XI. Walne Zgromadzenie Członków HSS

XI Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

25 lutego 2017 roku

25 lutego 2017 r. odbyło się w Siemczynie XI Walne Zwyczajne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Uczestniczyły w nim 33 osoby, w tym 17 członków zwyczajnych, 2 honorowych oraz 1 wspierający.

Wśród gości, którzy zaszczycili swą obecnością zgromadzenie znaleźli się:

– Członek Zarządu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – Henryk Carewicz

– Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie – Damian Greś

– Burmistrz Czaplinka – Adam Kośmider

– Sołtys Siemczyno – Michał Olejniczak

– Proboszcz Parafii Siemczyno – ks. Andrzej Naporowski

– Prezydent rodu von Bredow – baron Mathias von Bredow

 

Jako Prezes Zarządu Stowarzyszenia otworzyłem Zgromadzenie i powitałem jego uczestników oraz przybyłych gości, a następnie, po wyborze na przewodniczącego obrad Bogdana Andziaka przekazałem mu dalsze prowadzenie obrad. Przedstawił on proponowany porządek oraz kandydaturę Roberta A. Dyduły na protokolanta obrad. Obie propozycje zostały przyjęte większością głosów.

 

Następnie w imieniu Zarządu przedstawiłem zebranym Sprawozdanie Zarządu Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie za 2016 rok, które przytaczam poniżej:

Rok 2016 był bardzo bogaty w wydarzenia, które przedstawiamy chronologicznie. Oczywiście przedstawiamy tylko te wydarzenia, których byliśmy organizatorami oraz uczestnikami.

styczeń 2016 –

 • 16 stycznia zorganizowaliśmy kolejne 5 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (Prezentacja: Romuald Kurzątkowski „Po torach pamięci 1944-1956” i występ duetu „Zariuszka” – Alina Karolewicz, Magdalena Urlich)

luty 2016 –

 • 13 lutego zorganizowaliśmy 6 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (Koncert wirtuoza skrzypiec Bogdana Kierejszy)
 • 27 lutego odbyło się 10 Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

marzec 2016 –

 • 12 marca zorganizowaliśmy 7 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (Prezentacja Marii Witek i Anny Bartczak z Biura Dokumentacji Zabytków oraz Waldemara Witka z NID-u „Kapliczki i krzyże przydrożne w powiecie drawskim” i koncert muzyki andyjskiej w wykonaniu zespołu „La Familia”)

kwiecień 2016 –

 • 16 kwietnia zorganizowaliśmy 8 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (spotkanie autorskie z dr Zbigniewem Mieczkowskim „Poligon Drawski w trzech odsłonach” i koncert poezji śpiewanej Jacka i Tomka Bateńczuków)

maj 2016 –

 • 24 maja zorganizowaliśmy po raz szósty Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie wraz z szóstą konferencją na temat OZE, w której uczestniczyło ok. 100 osób dorosłych i 60 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Czaplinka, Złocieńca i Drawska Pomorskiego. Szósta konferencja pt.: „Szanse rozwoju odnawialnej energetyki rozproszonej na Pomorzu Zachodnim” dotyczyła źródeł energii pochodzącej ze słońca i biomasy w województwie Zachodniopomorskim.

czerwiec 2016 –

 • Wydaliśmy VIII tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich częściowo dofinansowany przez Gminę Czaplinek.

lipiec 2016 –

 • W dniach 2-3 lipca zorganizowaliśmy XIII Henrykowskie Dni w Siemczynie z gwiazdą wieczoru Dariuszem Stachurą i udziałem Filharmonii Koszalińskiej pod batutą Rubena Silvy i prowadzeniem Andrzeja Zborowskiego. Oczywiście jak rokrocznie pierwszego dnia odbyła się konferencja historyczno-naukowa. Przez dwa dni gościli i prezentowali swoje prace artyści i rzemieślnicy, odbył się plener plastyczny oraz warsztaty śpiewu chóralnego, gitarowe, ceramiczne, tańców barokowych. W sali ceglanej i na dziedzińcu miały miejsce pokazy odtwórstwa historycznego XVII – XVIII w., pokazy myśliwskie i jeździeckie, a w pałacu oprócz wystaw czasowych zaprezentowano wystawę łowiecką.

W niedzielę po Mszy Św. na zakończenie obchodów zorganizowano na jeziorze Drawsko Henrykowskie Regaty o Puchar Prezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie zakończone festynem żeglarskim nad Zatoką Henrykowską z koncertem zespołu szantowego „Pod kilem”.

 • Rozpoczęliśmy remont południowej części dachu korpusu głównego pałacu (ryzalit i naczółek od strony południowej).
 • Uruchomiono w całości Henrykowski Szlak w Siemczynie oraz wydano przewodnik po szlaku.

sierpień 2016 –

 • W dniach 28 lipca do 1 sierpnia zorganizowaliśmy III zjazd rodu von Bredow, potomków właścicieli pałacu i dóbr siemczyńskich.

wrzesień 2016 –

 • 17 września zorganizowaliśmy 6 Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie pt.: „Pamięć miejsc i ludzi”. Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie odbyła się tradycyjnie, konferencja naukowo-dydaktyczna pod tytułem „Starzenie się społeczeństwa – problemy i pożądane działania” połączona z zajęciami praktycznymi na błoniach pałacowych. Obchody zakończono wspólną biesiadą w namiocie biesiadnym przy pałacu. Do biesiady przyśpiewki wykonywał zespół folklorystyczny „Marianki” pod kierownictwem p. Mariana Sujeckiego.

październik 2016 –

 • W dniach 7-9 października odbył się 4 Zlot Poszukiwaczy Skarbów „Kocioł Świdwiński-Jezioro Tajemnic”.
 • Zakończono remont południowej części dachu korpusu głównego pałacu (ryzalit, naczółek od strony południowej).

listopad 2016 –

 • 5 listopada zorganizowaliśmy 9 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (Otwarcie Henrykowskiej Galerii Sztuki w Siemczynie i wernisaż Ogólnopolskiej Wystawy Związku Artystów Plastyków, prelekcja historyka regionalisty Jarosława Leszczełowskiego „Frydlandzki sztetl i frydlandzki Berlin” oraz koncert Duetu Zariuszka „Bułat Okudżawa po rosyjski i po polsku” – Alina Karolewicz i Magdalena Urlich).
 • 26 listopada zorganizowaliśmy 10 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (Prezentacja przez Program Zanurzenie premiery reportażu TV o Pałacu w Siemczynie i fortecy B-17 spoczywającej na dnie jeziora Stolsko oraz koncert zespołu HELLESS wraz z premierą wideoklipu kręconego we wnętrzach Pałacu w Siemczynie i MOK-u w Policach).

grudzień 2016 –

 • 10 grudnia zorganizowaliśmy 11 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (Prelekcja archeologów z Muzeum w Koszalinie Andrzeja Kuczkowskiego „Grodziska wczesnośredniowieczne w rejonie Siemczyna”, Andrzeja Kasprzaka „Kamienne Kręgi w Pławnie – magiczne miejsce” i Tomasza Choroby „Groby olbrzymów pod Piasecznem” oraz koncert chóru PROFVOICES pod dyrekcją p. Doroty Gadziny)
 • Drukiem ukazał się Tom IX Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

 

Podsumowując rok 2016:

– rozliczyliśmy 9 projektów, tj.:

 1. Promocja Historii Gminy Czaplinek poprzez druk ósmego wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich – 1.500 zł (23.03.2016) – Gmina Czaplinek
 2. Utworzenie „Henrykowskie Galerii Sztuki” w Siemczynie jako miejsca upowszechniania i promocji twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu Drawskiego – 800 zł (15.06.2016) – Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
 3. Oznakowanie I Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie – etap II – 1.200 zł (21.06.2016) – Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
 4. Siemczyno, pałac barokowy (1726 r.) remont dachu (pokrycie, więźba, strop I piętra, roboty murowe, komin, instalacja odgromowa) korpusu głównego w połaci południowej oraz ryzalitu południowego – 40.000 zł (27.06.2016) – Urząd Marszałkowski w Szczecinie
 5. Siemczyno, pałac barokowy (1726 r.) remont dachu (pokrycie, więźba, strop I piętra, roboty murowe, komin, instalacja odgromowa) korpusu głównego w połaci południowej oraz ryzalitu południowego – 200.000 zł (30.06.2016) – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 6. Przeprowadzenie wydarzenia artystycznego pn. „Między wschodem i zachodem: kultura sarmacka Rzeczpospolitej z okresu Potopu szwedzkiego” w trakcie obchodów XIII Henrykowskich Dni w Siemczynie – 7.000 zł (27.07.2016) – Urząd Marszałkowski w Szczecinie
 7. Koncert tenora Dariusza Stachury z orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej pod batutą Rubena Silvy podczas „XIII Henrykowskich Dni w Siemczynie” – 7.000 zł (27.07.2016) – Urząd Marszałkowski w Szczecinie Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji
 8. Organizacja konferencji pt. „V Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie – szanse rozwoju odnawialnej energetyki rozproszonej na Pomorzu Zachodnim – 5.804 zł (05.08.2016) – WFOŚiGW w Szczecinie
 9. Remont dachu (pokrycie, więźba, strop I piętra, roboty murowe, komin, instalacja odgromowa) korpusu głównego w połaci południowej oraz remont dachu (pokrycie, więźba, strop I piętra, roboty murowe, instalacja odgromowa) ryzalitu południowego (ryzalit w elewacji wschodniej) barokowego pałacu w Siemczynie – 20.000 zł (27.10.2016) – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

– Do zadań rozpoczętych i zakończonych w roku 2016 zaliczamy:

 1. Wydanie VIII tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 2. Organizację VI Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie
 3. Zorganizowanie XIII Henrykowskich Dni w Siemczynie
 4. Organizację VI Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie
 5. Utworzenie Henrykowskiej Galerii Sztuki w Siemczynie
 6. Zorganizowanie i przeprowadzenie 7-miu edycji Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie
 7. Wydanie IX tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 8. Wykonanie remontu kolejnej części dachu wraz ze stropem nad 1-szym piętrem pałacu
 9. Uruchomienie w całości Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie wraz z drukiem przewodnika
 10. Zakończenie przebudowy strony internetowej Pałac Siemczyno o czym informujemy i zachęcamy do przeglądania, wnoszenia uwagi oraz dzielenia się materiałami, a szczególnie zdjęciami sprzed 2010 roku.

W roku 2016 Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie było wspierane przez następujących donatorów:

 1. Konsorcjum Andziak sp.j.
 2. Pałac Siemczyno Adam Andziak
 3. Ministerstwo Finansów
 4. Gmina Czaplinek
 5. Urząd marszałkowski z programu PROW 2007-2013
 6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecin
 7. Ekowodrol
 8. Hertz Armatura
 9. Województwo Zachodniopomorskie
 10. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Warszawa
 11. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 12. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 13. Osoby fizyczne na wsparcie wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 14. Bogdan i Zdzisław Andziak
 15. Jolanta i Maciej Marciszewscy
 16. Jarosław i Ewa Kilian
 17. Anonimowi darczyńcy – skarbona stacjonarna
 18. Anonimowi darczyńcy – cegiełki na odbudowę pałacu.

Wszystkim, którzy w najskromniejszy choćby sposób przyczynili się do zrealizowania zadań w 2016 roku serdecznie dziękujemy. Wasza pomoc dodaje nam skrzydeł i pozwala na planowanie przyszłości.

Na rok 2017 Zarząd HSS planuje:

 • Wydanie X i XI tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • Organizowanie kolejnych comiesięcznych edycji Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie
 • Remont kolejnej części dachu pałacu w Siemczynie
 • Zorganizowanie VII Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie
 • Zorganizowanie XIV Henrykowskich Dni w Siemczynie
 • Zorganizowanie VII Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie
 • Zorganizowanie i oznakowanie Henrykowskiego Słonecznego Szlaku prowadzącego do nowo wybudowanej farmy fotowoltaicznej
 • Opracowanie i wydanie przewodnika po Henrykowskim Słonecznym Szlaku w Siemczynie

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej HSS Adrian Chochorowski złożył następujące sprawozdanie::

Komisja Rewizyjna Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie (HSS) w roku 2016 na bieżąco nadzorowała działania stowarzyszenia.

W roku 2016 HSS nie prowadziło działalności gospodarczej lecz wyłącznie nieodpłatną działalność statutową. W jej wyniku stowarzyszenie uzyskało przychody statutowe w kwocie 450.876,47 zł oraz koszty związane z nieodpłatną działalnością statutową w wysokości 427.983,67 zł. Kwoty te potwierdza sporządzony na 31.12.2016 r. rachunek zysków i strat. Wydatki na koszty administracyjne stanowią z roku 2016 kwotę 1.754,80 zł.

Prawidłowość wykazanych w sprawozdaniu sald została potwierdzona poprzez dokonanie spisów z natury w zakresie: materiałów na kwotę 193,13 zł (widokówki stanowiące materiał do produkcji cegiełek na odbudowę pałacu), gotowych cegiełek na kwotę 1.000 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. wynosi 20.944,87 zł, na który składają się środki na rachunku bankowym w kwocie 18.245,02 zł – zgodne z wyciągiem bankowym, oraz gotówka w kasie w kwocie 2.699,85 zł – zgodna ze sporządzoną specyfikacją.

Struktura uzyskanych w roku 2016 przychodów przedstawia się następująco:

 • Składki członkowskie – 4.000 zł
 • Zysk z roku ubiegłego – 2.570,27 zł
 • Dotacje, dopłaty i dofinansowania – 290.104,00 zł
 • Gotówka zebrana ze skarbony stacjonarnej – 1.080,60 zł
 • Wpływy uzyskane przy pomocy cegiełek – 3.500,00 zł
 • Darowizny pieniężne – 143.720,00 zł
 • Wpływy z 1% odpisu podatkowego – 5.901,60 zł

i łącznie stanowi kwotę 450.876,47 zł .

W dniu 31.12.2016 r. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zakończyło zbiórkę publiczną zorganizowaną na podstawie zezwolenia Burmistrza Czaplinka z dnia 03.02.2014 r., wydanego na okres od 03.02.2014 r. do 31.12.2016 r. Na tę okoliczność sporządzono sprawozdanie ze zbiórki, które zostało złożone według dotychczas obowiązującej procedury na ręce Burmistrza Czaplinka.

Od roku bieżącego zbiórki publiczne zgłaszane są i rozliczane za pośrednictwem portalu zbiórkowego na stronie Ministerstwa Pracy Polityki Społecznej.

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły w 2016 roku 427.983,67 zł. Wydatki na zadania te zostały w wysokości 290.104,00 zł dofinansowane, a w kwocie 137.879,67 zł pokryte ze środków własnych stowarzyszenia.

Finansowanie poszczególnych zadań kształtowało się jak niżej:

 • Henrykowska Galeria Sztuki – 1.084,65 zł

– Powiat Drawski – 800 zł

– udział HSS – 284,65 zł

 • V Europejskie Słoneczne Dni– 12.137,24 zł

– Ekowodrol – 1.000 zł

– Herz Armatura – 2.200 zł

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 5.804 zł

– udział HSS -3.133,24 zł

 • Wydanie VIII tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich– 6.210,00 z

– Gmina Czaplinek – 1.500 zł

– Marciszewski Maciej 1.000 zł

– udział HSS – 3.710 zł

 • XIII Henrykowskie Dni – 18.000 z

– Województwo Zachodniopomorskie – 14.000 zł

– udział HSS – 4.000 zł

 • Remont dachu pałacu część korpusu głównego– 376.041,73 zł

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 200.000 zł

– Województwo Zachodniopomorskie – 40.000 zł

– Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Szczecin – 20.000 z

– udział HSS – 116.041,73 zł

 • II etap Henrykowskiego Szlaku Historycznego w Siemczynie– 3.380,05 zł

– Powiat Drawski – 1.200 zł

– udział HSS – 2.180,05 zł

 • Wydanie Legend Heinrichsdorf– 630 zł

– Alina Korolewicz – 600 zł

– udział HSS – 30 zł

 • Wydanie IX tomu Zesztów Siemczyńsko-Henrykowskich– 10.500 zł

– Konsorcjum Andziak sp.j. – 2.000 zł

– udział HSS – 8.500 zł

Różnica między przychodami statutowymi i kosztami realizacji zadań statutowych to wynik na działalności statutowej, który w roku 2016 wynosi 22.892,80 zł.

Wszystkie powyżej wymienione zadania zostały zakończone i prawidłowo rozliczone poprzez okazanie odpowiednim instytucjom niezbędnych dokumentów potwierdzających wykonanie i rozliczenie projektów. Nie stwierdzono w tym zakresie żadnych uchybień i nieprawidłowości.

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie w roku 2016 poniosło koszty administracyjne w wysokości 1.754,80 zł, na które składają się:

 • Zużycie materiałów – 157,00 zł
 • Usługi bankowe, pocztowe, ksero – 681,80 zł
 • Podatki i opłaty – KRS, opłaty skarbowe, zaświadczenia – 816 zł
 • Składki członkowskie w ZaFOS – 100 zł .

Zostały wprowadzone, zaproponowane przez Komisję Rewizyjną w ubiegłym roku, zmiany w zakresie uszczegółowienia ewidencji księgowej stanowiąc tym samym większą przejrzystość rozliczeń. W tym celu od roku 2016 wprowadzono zmodyfikowany plan kont, a generalne zasady rachunkowości nie uległy zmianie.

Komisja Rewizyjna Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w roku 2016 na bieżąco nadzorowała prawidłowość prowadzenia dokumentacji księgowej. Nie wniesiono zastrzeżeń.

Za poprzedni rok obrotowy sporządzona została kompletna dokumentacja księgowa (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa), która została złożona w 2016 roku: w Urzędzie Skarbowym w Drawsku Pomorskim oraz w Sądzie Rejestrowym w Koszalinie.

W związku z faktem posiadania przez HSS statusu organizacji pożytku publicznego w roku 2016, na wyodrębniony rachunek bankowy wpłynęły środki z odpisów 1% z podatków dochodowych za rok 2015 w wysokości 5.901,60 zł.

Komisja Rewizyjna przy Henrykowskim Stowarzyszeniu w Siemczynie nie stwierdza naruszenia statutu jak i innych przepisów przez Zarząd.

Mając na uwadze powyższe nie wnosimy zastrzeżeń do prawidłowości zarządzania Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie.

Wnioskujemy o udzielenie władzom stowarzyszenia absolutorium za 2016 rok oraz o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016

Po przedstawieniu tych sprawozdań Walne Zwyczajne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1 – Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok 2016 – jednomyślnie

Uchwała nr 2 – Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016 – jednomyślnie

Uchwała nr 3 – Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2016 – jednomyślnie

Uchwała nr 4 – o sposobie rozliczania zysku za rok 2016 – wynik końcowy przeniesiony na zwiększenie przychodów na rok 2017 – jednomyślnie

Uchwała nr 5 – o udzieleniu absolutorium władzom Stowarzyszenia za rok 2016 na wniosek Komisji Rewizyjnej – 16 osób za, 1 wstrzymała się, 0 przeciwko

W ostatniej części obrad – dyskusji – zabrali głos:

Grzegorz Andziak złożył wniosek o podjęcie Uchwały nr 6 o następującej treści:

„W związku z informacją z dnia 21.02.2017 r. o pozytywnym wyniku oceny i wyborze do dofinansowania projektu nr RPZP.04.09.00-32-0017/16 pn. Wykorzystanie potencjału endogenicznego barokowego pałacu w Siemczynie poprzez przystosowanie części pałacu do celów wystawienniczych i prezentacyjnych w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych związanych z odtwórstwem historycznym złożonego w zakresie działania 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. XI Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na realizację przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego oraz upoważnia Zarząd Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu stowarzyszenia do wysokości całkowitego budżetu ww. projektu.” – Uchwała podjęta została jednomyślnie.

Adam KośmiderBurmistrz Czaplinka – chwaląc sprawozdanie działania stowarzyszenia w 2016 roku równocześnie poinformował zebranych, że Rada Miasta i Gminy Czaplinek, doceniając dokonania Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, podjęła w dniu 29.12.2016 r. uchwałę o przyznaniu mu tytułu „Zasłużony dla Gminy Czaplinek”. pogratulował tego wyróżnienia. Zostanie ono wręczone dla stowarzyszenia na gali, która odbędzie się 3 marca 2017 r. na Hali Widowiskowo-Sportowej w Czaplinku.

Zdzisław Andziakprezes HSS – podziękował za docenienie wieloletnich działań na rzecz mieszkańców regionu i przyznanie Stowarzyszeniu zaszczytnego tytułu.

Bogdan Andziak Wiceprezes HSS– przypomniał, że Gmina Czaplinek w roku 2016 doceniła także organizowane od wielu lat przez stowarzyszenie Henrykowskie Dni w Siemczynie uznając je za „Wydarzenie Kulturalne Gminy Czaplinek 2015 roku. To pozytywne, lecz w ubiegłym roku spotkała stowarzyszenie też przykra niespodzianka bo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zakwalifikowało pozytywnie naszego wniosku o dofinansowanie kolejnego etapu remontu dachu i więźby dachowej. Stowarzyszenie złożyło odwołanie. Jak wiemy pałac jest i ma być remontowany aby służył celom publicznym.

Agnieszka Eckstein członek wspierający poinformowała o zmianie zasad dotyczących zbiórek publicznych. Obecnie zbiórki rejestruje się przez portal Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i tam też je się rozlicza. Procedura jest dość skomplikowana, ale zbiórki są bezterminowe. Po wprowadzeniu zmian sprzedaż cegiełek nie jest już traktowana jako zbiórka publiczna. Podziękowała także Burmistrzowi Czaplinka za udzielanie zgód i rozliczanie dotychczasowych zbiórek publicznych przeprowadzanych na starych zasadach. Zaapelowała do zebranych by zadeklarowali w rocznych rozliczeniach podatku za rok 2016 1% na rzecz HSS. Przypomniała, że za rok 2015 wpłynęła z tego tytułu niebagatelna kwota ok. 5000 zł.

Mathias von Bredow prezydent rodu von Bredow (tłumaczył Robert A. Dyduła) podziękował za zaproszenie i możliwość uczestniczenia wraz z małżonką po raz kolejny w Walnym Zgromadzeniu. Równocześnie przekazał na ręce Zarządu Stowarzyszenia upominek w postaci oprawionego zdjęcia nieśmiertelnika, z okresu I wojny światowej, swojego dziadka, dawnego właściciela Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie, barona Hartwiga von Bredow. Odczytał zebranym (po polsku!) o historii jak ten nieśmiertelnik trafił do jego rąk.

 

I na tym sympatycznym wystąpieniu zakończyła się oficjalna część XI Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Zamykając je i dziękując uczestnikom zaprosiłem ich na tradycyjną już biesiadną kolację.

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie powołaliśmy 11 lat temu nie mając doświadczenia ani konkretnego planu działania. Po 11 latach zdobyliśmy doświadczenie, zyskaliśmy wielu przyjaciół i sojuszników w naszym działaniu. Staliśmy się ważnym animatorem kultury i badań historycznych regionu. Widomym tego dowodem jest przyznanie przez Radę Miejską w Czaplinku dla Stowarzyszeniu honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Czaplinek”.

Ale najważniejsze jest jasne zarysowanie stojącego przed nami celu – przywrócenie świetności największemu na Pomorzu Zachodnim pałacowi barokowemu, niememu świadkowi skomplikowanej historii tych ziem i z powrotem uczynienie z niego centrum życia kulturalnego i społecznego naszego regionu. W ciągu 11 lat dokonaliśmy wiele, a ostatni rok należy do najbardziej udanych w dążeniu do tego celu. Przed nami jednak jeszcze wiele zadań, ale nikt dzisiaj nie wątpi iż wytyczony cel osiągniemy.

 

Autor: Zdzisław Andziak


X. Walne Zgromadzenie Członków HSS

X. Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

27 lutego 2016 roku

Praca i duma z tego co się robi jest źródłem szczęścia i powinna nim być.

Mahatma Ghandi

10 LAT HENRYKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA W SIEMCZYNIE

Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

 

27 lutego 2016 r. odbyło się w Siemczynie X Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Uczestniczyły w nim 53 osoby, w tym 17 członków zwyczajnych, 2 honorowych oraz 1 wspierający.

Wśród gości, którzy zaszczycili swą obecnością zgromadzenie znaleźli się:

– Damian Greś Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie,

– Jacek Kozłowski Wicestarosta Drawski,

– Adam Kośmider Burmistrz Czaplinka,

– Zbigniew Dudor Z-ca Burmistrza Czaplinka,

– Michał Olejniczak Sołtys Siemczyna,

– Ks. Andrzej Naporowski Proboszcz Parafii Siemczyno,

– Jerzy Latosiński Dyrektor OSP Gminy Czaplinek,

– Mathias von Bredow Prezydent rodu von Bredow,

– Maria Witek Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie,

– Waldemar Witek Narodowy Instytut Dziedzictwa w Szczecinie.

 

Jako Prezes HSS powitałem uczestników zgromadzenia oraz przybyłych gości, a następnie, za zgodą zebranych, przekazałrm przewodniczenie dalszym obradom Bogdanowi Andziakowi.

Po przyjęciu porządku obrad nastąpiło przedstawienie przewodniczący przedstawił nowych członków Komisji Rewizyjnej w osobach: Adrian Chochorowski – przewodniczący oraz Józef Florek – Członek. Zmiana ta spowodowana była przekształceniem HSS w organizacje pożytku publicznego. Na protokólanta zgromadzenie powołało Roberta Dydułę.

Następnie przedstawiłem Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2015 rok, które in ekstenso przytaczam poniżej:

Rok 2015 był bardzo bogaty w wydarzenia, które przedstawiamy chronologicznie. Oczywiście przedstawiamy tylko te wydarzenia, których byliśmy organizatorami oraz uczestnikami.

 • styczeń 2015
 • nastąpiło końcowe rozliczenie druku II wydania specjalnego Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • zapłaciliśmy składkę członkowską za 2015 rok dla Lokalnej Grupy Rybackiej Szczecinek
 • luty 2015
 • 14 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie
 • Wydrukowano V Tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • marzec 2015
 • Wpłynęło dofinansowanie z Urząd Gminy Czaplinek do V tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • kwiecień 2015
 • Wpłynęło dofinansowanie z Powiatu Drawskiego na druk VI Tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • maj 2015
 • 14 maja zorganizowano po raz piąty Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie wraz z piątą konferencją na temat OZE, w której uczestniczyło ok. 130 osób dorosłych i ok. 80 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Czaplinka i Złocieńca. Piąta konferencja pt.: „Słońce i biomasa. Pomorze Zachodnie i jego ekoenergetyczny potencjał”dotyczyła źródeł energii pochodzącej ze słońca i biomasy w województwie Zachodniopomorskim. Zorganizowano również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej p.t. „Europejskie Słoneczne Dni – słońce i biomasa 2015”.
 • Zorganizowaliśmy wyjazd studyjny do Cedyni dla członków i przyjaciół Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie z okazji 70-lecia sforsowania Odry przez 1 Armie WP w rejonie: Siekierek, Starych Łysogórek i Gozdowic.
 • czerwiec 2015
 • Wydaliśmy VI tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich częściowo dofinansowanych w ramach Europejskich Słonecznych Dni przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
 • Zapłaciliśmy składkę za rok 2015 za przynależność HSS do Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych
 • Wpłynęła dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont dachu pałacu – skrzydło południowe
 • lipiec 2015
 • Zorganizowaliśmy XII Henrykowskie Dni w Siemczynie z gwiazdą wieczoru Jackiem Wójcickim i udziałem Filharmonii Koszalińskiej. Oczywiście jak rokrocznie pierwszego dnia odbyła się konferencja historyczno-naukowa. Przez wszystkie trzy dni gościli i prezentowali swoje prace artyści i rzemieślnicy, pałac zaś gościł muzea z województwa zachodniopomorskiego. Ponadto odbyły się prezentacje zespołów ludowych, a w pałacu i w terenie odbywały się gry pałacowe i terenowe, które nawiązywały do historii i legend związanych z Siemczynem.

Po raz pierwszy w niedzielę na zakończenie obchodów zorganizowano na jeziorze Drawsko Henrykowskie Regaty o Puchar Prezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.

 • Rozpoczęliśmy remont dachu pałacu – skrzydło południowe
 • Zebraliśmy gotówkę za sprzedaż cegiełek na odbudowę pałacu – 31.07.2015
 • Z Powiatu Drawskiego wpłynęło dofinansowanie na oznakowanie Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie
 • Wpłynęło dofinansowanie na historyczne stroje Zespołu tańca barokowego w Siemczynie
 • Wpłynęły środki na dofinansowanie XII Henrykowskich Dni w Siemczynie
 • sierpień 2015
 • Otrzymaliśmy dofinansowanie remontu dachu z Wydziału Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego przy Urzędzie Marszałkowskim Szczecin
 • Otrzymaliśmy dofinansowanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do wydania VII Tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • Wykonaliśmy 350 nowych cegiełek po 10 zł na odbudowę pałacu
 • Kontynuowaliśmy remont dachu pałacu
 • Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków HSS, na którym:
 1. Podjęto uchwałę o zmianie statutu w związku z wnioskiem o rejestrację HSS jako Organizacja Pożytku Publicznego
 2. Podjęto uchwałę o zmianie składu Komisji Rewizyjnej w związku z wnioskiem o rejestrację HSS jako Organizacja Pożytku Publicznego

W dniu dzisiejszym ponownie składamy podziękowanie poprzedniemu składowi Komisji Rewizyjnej, tj. Grażynie Tomaszewskiej i Michałowi Andziakowi za dotychczasową współpracę, a nowemu składowi komisji życzymy sukcesów.

 • wrzesień 2015
 • Zorganizowaliśmy Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie pt.: „Dziedzictwo utracone – dziedzictwo ocalone”. Podczas tego wydarzenia odbyły się „Otwarte warsztaty plastyczne w pałacu przy kominku z kaflami delftyckimi”„Otwarte warsztaty ceramiczne w Kuźni Ceramicznej”. Jednocześnie Siemczyno odwiedziła 26-osobowa grupa potomków rodu von der Goltz (budowniczych pałacu), która uczestniczyła w interaktywnym jego zwiedzaniu oraz przypałacowego parku. Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie odbyła się tradycyjnie, konferencja naukowa pod tytułem „Trzeci wiek bez starości”.
 • Wpłynęło dofinansowanie remontu dachu pałacu od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Szczecin
 • Dokonaliśmy końcowego rozliczenia remontu dachu pałacu skrzydła południowego
 • październik 2015
 • Wydaliśmy VII Tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • Zakończyliśmy oznakowanie I Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie
 • Wpłynęły środki z 1% z Fundacji Kamienica1 z zadania: „Promocja kultury i sztuki”
 • listopad 2015
 • Uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Pozwoli nam to na otrzymywanie od 2016 roku odpisu 1 % z podatków osób fizycznych za 2015 rok.
 • grudzień 2015
 • Zrobiliśmy protokół zbiórki gotówki ze skarbony stacjonarnej na dzień 31.12.2015 r.
 • Rozliczyliśmy sprzedaż cegiełek na odbudowę pałacu na dzień 31.12.2015 r.

 

Podsumowując rok 2015:

Rozliczyliśmy 10 projektów z czego 3 rozpoczęte były w 2014 roku, tj.:

 1. Zakończenie działania – wydanie II tomu specjalnego Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.
 2. Zakończenie działania – wykonanie remontu stawów przypałacowych.
 3. Zakończenie działania – zakup strojów dworskich dla powołanego przez HSS Zespołu Tańca Barokowego.

Do zadań rozpoczętych i zakończonych w roku 2015 zaliczamy:

 1. Wydanie V tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.
 2. Organizację V Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie.
 3. Wydanie VI tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.
 4. Zorganizowanie XII Henrykowskich Dni w Siemczynie.
 5. Wykonanie remontu południowego skrzydła dachu pałacu.
 6. Oznakowanie 1-szej części Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie.
 7. Wydanie VII tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

 

W roku 2015 Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie było wspierane przez następujących donatorów:

 1. Konsorcjum Andziak sp.j.
 2. Pałac Siemczyno Adam Andziak.
 3. Ministerstwo Finansów.
 4. Gmina Czaplinek.
 5. Urząd marszałkowski z programu PROW 2007-2013.
 6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecin.
 7. Bank Zachodni WBK.
 8. Zakład Usługowo Handlowy KARTEL ze Szczecina.
 9. VIESSMANN Sp. z o.o. Wrocław.
 10. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim.
 11. Uzdrowisko Kołobrzeg.
 12. Uzdrowisko Świnoujście.
 13. Województwo Zachodniopomorskie.
 14. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Warszawa.
 15. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
 16. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
 17. Osoby fizyczne na wsparcie wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.
 18. Państwo Jankowscy z Koszalina.
 19. Bogdan i Zdzisław Andziak.
 20. Jolanta i Maciej Marciszewscy.
 21. Anonimowi darczyńcy – skarbona stacjonarna.
 22. Anonimowi darczyńcy – cegiełki na odbudowę pałacu.
 23. Pałac Siemczyno Adam Andziak
 24. Ministerstwo Finansów
 25. Gmina Czaplinek
 26. Urząd marszałkowski z programu PROW 2007-2013
 27. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecin
 28. Bank Zachodni WBK
 29. Zakład Usługowo Handlowy KARTEL ze Szczecina
 30. VIESSMANN Sp. z o.o. Wrocław
 31. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
 32. Uzdrowisko Kołobrzeg
 33. Uzdrowisko Świnoujście
 34. Województwo Zachodniopomorskie
 35. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Warszawa
 36. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 37. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 38. Osoby fizyczne na wsparcie wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 39. Państwo Jankowscy z Koszalina
 40. Bogdan i Zdzisław Andziak
 41. Jolanta i Maciej Marciszewscy
 42. Anonimowi darczyńcy – skarbona stacjonarna
 43. Anonimowi darczyńcy – cegiełki na odbudowę pałacu.

Wszystkim, którzy w najskromniejszy choćby sposób przyczynili się do zrealizowania zadań w 2015 roku serdecznie dziękujemy. Wasza pomoc dodaje nam skrzydeł i pozwala na planowanie przyszłości.

W roku 2016 Zarząd HSS planuje:

 • Wydanie VIII i IX tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.
 • Remont kolejnej części dachu pałacu w Siemczynie.
 • Organizację VI Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie.
 • Organizację XIII Henrykowskich Dni w Siemczynie.
 • Organizację VI Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie.
 • Oznakowanie II-giej części Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie.
 • Zorganizowanie i oznakowanie Henrykowskiego Słonecznego Szlaku prowadzącego do nowo wybudowanej farmy fotowoltaicznej (Teneta).
 • Opracowanie i wydanie przewodników po Henrykowskich Szlakach w Siemczynie.”

Następnie Adrian Chochorowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył następujące sprawozdanie::

„Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zakończyło rok 2015 wynikiem dodatnim w wysokości 2.570,27 zł, co zostało wykazane w bilansie i rachunku wyników.

Prawidłowość wykazanych w sprawozdaniu sald została potwierdzona poprzez dokonanie spisów z natury w zakresie: materiałów na kwotę 200,13 zł (widokówki stanowiące materiał do produkcji cegiełek na odbudowę pałacu), gotowych cegiełek na kwotę 3.500 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r. wynosi 2.370,14 zł, na który składają się środki na rachunku bankowym w kwocie 199,44 zł – zgodne z wyciągiem bankowym, oraz gotówka w kasie w kwocie 2.170,70 zł – zgodna ze sporządzoną specyfikacją.

 • Składki członkowskie – 4.000 zł
 • Zysk z roku ubiegłego – 56.769,82 zł (107.618,45 zł minus 50.848,63 zł) Zysk wykazany w bilansie za 2014 rok jako kwota 107.618,45 zł zawierał sumę 50.848,63 zł przeznaczoną na dofinansowanie kończonego w roku 2015 remontu stawów, która w celu ustalenia prawidłowej kwoty udziału własnego HSS została ujęta w 2015 r. jako dotacja).
 • Dotacje, dopłaty i dofinansowania zadań statutowych – 385.240,63 zł (z czego 334.392 zł to dofinansowania otrzymane w 2015 r. powiększone o 50.848,63 zł czyli o część dofinansowania do remontu stawów rozpoczętego w roku 2014 r., a zakończonego w 2015 r.)
 • Darowizny pieniężne (zbiórka publiczna) – 80.779,25 zł

W roku 2015 Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie kontynuowało zbiórkę publiczną na podstawie zezwolenia Burmistrza Czaplinka z dnia 03.02.2014 r., wydanego na okres od 03.02.2014 r. do 31.12.2016 r.

 • Zakończenie finansowania II Specjalnego wydania ZS-H – 000 zł(wydatki ujęto w kosztach 2014 roku)

– Konsorcjum Andziak Sp.J. – 3.000 zł

– Pałac Siemczyno – 2.000 zł

 • Zakończenie remontu stawów – 114.950,56 zł

– Ministerstwo Finansów i ARMiR – 50.848,63 zł

– udział własny HSS – 64.101,93 zł

 • Wydanie V tomu ZS-H – 7.875 zł

– Konsorcjum Andziak Sp.J. – 3.000 zł

– Pałac Siemczyno – 1.000 zł

– Gmina Czaplinek – 1.350 zł

– udział własny HSS – 2.525 zł

 • Zakup strojów dworskich – 13.530 zł

– Urząd Marszałkowski z programu PROW 2007-2013 – 10.824 zł

– udział własny HSS – 2.706 zł

 • Organizacja IV Europejskich Słonecznych Dni – 15.257,24 zł

– Wojew. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecin – 7.448 zł

– BZ WBK – 800 zł

– Zakład Usługowo Handlowy KARTEL ze Szczecina– 1.500 zł

– Viessmann Sp. z o.o. z Wrocławia– 1.500 zł

– Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim – 2.000 zł

– udział własny HSS – 2.009,24 zł

 • Wydanie VI tomu ZS-H – 5.420 zł

– Pałac Siemczyno – 1.000 zł

– Konsorcjum Andziak Sp. J. – 3.000 zł

– Starostwo Powiatowe Drawsko Pomorskie – 500 zł

– osoby fizyczne ze wskazaniem darowizny na ZS-H – 590 zł

– udział własny HSS – 330 zł

 • Organizacja XII Henrykowskich Dni w Siemczynie – 11.500 zł

– Uzdrowisko Kołobrzeg – 2.000 zł

– Starostwo Powiatowe Drawsko Pomorskie – 2.000 zł

– Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski – 7.000 zł

– Uzdrowisko Świnoujście – 500 zł

 • Remont dachu pałacu – południowe skrzydło – 342.404,41 zł

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 200.000 zł

– Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski – 55.000 zł

– Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Szczecin – 20.000 zł

– udział własny HSS – 67.404,41 zł

 • Oznakowanie Szlaku Henrykowskiego – 2.947,08 zł

– Starostwo Powiatowe Drawsko Pomorskie – 2.000 zł

– Gmina Czaplinek – 610 zł

– udział własny HSS – 337,08 zł

 • Wydanie VII tomu ZS-H – 8.610 zł

– Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Szczecin – 3.500 zł

– osoby fizyczne ze wskazaniem darowizny na ZS-H – 2.270 zł

– udział własny HSS – 2.840 zł

Różnica między przychodami statutowymi i kosztami realizacji zadań statutowych to wynik na działalności statutowej, który w roku 2015 wynosi 4.295,41 zł.

Wszystkie powyżej wymienione zadania zostały zakończone i prawidłowo rozliczone poprzez okazanie odpowiednim instytucjom niezbędnych dokumentów potwierdzających wykonanie i rozliczenie projektów. Nie stwierdzono w tym zakresie żadnych uchybień i nieprawidłowości.

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie w roku 2015 poniosło koszty administracyjne w wysokości 1.725,94 zł, na które składają się:

 • Zużycie materiałów – 32,20 zł
 • Usługi bankowe, pocztowe, ksero – 397,74 zł
 • Podatki i opłaty – KRS, opłaty skarbowe, zaświadczenia -1.076 zł
 • Składki członkowskie w LGR Szczecinek i ZaFOS – 220 zł .

W związku uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego Komisja Rewizyjna zaproponowała Zarządowi zmiany w zakresie prowadzenia rachunkowości. Dotyczą one uszczegółowienia ewidencji księgowej, co pozwoli na bardziej przejrzyste ustalenia rozliczeń. W tym celu od roku 2016 wprowadza się zmodyfikowany plan kont. Generalne zasady rachunkowości nie ulegają zmianie.

Komisja Rewizyjna Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w roku 2015 dokonała czterokrotnie kontroli dokumentacji prowadzonej przez stowarzyszenie. W miesiącu lipcu Grażyna Tomaszewska i Michał Andziak – nie wnieśli zastrzeżeń. A po zmianie składu osobowego Komisji Rewizyjnej kontroli dokumentacji księgowej dokonano we wrześniu i grudniu 2015 roku oraz w styczniu 2016 r.

Stwierdzono, że za rok finansowy 2014 sporządzona została kompletna dokumentacja księgowa (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa), która została złożona w 2015 roku: w Urzędzie Skarbowym w Drawsku Pomorskim oraz w Sądzie Rejestrowym w Koszalinie. Zarząd dokonał również sprostowania wpisu danych w KRS w zakresie ujawnienia celów statutowych.

W wyniku uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się w sierpniu 2015 r., Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zostało wpisane na listę organizacji pożytku publicznego. Wpis został dokonany w listopadzie 2015 roku, co uprawnia nas do otrzymywania od 2016 roku odpisu 1 % z podatków za rok 2015 r.

Komisja Rewizyjna przy Henrykowskim Stowarzyszeniu w Siemczynie nie stwierdza naruszenia statutu jak i innych przepisów przez Zarząd.

Mając na uwadze powyższe nie wnosimy zastrzeżeń do prawidłowości zarządzania Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie.

Wnioskujemy o udzielenie władzom stowarzyszenia absolutorium za 2015 rok oraz o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015 „

W kolejnym punkcie porządku obrad Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie przyjęło następujące uchwały:

 1. a) Uchwała nr 1 – Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok 2015.
 2. b) Uchwała nr 2 – Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
 3. c) Uchwała nr 3 – Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego HSS za rok 2015.
 4. d) Uchwała nr 4 – o sposobie rozliczenia zysku za rok 2015 – wynik końcowy przeniesiony na zwiększenie przychodów na rok 2016.
 5. e) Uchwała nr 5 – o udzieleniu absolutorium władzom Stowarzyszenia za rok 2015 na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 

Na zakończenie obrad głos zabrali goście, a wśród nich:

– Mathias von Bredow – Prezydent rodu Bredowów, który gratulował Stowarzyszeniu znacznego postępu w pracach remontowych i rewitalizacyjnych Pałacu w Siemczynie i życzył dalszych sukcesów.

– Jacek Kozłowski – Wicestarosta Drawski pogratulował Zarządowi Stowarzyszenia jednogłośnego otrzymania absolutorium oraz podziękował HSS za wspieranie swoimi działaniami nie tylko Gminy Czaplinek, ale całego powiatu drawskiego, który z tego korzysta. Dodał też iż osobiście jest zwolennikiem takich stowarzyszeń.

– Adam Kośmider – Burmistrz Czaplinka pogratulował HSS za nagrody zdobyte w Gminie Czaplinek, które są dowodem wysokiej oceny działalności Stowarzyszenia.

– Zbigniew Dudor – Z-ca Burmistrza Czaplinka powiedział iż podziwia działalność HSS, gdyż na zarejestrowanych w gminie ok. 40 stowarzyszeń tylko kilkanaście działa aktywnie, w śród nich HSS może służyć za wzór. Doskonały przykład synergii: HSS, Sołectwo, Parafia, OSP – widoczne rezultaty.

– Waldemar Witek – wręczył Prezesom opracowane satyrycznie zdjęcia z. XII Henrykowskich Dni w Siemczynie.

– Alina Karolewicz – poinformowała zebranych o zdobyciu przez HSS 1-go miejsca wśród stowarzyszeń i uznaniu XII Henrykowskich Dni w Siemczynie za najważniejsze wydarzenie kulturalne w Gminie Czaplinek w 2015 roku oraz wręczeniu prezesom HSS wyróżnień w czasie Gali Kultury i Sportu w Czaplinku.

– Zdzisław Andziak – Prezes HSS poinformował iż HSS jest doceniane nie tylko w Gminie Czaplinek czy też w Starostwie Drawskim, ale także w Kołobrzegu gdzie zostało w 2015 roku wyróżnione przez Prezydenta Kołobrzegu „Konikiem Kołobrzeskim”.

– Damian Greś – Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji UM Szczecin:– poinformował o przystąpieniu HSS do projektu województwa zachodniopomorskiego p.t. „Wrota Czasu” polegającego na rozwinięciu lub zorganizowaniu sieci skansenów na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Ogłoszone będą 2 konkursy (1-szy 30.06.2016 r. z pulą 30 mln zł i 2-gi na początku 2017 r. z pulą 50 mln zł)

– Maria Witek – Biuro Dokumentacji Zabytkóww Szczecinie oceniła iż działalność HSS w Siemczynie ma duże znaczenie przy realizacji projektów ogólnowojewódzkich. BDZ wesprze merytorycznie Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie organizowane przez HSS.

– Bogdan Andziak – Przewodniczący Walnego – dokonał krótkiej prezentacji projektu utworzenia Henrykowskiego Słonecznego Szlaku w Siemczynie prowadzącego do farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 20.

– Zdzisław Andziak – Prezes HSS – Słoneczny Szlak jest efektem organizacji już 5-ciu Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie. Ekonomicznie ten projekt jest nieopłacalny lecz bardzo ważny pod względem edukacyjnym.

Nie mamy ani recepty, ani mądrości na prowadzenie takich i innych działań dlatego też dziękuję wszystkim, a szczególne Grzegorzowi Andziakowi za przygotowywanie projektów o dofinansowaniu, Urzędom Administracji Państwowej, Mathiasowi von Bredow, Senatorowi Sławomirowi Preissowi, Alince Karolewicz prowadzącej zespół tańca barokowego, autorom artykułów publikowanych na łamach Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich oraz wszystkim wspierającym nasze projekty. Przekazuję też szczególne podziękowania za zaangażowanie wszystkim członkom HSS.

– Zbigniew Januszaniec – członek Kolegium Redakcyjnego Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich – podziękował zarządowi za to wszystko co robi HSS. Działalność Stowarzyszenia jest wielopłaszczyznowa ponieważ są to zarówno działania trwałe, jak: remonty, nowe atrakcje turystyczne, druk Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich, jak i działania kulturalne, jak: Henrykowskie Spotkania Kulturalne, wystawy, organizacja cyklicznych wydarzeń. Sądzę, że to co się teraz dziej jest przedsmakiem tego co się będzie działo, na znacznie większą skalę, w wyremontowanym pałacu.

Po wystąpieniach zaproszonych gości Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Bogdan Andziak zamknął je i podziękował uczestnikom za aktywność i wytrwałość.

Tradycyjnie po obradach czekała uczestników zgromadzenia uroczysta kolacja.

 

Powołując 10 lat Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie nie mieliśmy ani doświadczenia, ani planu działania. Chcieliśmy natomiast ocalić historyczny, piękny zabytek i uczynić coś pożytecznego dla lokalnej społeczności. Wierzyliśmy, że nasze zamiary osiągniemy wytrwałym działaniem i pomoże nam w tym wielu ludzi dobrej woli. Dzisiaj, po 10 latach, możemy być dumni i czuć się szczęśliwi, że tak wiele osiągnęliśmy i zyskaliśmy tak wielu przyjaciół i sojuszników w tym działaniu.

Nasze Stowarzyszenie stało się ważnym animatorem kultury i badań historycznych w regionie. Dzisiaj już nikt nie wątpi, że największy na Pomorzu Zachodnim pałac barokowy wróci do dawnej świetności i będzie świadczył o historii tych ziem oraz stanie się centrum życia kulturalnego i społecznego naszego regionu. To będzie zgodne z duchem historii bo przez blisko 400 lat Siemczyno leżało w granicach Królestwa Polskiego, właściciele dworu byli poddanymi polskimi i tu miały miejsce ważne historyczne wydarzenia.

Autor: Wiesław Krzywicki


IX. Walne Zgromadzenie Członków HSS

IX. Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

14 lutego 2015 roku

Połączenie sił to początek,

pozostanie razem to postęp,

wspólna praca to sukces.

                       Henry Ford

WSPÓLNA PRACA TO SUKCES

Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

14 lutego 2015 r. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie dokonało podsumowania dziewiątego roku swej działalności. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 17 członków zwyczajnych (na 20), 2 Honorowych (Mathias von Bredow i Wiesław Krzywicki) oraz członek wspierający Agnieszka Eckstein. Zaszczyciło je też swą obecnością 30 znamienitych gości, a wśród nich:

– Senator RP – Sławomir Preiss z małżonką,

– Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie – Damian Greś z małżonką,

– Starosta Drawski – Stanisław Kuczyński,

– Burmistrz Złocieńca i Prezes LGD „Partnerstwo Drawy” – Krzysztof Zacharzewski z małżonką,

– Burmistrz Czaplinka – Adam Kośmider,

– Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej – ks. Andrzej Naporowski,

– Sołtys Siemczyna i członek Rady Miasta Czaplinek – Michał Olejniczak z małżonką,

– Dyrektor Domu Kultury w Cedyni – Paweł Pawłowski,

– Kierownik Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie – Maria Witek,

– Przedstawiciel Narodowego Instytutu Dzidzictwa OT Szczecin – Waldemra Witek.

Zgromadzenie otworzył Prezes Stowarzyszenia Zdzisław Andziak, który przywitał zebranych i przedstawił projekt porządku obrad.

 

Dalsze obrady poprowadził Bogan Andziak wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia. Z powodu konieczności wyjazdu, przed kontynuacją obrad, Senator RP Sławomir Preiss wyraził słowa uznania dla dokonań Stowarzyszenia, ambitnych planów oraz wysoki poziom edytorski Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich. Mówił też o uwieńczonych sukcesem staraniach w Senacie RP o nadanie dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie zaszczytnego miana Strażnika Dziedzictwa Narodowego.

Po uchwaleniu porządku obrad Prezes Stowarzyszenia zdał sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku. Był on szczególnie bogaty w wydarzenia, z których najważniejszymi były:

 1. Wydanie w styczniiu 2014 roku dwóch kolejnych tomów Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich: III tomu ze słowem wstępnym Bogdana Zdrojewskiego, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz tomu specjalnego „Henrykowscy Golczowie” autorstwa nasze znamienitego historyka regionalnego Jarosława Leszczełowskiego.
 2. Walne Zgromadzenie w lutym 2014 r., które przyjęło ambitny roczny plan działania.
 3. Zorganizowanie III Europpejskich Słonecznych Dni w Siemczynie w ramach których odbyła się ważna konferencja z udziałem wybitnych polskich naukowców i specjalistów i 120 słuchaczy. Towarzyszyło jej sympozjum dla 80 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie konferencji Senator RP Sławomir Preiss, Starosta Drawski Stanisław Cybula, Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider i Wiceprezes HSS Bogdan Andziak wręczyli nagrody i dyplomy laureatom Konkursu Plasytcznego pt. „Europejskie Słoneczne Dni 2014” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Najważniejsze referaty z tej konferencji zostały opublikowane w IV tomie Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

Podczas przerwy w konferencji zaprezentowano pokaz firmy DIMPLEX – POMPY CIEPŁA. W obecności uczestników konferencji wykonany został sondarzowy odwiert tzw. dolnego źródła ciepła.

 1. W wyniku intensywnych starań zarządu Stowarzyszenia uzyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 250 tys. zł na remont opaski drenażowej wokół pałacu w związku z czym w maju rozpoczęte zostały prace przy jej wykonaniu.
 2. 25 maja 2iceprezes HSS Bogdan Andziak otrzymał z rąk Starosty Drawskiego Stanisława Cybuli statuetkę „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”.
 3. W czerwcu wydany został IV tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich zawierający dorobek III Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie oraz opracowania dotyczące historii regionalnej (m. in. Von Arnimowie z Siemczyna autorstwa Jarosława Leszczełowskiego), zdrowia dzieci oraz kultury i wychowania.
 4. 21 czerwca odbył się spektakl teatralny Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Koszalina dla społeczności siemczyńskiej pt.: „Odlot w czasie, czyli histora ostatniego tysiąclecia”, na który wstęp był wolny.
 5. 1 lipca miała miejsce Konferencja „REWITLIZACJA ŚRODOWISK POPEGEEROWSKICH – ODZYSKANIE UŚPIONEGO KAPITAŁU”, która była najważniejszym z wydarzeń ostatnich lat w Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie. Patronat nad nią sprawował Bronisław Komorowski Prezydent RP, a organizatorami i uczestnikami byli przedstawiciele województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Uczestniczyło w niej około 160 osób, a w tym: Posłowie na Sejm RP: Ewa Żmuda-Trzebiatowska, Arkadiusz Litwiński i Krystyna Skibińska, Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dr Janusz Gołos – Konsultant ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Kancelarii Prezydenta RP oraz Anna Mieczkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Jacek Protas – Prezes Zarządu Związku Województw RP, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Czesław Elzanowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego.
 6. Zgodie z tradycją centralnym i najważniejszym wydarzeniem roku stały się XI Henrykowskie Dni w Siemczynie w dniach 4-6 lipca. Zaszczycili je swoją obecnością:
 • bp. Krzysztof Zadarko – biskup pomocniczy Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
 • Anna Mieczkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Senator  RP – Sławomir Preiss z małżonką
 • Poseł RP – Marek Hok,
 • Prezydent rodziny von Bredow – Mathias von Bredow,
 • Burmistrz Czaplinka – Adam Kośmider z małżonką,
 • Starosta Powiatu Kołobrzeskiego – Tomasz Tamborski,
 • Burmistrz Gościna – Marian Sieradzki,
 • Wiceburmistrz Złocieńca – Piotr Antończak,
 • Maryla Witek – Zastępca Dyrektora Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie,
 • Dr Beata Makowska – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie i inne znamienite osoby.

Organizatorzy którymi byli: Henrykowskie Stowarzyszenie, Gmina Czaplinek i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” zapewnili uczestnikom Dni mnóstwo      różnorodnych atrakcji i wspaniałą zabawę.

 1. Ale nie brakowało też poważnej rozrywki intelektualnej, a była nią pierwszego dnia konferencja naukowa „Z dziejów Ziemi Drawskiej” pod sprawnym kierownictwem dr Zbigniewa Mieczkowskiego. Podczas konferencji wystąpili następujący prelegenci: dr Krystyna Rypniewska, dr Janina Kochanowska, dr Zbigniew Mieczkowski, Maria i Waldemar Witkowie, Jarosław Leszczełowski i dr Marcin Majewski.
 2. Kontynuacją historycznej tematyki były ekspozycje i wystawy zorganizowane w pałacu przez muzea: Oręża w Kołobrzegu, Okręgowe w Koszalinie, Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Szczecińskim, Regionalne w Szczecinku, Pałacowe w Trzebiatowie, PGR w Bolegórzynie, Przetwórstwa Mięsa Konsorcjum Andziak sp.j. Kołobrzeg; Izby Muzealne w: w Bornym Sulinowie, Drawsku Pomorskim i w Czaplinku; Zbiory: – Stowarzyszenia „Szabla i Łuk” z Kumek, prywatne Cezarego Starczewskiego z Czaplinka i Prywatne p. Edwarda Syty z Siemczyna

Otwarta został barwna Aleja Rzemieślników, gdzie prezentowali swą twórczość: Genowefa Dykier z Rzęśnicy k/Zlocieńca (malarstwo olejne), Paweł Małys z Czaplinka (rzeźbiarstwo), Filip Kowalski z Kołobrzegu (świece artystyczne), Magdalena Mokrogulska z Czaplinka (rękodzielnicza biżuteria i szkło), Pavla Koralewska z    Poznania (ceramika), Marta Hnatowska z Czaplinka (szkice ołówkowe, drewno, świeczniki), Konrad Fujarski z Czaplinka (Miody Drahimskie), Genowefa Polak z Czaplinka (decoupage), Klub „Pętelka” z DK Gościno (rękodzieła artystów nieprofesjonalnych), Złocieniecki Ośrodek Kultury (tkactwo artystyczne, Krystyna Wenelska z Siemczyna (ceramika artystyczna), Tomasz Osmólski z Nowego Drawska (snycerka), Andrzej Dąbrowski z Broczyna (wikliniarstwo), Irena i Stanisław Barscy z Nieżyna (witraże), Stowarzyszenia Koszalińskie Zdolne Babeczki (ceramika, wiklina    papierowa, tkanina artystyczna, rękodzieło różne), Helena Brożek z Czaplinka (obrazy   wykonane haftem krzyżykowym).

Równolegle odbywały się występy zespołów wokalnych, tanecznych, muzycznych i teatralnych: Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej, Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim, Teatru „Yes” z Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Zespołu Śpiewaczego Pomorzanki” z Suliszewa, Zespołu „Radość” z Linowa, Zespołu Tanecznego „Gracja” z Politechniki Koszalińskiej, Zespołu Śpiewaczego „Jarzębina” z Mirosławca, Zespołu Śpiewaczego „Swojacy” z Mirosławca, Zespołu Śpiewaczego „Mirosławiacy” z Mirosławca, Zespołu Śpiewaczego „Jarzębinki” z Broczyna, Zespołu Tanecznego „Volare” z Politechniki Koszalińskiej.

Dla widzów, szczególnie młodych, ogromną atrakcją były pokazy mody barokowej w wykonaniu modelek z Pracownie Strojów Historycznych Magdaleny Bekier oraz pokazy musztry i inscenizacje potyczek w wykonaniu polsko-niemieckiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych „DREISPITZ” w strojach z okresu panowania króla pruskiego Fryderyka II i Wielkiego, Bractwa Kurkowego z Kołobrzegu oraz Klubu Kawaleryjskiego im. IX Pułku Ułanów Podolskich w Szczecinie.

 1. Zakończono i rozliczono wykonanie opaski odwadniającej wokół pałacu.
 2. Dokonano emisji „cegiełek” na odbudowę pałacu, która przyniosła kwotę 6.410 zł.
 3. W wyniku starań Zarządu Stowarzyszenia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał dotację na organizację Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie z w kwocie 10.655,65 zł
 4. W wyniku starań zarządu uzyskano dotację na projekt remontu instalacji elektrycznej pałacu w wysokości 30.000 zł
 5. W wyniku starań zarządu uzyskano w sierpniu dotację na remont stawów w kwocie 173.848,63 zł, sfinansowaną w wysokości 43.462,16 zł przez ARiMR, a w wysokości 130.386,47 zł przez Ministerstwo Finansów.
 6. We wrześniu 2014 z wizytą studyjną odwiedzili Zespół Pałacowo-Folwarczny członkowie Stowarzyszenia Ochrony Młynów i Rzek Departamentu Sarthe we Francji oraz przedstawiciele Biura Dokumentacji Zabytków ze Szczecina.
 7. 13 września odbyła się II Konferencja Naukowo-Metodyczna pt.: „W TROSCE O NASZE DZIECI. Odzyskanie uśpionego kapitału w regionach popegeerowskich poprzez zapewnienie optymalnego rozwoju dzieci w długofalowej perspektywie”. Organizatorami konferencji było Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie oraz Gmina Czaplinek, a honorowy patronat sprawował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczącym konferencji był wybitny polski antropolog prof. dr hab. Andrzej Malinowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), a             sekretarzem dr Stanisław Nowak (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu).
 8. Referaty wygłosili: nestor polskiej antropologii prof. Andrzej Malinowski, prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, oraz dr Stanisław Nowak, dr Renata Orawiec i dr Stanisław Tuzinek z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Wystąpił też mgr Jana Grochockiego z Kołobrzegu, który najpierw, w zastępstwie nieobecnego Rudolfa Krautschneidera, zapoznał uczestników konferencji z sylwetką znamienitego czeskiego żeglarza oraz jego doświadczeniami z z rejsów morskich z dziećmi z domów dziecka i poprawczaków, a           następnie mówił o swoich doświadczeniach w rehabilitacji dzieci poprze żeglarstwo i zabawę.

Konferencja ta była kontynuacją tematyki konferencji lipcowej pod patronatem Prezydenta RP.

Niestety, mimo usilnych starań redakcji, nie udało się dotychczas opublikować w Zszytach Siemczyńsko Henrykowskich dorobku obu konferencji.

 1. 8 października Kapituła przy Senacie RP ogłosiła nominację dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w 2 edycji konkursu o Nagrodę i Tytuł „Strażnika Dziedzictwa Rzeczpospolitej”.
 2. W listopadzie rozpoczęty został remont stawów prowadzony przez FHUT Piotrowski.
 3. W listopadzie pracownia architektoniczna ArchTim zakończyła wykonanie projektu instalacji elektrycznej pałacu za kwotę 82.000 tys. zł.
 4. 18 listopada Zdzisław i Bogdan Andziakowie, w czasie uroczystej Gali w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich, otrzymali z rąk Marszałka Senatu RP honorowy dyplom – wyróżnienie dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie – „Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej”.
 5. 6 grudnia złożona została w Urzędzie Powiatowym w Drawsku Pomorskim wniosek o wydanie pozwolenia na remont pałacu. Dołączona do niego kompletna dokumentacja techniczna opracowywana była od 2008 roku, a poprzedziła ją ekspertyza budowlana prof. Jana Marka Skuratowicza z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 6. W grudniu wydany został II tom specjalny Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich pt. „Siemczyno poprzez wieki”.
 7. 17 grudnia podpisana została z Urzędem Marszałkowskim woj. zachodniopomorskiego umowa o dofinansowanie na kwotę 10.824 zł stylowych strojów barkowych dla „Zespołu Tańców Historycznych przy Pałacu w Siemczynie”.

Reasumując – w 2014 roku zrealizowano 9 projektów z dofinansowaniem, z czego 3 są w trakcie rozliczania. Swe sprawozdanie Zdzisław Andziak zakończył stwierdzeniem, że Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie osiągnęło wszystkie planowane na 2014 rok cele statutowe i był to wyjątkowo udany okres.

Ponadto prezes przestawił zadania do realizacji na rok 2015:

– Zakończenie realizacji projektów z poprzedniego roku, tj. remontu stawów, rozliczenia wydruku II wydania specjalnego ZSH oraz uszycia strojów barokowych;

– 14 maja 2015 r. – IV Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie;

– 29 maja do 31 września 2015 wystawa czasowa w pałacu pt.: „Zamki i Rezydencje na Pomorzu” przedstawiająca miniatury zabytkowych obiektów Pomorza;

– 3-5 lipca 2015 r. – XII Henrykowskie Dni w Siemczynie;

– 12 września 2015 r. – V Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie

 

Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Komisji Rewizyjnej Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie przedstawił jej członek Michał Andziak. A oto najistotniejsze ustalenia komisji:

 1. Zysk bilansowy za 2014 rok – 107.618,45 zł. Składa się na niego środki na rachunku   bankowym w kwocie 98.506,90 zł oraz w kasie gotówka w wysokości – 15.685,32 zł i   widokówki-cegielki o wartości – 5.405 zł.
 2. Na przychody uzyskane z działalności statutowej w kwocie – 676.392,24 zł składają się:

– składki członkowskie – 4.000 zł,

– zysk z roku ubiegłego – 20.885,51 zł,

– przychody z dotacji i dofinansowań – 468.514,28 zł,

– datki z tytułu zbiórki publicznej na ogólną kwotę – 157.494,45 zł,

– środki z tytułu sponsoringu otrzymane od podmiotów gospodarczych – 6.500 zł

– środki otrzymane z tytułu umów partnerskich – 18.998 zł

 1. Koszty realizacji zadań statutowych w 2014 roku – 566.010,84 zł. Składają się na nie:

– koszty wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich – 7.408,80 zł

– koszty wytworzenia cegiełek na odbudowę pałacu – 70,57 zł

– koszty spektaklu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego – 1.500,- zł

– koszty wykonania opaski drenażowej stawów przy pałacu – 302.686,27 zł

– koszty organizacji III Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie – 23.349,60 zł

– koszty pokazu tradycyjnego przygotowania wyrobów mięsnych w czasie Henrykowskich Dni – 2.500,- zł

– koszty koncertu symfonicznego w trakcie XI Henrykowskich Dni – 7.000,- zł

– koszty konferencji naukowej „Z dziejów Ziemi Drawskiej” podczas Henrykowskich Dni – 1.500,- zł

– koszty posiłków podczas Henrykowskich Dni – 4.000,- zł

– koszty projektu budowlanego na remont instalacji elektrycznej pałacu – 82.000,- zł

– część kosztów poniesionych w 2014 r. na remont stawów pałacowych – 123.000,- zł

– koszty drugiego wydania specjalnego Zeszytów Siemczyńsko Henrykowskich – 10.995,60 zł

 1. Zysk z działalności statutowej w 2014 r. – 110.381,40- zł
 2. Poza kosztami działalności statutowej stowarzyszenie ponosi koszty administracyjne, które w 2014 roku wyniosły 3.541,82 zł. Zostały one po części zrekompensowane przez kancelarię Senatu RP.
 3. Z otrzymanej w 2014 roku kwoty dofinansowań w wysokości 487.512,28 zł rozliczone zostały projekty na łączną sumę 308.665,65 zł. Pozostały do rozliczenia dwa zadania; remont stawów i druk II specjalnego tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

W podsumowaniu Komisja Rewizyjna stwierdziła, że nie stwierdzono nieprawidłowości i kompletności dokumentacji księgowej ani naruszeń statutu jak i innych przepisów przez Zarząd i wnioskowała zatwierdzenie sprawozdania finansowego i o udzielenie władzom stowarzyszenia absolutorium za rok 2014.

W kolejnym punkcie obrad Agnieszka Eckstein przedstawiła projekty nw uchwał, które zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie:

Nr 1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2014.

Nr.2 Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014.

Nr 3 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014.

Nr 4 O sposobie rozliczenia zysku za rok 2014.

Nr 5 O udzieleniu absolutorium władzom Stowarzyszenia za 2014 r.

Nr 6 O powołanie do życia Zespołu Tańców Historycznych „Pałac Siemczyno” przy      Henrykowskim Stowarzyszeniu w Siemczynie.

Ostatnia z przytoczonych uchwał rozpoczyna nowy rodzaj działalności i następująco definiuje cele Zespołu:

– Celem powołania zespołu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez kultywowanie tradycji tańców historycznych.

– Zespół realizuje swoje cele poprzez wykonywanie, co najmniej 5 razy w roku, tańców    historycznych na różnych imprezach o charakterze publicznym o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym.

Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu goście gratulowali Henrykowskiemu Stowarzyszeniu wielkich sukcesów w działalności dla pogłębiania i utrwalania wiedzy historycznej regionu, tworzenia lokalnej tradycji, działania na niwie kultury oraz znaczące postępy w pracach nad renowacja pałacu. W ich opinii działalność Henrykowskiego Stowarzyszenia jest ewenementem nie tylko w skali regionalnej dzięki czemu Siemczyno stało się swoistym regionalnym centrum kultury i nauki Życzyli także dalszych sukcesów i deklarowali swą życzliwość i wsparcie. Byli to Sławomir Preiss – Senator RP Stanisław Kuczyński – Starosta Drawski, Damian Greś – Kierownik Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji w UM w Szczecinie, Adam Kośmider – Burmistrz Czaplinka, Alina Karolewicz, Maryla Witek Biuro Dokumentacji Zabytków Szczecin, dr Zbigniew Mieczkowski, Paweł Pawłowski – Dyrektor Domu Kultury w   Cedyni.

Natomiast marszałek Anna Mieczkowska przysłała następujące piękne wyrazy uznania:

„…Jednocześnie pragnę wyrazić swoje uznanie dla działań podejmowanych przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie. W dzisiejszych czasach, które coraz częściej wymuszają na nas pośpiech, zabieganie i brak czasu, Państwa organizacja promuje przywiązanie do tradycji, poczucie przynależności do społeczności lokalnej, a także potrzebę ciągłego zgłębiania wiedzy o „małej ojczyźnie”. za te postawę i piękne ideały – serdecznie dziękuję.”

Wystąpił też Mathias von Bredow, który gratulował kolejnych dokonań i przekazał w darze na ręce Przewodniczącego Stowarzyszenia transkrypcję I tomu Starej Henrykowskiej Księgi Gości (Altes Heinrichsdorfer Gästebuch) na współczesny język niemiecki. Teraz nasi regionalni historycy będą mogli zapoznać się z tym zabytkowym dokumentem.

 

Tradycyjnie po obradach czekała uczestników zgromadzenia uroczysta kolacja i „zawracanie głowy nogami” czyli taneczny wieczór.

19 lat temu szczęśliwy przypadek sprawił, że w Siemczynie pojawiła się rodzina Andziaków. Od tego czasu wydarzyło się tak wiele! Uratowano pałac przed zniszczeniem, zrujnowane budynki gospodarcze zamieniły się w elegancką restaurację, hotel i sale konferencyjno-wystawiennicze, do stałego kalendarza i regionalnej tradycji weszły cykliczne przedsięwzięcia, organizowane z rozmachem i perfekcją: Europejskie Słoneczne Dni, Henrykowskie Dni oraz Europejskie Dni Dziedzictwa oraz szereg innych imprez. Od 2 lat wydawane są „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie” periodyk o wysokiej randze naukowej i kulturalnej w regionie. Zespół redakcyjny pod rozważnym kierownictwem Bogdana Andziaka skupił wielu świetnych publicystów i pasjonatów.

W 2005 roku powołane zostało Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, które rychło stało się ważnym animatorem kultury i badań historycznych w naszym regionie. Dzisiaj juz nikt nie wątpi, że największy na Pomorzu Zachodnim pałac barokowy wróci do dawnej świetności i będzie świadczył o historii tych ziem oraz stanie się centrum życia kulturalnego i społecznego naszego regionu. To będzie zgodne z duchem historii bo przez blisko 400 lat Siemczyno leżało w granicach Królestwa Polskiego, właściciele dworu byli poddanymi polskimi i tu miały miejsce historyczne wydarzenia jak przejazdy królów polskich Władysław Jagiełły, wkroczenie Szwedów w czasie „Potopu”, czy też ich późniejsze wypędzenie przez Stefana Czarnieckiego.

W grudniu tego roku minie 10 lat od powołania Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie i uważam, że w tym czasie w pełni zasłużyło ono na uhonorowanie mianem „Zasłużony dla Gminy Czaplinek”. To będzie uhonorowanie tych wszystkich ludzi, którzy jak w zacytowanym na wstępie motcie: „Połączyli siły, pozostali razem i wykonują wspólnie pracę osiągając sukces„. Kieruję tę sugestię do Rady Miejskiej w Czaplinku i Burmistrza Czaplinka.

 

Autor: Wiesław Krzywicki

 

Na Walnym Zgromadzeniu Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie powołano do życia zespół pod nazwą: Zespół Tańców Historycznych „Pałac Siemczyno” – wszyscy uczestniczący w Zgromadzeniu członkowie HSS głosowali „za”. 


VIII. Walne Zgromadzenie Członków HSS

XVIII. Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

15 lutego 2014 roku

15 lutego 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, na którym oceniono ósmy rok jego działalności oraz zarysowano zamierzenia na najbliższą przyszłość. W zgromadzeniu uczestniczyło 19  zwyczajnych członków Stowaszenia (jest ich 20) i 2 członków honorowych oraz liczne grono zaproszonych gości, a wśród nich:
– Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Andrzej Jakubowski,

– Sławomir Preiss – Senator RP z małżonką,

– Adam Kośmider Burmistrz Czaplinka z małżonką,

– Mathias von Bredow – Prezydent Rodziny von Bredow,

– Ks. Andrzej Naporowski – Proboszcz Siemczyńskiej Parafii,

– Krzysztof Zacharzewski – Prezes LGD „Partnerstwo Drawy”,

– Janina Gąszcz – Dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury,

– Sołtys Siemczyna z małżonką,

– Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej z małżonką,

– inne zasłużone dla Stowarzyszenia osoby.

Zgromadzenie prowadzili Prezes Stowarzyszenia Zdzisław Andziak oraz wiceprezes Bogdan Andziak.

Do najważniejszych wydarzeń mininego roku należały:

– Powołanie periodyku Zeszysty Siemczyńsko-Henrykowskie i wydanie 3 kolejnych tomów zaiwerających publikacje dotyczące historii regionu, oraz organizownych przez HSS konferencji i innych przedsięwzięć.

– Wydanie tomu specjalnego Zeszytów p.t.” Henrykowscy Golczowie” autorstwa Jarosława Leszczałowskiego. Szczególny powód do satysfakcji daje opatrzenie III tomu słowem wstępnym przez Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– organizacja 17 maja Europejskich Dni Słonecznych w czasie których odbyła się konferecja naukowa p.t.: ” II Europejskie Dni Słoneczne w Siemczynie- Słońce dla każdego, czyli mikroinstalacje OZE jako podstawa rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce”.

Wśród znamienitych prelegentów znaleźli się:

–  A.Jakubowski – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskie,

– J.Chrzanowski Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

– Małgorzata Swastek – Dyrektor kołobrzeskiego oddziału BZ WBK,

– Krzysztof Lewandowski – przedstawiciel Energa Operator,

– dr inż. Janusz Teneta – adiunkt Katedry Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,

– prof. Aleksy Patryn – Kierownik katedry Podstaw Elektroniki Politechniki Koszlaińskiej,

– Jakub Guzdek – przedstawiciel firmy Czapla Solar.

Równolegle odbyła się „Mała” konferencja dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Prelekcje wygłosili: prof. Aleksy Patryn i dr Janusz Teneta

– organizacja 5-7 lipca X Henrykowskich Dni w Siemczynie, które miały w 2013 r. przebogaty program

– wykonanie projektu branży architektoniczno-konstrukcyjnej pałacu,

– w trakcie opracowania były branżowe projekty remontu pałacu,

Planowane są do wykonania w 2014r. następujące zamierzenia:

 • dokończenie opracowania dokumentacji remontu pałacu,
 • uzyskanie pozwolenia budowlanego na remont pałacu,
 • zakończenie prac budowlanych przy adaptacji budynkuhydroforni na toalety,
 • dokończenie projektu modernizacji warsztatu na obiekt „Wszechnica Rzemiosł Róznych”
 • uzyskanie pozwolenia na obiektu „Wszechnica Rzemiosł Róznych”,
 • wykonanie remontu stawó przypałacowych i drenażu opaskowego pałacu wraz z remontem kanalizacji deszczowej,
 • organizację w dniu 15.maja III Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie,
 • organizację XI Henrykowskich Dni w Siemczynie w dn. 4-6 lipca,
 • Organizację IV Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie w dn. 6 września,
 • wydanie 2 kolejnych tomów Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich

Na zakończenie obrad członkowie stowarzyszenia udzielili absolutorium władzom HSS za 2013 rok.

 

 

Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu goście wyrazili wielkie uznanie dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Sieczmynie za jego działalność dla pogłębiania i utrwalania wiedzy historycznej regionu, tworzenia lokalnej tradycji oraz działania na niwie kultury.

W ich opinii działalność Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie jest ewenementem nie tylko w skali regionalnej i nobilituje Siemczyno do rangi swoistego regionalnego centrum kultury i nauki. Życzyli też dalszych sukcesów i deklarowali swe zainteresowanie oraz życzliwość i wsparcie. Mathias von Bredow, wyraził radość z kolejnych dokonań stowarzyszenia i złożył na ręce jego przewodniczącego wierną kopię I tomu Starej Henrokowskiej Księgi Gości (Altes Heinrichsdorfer Gästebuch) i obiecał w przyszłości przekazć dalsze tomy. Ten cenny dar pozwoli poznać stosunki dawnych właścicieli pałacu z okolicznymi ziemianami.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia odbyła się zabawa noworoczna dla dzieci, połączona z wręczaniem upominków przez św. Mikołaja. Dzieci były bardzo tym przejęte, pięknie deklamowały przed licznym audytorium, a potem wspaniale się bawiły.

 

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja i jak zawsze tutaj, kuchnia była wyśmienita. Przy kolacji kontynuowana była dyskusja o dotychczasowych dokonaniach i planach na przyszłość.

 

„Minęło 13 lat od chwili jak bracia Andziakowie stali się właścicielami pałacu, a potem reszty nieruchomości. Minęło 8 lat od powołania Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. W tym czasie Stowarzyszenie stało się bardzo ważnym animatorem życia kulturalnego naszego regionu, a zabudowania folwarczno-pałacowe miejscem wielu ważnych wydarzeń o charakterze historycznym i naukowym. Uzyskaliśmy także pewność, że największy pałac barokowy na Pomorzu Zachodnim wróci do dawnej świetności i będzie dumnie świadczył o historii tej ziemi i służył jej mieszkańcom i przyjezdnym turystom. Podziwiam braci Andziaków za energię, upór i wytrwałość w dążeniu do tego wielkiego, szlachetnego celu- są prawdziwymi liderami, którzy potrafili skupić wokół siebie nie tylko szeroką rodzinę, ale także wielu innych wartościowych ludzi i pasjonatów. Życzę im, by razem z rodziną i grupą przyjaciół osiągali jak najlepsze reazultaty.

 

Autor: Wiesław Krzywicki.


VII. Walne Zgromadzenie Członków HSS

VII. Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

9 luty 2013 roku

 

W dniu 9 lutego 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie z towarzyszącym mu Spotkaniem Rodzinnym z następującym programem:

– zakwaterowanie,

– przywitanie gości i obiad,

– Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie,

– zajęcia po zebraniu:

 • zajęcia w kuźni ceramicznej z barem kawowym,
 • choinka dla dzieci,
 • uroczysta kolacja z zabawką karnawałową.

Program na 10.02.2013 r.:

– śniadanie,

zajęcia po śniadaniu:

 • zwiedzanie obiektów i postępów w pracach renowacyjnych,
 • zajęcia w kuźni ceramicznej z barem kawowym,

Na Walnym Zgromadzeniu Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie podsumowano siódmy rok jego działalności oraz zarysowano zamierzenia na najbliższą przyszłość. W zgromadzeniu uczestniczyło 2 członków honorowych, 1 członek wspierający i 17 członków zwyczjnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście:

 • Stanisław Cybula – Starosta Drawski,
 • Adam Kośmider – Burmistrz Czaplinka z Małżonką,
 • Mathias von Bredow – Prezydent Rodziny von Bredow,
 • Andrzej Naporowski – Proboszcz Siemczyńskiej Parafii,
 • Michał Olejniczak – Sołtys Siemczyna z Małżonką,
 • Jerzy Latosiński – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej z Małżonką,
 • oraz inne zasłużone dla Stowarzyszenia osoby.

 

O godzinie 15.00 obrady otworzył Prezes HSS Zdzisław Andziak, który powitał zebranych, a następnie wspólnie z wiceprezesem Bogdanem Andziakiem przedstawił sprawozdanie Zarządu.

 

Sprawozdanie Zarządu Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie za rok 2012:

Rok 2012 był bardzo bogaty w wydarzenia, które przedstawiamy chronologicznie. Oczywiście przedswiamy te wydarzenia, których byliśmy organizatorami i współorganizatorami.

18.02.2012 r. – Dlawski Bal Dixielendowy

W sobotę 18 lutego, w salach Hetelu „Pałac Siemczyno”, pod patronatem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Andrzeja Jakubowskiego, odbył się bal karnawałowy, na któym doskonale bawiło się ok. 100 uczestników. Bal połączony był z licytacją rękodzieł lokalnych artystów. Dochód z licytacji przeznaczony był na wspieranie ich działań. Organizatorami byli: Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu.

 

16.03.2012 r. – Konferencja nt. „Rola odnawialnych źródeł energii w ekologicznej, energetycznej i regionalnej polityce”

W czwartek i piątek 15 i 16 marca odbyła się konferencja naukowa poświęcona Odnawialnym Źródłom Energii. Organizatorem było Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, a honorowy patronat sprawowali:

 • Wiceminister Ochrony Środowiska – dr Stanisław Gawłowski,
 • Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Andrzej Jakubowski,
 • Starosta Drawski – Stanisław Cybula,
 • Burmistrz Czaplinka – Adam Kośmider,
 • Durmistrz Drawska Pomorskiego – Zbigniew Ptak,
 • Burmistrz Kalisza Pomorskiego – Michał Hypki,
 • Wójt Gminy Ostrowice – Wacław Micewski,
 • Wójt Gminy Wierzchowo – Jan Szewczyk,
 • Burmistrz Złocieńca – Waldemar Włodarczyk,
 • Prezes LGD „Partnerstwo Drawy” – Krzysztof Zacharzewski.

W dniu poprzedzającym konferencję odbył się zamknięty panel dyskusyjny, mający na celu wypracowanie stanowiska na temat projektu nowej ustawy „O odnawialnych źródłach energii” przedstawionej w końcu 2011 roku przez Ministerstwo Gospodarki. Stanowisko to w formie pisemnej zostało przekazane do Ministerstwa Gospodarki, jako wynik tej konferencji.

Prelegentami na konferencji byli:

 • Andrzej Jakubowski – Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego woj. Zachodniopomorskiego
 • Dr Jacek Janiszewski – Przewodniczący Rady Programowej Forum Gospodarcze,
 • Dr Jan Wiesław Dubas – uprawia biomasę Jelenia Góra,
 • Adam Cenian – Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk,
 • Wojciech Łukaszek – Dyrektor Ekoeneria,
 • dr inż. Waldemar Gostomczyk – Politechnika Koszalińska,
 • Paweł Szwarc – Prezes AgroEnergoGaz Warszawa,
 • Marcin Wasa – Prezes Zarządu „Energia – Wierzchosławice”,
 • Jerzy Sarnowski – V-ce Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
 • Henryk Grusza – Dyrektor Centrum Bankowości Biznesowej BZ WBK.

Zainteresowanie uczestników było tak duże, że konferencję z trudem zakończono ok. 21.00. Świadczy to jednocześnie o bardzo dużym zainteresowaniu mieszkańców naszego regionu problematyką Odnawialnych Źródeł Energii.

18.05.2012 r. – „Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie” połączone z konferencją naukową i piknikiem dla młodzieży ze szkół Ponadgimnazjalnych z Czaplinka i Złocieńca

W piątek 18 maja 2012 r. dwa miesiące po marcowym spotkaniu, na terenie Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie znów dyskutowano o „zielonej” energii. Tym razem dyskusja upływała pod dyktatem słońca dosłownie i w przenośni.

Prezentacja prelegentów:

 • Aneta Więcka – Specjalista d/s energetyki słonecznej, Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie oraz Grzegorz Wiśniewski Prezes IEO Warszawa,
 • Zenon Lenkiewicz – Dyrektor Energa Operator Koszalin,
 • Jacek Chrzanowski – Prezes WFOŚiGW w Szczecinie,
 • Mariusz Radziszewski – Naczelnik Wydziału OZE w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie,
 • Anna Bródka – Dyrektor Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie,
 • Dr inż. Janusz Teneta – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki.

W panelu dyskusyjnym również pokreślano konieczność przyspieszenia prac nad ustawą (trójpak energetyczny). Natomiast prelegenci skupili się na merytorycznych i prawnych wymogach dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznych w aspekcie obecnie istniejącego prawodawstwa. Jednocześnie stwierdzono, że nie ma szans na rozwój energetyki fotowoltalicznej przy obecnym poziomie cen energii i zielonych certyfikatów.

Specjalnie dla młodzieży przygotowano minikonferencję o fotowoltaice i systemach solarnych, na której referaty przedstawili Aneta Więcka i dr Janusz Teneta. Celem było zainteresowanie młodzieży i wszczepienie w ich umysły ekologicznego podejścia do otoczenia i wskazanie możliwości wykorzystania energii słonecznej. Po minikonferencji młodzież zwiedziła barokowy pałac i park, a swój udział zakończyła piknikiem przy ogniusku przed pałacem. Organizatorem było Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie.

 • 07.2012 r. – „Świniobicie, ako tradycyjne spotkanie przy biesiadnym stole”

W trakcie imprezy liczni widzowie z podziwem oglądali rzemieślników przerabiających mięso na wędliny. To była dla wielu widzów rzadka możliwość poznania tajników rozbioru, wykrawania i klasyfikacji mięs, produkcji wędlin i degustacji wytworzonych na ich oczach doskonałych kiełbas. Organizatorem było Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie.

 • 6-8.07.2012 r. – 9 Edycja Dni Henrykowskich w Siemczynie

W dniach 6-8 lipca 2012 r. odbyły się z wielkim rozmachem już dziewiąte Dni Henrykowskie, które zorganizowało Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie przy współudziale Lokalnej Grupy Działaniia „Partnerstwo Drawy” i partnerstwie Urzędu Gminy Czaplinek oraz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Pierwszego dnia (6 lipca) odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dzieje Siemczyna, ziemi drawskiej i szczecineckiej”.

Prelegentami byli:

 • Dr Andrzej Chludziński – wydawca,
 • Dr Mathias von Bredow – dr prawa międzynarodowego i islamskiego, Prezydent rodziny von Bredow potomek byłych właścicieli dóbr siemczyńskich,
 • Mgr Jerzy Dudź – Dyrektor Muzeum w Szczecinku,
 • Dr Maciej Płotkowiak – architekt,
 • Mgr Krzysztof Reszta – historyk,
 • Mgr Maria Witek i mgr Waldemar Witek – Biuro Dokumentacji Zabytków Szczecin, Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy Szczecin,
 • Mgr Paweł Pawłowski – Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

W trakcie konferencji „parlamentariusz wojsk szwedzkich” przedstawił ultimatum dla Heinrichsdorf), jako, że właśnie w tym miejscu wojska te 21 lipca 1655 r. przekroczyły granice Rzeczpospolitej, rozpoczynając w ten sposób tzw. „potop szwedzki”.

Także w trakcie trwania konferencji nastąpiło otwarcie alei rzemieślników i rozpoczął się pokaz mody pałacowej.

Drugiego dnia (7 lipca) przybł do Siemczyna V-ce Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, Starosta Drawski Stanisław Cybula oraz Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider, którzy sprawowali patronat honorowy nad tegorocznymi Dniami Henrykowskimi. Tego dnia zjechało też ponad tysiąc osób i chyba nikt nie był rozczarowany tym co tu zobaczył. Dla dzieci wspaniałym widowiskiem były pokazy życia obozowego, musztry pruskiej oraz inscenizacja „Potyczki pod Heinrichsdorf” w wykonaniu polsko-niemieckiej grupy rekonstrukcji historycznej „Dreispitz”, a także pokaz mody pałacowej.

Ubarwiły to widowisko obrazki z życia obozowego i towarzyszące wojakom markietanki w strojach epoki. Wspaniale prezentowali się też członkowie Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego w osiemnastowiecznych strojach, którzy grali role szlachty. Wszyscy chcieli się z nimi fotografować na pamiątkę. Barwy dodawali członkowie zespołu Magdaleny Bekier, ubrani w dworskie stroje w stylu epoki.

Z udziałem „kompanii honorowej” grupy Dreispitz Rodzina von Bredow,w uroczystym pochodzie, przeszła do parku, gdzie w miejscu pochowania Hartwiga von Bredow postawiono w roku 2012 kamień z tablicą pamiątkową i złożyła tu kwiaty. Prezydent rodu Mathias von Bredow i Bogdan Andziak zwrócili się do licznych widzów ze słowami wyjaśniającymi symboliczne znaczenie tego wydarzenia, podkreślając, że nie ma budowy przyszłości bez pamięci o przeszłości.

Trzeciego dnia w niedzielę (08.07) nastąpiło uroczyste zakończenie Dni Henrykowskich, a uświetnił je swoją obecnością ks. biskup Paweł Cieślik biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Koncelebrował on mszę świętą w kościele Matki Boskiej Różańcowej w Siemczynie. Po mszy odbył się uroczysty obiad u Andziaków oraz zaimprowizowany koncert z okazji urodzin Zdzisława Andziaka.

 • 2-3.08.2012 r. – Odbył się zjazd rodziny von Bredow

Z inicjatywy Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie zorganizowano zjazd rodziny von Bredow. Przybyło 30 potomków rodziny  z całego świata oraz 9 byłych mieszkańców Siemczyna lub ich potomków. Byli wśród nich byli pracownicy gorzelni, folwarku i pałacu w Siemczynie. Kilkoro z uczestników zjazdu odwiedzało Siemczyno w latach 80-tych i 90-tych. Wspomnienia i dokumenty z tych odwiedzin stanowiły niezwykłą atrakcję dla pozostałych uczestników zjazdu.

 

Podczas zjazdu odbyły się wycieczki bonanzą po okolicy, ognisko nad Jeziorem Drawsko oraz wycieczka po tym jeziorze. Odbyła się też wycieczka po folwarku, pałacu i parku oraz po wsi Siemczyno. Ostatniego wieczoru odbyła się uroczysta kolacja z tańcami, które przeciągnęły się do późnych godzin nocnych.

 • 09.2012 r. – Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Tajemnice codzienności”

W dniu 8 września 2012 r. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zorganizowało po raz drugi Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem „Tajemnice codzienności”. Towarzyszył im Dzień Otwartych Zabytków, w ramach którego udostępniono kompleks Pałacowo-Folwarczno-Parkowy, a także dzięki uprzejmości proboszcza, zabytkowy kościół. W budynkach folwarcznych urządzona została wystawa czasowa malarstwa wielkoformatowego na jedwabiu, artystki Heleny Leźnickiej, oraz dzięki uprzejmości Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie wystawa czasowa: „Budownictwo szachulcowe na Pomorzu”.Jednocześnie w dniu 8 września Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zorganizowało konferencję naukowo-metodyczną, prowadzoną przez V-ce Prezesa HSS Pana Bogdana Andziaka, pod hasłem „W trosce o nasze dzieci”. W konferencji, oprócz przedstawicieli lokalnych władz, obecni byli przedstawiciele Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z Czaplinka, Drawska Pomorskiego, Kalisza Pomorskiego, Nowego Worowa, Ostrowic i Złocieńca. Ponadto HSS miało przyjemność gościć dyrektorów i nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Czaplinka.

Prelegenci konferencji:

 • Jarosław Leszczełowski – informatyk i historyk,
 • zw. dr hab. Andrzej Malinowski – antropolog,
 • zw. dr hab. Andrzej Jopkiewicz – pedagog,
 • Stanisław Nowak – dr nauk biologicznych,
 • Stanisław Tuzinek – dr nauk biologicznych,
 • Zbigniew Januszaniec – ekonomista i historyk,
 • Mathias von Bredow – Prezydent rodziny von Bredow, dr prawa międzynarodowego i islamskiego.

Na konferencji omawiano problematykę wychowania fizycznego dziedzi i młodzieży w aspekcie odnotowanych wad rozwoju i postawy, szczególnie w ostatnim okresie i poszukiwaniu środków zaradczych dla tego zjawiska. Ponadto przybliżono historię rodu von der Goltz i von Bredow oraz wsi Siemczyno na przestrzeni wieków, a prof. A. Malinowski przedstawił aspekty antropologiczne ludzi na przestrzeni wieków.

 

Po obiedzie prowadzący konferencję p. Bogdan Andziak w obecności wszystkich uczestników powołał do życia periodyk „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie”. U boku Pana Bogdana Andziaka, którego władze HSS powołały na redaktora naczelnego periodyku, wystąpił także jeden z członków redakcji Pan Wiesław Krzywicki.

Podsumowując Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie osiągnęło wyznacone cele statutowe zaplanowane na rok 2012.

Ponadto:

 • Przygotowano projekt budowlany wszechnicy rzemiosł różnych i wystąpiono do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę. Rozliczenie nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
 • Wykonano adapatcję budynku po byłej hydroforni w parku na toalety dzięki czemu na błoniach pałacowych można bedzie organizować imprezy plenerowe.
 • Wykonano inwentaryzację budowlaną barokowego pałacu, częściowo dofinansowaną przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie. W trakcie realizacji są pozostałe elementy dokumentacji remontu pałacu.
 • Zgromadzono materiały i oddano do druku książkę pt. „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie” w nakładzie 500 egzemplarzy. Nakład zostanie sfinansowany przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie przy wydatnym wsparciu finansowym firmy Pałac Siemczyno Adam Andziak.
 • HSS przygotowało wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisanie na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wydarzenia p.t.: „Henrykowskie Dni W Siemczynie”. Wniosek złożony zostanie na początku 2013 roku.

Określając na poprzednim Walnym Zgromadzeniu przyszłe cele działalności statutowej stowarzyszenia wskazaliśmy w głównej mierze na dwa pierwsze punkty zawarte w naszym statucie:

 1. Rewitalizacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem.
 2. Konserwacja obiektów zabytkowych i pielęgnacja otaczających je zabytkowych parków, ogrodów oraz opieka nad nimi.

W tym zakresie wykonamy pozostałe elementy projektu remontu pałacu. Są one w trakcie realizacji i zakładamy, że jeszcze w roku 2013 uzyskamy pozwolenie na budowę.

Przez cały 2012 rok pracowaliśmy nad udoskonaleniem funkcjionowania naszej strony internetowej, na której na bieżąco przedstawiamy planowane i przeprowadzone wydarzenia, a także przybliżamy historię Siemczyna i okolic. Stronę przetłumaczyliśmy na język angielski i niemiecki i już na bieżąco nowe informacje umieszczamy w trzech wersjach językowych.

W 2012 roku ponownie wystąpiliśmy do Lokalnej Grupy Rybackiej z wnioskami o dofinansowanie pod nazwą: „Remont stawów będących częścią zabytkowego parku pałacowego w Siemczynie”, który został nisko oceniony i nie został objęty finansowaniem. Następnie z tym samym wnioskiem zwróciliśmy się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który negatywnie ocenił nasz projekt. Jest to o tyle istotne, że przed remontem pałacu powinniśmy uregulować poziom wód gruntowych ponieważ pałac postawiony jest na gruntach słabonośnych i poziom wód wpływa w znaczący sposób na konstrukcję pałacu. Dlatego w dalszym ciągu będziemy występować o dofinansowanie tych robót jako niezbędnych do wykonania przed przystąpieniem do remontu pałacu.

W 2012 roku zrealizowano i rozliczono następujące projekty z dofinansowaniem:

 1. Organizacja konferencji Europejskie Dni Słoneczne w Siemczynie.
 2. Wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej ogólnobudowlanej zabytkowego pałacu w Siemczynie.
 3. Świniobicie jako tradycyjne spotkanie przy biesiadnym stole.

Podsumowując rok 2012 możemy uznać za udany dla działalności Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Pozostaje jednak niedosyt z powodu braku zrozumienia dla oceny naszych wniosków o dofinansowanie remontu stawów skierowanego do LGR Szczecinek i NFOŚ Szczecin.

Po referacie Michał Andziak przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, którą poddano głosowaniu.

Na samym końcu oddano głos zaproszonym gościom. Deklarację dalszej współpracy i wsparcia przez organy samorządowe wraz z podziękowaniami za dotychczasowe osiągnięcia i zasługi HSS do zebranych wygłosili:

– Starosta Drawska Pomorskiego – Stanisław Cybula:

– Burmistrz Czaplinka – Adam Kośmider:

Z kolei ks. Andrzej Naporowski podkreślił wagę współpracy Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie z Parafią Siemczyno oraz pełną otwartość do kontynuacji takowej:

Pan Wiesław Krzywicki w swoim krótkim wystąpieniu wskazał na wagę wydarzenia jakim była publikacja książki: „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie”, a także podziękował, ze znaną mu skromnością, za przyznanie mu honorowego członkostwa HSS:

Publikację tę wręczono wszystkim obecnym na Walnym Zgromadzeniu po wcześniejszej jej prezentacji przez prezesów:

Na koniec zebrania Mathias von Bredow przekazał podziękowania za możliwość współpracy oraz przyznanie mu honorowego członkostwa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie:

Następnie przekazał na ręce Presesów HSS repliki akwarel z lat międzywojennych XX w., które otrzymał w tym celu od Maschy Ainslie (mieszka w RPA) w dowód podziękowania za gościnę podczas ubiegłorocznego zjazdu rodziny von Bredow:

 

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia rozpoczęło się spotkanie rodzinne z zabawą i konkursami dla dzieci.

Nie zabrakło również paczek dla dzieci wręczanych przez oryginalnie ubranych gości:

Międzyczasie oraz w niedzielę każdy mógł uczestniczyć w zajęciach w kuźni ceramicznej, zwiedzaniu o oglądaniu postępów renowacji obiektów.

Całość zakończył wspólny uroczysty obiad.

Autorzy: Wiesław Krzywicki; Bogdan Andziak


VI. Walne Zgromadzenie Członków HSS

VI. Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

4 luty 2012 roku.

 

W sobotę 4 lutego w sali konferencyjnej przypałacowego obiektu „Noclegi pod Pałacem” odbyło się Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. W Walnym Zgromadzeniu obok 16 członków HSS udział wzięli zaproszeni goście:
– Mathias von Bredow – Prezydent Rodziny von Bredow
– Ks. Andrzej Naporowski – Proboszcz Siemczyńskiej Parafii
– Krzysztof Zacharzewski – Prezes LGD „Partnerstwo Drawy”
– Michał Olejniczak – Sołtys Siemczyna
– ……….. – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
– Norbert Heib – właściciel firmy „Solar Czaplinek”
– Adam Kośmider – Burmistrz Czaplinka
– Zbigniew Dudor – Z-ca Burmistrza Czaplinka
– Marek Jankowski – architekt pracujący nad projektem odbudowy Pałacu
– Wiesław Krzywicki – Redaktor Kuriera Czaplineckiego
– oraz inne zasłużone dla stowarzyszenia i z nim związane osoby.

Obrady otworzył Zdzisław Andziak – Prezes HSS,

który po powitaniu członków stowarzyszenia i zaproszonych gości prowadzenie przekazał wiceprezesowi HSS Bogdanowi Andziak, który przedstawił sprawozdanie Zarządu za rok 2011.

Streszczenie sprawozdania za rok 2011:

– urządzono i udostępniono do zwiedzania wystawę czasową „Polska w Unii” – lokalizacja: pomieszczenia pałacowe (od maja 2011 r. do chwili obecnej);

– zorganizowano 8. Dni Henrykowskie – 9 lipca 2011 r. (przy wsparciu Sołtysa, OSP oraz mieszkańców Siemczyna pod patronatem Burmistrza Czaplinka oraz patronatem medialnym: „Kurier Czaplinecki”, „Gazeta Drawska”, „Tygodnik Pojezierza Drawskiego” oraz „Echa znad Drawy i Gwdy”;

– zainicjowano podczas Dni Henrykowskich zwyczaj wręczania honorowej nagrody dla wybitnie zasłużonych dla wsi Siemczyno i HSS pod nazwą „HONOROWE HENRYKI” – wręczono 17 statuetek dla: OSP Siemczyno, Kamila Połcia, Wiesława Wawrzyszko, Adama Wierzbowskiego, Kazimiery Warackiej, Wiktora Wosia, Zenona Rychliczka (pośmiertnie), Cyryla Turczyka, Barbary Michalczik, Adama Kośmidra, Mathiasa von Bredow, Ś.P. Kurta Viebranza, Krystyny Kanderskiej, Krzysztofa Zacharzewskiego, Wiesława Krzywickiego, Stanisława Cybuli i Marka Sztarka:

– w lipcu rozpoczęto gromadzenie materiałów i opracowanie merytoryczne Rysu Historycznego i Przewodnika po Siemczynie uwieńczone drukiem w styczniu 2012 r.

– urządzono w sali koncertowej wystawę czasową: „Budownictwo Szachulcowe na Pomorzu” (od sierpnia 2011 r. do chwili obecnej) – dzięki uprzejmości Ośrodka Dokumentacji Zabytków przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie;
– po raz pierwszy zorganizowano EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA w zespole pałacowo-folwarcznym oraz parafialnym kościele –
10-11 września 2012 r.

– prelekcja Juliusza Sienkiewicza (wnuk polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza) pn.: „Siemczyno – kamienie milowe i ich symbolika na pograniczu dwóch kultur na przestrzeni dziejów – 10 września 2011 r:

– odwiedziny i prezentacja pałacu i zabudowań folwarcznych dziennikarzom polonijnym w ramach XIX Światowego Forum Mediów Polonijnych pod hasłem: „Polska prezydencja w Unii Europejskiej. Zachodniopomorskie bramą do Europy” – 11 września 2011 r.:

– współorganizacja Dożynek Powiatu Drawskiego na terenie zespołu pałacowo-folwarcznego oraz udostępnienie obiektów dla uczestników święta – 17 września 2011 r.:

– Starostwo Powiatowe i Gmina Czaplinek zorganizowali Galę Wolontariatu Powiatu Drawskiego – Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie udostępniło nieodpłatnie obiekty przypałacowe – 5 grudnia 2011 r.:

– wykonano koncepcję remontu pałacu;
– wykonywana jest inwentaryzacja budowlana pałacu;
– złożono wniosek do Urzędu Gminy i uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla remontu pałacu oraz decyzję o warunkach zabudowy dla Wszechnicy Rzemiosł Różnych;
– intensywnie pracowano nad udoskonaleniem funkcjonowania nasze strony internetowej (praca trwa nadal):
– nieudana próba realizacji projektu pn.: „Transgraniczne warsztaty rzemiosła artystycznego w Siemczynie” (brak wystarczającej chętnych po stronie niemieckiej);
– wystąpiono do Lokalnej Grupy Rybackiej z wnioskami o dofinansowanie pod nazwą: Uruchomienie Łowiska Specjalnego „Łowisko pod Pałacem” – wniosek oceniono pozytywnie, ale zajął zbyt dalekie miejsce, aby otrzymać dofinansowanie;
– rozpoczęto realizację projektu „Świniobicie jako tradycyjne spotkanie przy biesiadnym stole”.
Reasumując rok 2011 uznano za udany dla działalności Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.

Po zakończonym sprawozdaniu z działaności HSS oraz finansowym becni na Walnym Zgromadzeniu goście podziękowali HSS za dotychczasową działalność i życzyli dalszych sukcesów.
Nieco dłuższe i szczególnie ważne było wystąpienie potomka przedwojennych właścicieli dworu w Siemczynie Mathiasa von Bredow:

Mathias von Bredow wyraził radość z ubiegłorocznych dokonań HSS, a w szczególności z uporządkowania parku oraz widocznego postępu jaki dokonał się w Hotelu. Poinformował, że tegoroczny zjazd rodziny von Bredow będzie miał miejsce w Siemczynie na początku sierpnia i zadowolony jest z tego powodu, gdyż większość członków rodziny nie miała jeszcze okazji podziwiać tego miejsca. Obiecał pomoc przy tłumaczeniu niemieckiej wersji językowej strony www.palacsiemczyno.pl oraz przy odtwarzaniu i dokumentowaniu historii Siemczyna przekazując równocześnie na ręce Prezesów HSS monografie rodów von Arnim i von Bredow.

Po zamknięciu obrad architekt Marek Jankowski przedstawił koncepcję odrestaurowania Pałacu w postaci prezentacji powerpoint.

Pokazując podstawowe założenia dotyczące odrestaurowania części centralnej i prawego (zachodniego) skrzydła oraz wybudowania nowego skrzydła lewego (wschodniego), gdyż obecne mocno zdewastowane i z osłabionymi fundamentami do remontu nie nadaje się.

Po zakończonych obradach i wystąpieniach uczestnicy spotkania mogli podziwiać wnętrza Pałacu, oglądać dzieła w Kuźni Ceramicznej bądź wygodnie odpocząć w sali ceglanej lub pokojach hotelowych by o godzinie 18.00 spotkać się w restauracji na zorganizowanej przez HSS zabawie choinkowej dla dzieci.

O godzinie 20.00 rozpoczęła się uroczysta kolacja połączona z zabawą przy muzyce, która trwała do wczesnych godzin rannych, a silny mróz na dworze zniechęcał do opuszczania sali restauracyjnej.


V. Walne Zgromadzenie Członków HSS

V. Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

29 stycznia 2011 r.

Walne zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie miało miejsce w sali konferencyjnej przypałacowego obiektu „Noclegi pod Pałacem” w dniu 29.01.2011 r.
W zebraniu wzięło udział 19 członków HSS oraz zaproszeni goście, którymi byli:
Adam Kośmider – Burmistrz Czaplinka
Krzysztof Zacharzewski – prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy działania Partnerstwo Drawy
Mathias von Bredow – prezydent rodziny von Bredov
Wiesław Krzywicki – dziennikarz i publicysta Kuriera Czaplineckiego

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrano Bogdana Andziaka, który po powitaniu gości poddał pod głosowanie porządek obrad.
Po złożeniu sprawozdania władz Stowarzyszenia za rok 2010 oraz sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2010 rok podjęto 5 uchwał.
Ostatnim punktem posiedzenia były wolne wnioski, które skoncentrowały się na potrzebie remontu i zagospodarowania pałacu i parku w Siemczynie.
Burmistrz Czaplinka zadeklarował wsparcie i pomoc ze strony gminy.
Podobną deklarację złożył również prezes Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Drawy.
Prezydent rodziny von Bredow ze swojej strony podziękował za zaproszenie do udziału w posiedzeniu oraz dotychczasowy wysiłek HSS w sprawę zagospodarowania terenu pałacu i parku. Obiecał również aktywność i wsparcie ze strony rodziny von Bredow.
Redaktor Kuriera Czaplineckiego dziękując za zaproszenie na posiedzenie Walnego Zgromadzenia obiecał wparcie projektu na łamach Kuriera Czaplineckiego.
Posiedzenie zakończył Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie dziękując gorąco wszystkim przybyłym za obecność i deklaracje współpracy oraz składając specjalne podziękowania najaktywniejszym członkom Stowarzyszenia, którzy osobiście przyczyniają się do rozwoju i działań HSS.