Siemczyno, dnia 19 czerwca 2021 roku

PROTOKÓŁ

XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie – 19.06.2021 r.

 

 1. Obecność:

– członkowie zwyczajni – 12 obecnych/14

– członkowie wspierający – 0/1

– wszyscy uczestnicy – 12 osób

 1. Powitanie uczestników przez Prezesa HSS Zdzisława Andziaka
 2. Wybór, przez głosowanie, na przewodniczącego Bogdana Andziaka (na wniosek Prezesa HSS)

– 12 osób za, 0 wstrzymało się od głosu, 0 przeciwko

 1. Powołanie, przez głosowanie, na protokolanta Walnego Zgromadzenia Roberta A. Dydułę

– 12 osób za, 0 wstrzymało się od głosu, 0 przeciwko

 1. Przedstawienie porządku obrad – Przewodniczący Bogdan Andziak
 2. Głosowanie za przyjęciem porządku obrad. Porządek został przyjęty

– 12 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwko

 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu HSS za rok 2020 – Prezes HSS Zdzisław Andziak
 2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020 – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Emilia Barwinek
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego – ze względu na nieobecność członka wspierającego Joanny Baranowskiej z upoważnienia w zastępstwie sprawozdanie przedstawił przewodniczący Bogdan Andziak
 4. Głosowanie nad uchwałami – prowadzący Bogdan Andziak
 5. a) Uchwała nr 1 – Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2020

– 11 osób za, 1 wstrzymująca się, 0 przeciwko

 1. b) Uchwała nr 2 – Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020

– 12 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwko

 1. c) Uchwała nr 3 – Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020

– 12 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwko

 1. d) Uchwała nr 4 – Zatwierdzenie sposobu rozliczenia zysku za rok 2020 – wynik końcowy przeniesiony na zwiększenie przychodów na rok 2021

– 12 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwko

 1. e) Uchwala nr 5 – Udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia za rok 2020 na wniosek Komisji Rewizyjnej

– 11 osób za, 1 wstrzymujące się, 0 przeciwko

 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Bogdan Andziak

Gorąco podziękował członkom stowarzyszenia za przybycie na XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie i tymi słowami zamknął zgromadzenie.

 

Protokolant:                                                                                     Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

 

Robert A. Dyduła                                                                            Bogdan Andziak