XLIX HENRYKOWSKIE SPOTKANIA KULTURALNE W SIEMCZYNIE

15.01.2022 PAŁAC SIEMCZYNO

Dnia 15 stycznia 2022 roku, po raz 49-ty odbyły się Henrykowskie Spotkania-Kulturalne, których tematem przewodnim , był ,,Dzień Borneński”. Przenieśliśmy się w świat historii II Wojny Światowej i ciężkiego żywota jeńców obozu Gross Born, ale również odsłoniliśmy przed Wami Borne Sulinowo dzisiaj, które kwitnie życiem kulturalnym, i w którym wiele osób oddaje się swoim pasjom.

Inaugurację wydarzenia rozpoczął Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie Zdzisław Andziak oraz jego V-ce prezes Bogdan Andziak.

Po przywitaniu  licznie przybyłych gości (ok. 150 osób) został przedstawiony ,,Przegląd wydarzeń”, w którym zawarte były wszystkie działania związane z Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie, w ostatnich 2-óch miesiącach tj.:

–  Otrzymaliśmy darowiznę do naszego muzeum w postaci eksponatów takich jak: śrutownik żarnowy holenderski, dwie halabardy i ściągacz do butów – oficerek.

Serdecznie dziękujemy darczyńcy Panu Wiesławowi Piotrowskiemu za w/w darowizny.

– Wydaliśmy XV Tom Zeszytów Siemczyńsko – Henrykowskich, który jest już 17-tym wydaniem książkowym naszej redakcji, bo w między czasie wydaliśmy też dwa wydania specjalne zeszytów.

– Udzieliliśmy wywiadu do audycji ,,Cztery Pory Roku” emitowanej w programie pierwszym polskiego radia w dniu 7.01.2022 o godzinie 9:35. Bogdan Andziak zachęcał do odwiedzenia Siemczyna i poznania niezwykłych walorów historyczno-turystycznych tego urokliwego położonego wśród lasów i jezior miejsca

– Uczestniczyliśmy też w wystawie poplenerowej Stacji Kultura z Bornego Sulinowa urządzonej w galerii zamku w Szczecinku. Sam plener odbył się w sierpniu 2021 roku w Pałacu Siemczyno.

Po wstępie prelekcję pt. ,,Ucieczki i konspiracje w obozie jenieckim Oflag II D Gross Born” przedstawił Pan Dariusz Czerniawski, historyk regionalista z Izby Muzealnej w Bornem Sulinowie.

Opowiedział jak po wybuchu II wojny światowej na terenie poligonu wojskowego w pobliżu dzisiejszego Bornego Sulinowa funkcjonowały obozy jenieckie dla jeńców polskich, francuskich, radzieckich, serbskich i innych narodowości. Nie mniej intrygująca była historia funkcjonowania organizacji konspiracyjnej założonej przez polskich oficerów – jeńców wojennych Oflagu II D.

Mieliśmy okazję zobaczyć również akwarele pochodzące ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, które namalował jeden z jeńców Oflagu II D Gross Born major Rudolf Fryszkowski.

Następnie Pan Daniel Graszka oraz Pani Marta Gruszecka, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie przedstawili przygotowaną wystawę fotografii pt. ,,Folk’n’roll”. Fotografie oprócz przedstawienia piękna, detali i kolorów polskich tradycyjnych strojów ludowych, przeniosły nas w czasie do najjaśniejszych miejsc Bornego Sulinowa.

Wystawa była podzielona na siedem osobliwych emocji – energię, miłość, lekkość, niepewność, rozkojarzenie, wdzięczność i zainspirowanie.

Prezentowano też inne fotografie pod wspólnym tytułem  ,,Futurama”. Wyglądają one tak, jakby były wytworem techniki przyszłości. Ta część wystawy była inspirowana twórczością Stanisława Lema.

Ostatnim punktem programu była sztuka napisana przez Lucy von Schickendantz ze Stowarzyszenia Stacja Kultura.

Niezwykłe historie kobiet, muz znanych artystów. Często dzieje miłosnych uniesień, zdrad, krótkich, przelotnych związków, ale również pełnych miłości i zrozumienia partnerskich układów.

Przy wsparciu Giny Malinowski (reżyseria) i Wioletty Szczecińskiej (oprawa muzyczna) spektakl okazał się niezwykle interesujący.  Publiczność, która z ogromnym skupieniem i w pełnej ciszy wysłuchiwała kolejnych przedstawianych historii zgotowała na koniec autorom owacje na stojąco.

Na zakończenie Zdzisław Andziak podziękował w imieniu naszego stowarzyszenia prelegentowi i artystom za przygotowane i przedstawione wystąpienia i wystawy .

Natomiast Pani Dorota Chrzanowska – Burmistrz Bornego Sulinowa podziękowała za zaproszenie i możliwość przedstawienia dziejów i twórczości gminy w czasie 49-tych spotkań kulturalnych w Siemczynie.

Bogdan Andziak

Relacja filmowa z 49. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych.

Realizacja: Tadeusz Brożek

„Mieszały im w życiu w farbach” Lucy von Schickendantz