📣W sobotę 16.03.2024 o godz. 14:00 odbyło się XVIII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków HSS. Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe i otrzymał absolutorium za działalność w roku 2023.