XVIII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków HSS

📣W sobotę 16.03.2024 o godz. 14:00 odbyło się XVIII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków HSS. Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe i otrzymał absolutorium za działalność w roku 2023.


XVII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków HSS

📣W sobotę 11.03.2023 o godz. 14:00 odbyło się XVII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków HSS. Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe i otrzymał absolutorium za działalność w roku 2022.
👉 Jednogłośnie w poczet Członków Honorowych Stowarzyszenia przyjęto Panią Alinę Karolewicz, pomysłodawczynię Henrykowskich Spotkań Kulturalnych, Panią Czesławę Hamerską, donatorkę wystawy porcelany w siemczyńskim pałacu, Pana Tadeusza Brożka, regionalnego dokumentalistę oraz Pana Michała Olejniczaka, Sołtysa Siemczyna.
📽️Zachęcamy do obejrzenie sprawozdania merytorycznego z działalności HSS w 2022.


XVI. Walne Zgromadzenie Członków HSS

Protokół z XVI. Walnego zgromadzenia Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

PAŁAC SIEMCZYNO | SALA KAMIENNA | 14.05.2022r

 

I.          OBECNOŚĆ.

LICZBA OBECNI
Członkowie zwyczajni (uprawnieni do głosowania) 14 13
Członkowie wspierający 1 1
Pozostali 2
Razem 16

II.        PRZEBIEG SPOTKANIA.

1.      Wniosek Prezesa HSS o wybór przewodniczącego spotkania.

Prezes HSS Zdzisław Andziak zawnioskował o wybór na przewodniczącego spotkania

wiceprezesa HSS Bogdana Andziak. Wniosek został poddany pod głosowanie.

 

GŁOSOWANIE ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
13 0 0

Wniosek został przyjęty.

 

2.      Wniosek o powołanie protokolanta Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący spotkania Bogdan Andziak zawnioskował o wybór na protokolanta Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Andziaka. Wniosek został poddany pod głosowanie.

 

GŁOSOWANIE ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
13 0 0

Wniosek został przyjęty.

 

3.      Wniosek o przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący spotkania Bogdan Andziak przedstawił porządek obrad oraz zawnioskował za jego przyjęciem. Wniosek został poddany pod głosowanie.

 

GŁOSOWANIE ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
13 0 0

Wniosek został przyjęty.

 

4.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu HSS za rok 2021 – Prezes HSS Zdzisław Andziak.

5.      Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021 przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Emilię Barwinek.

6.      Przedstawienie sprawozdania finansowego przez członka wspierającego HSS

Joannę Baranowską.

 

7.      Głosowanie nad uchwałami – przewodniczący Bogdan Andziak.

 

 

GŁOSOWANIa ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
Uchwała nr. 1 – Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu HSS za rok 2021. 12 0 1
Uchwała nr. 2 – Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021. 13 0 0
Uchwała nr. 3 – Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021. 13 0 0
Uchwała nr. 4 – Zatwierdzenie sposobu rozliczenia zysku za rok 2021 – wynik końcowy przeniesiony na zwiększenie przychodów w roku 2022. 11 0 2
Uchwała nr. 5 – Udzielenie absolutorium władzom HSS za rok 2021 na wniosek Komisji Rewizyjnej. 12 0 1
 

Uchwały zostały przyjęte.

 

 

8.      Wolna dyskusja.

9.      Zakończenie spotkania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Bogdan Andziak gorąco podziękował za przybycie na XVI. Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie i zamknął spotkanie.

 

 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Bogdan Andziak

 

Sporządził:

Krzysztof Andziak

14.05.2022, Siemczyno


XV. Walne Zgromadzenie Członków HSS

Siemczyno, dnia 19 czerwca 2021 roku

PROTOKÓŁ

XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie – 19.06.2021 r.

 

 1. Obecność:

– członkowie zwyczajni – 12 obecnych/14

– członkowie wspierający – 0/1

– wszyscy uczestnicy – 12 osób

 1. Powitanie uczestników przez Prezesa HSS Zdzisława Andziaka
 2. Wybór, przez głosowanie, na przewodniczącego Bogdana Andziaka (na wniosek Prezesa HSS)

– 12 osób za, 0 wstrzymało się od głosu, 0 przeciwko

 1. Powołanie, przez głosowanie, na protokolanta Walnego Zgromadzenia Roberta A. Dydułę

– 12 osób za, 0 wstrzymało się od głosu, 0 przeciwko

 1. Przedstawienie porządku obrad – Przewodniczący Bogdan Andziak
 2. Głosowanie za przyjęciem porządku obrad. Porządek został przyjęty

– 12 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwko

 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu HSS za rok 2020 – Prezes HSS Zdzisław Andziak
 2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020 – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Emilia Barwinek
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego – ze względu na nieobecność członka wspierającego Joanny Baranowskiej z upoważnienia w zastępstwie sprawozdanie przedstawił przewodniczący Bogdan Andziak
 4. Głosowanie nad uchwałami – prowadzący Bogdan Andziak
 5. a) Uchwała nr 1 – Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2020

– 11 osób za, 1 wstrzymująca się, 0 przeciwko

 1. b) Uchwała nr 2 – Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020

– 12 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwko

 1. c) Uchwała nr 3 – Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020

– 12 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwko

 1. d) Uchwała nr 4 – Zatwierdzenie sposobu rozliczenia zysku za rok 2020 – wynik końcowy przeniesiony na zwiększenie przychodów na rok 2021

– 12 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwko

 1. e) Uchwala nr 5 – Udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia za rok 2020 na wniosek Komisji Rewizyjnej

– 11 osób za, 1 wstrzymujące się, 0 przeciwko

 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Bogdan Andziak

Gorąco podziękował członkom stowarzyszenia za przybycie na XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie i tymi słowami zamknął zgromadzenie.

 

Protokolant:                                                                                     Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

 

Robert A. Dyduła                                                                            Bogdan Andziak


XIV. Walne Zgromadzenie Członków HSS

Sprawozdanie Zarządu

Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

za rok 2019

 

Rok 2019 był niezmiernie bogaty w wydarzenia, które przedstawiamy chronologicznie. Oczywiście przedstawiamy tylko te wydarzenia, których byliśmy organizatorami.

 

 • styczeń 2019 –

 

 • 26 stycznia zorganizowaliśmy kolejne 30 Henrykowskie Spotkania Kulturalne, na które składały się:

– Prelekcja i prezentacja p. Eryka Krasuckiego z Drawska Pomorskiego, pt. „Przesiedleńcy i osadnicy z 1945 roku oraz Akcja Wisła z 1947 r. na Ziemi Drawskiej”;

– Wernisaż wystawy fotografii artystycznej p. Kuby Konarzewskiego z Toporzyka;

– Koncert Duetu „Zoriuszka” z Czaplinka;

 

 • luty 2019 –

 

 • 23 lutego odbyło się 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.
 • 23 lutego zorganizowaliśmy również 31 Henrykowskie Spotkania Kulturalne, na które składały się:

– Prelekcja p. Jarosława Leszczełowskiego pt. „Dzieje Mirosławca”;

– Wystawa p. Bernadety Sudnikowicz pt. „Akomodacja”;

– Koncert Zespołów „Perełki” i „Po schodach” z Mirosławca pod kierownictwem Bartka Michalczyka.

 

 • marzec 2019 –

 

 • 16 marca zorganizowaliśmy 32 Henrykowskie Spotkania Kulturalne, na które składały się:

– Prelekcja ks. Jacka Brakowskiego pt. „Żołnierze niezłomni”;

– Wystawa p. Wioletty Ślączki ze Złocieńca pt. „Wełniane pasje – filcowanie”

– Koncert Chóru „Kombatant” z Kołobrzegu pt. „Żołnierskie drogi”.

 

 • kwiecień 2019 –

 

 • 13 kwietnia zorganizowaliśmy 33 Henrykowskie Spotkania Kulturalne, na które składały się:

– prelekcja dr Zbigniewa Mieczkowskiego pt. „Łączy nas Drawa. Monografia rzeki”;

– wystawa p. Wioletty Ślączki ze Złocieńca pt.: „Wełniane pasje – filcowanie cz. 2”;

– spektakl muzyczny Zespołu „Marianki” z Czaplinka pt. „Marianka i drań”.

 

 • maj 2019 –

 

 • 1 maja uroczyście otwarto interaktywne muzeum baroku ukazującym życie dworu w epoce baroku. Powierzchnia wystawiennicza tego muzeum i Uniwersalium Rzemiosł Różnych wynosi ponad 1.600 m2.
 • 25 maja zorganizowaliśmy 34 Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie, na które składały się:

– prelekcja p. Marcina Kuchto z Drawska Pomorskiego pt. „Wojna siedmioletnia i czasy napoleońskie na Ziemi Drawskiej”;

– wystawa kolekcji ceramiki p. Czesławy Hamerskiej z Czaplinka pt. „Filiżanka z porcelany”;

– Koncert Agaty Kondziołki z Karlina pt. „Niemen w kobiecym wydaniu”;

 • W maju wydrukowaliśmy tom XII Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich przy wsparciu merytorycznym i finansowym Biura Dokumentacji Zabytków, a w szczególnie p. Marii Witek i p. Anny Bartczak.

 

 • czerwiec 2019 –

 

 • W dniach 29-30 czerwca zorganizowaliśmy XVI Henrykowskie Dni w Siemczynie. W organizacji i przeprowadzeniu XVI HDwS wspomagało nas Sołectwo Siemczyno z Michałem Olejniczakiem na czele, OSP Siemczyno z Jerzym Latosińskim na czele, Koło Gospodyń wiejskich z Siemczyna, Alinka Karolewicz, Marek Harańczyk, Czesława Hamerska z wystawą ceramiki w pałacu, Ola Łuczyńska – Dyrektor CzOK-u.

Sobotę rozpoczęliśmy konferencją historyczno-naukową pt. „Koloryt baroku”, którą stanowiły prezentacje następujących prelegentów:

– dr hab. Agnieszki Borysowskiej kustosza dyplomowanego i sekretarza naukowego Książnicy Pomorskiej im. S. Staszica w Szczecinie pt. „Echa, kratki, labirynty. Kilka słów o barokowej poezji kunsztownej”;

– mgr Waldemara Witka z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie pt. „Budownictwo ryglowe doby baroku na Pomorzu Zachodnim”;

– mgr Macieja Słomińskiego zaprezentowanej w zastępstwie przez p. mgr Marylę Witek z Biura Dokumentacji Zabytków ze Szczecina pt. „Barokowe wyposażenie kościołów zachodniopomorskich”;

– mgr Moniki Jagielskiej, artystki i grafika ze Szczecina pt. „Barok wiecznie żywy – we współczesnej sztuce użytkowej”.

Równocześnie odbywały się warsztaty ceramiczne, plastyczne, taneczne i wokalne.

Tradycyjnie artyści i rękodzielnicy ulokowali się w namiotach w Alei Rzemieślników. Pod arkadami z kolei sołectwo Siemczyno i Pałac Siemczyno serwowali posiłki i napoje. W Alei Rzemieślników gościliśmy:

 • Gina Malinowski – Stacja Kultura Borne Sulinowo
 • Lucy von Schickedantz – Stacja Kultura Borne Sulinowo
 • Jolanta Ziemińska – Stacja Kultura Borne Sulinowo
 • Agnieszka Szewczyk – Bobrowa Dolina
 • Joanna Bienias – Pracownia „Pod Burym Kotem”
 • Krystyna Masiukiewicz – Kuźnia Ceramiczna
 • Bożena Kulicz – Muzeum PGR Bolegorzyn
 • Rafał Bianias – Modelarstwo – Gołańcz Pom.
 • Ewa Sokołowska – Kołacz – Centrum Kultury Połczyn Zdrój
 • Helena Brożek – Haft artystyczny
 • Pavla Koralewska – Ceramika artystyczna
 • Bernadeta Sudnikowicz – Malarstwo
 • Tomasz Piszczek – Juchowa Farm (farma ekologiczna Juchowo)
 • Bogusława i Zygmunt Słomińscy – Zabawki z drewna i witraże
 • Anida Słyk – zabawki, figury z drewna, sklejki, biżuteria artystyczna
 • Krzysztof Okoński – Malbork – miecze, szable, hełmy dla dzieci
 • Sigrid Barz – Będzino – malarstwo, akwarela – dworki i pałace Pomorza Zachodniego
 • Katarzyna Maciejewska – malowanie twarzy dzieci, tatuaże
 • Magdalena Garcia-Lazon – Chłopy – biżuteria artystyczna
 • Beata Malicka – Szczecin – wyroby z drewna bukowego (akcesoria kuchenne)
 • Mirek Kozakowski – ceramika, meteoryty, Połczyn Zdrój
 • Andrzej Skrzypiec – obrazy olejne
 • Michał Galas – Borne Sulinowo – kolekcje monet
 • Monika Jagielska – warsztaty malowania barokowych grafik
 • Wystawa ceramiki p. Czesławy Hamerskiej w pałacu.

 

Równolegle odbywały się na scenie letniej występy zespołów artystycznych:

 • Chóru „Kombatant” z Kołobrzegu pod kierownictwem Jolanty Wójcik,
 • Gadzina Kwartetu pod kierownictwem Michała Kudyby,
 • Zespołu Tańców Barokowych „Pałac Siemczyno” pod kierownictwem Dzidki Harańczyk,
 • Zespołu tanecznego „Czarna Mamba” pod kierownictwem Dzicki Harańczyk,
 • Formacji Tanecznej „ADHD” pod kierownictwem Danuty Frankowskiej z Gościna,
 • Solistki Nadii Jakubczak z Siemczyna,
 • Zespołu „Małolaty” ze Świerczyny pod kierownictwem Andrzeja Prędzkiego.

Także w sobotę, przez cały dzień, można było zwiedzać, a było co zwiedzać, gdyż już od 2-ch miesięcy działało muzeum „Pałac Siemczyno w epoce baroku”. Jest to interaktywne muzeum baroku ukazujące życie dworu w epoce baroku, umożliwiające poprzez zabawę poznanie tego bardzo twórczego okresu w dziejach Europy.

Natomiast na strychu można było obejrzeć „Uniwersalium Rzemiosł Różnych”, a w tym imponujące dzieło cieśli sprzed 300 lat – więźbę dachową pałacu. Jest tam też ekspozycja narzędzi i wytworów rzemieślników sprzed stuleci, pozwalająca zrozumieć ich inwencje i trud. Dużą atrakcję dla zwiedzających stanowiły też widoki roztaczające się z okien strychu na park, stawy i budynki dawnego folwarku, a obecnie hotelu.

 

Późnym wieczorem odbył się wspaniały koncert finałowy Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej z gwiazdami wieczoru: prowadzącym muzyków Krzesimirem Dębskim grającym na duduku ormiańskim Kamilem Radzimowskim i tańczącą Ewą Budny-Orłowską.

 

Niedzielna część obchodów rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 12.00 w siemczyńskim kościele parafialnym, a po niej wspólnym zdjęciem przed kościołem.

Od godziny 15.00 obchody odbywały się nad Zatoką Henrykowską jeziora Drawsko. Mogliśmy oglądać regaty o puchar Prezesa HSS w trzech klasach:

– jachty o długości powyżej 6,5 m,

– jachty o długości do 6,5 m,

– Optymist.

Podczas regat na plenerowej scenie goście mogli podziwiać Zespół „Grucha Band” z Czaplinka.

 

 • wrzesień 2019 –

 

 • 1 września panowie Zdzisław i Bogdan Andziakowie otrzymali Złote Krzyże Zasługi Misji Pojednania nadane im przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego „Misja Pojednania”;
 • 7 września zorganizowaliśmy 9 Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie pt.: „Polski splot” połączone z 35 Henrykowskimi Spotkaniami Kulturalnymi.

Wydarzenie to uświetniło ogłoszenie założenia pierwszej polskiej komandorii Zakonu Templariuszy, o którym krótko opowiedział komandor założyciel Robert Piątkowski.

Następnie wystąpił p. Wiesław Bartoszek z Bornego Sulinowa z prelekcją pt. „Historia Bornego Sulinowa”.

Po prelekcji licznie zebrani goście przeszli do „Sali Ceglanej”, gdzie odbyło się otwarcie wystawy poplenerowej II Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2019”.

Na zakończenie odbył się spektakl autorstwa Lucy von Schickedantz pt. „Grzeczne kobiety nie tworzą historii”.

 • 8 września o godz. 16.00 odbył się koncert Opery na Zamku ze Szczecina pt. „2019 rokiem 200. Stanisława Moniuszki”.

 

 • październik 2019 –

 

 • 5 października Interaktywne Muzeum Baroku otrzymało Certyfikat za Najlepszy Produkt Turystyczny Pomorza Zachodniego 2019 roku nadany przez Prezesa Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (ZROT) p. Damiana Gresia, a wręczony w Drawnie podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki.
 • 12 października zorganizowano 36 Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie, na które składały się:

– prelekcja p. Marcina Kuchto z Drawska Pom. pt. „Hetman Stefan Czarniecki na Ziemi Drawskiej w latach 1657-59”;

– wystawa malarstwa p. Elżbiety Majewskiej pt. „…poezja życia malowana obrazem…”;

– koncert Zespołu „Ontis” z Sitna pod kierownictwem Edyty Mech, pt. „Z piosenką przez życie… od młodości… do starości..”;

 • 15 października wiceprezes HSS p. Bogdan Andziak został powołany w skład Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego;
 • 17 października zakończono remont okien frontowych korpusu głównego pałacu w Siemczynie, dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

 

 • listopad 2019 –

 

 • 8 listopada wiceprezes HSS p. Bogdan Andziak otrzymał list gratulacyjny od Dowódcy Garnizony Drawskiego p. płk. Marka Gmurskiego za wzorową współpracę i kształtowanie pozytywnego wizerunku Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko;
 • 14 listopada Prezes HSS p. Zdzisław Andziak i rektor Akademii Morskiej w Szczecinie p. dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka podpisali list intencyjny dokumentujący porozumienie o współpracy między Akademią a Stowarzyszeniem. Wcześniej 14 maja 2015 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym (ZUT);
 • W listopadzie wydrukowaliśmy XIII Tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich;
 • 23 listopada zorganizowaliśmy 37 Henrykowskie Spotkania Kulturalne, na które składały się:

– Prezentacja przez p. Łukasza Goszczyńskiego Stowarzyszenia Historycznego Pamięć i Tożsamość z Brojc;

– Występ zespołów „Słoneczko”, „Łobuzerki” i „Chochlików” ze Złocienieckiego Ośrodka Kultury pod kierownictwem p. Wioletty Krzemińskiej oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Drawska Pomorskiego pod batutą p. Tomasza Stawickiego;

– Prelekcje p. Wojciecha Mościbrodzkiego, Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Rzeczpospolitej Polskiej pt. „Historia i współczesność lóż wolnomularskich” oraz p. Andrzeja Kuczkowskiego, kierownika Działu Archeologii Muzeum w Koszalinie pt. „Z kart historii pomorskiej masonerii”;

 

 • grudzień 2019 –

 

 • 7 grudnia zorganizowaliśmy 38 Henrykowskie Spotkania Kulturalne, na które składały się:

– Prelekcja p. Jarosława Leszczełowskiego pt. „Leszczyłowscy 1460-1914, czyli jak szukać własnych korzeni”;

– Wystawa czaplineckiego rzeźbiarza p. Edwarda Szatkowskiego, pt.  „Sztuka w rzeźbiej”;

– Koncert Zespołu „Kotwica mieleńska” pod kierownictwem Aliny Szybowskiej z Mielna i kierownictwem muzycznym p. Henryka Zajączkowskiego z Filharmonii Koszalińskiej.

 

 

  Podsumowując rok 2019:_

 

– W 2019 roku rozpoczęto i zakończono następujące zadania:

 1. Zorganizowano i przeprowadzono XVI Henrykowskie Dni w Siemczynie – dofinansowane przez Gminę Czaplinek i Urząd Marszałkowski w Szczecinie.
 2. Zorganizowano i przeprowadzono 9 edycji Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie.
 3. Wydano Tom XII Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich dofinansowane przez Biuro Dokumentacji Zabytów w Szczecinie oraz Tom XIII Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich dofinansowany przez Gminę Czaplinek.
 4. Zorganizowano i przeprowadzono IX Europejskie Dni Dziedzictwa oraz III Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie.

– rozliczyliśmy … dofinansowane projekty, tj.:

 

 • Odtworzenie 10-ciu okien frontowych korpusu głównego pałacu w Siemczynie;

 

oraz zrealizowano zadania poza dofinansowaniem, tj.:

 

 • 9 edycji Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie.
 • Dziewiątą edycję Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie.
 • Trzecią edycję Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie.

Wszystkie powyższe zostały rozpoczęte, zakończone i rozliczone w 2019 roku.

 

W roku 2019 Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zostało wsparte odpisem 1% z rozliczenia rocznego podatku dochodowego, darowiznami na odbudowę pałacu i darowiznami na cele statutowe. Wśród darczyńców na szczególne wyróżnienie zasługują:

 

 • ….

 

Dziękujemy również wszystkim pozostałym darczyńcom nie wymienionym z imienia i nazwiska, którzy również przyczynili się do realizacji zadań statutowych naszej organizacji w 2019 roku.

 

W roku 2020 Zarząd HSS planuje:

 

 • Czynić starania w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na dalsze prace remontowe w pałacu.
 • Czynić starania w celu utworzenia działu muzealnego pt. „Wrota Potopu Szwedzkiego”.
 • Podpisać umowę o współpracy HSS z Towarzystwem Polsko-Szwedzkim.
 • Zorganizować 1-szą Noc Muzeów w Siemczynie.
 • Zorganizować XVII Henrykowskie Dni w Siemczynie.
 • Wydać XIV tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.
 • Zorganizować X Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie i IV Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie.
 • Zorganizować kolejne 9-więć edycji Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie.

Zarząd

 

…………………………….                                                                     …………………………….


XIII. Walne Zgromadzenie Członków HSS

Siemczyno, dnia 23 lutego 2019 roku

PROTOKÓŁ

XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie – 23.02.2019 r.

 

 1. Obecność:

– członkowie zwyczajni – 12 obecnych/16

– członkowie honorowi – 2/2

– członkowie wspierający – 1/1

– wszyscy uczestnicy – 37 osób

 1. Przedstawiciele samorządów, urzędów i NGO’sów:

– Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie – Damian Gres

– Członek Zarządu Powiatu Drawskiego – Zbigniew Dudor

– Z-ca dyrektora Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie – Maria Witek

– Kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa OT Szczecin – Waldemar Witek

– Burmistrz Złocieńca – Krzysztof Zacharzewski

– Przewodniczący Rady Miasta Czaplinek, Sołtys Siemczyna – Michał Olejniczak

– Prezes OSP Siemczyno – Jerzy Latosiński

– Proboszcz parafii Siemczyno – ks. Andrzej Naporowski

– Przedstawiciel rodu von Bredow – Mathias von Bredow

– Prezes Stowarzyszenia „Stacja Kultura” z Bornego Sulinowa – Longina Malinowski

– Wiceprezes Stowarzyszenia „Stacja Kultura” z Bornego Sulinowa – Lucyna von Schickedantz

 1. Powitanie uczestników przez Prezesa HSS Zdzisława Andziaka
 2. Wybór, przez głosowanie, na przewodniczącego Bogdana Andziaka (na wniosek Prezesa HSS)

– 11 osób za, 1 wstrzymanie się od głosu, 0 przeciwko

 1. Powołanie, przez głosowanie, na protokolanta Walnego Zgromadzenia Roberta A. Dydułę

– 11 osób za, 1 wstrzymanie się od głosu, 0 przeciwko

 1. Przedstawienie porządku obrad – Przewodniczący Bogdan Andziak
 2. Głosowanie za przyjęciem porządku obrad. Porządek został przyjęty

– 12 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwko

 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu HSS za rok 2018 – Prezes HSS Zdzisław Andziak
 2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adrian Chochorowski
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego – członek wspierający Agnieszka Eckstein
 4. Głosowanie nad uchwałami – prowadzący Bogdan Andziak
 5. a) Uchwała nr 1 – Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2018

– 11 osób za, 1 wstrzymująca się, 0 przeciwko

 1. b) Uchwała nr 2 – Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018

– 12 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwko

 1. c) Uchwała nr 3 – Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018

– 12 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwko

 1. d) Uchwała nr 4 – Zatwierdzenie sposobu rozliczenia zysku za rok 2018 – wynik końcowy przeniesiony na zwiększenie przychodów na rok 2019

– 12 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwko

 1. e) Uchwala nr 5 – Udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia za rok 2019 na wniosek Komisji Rewizyjnej

– 10 osób za, 2 wstrzymujące się, 0 przeciwko

 1. f) Uchwała nr 6 – Przyjęcie w poczet członków honorowych HSS pani Longiny Danuty Malinowski na wniosek Zarządu i członków HSS

– 12 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwko

 1. g) Uchwała nr 7 – Przyjęcie w poczet członków honorowych HSS pani Wandy Lucyny von Schickedantz na wniosek Zarządu i członków HSS

– 12 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwko

 1. Czas na dyskusję i wolne wnioski – zaprosił przewodniczący Walnego Bogdan Andziak
 2. a) Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Zbigniew Dudor – w kilku zdaniach podziękował za zaproszenie wspominając swoją obecność w latach poprzednich jako z-ca Burmistrza Czaplinka. Wyraził ogromny podziw i gratulował za postęp prac nad renowacją pałacu w Siemczynie.
 3. b) Przedstawiciel rodu von Bredow – Mathias von Bredow – przywitał, podziękował za zaproszenie i wyraził radość z odbudowy zabytkowego pałacu w języku polskim. Następnie opisał upominek (w j. angielskim – tłumaczył Robert A. Dyduła) i przekazał kopię wraz z tłumaczeniem na j. polski opinię o pracy ostatniego zarządcy majątku w Heinrichsdorf (Siemczynie) Hansa Dhalkego wystawioną w 1948 roku przez ostatnią, przedwojenną, właścicielkę majątku Maschę von Bredow.
 4. c) Prezes OSP Siemczyno Jerzy Latosiński – wyraził radość z zaproszenia go na Walne oraz wspomniał wieloletnią, dobrą i owocną współpracę między OSP Siemczyno i Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie wyrażając nadzieję na dalsze wspólne działania.
 5. d) Proboszcz parafii Siemczyno ks. Andrzej Naporowski wyraził uznanie za trud włożony w rewitalizację zabytkowego pałacu w Siemczynie podkreślając, iż zna związane z takimi działaniami trudy, gdyż sam na znacznie mniejszą skalę doświadczył podobnych przy remoncie kościoła i plebanii w Siemczynie.
 6. e) Kierownik NID OT Szczecin Waldemar Witek wręczył Prezesowi i Wiceprezesowi HSS żartobliwą ilustrację – fotomontaż prezentującą postacie Zarządu HSS wmontowane w zdjęcie z kultowego, polskiego filmu pt. „Sami swoi” podkreślając przy tym rolę w/w jako ciepłych i troskliwych gospodarzy obiektu i przebywających w nim gości.
 7. f) Prezes HSS Zdzisław Andziak podziękował wszystkim obecnym za poświęcony czas i trud przyjazdu na tak ważne dla stowarzyszenia wydarzenie jakim jest Walne Zgromadzenie.
 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Bogdan Andziak

Gorąco podziękował zaproszonym gościom i członkom stowarzyszenia za przybycie na XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie i tymi słowami zamknął zgromadzenie.

 

Protokolant:                                                                                     Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

 

Robert A. Dyduła                                                                            Bogdan Andziak


XI. Walne Zgromadzenie Członków HSS

XI Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

25 lutego 2017 roku

25 lutego 2017 r. odbyło się w Siemczynie XI Walne Zwyczajne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Uczestniczyły w nim 33 osoby, w tym 17 członków zwyczajnych, 2 honorowych oraz 1 wspierający.

Wśród gości, którzy zaszczycili swą obecnością zgromadzenie znaleźli się:

– Członek Zarządu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – Henryk Carewicz

– Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie – Damian Greś

– Burmistrz Czaplinka – Adam Kośmider

– Sołtys Siemczyno – Michał Olejniczak

– Proboszcz Parafii Siemczyno – ks. Andrzej Naporowski

– Prezydent rodu von Bredow – baron Mathias von Bredow

 

Jako Prezes Zarządu Stowarzyszenia otworzyłem Zgromadzenie i powitałem jego uczestników oraz przybyłych gości, a następnie, po wyborze na przewodniczącego obrad Bogdana Andziaka przekazałem mu dalsze prowadzenie obrad. Przedstawił on proponowany porządek oraz kandydaturę Roberta A. Dyduły na protokolanta obrad. Obie propozycje zostały przyjęte większością głosów.

 

Następnie w imieniu Zarządu przedstawiłem zebranym Sprawozdanie Zarządu Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie za 2016 rok, które przytaczam poniżej:

Rok 2016 był bardzo bogaty w wydarzenia, które przedstawiamy chronologicznie. Oczywiście przedstawiamy tylko te wydarzenia, których byliśmy organizatorami oraz uczestnikami.

styczeń 2016 –

 • 16 stycznia zorganizowaliśmy kolejne 5 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (Prezentacja: Romuald Kurzątkowski „Po torach pamięci 1944-1956” i występ duetu „Zariuszka” – Alina Karolewicz, Magdalena Urlich)

luty 2016 –

 • 13 lutego zorganizowaliśmy 6 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (Koncert wirtuoza skrzypiec Bogdana Kierejszy)
 • 27 lutego odbyło się 10 Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

marzec 2016 –

 • 12 marca zorganizowaliśmy 7 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (Prezentacja Marii Witek i Anny Bartczak z Biura Dokumentacji Zabytków oraz Waldemara Witka z NID-u „Kapliczki i krzyże przydrożne w powiecie drawskim” i koncert muzyki andyjskiej w wykonaniu zespołu „La Familia”)

kwiecień 2016 –

 • 16 kwietnia zorganizowaliśmy 8 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (spotkanie autorskie z dr Zbigniewem Mieczkowskim „Poligon Drawski w trzech odsłonach” i koncert poezji śpiewanej Jacka i Tomka Bateńczuków)

maj 2016 –

 • 24 maja zorganizowaliśmy po raz szósty Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie wraz z szóstą konferencją na temat OZE, w której uczestniczyło ok. 100 osób dorosłych i 60 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Czaplinka, Złocieńca i Drawska Pomorskiego. Szósta konferencja pt.: „Szanse rozwoju odnawialnej energetyki rozproszonej na Pomorzu Zachodnim” dotyczyła źródeł energii pochodzącej ze słońca i biomasy w województwie Zachodniopomorskim.

czerwiec 2016 –

 • Wydaliśmy VIII tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich częściowo dofinansowany przez Gminę Czaplinek.

lipiec 2016 –

 • W dniach 2-3 lipca zorganizowaliśmy XIII Henrykowskie Dni w Siemczynie z gwiazdą wieczoru Dariuszem Stachurą i udziałem Filharmonii Koszalińskiej pod batutą Rubena Silvy i prowadzeniem Andrzeja Zborowskiego. Oczywiście jak rokrocznie pierwszego dnia odbyła się konferencja historyczno-naukowa. Przez dwa dni gościli i prezentowali swoje prace artyści i rzemieślnicy, odbył się plener plastyczny oraz warsztaty śpiewu chóralnego, gitarowe, ceramiczne, tańców barokowych. W sali ceglanej i na dziedzińcu miały miejsce pokazy odtwórstwa historycznego XVII – XVIII w., pokazy myśliwskie i jeździeckie, a w pałacu oprócz wystaw czasowych zaprezentowano wystawę łowiecką.

W niedzielę po Mszy Św. na zakończenie obchodów zorganizowano na jeziorze Drawsko Henrykowskie Regaty o Puchar Prezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie zakończone festynem żeglarskim nad Zatoką Henrykowską z koncertem zespołu szantowego „Pod kilem”.

 • Rozpoczęliśmy remont południowej części dachu korpusu głównego pałacu (ryzalit i naczółek od strony południowej).
 • Uruchomiono w całości Henrykowski Szlak w Siemczynie oraz wydano przewodnik po szlaku.

sierpień 2016 –

 • W dniach 28 lipca do 1 sierpnia zorganizowaliśmy III zjazd rodu von Bredow, potomków właścicieli pałacu i dóbr siemczyńskich.

wrzesień 2016 –

 • 17 września zorganizowaliśmy 6 Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie pt.: „Pamięć miejsc i ludzi”. Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie odbyła się tradycyjnie, konferencja naukowo-dydaktyczna pod tytułem „Starzenie się społeczeństwa – problemy i pożądane działania” połączona z zajęciami praktycznymi na błoniach pałacowych. Obchody zakończono wspólną biesiadą w namiocie biesiadnym przy pałacu. Do biesiady przyśpiewki wykonywał zespół folklorystyczny „Marianki” pod kierownictwem p. Mariana Sujeckiego.

październik 2016 –

 • W dniach 7-9 października odbył się 4 Zlot Poszukiwaczy Skarbów „Kocioł Świdwiński-Jezioro Tajemnic”.
 • Zakończono remont południowej części dachu korpusu głównego pałacu (ryzalit, naczółek od strony południowej).

listopad 2016 –

 • 5 listopada zorganizowaliśmy 9 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (Otwarcie Henrykowskiej Galerii Sztuki w Siemczynie i wernisaż Ogólnopolskiej Wystawy Związku Artystów Plastyków, prelekcja historyka regionalisty Jarosława Leszczełowskiego „Frydlandzki sztetl i frydlandzki Berlin” oraz koncert Duetu Zariuszka „Bułat Okudżawa po rosyjski i po polsku” – Alina Karolewicz i Magdalena Urlich).
 • 26 listopada zorganizowaliśmy 10 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (Prezentacja przez Program Zanurzenie premiery reportażu TV o Pałacu w Siemczynie i fortecy B-17 spoczywającej na dnie jeziora Stolsko oraz koncert zespołu HELLESS wraz z premierą wideoklipu kręconego we wnętrzach Pałacu w Siemczynie i MOK-u w Policach).

grudzień 2016 –

 • 10 grudnia zorganizowaliśmy 11 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (Prelekcja archeologów z Muzeum w Koszalinie Andrzeja Kuczkowskiego „Grodziska wczesnośredniowieczne w rejonie Siemczyna”, Andrzeja Kasprzaka „Kamienne Kręgi w Pławnie – magiczne miejsce” i Tomasza Choroby „Groby olbrzymów pod Piasecznem” oraz koncert chóru PROFVOICES pod dyrekcją p. Doroty Gadziny)
 • Drukiem ukazał się Tom IX Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

 

Podsumowując rok 2016:

– rozliczyliśmy 9 projektów, tj.:

 1. Promocja Historii Gminy Czaplinek poprzez druk ósmego wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich – 1.500 zł (23.03.2016) – Gmina Czaplinek
 2. Utworzenie „Henrykowskie Galerii Sztuki” w Siemczynie jako miejsca upowszechniania i promocji twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu Drawskiego – 800 zł (15.06.2016) – Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
 3. Oznakowanie I Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie – etap II – 1.200 zł (21.06.2016) – Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
 4. Siemczyno, pałac barokowy (1726 r.) remont dachu (pokrycie, więźba, strop I piętra, roboty murowe, komin, instalacja odgromowa) korpusu głównego w połaci południowej oraz ryzalitu południowego – 40.000 zł (27.06.2016) – Urząd Marszałkowski w Szczecinie
 5. Siemczyno, pałac barokowy (1726 r.) remont dachu (pokrycie, więźba, strop I piętra, roboty murowe, komin, instalacja odgromowa) korpusu głównego w połaci południowej oraz ryzalitu południowego – 200.000 zł (30.06.2016) – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 6. Przeprowadzenie wydarzenia artystycznego pn. „Między wschodem i zachodem: kultura sarmacka Rzeczpospolitej z okresu Potopu szwedzkiego” w trakcie obchodów XIII Henrykowskich Dni w Siemczynie – 7.000 zł (27.07.2016) – Urząd Marszałkowski w Szczecinie
 7. Koncert tenora Dariusza Stachury z orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej pod batutą Rubena Silvy podczas „XIII Henrykowskich Dni w Siemczynie” – 7.000 zł (27.07.2016) – Urząd Marszałkowski w Szczecinie Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji
 8. Organizacja konferencji pt. „V Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie – szanse rozwoju odnawialnej energetyki rozproszonej na Pomorzu Zachodnim – 5.804 zł (05.08.2016) – WFOŚiGW w Szczecinie
 9. Remont dachu (pokrycie, więźba, strop I piętra, roboty murowe, komin, instalacja odgromowa) korpusu głównego w połaci południowej oraz remont dachu (pokrycie, więźba, strop I piętra, roboty murowe, instalacja odgromowa) ryzalitu południowego (ryzalit w elewacji wschodniej) barokowego pałacu w Siemczynie – 20.000 zł (27.10.2016) – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

– Do zadań rozpoczętych i zakończonych w roku 2016 zaliczamy:

 1. Wydanie VIII tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 2. Organizację VI Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie
 3. Zorganizowanie XIII Henrykowskich Dni w Siemczynie
 4. Organizację VI Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie
 5. Utworzenie Henrykowskiej Galerii Sztuki w Siemczynie
 6. Zorganizowanie i przeprowadzenie 7-miu edycji Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie
 7. Wydanie IX tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 8. Wykonanie remontu kolejnej części dachu wraz ze stropem nad 1-szym piętrem pałacu
 9. Uruchomienie w całości Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie wraz z drukiem przewodnika
 10. Zakończenie przebudowy strony internetowej Pałac Siemczyno o czym informujemy i zachęcamy do przeglądania, wnoszenia uwagi oraz dzielenia się materiałami, a szczególnie zdjęciami sprzed 2010 roku.

W roku 2016 Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie było wspierane przez następujących donatorów:

 1. Konsorcjum Andziak sp.j.
 2. Pałac Siemczyno Adam Andziak
 3. Ministerstwo Finansów
 4. Gmina Czaplinek
 5. Urząd marszałkowski z programu PROW 2007-2013
 6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecin
 7. Ekowodrol
 8. Hertz Armatura
 9. Województwo Zachodniopomorskie
 10. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Warszawa
 11. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 12. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 13. Osoby fizyczne na wsparcie wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 14. Bogdan i Zdzisław Andziak
 15. Jolanta i Maciej Marciszewscy
 16. Jarosław i Ewa Kilian
 17. Anonimowi darczyńcy – skarbona stacjonarna
 18. Anonimowi darczyńcy – cegiełki na odbudowę pałacu.

Wszystkim, którzy w najskromniejszy choćby sposób przyczynili się do zrealizowania zadań w 2016 roku serdecznie dziękujemy. Wasza pomoc dodaje nam skrzydeł i pozwala na planowanie przyszłości.

Na rok 2017 Zarząd HSS planuje:

 • Wydanie X i XI tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • Organizowanie kolejnych comiesięcznych edycji Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie
 • Remont kolejnej części dachu pałacu w Siemczynie
 • Zorganizowanie VII Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie
 • Zorganizowanie XIV Henrykowskich Dni w Siemczynie
 • Zorganizowanie VII Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie
 • Zorganizowanie i oznakowanie Henrykowskiego Słonecznego Szlaku prowadzącego do nowo wybudowanej farmy fotowoltaicznej
 • Opracowanie i wydanie przewodnika po Henrykowskim Słonecznym Szlaku w Siemczynie

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej HSS Adrian Chochorowski złożył następujące sprawozdanie::

Komisja Rewizyjna Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie (HSS) w roku 2016 na bieżąco nadzorowała działania stowarzyszenia.

W roku 2016 HSS nie prowadziło działalności gospodarczej lecz wyłącznie nieodpłatną działalność statutową. W jej wyniku stowarzyszenie uzyskało przychody statutowe w kwocie 450.876,47 zł oraz koszty związane z nieodpłatną działalnością statutową w wysokości 427.983,67 zł. Kwoty te potwierdza sporządzony na 31.12.2016 r. rachunek zysków i strat. Wydatki na koszty administracyjne stanowią z roku 2016 kwotę 1.754,80 zł.

Prawidłowość wykazanych w sprawozdaniu sald została potwierdzona poprzez dokonanie spisów z natury w zakresie: materiałów na kwotę 193,13 zł (widokówki stanowiące materiał do produkcji cegiełek na odbudowę pałacu), gotowych cegiełek na kwotę 1.000 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. wynosi 20.944,87 zł, na który składają się środki na rachunku bankowym w kwocie 18.245,02 zł – zgodne z wyciągiem bankowym, oraz gotówka w kasie w kwocie 2.699,85 zł – zgodna ze sporządzoną specyfikacją.

Struktura uzyskanych w roku 2016 przychodów przedstawia się następująco:

 • Składki członkowskie – 4.000 zł
 • Zysk z roku ubiegłego – 2.570,27 zł
 • Dotacje, dopłaty i dofinansowania – 290.104,00 zł
 • Gotówka zebrana ze skarbony stacjonarnej – 1.080,60 zł
 • Wpływy uzyskane przy pomocy cegiełek – 3.500,00 zł
 • Darowizny pieniężne – 143.720,00 zł
 • Wpływy z 1% odpisu podatkowego – 5.901,60 zł

i łącznie stanowi kwotę 450.876,47 zł .

W dniu 31.12.2016 r. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zakończyło zbiórkę publiczną zorganizowaną na podstawie zezwolenia Burmistrza Czaplinka z dnia 03.02.2014 r., wydanego na okres od 03.02.2014 r. do 31.12.2016 r. Na tę okoliczność sporządzono sprawozdanie ze zbiórki, które zostało złożone według dotychczas obowiązującej procedury na ręce Burmistrza Czaplinka.

Od roku bieżącego zbiórki publiczne zgłaszane są i rozliczane za pośrednictwem portalu zbiórkowego na stronie Ministerstwa Pracy Polityki Społecznej.

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły w 2016 roku 427.983,67 zł. Wydatki na zadania te zostały w wysokości 290.104,00 zł dofinansowane, a w kwocie 137.879,67 zł pokryte ze środków własnych stowarzyszenia.

Finansowanie poszczególnych zadań kształtowało się jak niżej:

 • Henrykowska Galeria Sztuki – 1.084,65 zł

– Powiat Drawski – 800 zł

– udział HSS – 284,65 zł

 • V Europejskie Słoneczne Dni– 12.137,24 zł

– Ekowodrol – 1.000 zł

– Herz Armatura – 2.200 zł

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 5.804 zł

– udział HSS -3.133,24 zł

 • Wydanie VIII tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich– 6.210,00 z

– Gmina Czaplinek – 1.500 zł

– Marciszewski Maciej 1.000 zł

– udział HSS – 3.710 zł

 • XIII Henrykowskie Dni – 18.000 z

– Województwo Zachodniopomorskie – 14.000 zł

– udział HSS – 4.000 zł

 • Remont dachu pałacu część korpusu głównego– 376.041,73 zł

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 200.000 zł

– Województwo Zachodniopomorskie – 40.000 zł

– Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Szczecin – 20.000 z

– udział HSS – 116.041,73 zł

 • II etap Henrykowskiego Szlaku Historycznego w Siemczynie– 3.380,05 zł

– Powiat Drawski – 1.200 zł

– udział HSS – 2.180,05 zł

 • Wydanie Legend Heinrichsdorf– 630 zł

– Alina Korolewicz – 600 zł

– udział HSS – 30 zł

 • Wydanie IX tomu Zesztów Siemczyńsko-Henrykowskich– 10.500 zł

– Konsorcjum Andziak sp.j. – 2.000 zł

– udział HSS – 8.500 zł

Różnica między przychodami statutowymi i kosztami realizacji zadań statutowych to wynik na działalności statutowej, który w roku 2016 wynosi 22.892,80 zł.

Wszystkie powyżej wymienione zadania zostały zakończone i prawidłowo rozliczone poprzez okazanie odpowiednim instytucjom niezbędnych dokumentów potwierdzających wykonanie i rozliczenie projektów. Nie stwierdzono w tym zakresie żadnych uchybień i nieprawidłowości.

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie w roku 2016 poniosło koszty administracyjne w wysokości 1.754,80 zł, na które składają się:

 • Zużycie materiałów – 157,00 zł
 • Usługi bankowe, pocztowe, ksero – 681,80 zł
 • Podatki i opłaty – KRS, opłaty skarbowe, zaświadczenia – 816 zł
 • Składki członkowskie w ZaFOS – 100 zł .

Zostały wprowadzone, zaproponowane przez Komisję Rewizyjną w ubiegłym roku, zmiany w zakresie uszczegółowienia ewidencji księgowej stanowiąc tym samym większą przejrzystość rozliczeń. W tym celu od roku 2016 wprowadzono zmodyfikowany plan kont, a generalne zasady rachunkowości nie uległy zmianie.

Komisja Rewizyjna Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w roku 2016 na bieżąco nadzorowała prawidłowość prowadzenia dokumentacji księgowej. Nie wniesiono zastrzeżeń.

Za poprzedni rok obrotowy sporządzona została kompletna dokumentacja księgowa (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa), która została złożona w 2016 roku: w Urzędzie Skarbowym w Drawsku Pomorskim oraz w Sądzie Rejestrowym w Koszalinie.

W związku z faktem posiadania przez HSS statusu organizacji pożytku publicznego w roku 2016, na wyodrębniony rachunek bankowy wpłynęły środki z odpisów 1% z podatków dochodowych za rok 2015 w wysokości 5.901,60 zł.

Komisja Rewizyjna przy Henrykowskim Stowarzyszeniu w Siemczynie nie stwierdza naruszenia statutu jak i innych przepisów przez Zarząd.

Mając na uwadze powyższe nie wnosimy zastrzeżeń do prawidłowości zarządzania Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie.

Wnioskujemy o udzielenie władzom stowarzyszenia absolutorium za 2016 rok oraz o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016

Po przedstawieniu tych sprawozdań Walne Zwyczajne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1 – Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok 2016 – jednomyślnie

Uchwała nr 2 – Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016 – jednomyślnie

Uchwała nr 3 – Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2016 – jednomyślnie

Uchwała nr 4 – o sposobie rozliczania zysku za rok 2016 – wynik końcowy przeniesiony na zwiększenie przychodów na rok 2017 – jednomyślnie

Uchwała nr 5 – o udzieleniu absolutorium władzom Stowarzyszenia za rok 2016 na wniosek Komisji Rewizyjnej – 16 osób za, 1 wstrzymała się, 0 przeciwko

W ostatniej części obrad – dyskusji – zabrali głos:

Grzegorz Andziak złożył wniosek o podjęcie Uchwały nr 6 o następującej treści:

„W związku z informacją z dnia 21.02.2017 r. o pozytywnym wyniku oceny i wyborze do dofinansowania projektu nr RPZP.04.09.00-32-0017/16 pn. Wykorzystanie potencjału endogenicznego barokowego pałacu w Siemczynie poprzez przystosowanie części pałacu do celów wystawienniczych i prezentacyjnych w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych związanych z odtwórstwem historycznym złożonego w zakresie działania 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. XI Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na realizację przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego oraz upoważnia Zarząd Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu stowarzyszenia do wysokości całkowitego budżetu ww. projektu.” – Uchwała podjęta została jednomyślnie.

Adam KośmiderBurmistrz Czaplinka – chwaląc sprawozdanie działania stowarzyszenia w 2016 roku równocześnie poinformował zebranych, że Rada Miasta i Gminy Czaplinek, doceniając dokonania Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, podjęła w dniu 29.12.2016 r. uchwałę o przyznaniu mu tytułu „Zasłużony dla Gminy Czaplinek”. pogratulował tego wyróżnienia. Zostanie ono wręczone dla stowarzyszenia na gali, która odbędzie się 3 marca 2017 r. na Hali Widowiskowo-Sportowej w Czaplinku.

Zdzisław Andziakprezes HSS – podziękował za docenienie wieloletnich działań na rzecz mieszkańców regionu i przyznanie Stowarzyszeniu zaszczytnego tytułu.

Bogdan Andziak Wiceprezes HSS– przypomniał, że Gmina Czaplinek w roku 2016 doceniła także organizowane od wielu lat przez stowarzyszenie Henrykowskie Dni w Siemczynie uznając je za „Wydarzenie Kulturalne Gminy Czaplinek 2015 roku. To pozytywne, lecz w ubiegłym roku spotkała stowarzyszenie też przykra niespodzianka bo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zakwalifikowało pozytywnie naszego wniosku o dofinansowanie kolejnego etapu remontu dachu i więźby dachowej. Stowarzyszenie złożyło odwołanie. Jak wiemy pałac jest i ma być remontowany aby służył celom publicznym.

Agnieszka Eckstein członek wspierający poinformowała o zmianie zasad dotyczących zbiórek publicznych. Obecnie zbiórki rejestruje się przez portal Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i tam też je się rozlicza. Procedura jest dość skomplikowana, ale zbiórki są bezterminowe. Po wprowadzeniu zmian sprzedaż cegiełek nie jest już traktowana jako zbiórka publiczna. Podziękowała także Burmistrzowi Czaplinka za udzielanie zgód i rozliczanie dotychczasowych zbiórek publicznych przeprowadzanych na starych zasadach. Zaapelowała do zebranych by zadeklarowali w rocznych rozliczeniach podatku za rok 2016 1% na rzecz HSS. Przypomniała, że za rok 2015 wpłynęła z tego tytułu niebagatelna kwota ok. 5000 zł.

Mathias von Bredow prezydent rodu von Bredow (tłumaczył Robert A. Dyduła) podziękował za zaproszenie i możliwość uczestniczenia wraz z małżonką po raz kolejny w Walnym Zgromadzeniu. Równocześnie przekazał na ręce Zarządu Stowarzyszenia upominek w postaci oprawionego zdjęcia nieśmiertelnika, z okresu I wojny światowej, swojego dziadka, dawnego właściciela Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie, barona Hartwiga von Bredow. Odczytał zebranym (po polsku!) o historii jak ten nieśmiertelnik trafił do jego rąk.

 

I na tym sympatycznym wystąpieniu zakończyła się oficjalna część XI Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Zamykając je i dziękując uczestnikom zaprosiłem ich na tradycyjną już biesiadną kolację.

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie powołaliśmy 11 lat temu nie mając doświadczenia ani konkretnego planu działania. Po 11 latach zdobyliśmy doświadczenie, zyskaliśmy wielu przyjaciół i sojuszników w naszym działaniu. Staliśmy się ważnym animatorem kultury i badań historycznych regionu. Widomym tego dowodem jest przyznanie przez Radę Miejską w Czaplinku dla Stowarzyszeniu honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Czaplinek”.

Ale najważniejsze jest jasne zarysowanie stojącego przed nami celu – przywrócenie świetności największemu na Pomorzu Zachodnim pałacowi barokowemu, niememu świadkowi skomplikowanej historii tych ziem i z powrotem uczynienie z niego centrum życia kulturalnego i społecznego naszego regionu. W ciągu 11 lat dokonaliśmy wiele, a ostatni rok należy do najbardziej udanych w dążeniu do tego celu. Przed nami jednak jeszcze wiele zadań, ale nikt dzisiaj nie wątpi iż wytyczony cel osiągniemy.

 

Autor: Zdzisław Andziak


X. Walne Zgromadzenie Członków HSS

X. Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

27 lutego 2016 roku

Praca i duma z tego co się robi jest źródłem szczęścia i powinna nim być.

Mahatma Ghandi

10 LAT HENRYKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA W SIEMCZYNIE

Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

 

27 lutego 2016 r. odbyło się w Siemczynie X Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Uczestniczyły w nim 53 osoby, w tym 17 członków zwyczajnych, 2 honorowych oraz 1 wspierający.

Wśród gości, którzy zaszczycili swą obecnością zgromadzenie znaleźli się:

– Damian Greś Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie,

– Jacek Kozłowski Wicestarosta Drawski,

– Adam Kośmider Burmistrz Czaplinka,

– Zbigniew Dudor Z-ca Burmistrza Czaplinka,

– Michał Olejniczak Sołtys Siemczyna,

– Ks. Andrzej Naporowski Proboszcz Parafii Siemczyno,

– Jerzy Latosiński Dyrektor OSP Gminy Czaplinek,

– Mathias von Bredow Prezydent rodu von Bredow,

– Maria Witek Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie,

– Waldemar Witek Narodowy Instytut Dziedzictwa w Szczecinie.

 

Jako Prezes HSS powitałem uczestników zgromadzenia oraz przybyłych gości, a następnie, za zgodą zebranych, przekazałrm przewodniczenie dalszym obradom Bogdanowi Andziakowi.

Po przyjęciu porządku obrad nastąpiło przedstawienie przewodniczący przedstawił nowych członków Komisji Rewizyjnej w osobach: Adrian Chochorowski – przewodniczący oraz Józef Florek – Członek. Zmiana ta spowodowana była przekształceniem HSS w organizacje pożytku publicznego. Na protokólanta zgromadzenie powołało Roberta Dydułę.

Następnie przedstawiłem Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2015 rok, które in ekstenso przytaczam poniżej:

Rok 2015 był bardzo bogaty w wydarzenia, które przedstawiamy chronologicznie. Oczywiście przedstawiamy tylko te wydarzenia, których byliśmy organizatorami oraz uczestnikami.

 • styczeń 2015
 • nastąpiło końcowe rozliczenie druku II wydania specjalnego Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • zapłaciliśmy składkę członkowską za 2015 rok dla Lokalnej Grupy Rybackiej Szczecinek
 • luty 2015
 • 14 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie
 • Wydrukowano V Tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • marzec 2015
 • Wpłynęło dofinansowanie z Urząd Gminy Czaplinek do V tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • kwiecień 2015
 • Wpłynęło dofinansowanie z Powiatu Drawskiego na druk VI Tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • maj 2015
 • 14 maja zorganizowano po raz piąty Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie wraz z piątą konferencją na temat OZE, w której uczestniczyło ok. 130 osób dorosłych i ok. 80 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Czaplinka i Złocieńca. Piąta konferencja pt.: „Słońce i biomasa. Pomorze Zachodnie i jego ekoenergetyczny potencjał”dotyczyła źródeł energii pochodzącej ze słońca i biomasy w województwie Zachodniopomorskim. Zorganizowano również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej p.t. „Europejskie Słoneczne Dni – słońce i biomasa 2015”.
 • Zorganizowaliśmy wyjazd studyjny do Cedyni dla członków i przyjaciół Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie z okazji 70-lecia sforsowania Odry przez 1 Armie WP w rejonie: Siekierek, Starych Łysogórek i Gozdowic.
 • czerwiec 2015
 • Wydaliśmy VI tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich częściowo dofinansowanych w ramach Europejskich Słonecznych Dni przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
 • Zapłaciliśmy składkę za rok 2015 za przynależność HSS do Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych
 • Wpłynęła dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont dachu pałacu – skrzydło południowe
 • lipiec 2015
 • Zorganizowaliśmy XII Henrykowskie Dni w Siemczynie z gwiazdą wieczoru Jackiem Wójcickim i udziałem Filharmonii Koszalińskiej. Oczywiście jak rokrocznie pierwszego dnia odbyła się konferencja historyczno-naukowa. Przez wszystkie trzy dni gościli i prezentowali swoje prace artyści i rzemieślnicy, pałac zaś gościł muzea z województwa zachodniopomorskiego. Ponadto odbyły się prezentacje zespołów ludowych, a w pałacu i w terenie odbywały się gry pałacowe i terenowe, które nawiązywały do historii i legend związanych z Siemczynem.

Po raz pierwszy w niedzielę na zakończenie obchodów zorganizowano na jeziorze Drawsko Henrykowskie Regaty o Puchar Prezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.

 • Rozpoczęliśmy remont dachu pałacu – skrzydło południowe
 • Zebraliśmy gotówkę za sprzedaż cegiełek na odbudowę pałacu – 31.07.2015
 • Z Powiatu Drawskiego wpłynęło dofinansowanie na oznakowanie Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie
 • Wpłynęło dofinansowanie na historyczne stroje Zespołu tańca barokowego w Siemczynie
 • Wpłynęły środki na dofinansowanie XII Henrykowskich Dni w Siemczynie
 • sierpień 2015
 • Otrzymaliśmy dofinansowanie remontu dachu z Wydziału Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego przy Urzędzie Marszałkowskim Szczecin
 • Otrzymaliśmy dofinansowanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do wydania VII Tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • Wykonaliśmy 350 nowych cegiełek po 10 zł na odbudowę pałacu
 • Kontynuowaliśmy remont dachu pałacu
 • Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków HSS, na którym:
 1. Podjęto uchwałę o zmianie statutu w związku z wnioskiem o rejestrację HSS jako Organizacja Pożytku Publicznego
 2. Podjęto uchwałę o zmianie składu Komisji Rewizyjnej w związku z wnioskiem o rejestrację HSS jako Organizacja Pożytku Publicznego

W dniu dzisiejszym ponownie składamy podziękowanie poprzedniemu składowi Komisji Rewizyjnej, tj. Grażynie Tomaszewskiej i Michałowi Andziakowi za dotychczasową współpracę, a nowemu składowi komisji życzymy sukcesów.

 • wrzesień 2015
 • Zorganizowaliśmy Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie pt.: „Dziedzictwo utracone – dziedzictwo ocalone”. Podczas tego wydarzenia odbyły się „Otwarte warsztaty plastyczne w pałacu przy kominku z kaflami delftyckimi”„Otwarte warsztaty ceramiczne w Kuźni Ceramicznej”. Jednocześnie Siemczyno odwiedziła 26-osobowa grupa potomków rodu von der Goltz (budowniczych pałacu), która uczestniczyła w interaktywnym jego zwiedzaniu oraz przypałacowego parku. Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie odbyła się tradycyjnie, konferencja naukowa pod tytułem „Trzeci wiek bez starości”.
 • Wpłynęło dofinansowanie remontu dachu pałacu od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Szczecin
 • Dokonaliśmy końcowego rozliczenia remontu dachu pałacu skrzydła południowego
 • październik 2015
 • Wydaliśmy VII Tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • Zakończyliśmy oznakowanie I Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie
 • Wpłynęły środki z 1% z Fundacji Kamienica1 z zadania: „Promocja kultury i sztuki”
 • listopad 2015
 • Uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Pozwoli nam to na otrzymywanie od 2016 roku odpisu 1 % z podatków osób fizycznych za 2015 rok.
 • grudzień 2015
 • Zrobiliśmy protokół zbiórki gotówki ze skarbony stacjonarnej na dzień 31.12.2015 r.
 • Rozliczyliśmy sprzedaż cegiełek na odbudowę pałacu na dzień 31.12.2015 r.

 

Podsumowując rok 2015:

Rozliczyliśmy 10 projektów z czego 3 rozpoczęte były w 2014 roku, tj.:

 1. Zakończenie działania – wydanie II tomu specjalnego Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.
 2. Zakończenie działania – wykonanie remontu stawów przypałacowych.
 3. Zakończenie działania – zakup strojów dworskich dla powołanego przez HSS Zespołu Tańca Barokowego.

Do zadań rozpoczętych i zakończonych w roku 2015 zaliczamy:

 1. Wydanie V tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.
 2. Organizację V Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie.
 3. Wydanie VI tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.
 4. Zorganizowanie XII Henrykowskich Dni w Siemczynie.
 5. Wykonanie remontu południowego skrzydła dachu pałacu.
 6. Oznakowanie 1-szej części Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie.
 7. Wydanie VII tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

 

W roku 2015 Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie było wspierane przez następujących donatorów:

 1. Konsorcjum Andziak sp.j.
 2. Pałac Siemczyno Adam Andziak.
 3. Ministerstwo Finansów.
 4. Gmina Czaplinek.
 5. Urząd marszałkowski z programu PROW 2007-2013.
 6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecin.
 7. Bank Zachodni WBK.
 8. Zakład Usługowo Handlowy KARTEL ze Szczecina.
 9. VIESSMANN Sp. z o.o. Wrocław.
 10. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim.
 11. Uzdrowisko Kołobrzeg.
 12. Uzdrowisko Świnoujście.
 13. Województwo Zachodniopomorskie.
 14. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Warszawa.
 15. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
 16. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
 17. Osoby fizyczne na wsparcie wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.
 18. Państwo Jankowscy z Koszalina.
 19. Bogdan i Zdzisław Andziak.
 20. Jolanta i Maciej Marciszewscy.
 21. Anonimowi darczyńcy – skarbona stacjonarna.
 22. Anonimowi darczyńcy – cegiełki na odbudowę pałacu.
 23. Pałac Siemczyno Adam Andziak
 24. Ministerstwo Finansów
 25. Gmina Czaplinek
 26. Urząd marszałkowski z programu PROW 2007-2013
 27. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecin
 28. Bank Zachodni WBK
 29. Zakład Usługowo Handlowy KARTEL ze Szczecina
 30. VIESSMANN Sp. z o.o. Wrocław
 31. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
 32. Uzdrowisko Kołobrzeg
 33. Uzdrowisko Świnoujście
 34. Województwo Zachodniopomorskie
 35. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Warszawa
 36. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 37. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 38. Osoby fizyczne na wsparcie wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 39. Państwo Jankowscy z Koszalina
 40. Bogdan i Zdzisław Andziak
 41. Jolanta i Maciej Marciszewscy
 42. Anonimowi darczyńcy – skarbona stacjonarna
 43. Anonimowi darczyńcy – cegiełki na odbudowę pałacu.

Wszystkim, którzy w najskromniejszy choćby sposób przyczynili się do zrealizowania zadań w 2015 roku serdecznie dziękujemy. Wasza pomoc dodaje nam skrzydeł i pozwala na planowanie przyszłości.

W roku 2016 Zarząd HSS planuje:

 • Wydanie VIII i IX tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.
 • Remont kolejnej części dachu pałacu w Siemczynie.
 • Organizację VI Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie.
 • Organizację XIII Henrykowskich Dni w Siemczynie.
 • Organizację VI Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie.
 • Oznakowanie II-giej części Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie.
 • Zorganizowanie i oznakowanie Henrykowskiego Słonecznego Szlaku prowadzącego do nowo wybudowanej farmy fotowoltaicznej (Teneta).
 • Opracowanie i wydanie przewodników po Henrykowskich Szlakach w Siemczynie.”

Następnie Adrian Chochorowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył następujące sprawozdanie::

„Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zakończyło rok 2015 wynikiem dodatnim w wysokości 2.570,27 zł, co zostało wykazane w bilansie i rachunku wyników.

Prawidłowość wykazanych w sprawozdaniu sald została potwierdzona poprzez dokonanie spisów z natury w zakresie: materiałów na kwotę 200,13 zł (widokówki stanowiące materiał do produkcji cegiełek na odbudowę pałacu), gotowych cegiełek na kwotę 3.500 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r. wynosi 2.370,14 zł, na który składają się środki na rachunku bankowym w kwocie 199,44 zł – zgodne z wyciągiem bankowym, oraz gotówka w kasie w kwocie 2.170,70 zł – zgodna ze sporządzoną specyfikacją.

 • Składki członkowskie – 4.000 zł
 • Zysk z roku ubiegłego – 56.769,82 zł (107.618,45 zł minus 50.848,63 zł) Zysk wykazany w bilansie za 2014 rok jako kwota 107.618,45 zł zawierał sumę 50.848,63 zł przeznaczoną na dofinansowanie kończonego w roku 2015 remontu stawów, która w celu ustalenia prawidłowej kwoty udziału własnego HSS została ujęta w 2015 r. jako dotacja).
 • Dotacje, dopłaty i dofinansowania zadań statutowych – 385.240,63 zł (z czego 334.392 zł to dofinansowania otrzymane w 2015 r. powiększone o 50.848,63 zł czyli o część dofinansowania do remontu stawów rozpoczętego w roku 2014 r., a zakończonego w 2015 r.)
 • Darowizny pieniężne (zbiórka publiczna) – 80.779,25 zł

W roku 2015 Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie kontynuowało zbiórkę publiczną na podstawie zezwolenia Burmistrza Czaplinka z dnia 03.02.2014 r., wydanego na okres od 03.02.2014 r. do 31.12.2016 r.

 • Zakończenie finansowania II Specjalnego wydania ZS-H – 000 zł(wydatki ujęto w kosztach 2014 roku)

– Konsorcjum Andziak Sp.J. – 3.000 zł

– Pałac Siemczyno – 2.000 zł

 • Zakończenie remontu stawów – 114.950,56 zł

– Ministerstwo Finansów i ARMiR – 50.848,63 zł

– udział własny HSS – 64.101,93 zł

 • Wydanie V tomu ZS-H – 7.875 zł

– Konsorcjum Andziak Sp.J. – 3.000 zł

– Pałac Siemczyno – 1.000 zł

– Gmina Czaplinek – 1.350 zł

– udział własny HSS – 2.525 zł

 • Zakup strojów dworskich – 13.530 zł

– Urząd Marszałkowski z programu PROW 2007-2013 – 10.824 zł

– udział własny HSS – 2.706 zł

 • Organizacja IV Europejskich Słonecznych Dni – 15.257,24 zł

– Wojew. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecin – 7.448 zł

– BZ WBK – 800 zł

– Zakład Usługowo Handlowy KARTEL ze Szczecina– 1.500 zł

– Viessmann Sp. z o.o. z Wrocławia– 1.500 zł

– Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim – 2.000 zł

– udział własny HSS – 2.009,24 zł

 • Wydanie VI tomu ZS-H – 5.420 zł

– Pałac Siemczyno – 1.000 zł

– Konsorcjum Andziak Sp. J. – 3.000 zł

– Starostwo Powiatowe Drawsko Pomorskie – 500 zł

– osoby fizyczne ze wskazaniem darowizny na ZS-H – 590 zł

– udział własny HSS – 330 zł

 • Organizacja XII Henrykowskich Dni w Siemczynie – 11.500 zł

– Uzdrowisko Kołobrzeg – 2.000 zł

– Starostwo Powiatowe Drawsko Pomorskie – 2.000 zł

– Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski – 7.000 zł

– Uzdrowisko Świnoujście – 500 zł

 • Remont dachu pałacu – południowe skrzydło – 342.404,41 zł

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 200.000 zł

– Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski – 55.000 zł

– Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Szczecin – 20.000 zł

– udział własny HSS – 67.404,41 zł

 • Oznakowanie Szlaku Henrykowskiego – 2.947,08 zł

– Starostwo Powiatowe Drawsko Pomorskie – 2.000 zł

– Gmina Czaplinek – 610 zł

– udział własny HSS – 337,08 zł

 • Wydanie VII tomu ZS-H – 8.610 zł

– Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Szczecin – 3.500 zł

– osoby fizyczne ze wskazaniem darowizny na ZS-H – 2.270 zł

– udział własny HSS – 2.840 zł

Różnica między przychodami statutowymi i kosztami realizacji zadań statutowych to wynik na działalności statutowej, który w roku 2015 wynosi 4.295,41 zł.

Wszystkie powyżej wymienione zadania zostały zakończone i prawidłowo rozliczone poprzez okazanie odpowiednim instytucjom niezbędnych dokumentów potwierdzających wykonanie i rozliczenie projektów. Nie stwierdzono w tym zakresie żadnych uchybień i nieprawidłowości.

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie w roku 2015 poniosło koszty administracyjne w wysokości 1.725,94 zł, na które składają się:

 • Zużycie materiałów – 32,20 zł
 • Usługi bankowe, pocztowe, ksero – 397,74 zł
 • Podatki i opłaty – KRS, opłaty skarbowe, zaświadczenia -1.076 zł
 • Składki członkowskie w LGR Szczecinek i ZaFOS – 220 zł .

W związku uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego Komisja Rewizyjna zaproponowała Zarządowi zmiany w zakresie prowadzenia rachunkowości. Dotyczą one uszczegółowienia ewidencji księgowej, co pozwoli na bardziej przejrzyste ustalenia rozliczeń. W tym celu od roku 2016 wprowadza się zmodyfikowany plan kont. Generalne zasady rachunkowości nie ulegają zmianie.

Komisja Rewizyjna Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w roku 2015 dokonała czterokrotnie kontroli dokumentacji prowadzonej przez stowarzyszenie. W miesiącu lipcu Grażyna Tomaszewska i Michał Andziak – nie wnieśli zastrzeżeń. A po zmianie składu osobowego Komisji Rewizyjnej kontroli dokumentacji księgowej dokonano we wrześniu i grudniu 2015 roku oraz w styczniu 2016 r.

Stwierdzono, że za rok finansowy 2014 sporządzona została kompletna dokumentacja księgowa (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa), która została złożona w 2015 roku: w Urzędzie Skarbowym w Drawsku Pomorskim oraz w Sądzie Rejestrowym w Koszalinie. Zarząd dokonał również sprostowania wpisu danych w KRS w zakresie ujawnienia celów statutowych.

W wyniku uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się w sierpniu 2015 r., Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zostało wpisane na listę organizacji pożytku publicznego. Wpis został dokonany w listopadzie 2015 roku, co uprawnia nas do otrzymywania od 2016 roku odpisu 1 % z podatków za rok 2015 r.

Komisja Rewizyjna przy Henrykowskim Stowarzyszeniu w Siemczynie nie stwierdza naruszenia statutu jak i innych przepisów przez Zarząd.

Mając na uwadze powyższe nie wnosimy zastrzeżeń do prawidłowości zarządzania Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie.

Wnioskujemy o udzielenie władzom stowarzyszenia absolutorium za 2015 rok oraz o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015 „

W kolejnym punkcie porządku obrad Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie przyjęło następujące uchwały:

 1. a) Uchwała nr 1 – Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok 2015.
 2. b) Uchwała nr 2 – Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
 3. c) Uchwała nr 3 – Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego HSS za rok 2015.
 4. d) Uchwała nr 4 – o sposobie rozliczenia zysku za rok 2015 – wynik końcowy przeniesiony na zwiększenie przychodów na rok 2016.
 5. e) Uchwała nr 5 – o udzieleniu absolutorium władzom Stowarzyszenia za rok 2015 na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 

Na zakończenie obrad głos zabrali goście, a wśród nich:

– Mathias von Bredow – Prezydent rodu Bredowów, który gratulował Stowarzyszeniu znacznego postępu w pracach remontowych i rewitalizacyjnych Pałacu w Siemczynie i życzył dalszych sukcesów.

– Jacek Kozłowski – Wicestarosta Drawski pogratulował Zarządowi Stowarzyszenia jednogłośnego otrzymania absolutorium oraz podziękował HSS za wspieranie swoimi działaniami nie tylko Gminy Czaplinek, ale całego powiatu drawskiego, który z tego korzysta. Dodał też iż osobiście jest zwolennikiem takich stowarzyszeń.

– Adam Kośmider – Burmistrz Czaplinka pogratulował HSS za nagrody zdobyte w Gminie Czaplinek, które są dowodem wysokiej oceny działalności Stowarzyszenia.

– Zbigniew Dudor – Z-ca Burmistrza Czaplinka powiedział iż podziwia działalność HSS, gdyż na zarejestrowanych w gminie ok. 40 stowarzyszeń tylko kilkanaście działa aktywnie, w śród nich HSS może służyć za wzór. Doskonały przykład synergii: HSS, Sołectwo, Parafia, OSP – widoczne rezultaty.

– Waldemar Witek – wręczył Prezesom opracowane satyrycznie zdjęcia z. XII Henrykowskich Dni w Siemczynie.

– Alina Karolewicz – poinformowała zebranych o zdobyciu przez HSS 1-go miejsca wśród stowarzyszeń i uznaniu XII Henrykowskich Dni w Siemczynie za najważniejsze wydarzenie kulturalne w Gminie Czaplinek w 2015 roku oraz wręczeniu prezesom HSS wyróżnień w czasie Gali Kultury i Sportu w Czaplinku.

– Zdzisław Andziak – Prezes HSS poinformował iż HSS jest doceniane nie tylko w Gminie Czaplinek czy też w Starostwie Drawskim, ale także w Kołobrzegu gdzie zostało w 2015 roku wyróżnione przez Prezydenta Kołobrzegu „Konikiem Kołobrzeskim”.

– Damian Greś – Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji UM Szczecin:– poinformował o przystąpieniu HSS do projektu województwa zachodniopomorskiego p.t. „Wrota Czasu” polegającego na rozwinięciu lub zorganizowaniu sieci skansenów na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Ogłoszone będą 2 konkursy (1-szy 30.06.2016 r. z pulą 30 mln zł i 2-gi na początku 2017 r. z pulą 50 mln zł)

– Maria Witek – Biuro Dokumentacji Zabytkóww Szczecinie oceniła iż działalność HSS w Siemczynie ma duże znaczenie przy realizacji projektów ogólnowojewódzkich. BDZ wesprze merytorycznie Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie organizowane przez HSS.

– Bogdan Andziak – Przewodniczący Walnego – dokonał krótkiej prezentacji projektu utworzenia Henrykowskiego Słonecznego Szlaku w Siemczynie prowadzącego do farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 20.

– Zdzisław Andziak – Prezes HSS – Słoneczny Szlak jest efektem organizacji już 5-ciu Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie. Ekonomicznie ten projekt jest nieopłacalny lecz bardzo ważny pod względem edukacyjnym.

Nie mamy ani recepty, ani mądrości na prowadzenie takich i innych działań dlatego też dziękuję wszystkim, a szczególne Grzegorzowi Andziakowi za przygotowywanie projektów o dofinansowaniu, Urzędom Administracji Państwowej, Mathiasowi von Bredow, Senatorowi Sławomirowi Preissowi, Alince Karolewicz prowadzącej zespół tańca barokowego, autorom artykułów publikowanych na łamach Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich oraz wszystkim wspierającym nasze projekty. Przekazuję też szczególne podziękowania za zaangażowanie wszystkim członkom HSS.

– Zbigniew Januszaniec – członek Kolegium Redakcyjnego Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich – podziękował zarządowi za to wszystko co robi HSS. Działalność Stowarzyszenia jest wielopłaszczyznowa ponieważ są to zarówno działania trwałe, jak: remonty, nowe atrakcje turystyczne, druk Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich, jak i działania kulturalne, jak: Henrykowskie Spotkania Kulturalne, wystawy, organizacja cyklicznych wydarzeń. Sądzę, że to co się teraz dziej jest przedsmakiem tego co się będzie działo, na znacznie większą skalę, w wyremontowanym pałacu.

Po wystąpieniach zaproszonych gości Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Bogdan Andziak zamknął je i podziękował uczestnikom za aktywność i wytrwałość.

Tradycyjnie po obradach czekała uczestników zgromadzenia uroczysta kolacja.

 

Powołując 10 lat Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie nie mieliśmy ani doświadczenia, ani planu działania. Chcieliśmy natomiast ocalić historyczny, piękny zabytek i uczynić coś pożytecznego dla lokalnej społeczności. Wierzyliśmy, że nasze zamiary osiągniemy wytrwałym działaniem i pomoże nam w tym wielu ludzi dobrej woli. Dzisiaj, po 10 latach, możemy być dumni i czuć się szczęśliwi, że tak wiele osiągnęliśmy i zyskaliśmy tak wielu przyjaciół i sojuszników w tym działaniu.

Nasze Stowarzyszenie stało się ważnym animatorem kultury i badań historycznych w regionie. Dzisiaj już nikt nie wątpi, że największy na Pomorzu Zachodnim pałac barokowy wróci do dawnej świetności i będzie świadczył o historii tych ziem oraz stanie się centrum życia kulturalnego i społecznego naszego regionu. To będzie zgodne z duchem historii bo przez blisko 400 lat Siemczyno leżało w granicach Królestwa Polskiego, właściciele dworu byli poddanymi polskimi i tu miały miejsce ważne historyczne wydarzenia.

Autor: Wiesław Krzywicki


IX. Walne Zgromadzenie Członków HSS

IX. Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

14 lutego 2015 roku

Połączenie sił to początek,

pozostanie razem to postęp,

wspólna praca to sukces.

                       Henry Ford

WSPÓLNA PRACA TO SUKCES

Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

14 lutego 2015 r. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie dokonało podsumowania dziewiątego roku swej działalności. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 17 członków zwyczajnych (na 20), 2 Honorowych (Mathias von Bredow i Wiesław Krzywicki) oraz członek wspierający Agnieszka Eckstein. Zaszczyciło je też swą obecnością 30 znamienitych gości, a wśród nich:

– Senator RP – Sławomir Preiss z małżonką,

– Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie – Damian Greś z małżonką,

– Starosta Drawski – Stanisław Kuczyński,

– Burmistrz Złocieńca i Prezes LGD „Partnerstwo Drawy” – Krzysztof Zacharzewski z małżonką,

– Burmistrz Czaplinka – Adam Kośmider,

– Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej – ks. Andrzej Naporowski,

– Sołtys Siemczyna i członek Rady Miasta Czaplinek – Michał Olejniczak z małżonką,

– Dyrektor Domu Kultury w Cedyni – Paweł Pawłowski,

– Kierownik Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie – Maria Witek,

– Przedstawiciel Narodowego Instytutu Dzidzictwa OT Szczecin – Waldemra Witek.

Zgromadzenie otworzył Prezes Stowarzyszenia Zdzisław Andziak, który przywitał zebranych i przedstawił projekt porządku obrad.

 

Dalsze obrady poprowadził Bogan Andziak wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia. Z powodu konieczności wyjazdu, przed kontynuacją obrad, Senator RP Sławomir Preiss wyraził słowa uznania dla dokonań Stowarzyszenia, ambitnych planów oraz wysoki poziom edytorski Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich. Mówił też o uwieńczonych sukcesem staraniach w Senacie RP o nadanie dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie zaszczytnego miana Strażnika Dziedzictwa Narodowego.

Po uchwaleniu porządku obrad Prezes Stowarzyszenia zdał sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku. Był on szczególnie bogaty w wydarzenia, z których najważniejszymi były:

 1. Wydanie w styczniiu 2014 roku dwóch kolejnych tomów Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich: III tomu ze słowem wstępnym Bogdana Zdrojewskiego, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz tomu specjalnego „Henrykowscy Golczowie” autorstwa nasze znamienitego historyka regionalnego Jarosława Leszczełowskiego.
 2. Walne Zgromadzenie w lutym 2014 r., które przyjęło ambitny roczny plan działania.
 3. Zorganizowanie III Europpejskich Słonecznych Dni w Siemczynie w ramach których odbyła się ważna konferencja z udziałem wybitnych polskich naukowców i specjalistów i 120 słuchaczy. Towarzyszyło jej sympozjum dla 80 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie konferencji Senator RP Sławomir Preiss, Starosta Drawski Stanisław Cybula, Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider i Wiceprezes HSS Bogdan Andziak wręczyli nagrody i dyplomy laureatom Konkursu Plasytcznego pt. „Europejskie Słoneczne Dni 2014” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Najważniejsze referaty z tej konferencji zostały opublikowane w IV tomie Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

Podczas przerwy w konferencji zaprezentowano pokaz firmy DIMPLEX – POMPY CIEPŁA. W obecności uczestników konferencji wykonany został sondarzowy odwiert tzw. dolnego źródła ciepła.

 1. W wyniku intensywnych starań zarządu Stowarzyszenia uzyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 250 tys. zł na remont opaski drenażowej wokół pałacu w związku z czym w maju rozpoczęte zostały prace przy jej wykonaniu.
 2. 25 maja 2iceprezes HSS Bogdan Andziak otrzymał z rąk Starosty Drawskiego Stanisława Cybuli statuetkę „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”.
 3. W czerwcu wydany został IV tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich zawierający dorobek III Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie oraz opracowania dotyczące historii regionalnej (m. in. Von Arnimowie z Siemczyna autorstwa Jarosława Leszczełowskiego), zdrowia dzieci oraz kultury i wychowania.
 4. 21 czerwca odbył się spektakl teatralny Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Koszalina dla społeczności siemczyńskiej pt.: „Odlot w czasie, czyli histora ostatniego tysiąclecia”, na który wstęp był wolny.
 5. 1 lipca miała miejsce Konferencja „REWITLIZACJA ŚRODOWISK POPEGEEROWSKICH – ODZYSKANIE UŚPIONEGO KAPITAŁU”, która była najważniejszym z wydarzeń ostatnich lat w Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie. Patronat nad nią sprawował Bronisław Komorowski Prezydent RP, a organizatorami i uczestnikami byli przedstawiciele województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Uczestniczyło w niej około 160 osób, a w tym: Posłowie na Sejm RP: Ewa Żmuda-Trzebiatowska, Arkadiusz Litwiński i Krystyna Skibińska, Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dr Janusz Gołos – Konsultant ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Kancelarii Prezydenta RP oraz Anna Mieczkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Jacek Protas – Prezes Zarządu Związku Województw RP, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Czesław Elzanowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego.
 6. Zgodie z tradycją centralnym i najważniejszym wydarzeniem roku stały się XI Henrykowskie Dni w Siemczynie w dniach 4-6 lipca. Zaszczycili je swoją obecnością:
 • bp. Krzysztof Zadarko – biskup pomocniczy Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
 • Anna Mieczkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Senator  RP – Sławomir Preiss z małżonką
 • Poseł RP – Marek Hok,
 • Prezydent rodziny von Bredow – Mathias von Bredow,
 • Burmistrz Czaplinka – Adam Kośmider z małżonką,
 • Starosta Powiatu Kołobrzeskiego – Tomasz Tamborski,
 • Burmistrz Gościna – Marian Sieradzki,
 • Wiceburmistrz Złocieńca – Piotr Antończak,
 • Maryla Witek – Zastępca Dyrektora Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie,
 • Dr Beata Makowska – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie i inne znamienite osoby.

Organizatorzy którymi byli: Henrykowskie Stowarzyszenie, Gmina Czaplinek i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” zapewnili uczestnikom Dni mnóstwo      różnorodnych atrakcji i wspaniałą zabawę.

 1. Ale nie brakowało też poważnej rozrywki intelektualnej, a była nią pierwszego dnia konferencja naukowa „Z dziejów Ziemi Drawskiej” pod sprawnym kierownictwem dr Zbigniewa Mieczkowskiego. Podczas konferencji wystąpili następujący prelegenci: dr Krystyna Rypniewska, dr Janina Kochanowska, dr Zbigniew Mieczkowski, Maria i Waldemar Witkowie, Jarosław Leszczełowski i dr Marcin Majewski.
 2. Kontynuacją historycznej tematyki były ekspozycje i wystawy zorganizowane w pałacu przez muzea: Oręża w Kołobrzegu, Okręgowe w Koszalinie, Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Szczecińskim, Regionalne w Szczecinku, Pałacowe w Trzebiatowie, PGR w Bolegórzynie, Przetwórstwa Mięsa Konsorcjum Andziak sp.j. Kołobrzeg; Izby Muzealne w: w Bornym Sulinowie, Drawsku Pomorskim i w Czaplinku; Zbiory: – Stowarzyszenia „Szabla i Łuk” z Kumek, prywatne Cezarego Starczewskiego z Czaplinka i Prywatne p. Edwarda Syty z Siemczyna

Otwarta został barwna Aleja Rzemieślników, gdzie prezentowali swą twórczość: Genowefa Dykier z Rzęśnicy k/Zlocieńca (malarstwo olejne), Paweł Małys z Czaplinka (rzeźbiarstwo), Filip Kowalski z Kołobrzegu (świece artystyczne), Magdalena Mokrogulska z Czaplinka (rękodzielnicza biżuteria i szkło), Pavla Koralewska z    Poznania (ceramika), Marta Hnatowska z Czaplinka (szkice ołówkowe, drewno, świeczniki), Konrad Fujarski z Czaplinka (Miody Drahimskie), Genowefa Polak z Czaplinka (decoupage), Klub „Pętelka” z DK Gościno (rękodzieła artystów nieprofesjonalnych), Złocieniecki Ośrodek Kultury (tkactwo artystyczne, Krystyna Wenelska z Siemczyna (ceramika artystyczna), Tomasz Osmólski z Nowego Drawska (snycerka), Andrzej Dąbrowski z Broczyna (wikliniarstwo), Irena i Stanisław Barscy z Nieżyna (witraże), Stowarzyszenia Koszalińskie Zdolne Babeczki (ceramika, wiklina    papierowa, tkanina artystyczna, rękodzieło różne), Helena Brożek z Czaplinka (obrazy   wykonane haftem krzyżykowym).

Równolegle odbywały się występy zespołów wokalnych, tanecznych, muzycznych i teatralnych: Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej, Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim, Teatru „Yes” z Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Zespołu Śpiewaczego Pomorzanki” z Suliszewa, Zespołu „Radość” z Linowa, Zespołu Tanecznego „Gracja” z Politechniki Koszalińskiej, Zespołu Śpiewaczego „Jarzębina” z Mirosławca, Zespołu Śpiewaczego „Swojacy” z Mirosławca, Zespołu Śpiewaczego „Mirosławiacy” z Mirosławca, Zespołu Śpiewaczego „Jarzębinki” z Broczyna, Zespołu Tanecznego „Volare” z Politechniki Koszalińskiej.

Dla widzów, szczególnie młodych, ogromną atrakcją były pokazy mody barokowej w wykonaniu modelek z Pracownie Strojów Historycznych Magdaleny Bekier oraz pokazy musztry i inscenizacje potyczek w wykonaniu polsko-niemieckiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych „DREISPITZ” w strojach z okresu panowania króla pruskiego Fryderyka II i Wielkiego, Bractwa Kurkowego z Kołobrzegu oraz Klubu Kawaleryjskiego im. IX Pułku Ułanów Podolskich w Szczecinie.

 1. Zakończono i rozliczono wykonanie opaski odwadniającej wokół pałacu.
 2. Dokonano emisji „cegiełek” na odbudowę pałacu, która przyniosła kwotę 6.410 zł.
 3. W wyniku starań Zarządu Stowarzyszenia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał dotację na organizację Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie z w kwocie 10.655,65 zł
 4. W wyniku starań zarządu uzyskano dotację na projekt remontu instalacji elektrycznej pałacu w wysokości 30.000 zł
 5. W wyniku starań zarządu uzyskano w sierpniu dotację na remont stawów w kwocie 173.848,63 zł, sfinansowaną w wysokości 43.462,16 zł przez ARiMR, a w wysokości 130.386,47 zł przez Ministerstwo Finansów.
 6. We wrześniu 2014 z wizytą studyjną odwiedzili Zespół Pałacowo-Folwarczny członkowie Stowarzyszenia Ochrony Młynów i Rzek Departamentu Sarthe we Francji oraz przedstawiciele Biura Dokumentacji Zabytków ze Szczecina.
 7. 13 września odbyła się II Konferencja Naukowo-Metodyczna pt.: „W TROSCE O NASZE DZIECI. Odzyskanie uśpionego kapitału w regionach popegeerowskich poprzez zapewnienie optymalnego rozwoju dzieci w długofalowej perspektywie”. Organizatorami konferencji było Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie oraz Gmina Czaplinek, a honorowy patronat sprawował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczącym konferencji był wybitny polski antropolog prof. dr hab. Andrzej Malinowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), a             sekretarzem dr Stanisław Nowak (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu).
 8. Referaty wygłosili: nestor polskiej antropologii prof. Andrzej Malinowski, prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, oraz dr Stanisław Nowak, dr Renata Orawiec i dr Stanisław Tuzinek z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Wystąpił też mgr Jana Grochockiego z Kołobrzegu, który najpierw, w zastępstwie nieobecnego Rudolfa Krautschneidera, zapoznał uczestników konferencji z sylwetką znamienitego czeskiego żeglarza oraz jego doświadczeniami z z rejsów morskich z dziećmi z domów dziecka i poprawczaków, a           następnie mówił o swoich doświadczeniach w rehabilitacji dzieci poprze żeglarstwo i zabawę.

Konferencja ta była kontynuacją tematyki konferencji lipcowej pod patronatem Prezydenta RP.

Niestety, mimo usilnych starań redakcji, nie udało się dotychczas opublikować w Zszytach Siemczyńsko Henrykowskich dorobku obu konferencji.

 1. 8 października Kapituła przy Senacie RP ogłosiła nominację dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w 2 edycji konkursu o Nagrodę i Tytuł „Strażnika Dziedzictwa Rzeczpospolitej”.
 2. W listopadzie rozpoczęty został remont stawów prowadzony przez FHUT Piotrowski.
 3. W listopadzie pracownia architektoniczna ArchTim zakończyła wykonanie projektu instalacji elektrycznej pałacu za kwotę 82.000 tys. zł.
 4. 18 listopada Zdzisław i Bogdan Andziakowie, w czasie uroczystej Gali w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich, otrzymali z rąk Marszałka Senatu RP honorowy dyplom – wyróżnienie dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie – „Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej”.
 5. 6 grudnia złożona została w Urzędzie Powiatowym w Drawsku Pomorskim wniosek o wydanie pozwolenia na remont pałacu. Dołączona do niego kompletna dokumentacja techniczna opracowywana była od 2008 roku, a poprzedziła ją ekspertyza budowlana prof. Jana Marka Skuratowicza z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 6. W grudniu wydany został II tom specjalny Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich pt. „Siemczyno poprzez wieki”.
 7. 17 grudnia podpisana została z Urzędem Marszałkowskim woj. zachodniopomorskiego umowa o dofinansowanie na kwotę 10.824 zł stylowych strojów barkowych dla „Zespołu Tańców Historycznych przy Pałacu w Siemczynie”.

Reasumując – w 2014 roku zrealizowano 9 projektów z dofinansowaniem, z czego 3 są w trakcie rozliczania. Swe sprawozdanie Zdzisław Andziak zakończył stwierdzeniem, że Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie osiągnęło wszystkie planowane na 2014 rok cele statutowe i był to wyjątkowo udany okres.

Ponadto prezes przestawił zadania do realizacji na rok 2015:

– Zakończenie realizacji projektów z poprzedniego roku, tj. remontu stawów, rozliczenia wydruku II wydania specjalnego ZSH oraz uszycia strojów barokowych;

– 14 maja 2015 r. – IV Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie;

– 29 maja do 31 września 2015 wystawa czasowa w pałacu pt.: „Zamki i Rezydencje na Pomorzu” przedstawiająca miniatury zabytkowych obiektów Pomorza;

– 3-5 lipca 2015 r. – XII Henrykowskie Dni w Siemczynie;

– 12 września 2015 r. – V Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie

 

Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Komisji Rewizyjnej Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie przedstawił jej członek Michał Andziak. A oto najistotniejsze ustalenia komisji:

 1. Zysk bilansowy za 2014 rok – 107.618,45 zł. Składa się na niego środki na rachunku   bankowym w kwocie 98.506,90 zł oraz w kasie gotówka w wysokości – 15.685,32 zł i   widokówki-cegielki o wartości – 5.405 zł.
 2. Na przychody uzyskane z działalności statutowej w kwocie – 676.392,24 zł składają się:

– składki członkowskie – 4.000 zł,

– zysk z roku ubiegłego – 20.885,51 zł,

– przychody z dotacji i dofinansowań – 468.514,28 zł,

– datki z tytułu zbiórki publicznej na ogólną kwotę – 157.494,45 zł,

– środki z tytułu sponsoringu otrzymane od podmiotów gospodarczych – 6.500 zł

– środki otrzymane z tytułu umów partnerskich – 18.998 zł

 1. Koszty realizacji zadań statutowych w 2014 roku – 566.010,84 zł. Składają się na nie:

– koszty wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich – 7.408,80 zł

– koszty wytworzenia cegiełek na odbudowę pałacu – 70,57 zł

– koszty spektaklu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego – 1.500,- zł

– koszty wykonania opaski drenażowej stawów przy pałacu – 302.686,27 zł

– koszty organizacji III Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie – 23.349,60 zł

– koszty pokazu tradycyjnego przygotowania wyrobów mięsnych w czasie Henrykowskich Dni – 2.500,- zł

– koszty koncertu symfonicznego w trakcie XI Henrykowskich Dni – 7.000,- zł

– koszty konferencji naukowej „Z dziejów Ziemi Drawskiej” podczas Henrykowskich Dni – 1.500,- zł

– koszty posiłków podczas Henrykowskich Dni – 4.000,- zł

– koszty projektu budowlanego na remont instalacji elektrycznej pałacu – 82.000,- zł

– część kosztów poniesionych w 2014 r. na remont stawów pałacowych – 123.000,- zł

– koszty drugiego wydania specjalnego Zeszytów Siemczyńsko Henrykowskich – 10.995,60 zł

 1. Zysk z działalności statutowej w 2014 r. – 110.381,40- zł
 2. Poza kosztami działalności statutowej stowarzyszenie ponosi koszty administracyjne, które w 2014 roku wyniosły 3.541,82 zł. Zostały one po części zrekompensowane przez kancelarię Senatu RP.
 3. Z otrzymanej w 2014 roku kwoty dofinansowań w wysokości 487.512,28 zł rozliczone zostały projekty na łączną sumę 308.665,65 zł. Pozostały do rozliczenia dwa zadania; remont stawów i druk II specjalnego tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

W podsumowaniu Komisja Rewizyjna stwierdziła, że nie stwierdzono nieprawidłowości i kompletności dokumentacji księgowej ani naruszeń statutu jak i innych przepisów przez Zarząd i wnioskowała zatwierdzenie sprawozdania finansowego i o udzielenie władzom stowarzyszenia absolutorium za rok 2014.

W kolejnym punkcie obrad Agnieszka Eckstein przedstawiła projekty nw uchwał, które zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie:

Nr 1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2014.

Nr.2 Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014.

Nr 3 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014.

Nr 4 O sposobie rozliczenia zysku za rok 2014.

Nr 5 O udzieleniu absolutorium władzom Stowarzyszenia za 2014 r.

Nr 6 O powołanie do życia Zespołu Tańców Historycznych „Pałac Siemczyno” przy      Henrykowskim Stowarzyszeniu w Siemczynie.

Ostatnia z przytoczonych uchwał rozpoczyna nowy rodzaj działalności i następująco definiuje cele Zespołu:

– Celem powołania zespołu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez kultywowanie tradycji tańców historycznych.

– Zespół realizuje swoje cele poprzez wykonywanie, co najmniej 5 razy w roku, tańców    historycznych na różnych imprezach o charakterze publicznym o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym.

Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu goście gratulowali Henrykowskiemu Stowarzyszeniu wielkich sukcesów w działalności dla pogłębiania i utrwalania wiedzy historycznej regionu, tworzenia lokalnej tradycji, działania na niwie kultury oraz znaczące postępy w pracach nad renowacja pałacu. W ich opinii działalność Henrykowskiego Stowarzyszenia jest ewenementem nie tylko w skali regionalnej dzięki czemu Siemczyno stało się swoistym regionalnym centrum kultury i nauki Życzyli także dalszych sukcesów i deklarowali swą życzliwość i wsparcie. Byli to Sławomir Preiss – Senator RP Stanisław Kuczyński – Starosta Drawski, Damian Greś – Kierownik Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji w UM w Szczecinie, Adam Kośmider – Burmistrz Czaplinka, Alina Karolewicz, Maryla Witek Biuro Dokumentacji Zabytków Szczecin, dr Zbigniew Mieczkowski, Paweł Pawłowski – Dyrektor Domu Kultury w   Cedyni.

Natomiast marszałek Anna Mieczkowska przysłała następujące piękne wyrazy uznania:

„…Jednocześnie pragnę wyrazić swoje uznanie dla działań podejmowanych przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie. W dzisiejszych czasach, które coraz częściej wymuszają na nas pośpiech, zabieganie i brak czasu, Państwa organizacja promuje przywiązanie do tradycji, poczucie przynależności do społeczności lokalnej, a także potrzebę ciągłego zgłębiania wiedzy o „małej ojczyźnie”. za te postawę i piękne ideały – serdecznie dziękuję.”

Wystąpił też Mathias von Bredow, który gratulował kolejnych dokonań i przekazał w darze na ręce Przewodniczącego Stowarzyszenia transkrypcję I tomu Starej Henrykowskiej Księgi Gości (Altes Heinrichsdorfer Gästebuch) na współczesny język niemiecki. Teraz nasi regionalni historycy będą mogli zapoznać się z tym zabytkowym dokumentem.

 

Tradycyjnie po obradach czekała uczestników zgromadzenia uroczysta kolacja i „zawracanie głowy nogami” czyli taneczny wieczór.

19 lat temu szczęśliwy przypadek sprawił, że w Siemczynie pojawiła się rodzina Andziaków. Od tego czasu wydarzyło się tak wiele! Uratowano pałac przed zniszczeniem, zrujnowane budynki gospodarcze zamieniły się w elegancką restaurację, hotel i sale konferencyjno-wystawiennicze, do stałego kalendarza i regionalnej tradycji weszły cykliczne przedsięwzięcia, organizowane z rozmachem i perfekcją: Europejskie Słoneczne Dni, Henrykowskie Dni oraz Europejskie Dni Dziedzictwa oraz szereg innych imprez. Od 2 lat wydawane są „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie” periodyk o wysokiej randze naukowej i kulturalnej w regionie. Zespół redakcyjny pod rozważnym kierownictwem Bogdana Andziaka skupił wielu świetnych publicystów i pasjonatów.

W 2005 roku powołane zostało Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, które rychło stało się ważnym animatorem kultury i badań historycznych w naszym regionie. Dzisiaj juz nikt nie wątpi, że największy na Pomorzu Zachodnim pałac barokowy wróci do dawnej świetności i będzie świadczył o historii tych ziem oraz stanie się centrum życia kulturalnego i społecznego naszego regionu. To będzie zgodne z duchem historii bo przez blisko 400 lat Siemczyno leżało w granicach Królestwa Polskiego, właściciele dworu byli poddanymi polskimi i tu miały miejsce historyczne wydarzenia jak przejazdy królów polskich Władysław Jagiełły, wkroczenie Szwedów w czasie „Potopu”, czy też ich późniejsze wypędzenie przez Stefana Czarnieckiego.

W grudniu tego roku minie 10 lat od powołania Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie i uważam, że w tym czasie w pełni zasłużyło ono na uhonorowanie mianem „Zasłużony dla Gminy Czaplinek”. To będzie uhonorowanie tych wszystkich ludzi, którzy jak w zacytowanym na wstępie motcie: „Połączyli siły, pozostali razem i wykonują wspólnie pracę osiągając sukces„. Kieruję tę sugestię do Rady Miejskiej w Czaplinku i Burmistrza Czaplinka.

 

Autor: Wiesław Krzywicki

 

Na Walnym Zgromadzeniu Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie powołano do życia zespół pod nazwą: Zespół Tańców Historycznych „Pałac Siemczyno” – wszyscy uczestniczący w Zgromadzeniu członkowie HSS głosowali „za”.