to, zainicjowane zostało przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji „Programu Współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, a zrealizowane w partnerstwie z Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie już po raz drugi.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Drawski – Stanisław Cybula.

„Partnerstwo samorządu, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców w budowaniu wspólnoty lokalnej” zgromadziło przedstawicieli różnych sektorów, którzy przybyli z całej Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej (powiat drawski, łobeski i świdwiński). Uczestnicy warsztatów wypracowali w czterech grupach tematycznych propozycje rozwiązań problemów, z którymi spotykamy się na co dzień w zakresie: partnerstwa, zdrowia, gospodarki wodnej i turystyki oraz rolnictwa i zdrowej żywności. Podczas panelu podsumowującego padło wiele konkretnych propozycji rozwiązań. Najmocniej wybrzmiała chęć partnerskiego dialogu i działania razem, w celu zachowania piękna natury i dobrostanu mieszkańców naszego regionu.

Gościem specjalnym był Piotr Frączak Koordynator Krajowy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Rozmowę z nami rozpoczął od krótkiego wstępu na temat historii sektora pozarządowego i przykładu historycznego Towarzystwa „Sokół”. Prężnie działające organizacje pozarządowe dawały początek samorządom lokalnym. Piotr, swoją postawą i lekkością słowa przenosił nas w czasie od XIX do XXI wieku. Zainspirował do zadawania pytań i rozmowy na temat roli organizacji pozarządowych w budowaniu wspólnoty lokalnej. Wspólnoty partnerskiej opartej na fundamencie stosowania tych samych zasad wobec i przez wszystkich mieszkańców.

Natomiast ze strony samorządu w warsztatach uczestniczyła Marszałkini Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska. Potwierdziła dialog i współpracę profesjonalistów obecnych na spotkaniu: Iwony Klimowicz i zespołu Regionalnego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Szczecinie z organizacjami pozarządowymi w celu budowania wspólnoty lokalnej.

Uczestnicy warsztatów podkreślali, jak ważne jest stworzenie przestrzeni dla otwartej dyskusji i dialogu, nawet jeśli wymaga to wyjścia poza własną strefę komfortu i dostrzeżenia innych punktów widzenia. Zdaniem obecnych, takie podejście jest fundamentem dla budowania wzajemnego zaufania i dbałości o dobro wspólne.

Wydarzenie to pokazało, że współpraca między różnymi sektorami jest nie tylko możliwa, ale przede wszystkim kluczowa dla rozwoju i wzmacniania lokalnych wspólnot. Uczestnicy warsztatów wyrazili chęć udziału w partnerskiej współpracy i wypracowaniu długoterminowych korzyści dla regionu Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.

To nie koniec, relacja z warsztatów, propozycje rozwiązań wypracowane w grupach oraz kolejne działania partnerstwa organizacji pozarządowych, samorządu i przedsiębiorców zostaną opublikowane w kolejnym Tomie Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

Dziękujemy młodzieży szkolnej gazetki „Kontrast”  z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim i opiekunce Aleksandrze Radeckiej za udział w warsztatach i filmowy reportaż.

Projekt dofinansowany przez Powiat Drawski w ramach dotacji na realizację zadań publicznych w konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018R. Poz. 450, z póź. zm.).

#hss #henrykowskie #siemczyno #czaplinek #powiatdrawski #pojezierzedrawskie #szwajcariapołczyńska #pomorzezachodnie #ngo #współpraca #woda #zdrowie

Link do relacji z wydarzenia

https://fb.watch/r1hL2652Hs/