XXVIII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie – odbyły się 17 listopada 2018 roku tradycyjnie w sobotę. Przybyli na to wydarzenie goście (ok. 90 osób) mogli się cieszyć szerokim spektrum tematyki prezentowanej tego popołudnia.

Pierwszy wystąpił prelegent z Kołobrzegu p. Robert Maziarz, założyciel kołobrzeskiego Muzeum Patria Colbergiensis. Zaprezentował on bardzo interesujący temat, który w środowisku kołobrzeskich badaczy wzbudza dotąd wiele emocji. Tematem była „Reduta Sułkowskiego – odnalezione pod Kołobrzegiem relikty dzieła ziemnego. Niemy świadek pierwszych na ziemiach północnych i zachodnich obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja”. Temat ten, wzbogacony prezentacją multimedialną, wzbudził duże zainteresowanie wśród zgromadzonych, choć nie dotyczył bezpośrednio ziemi czaplineckiej i Siemczyna.

Po prelekcji na wernisażu p. Bernadety Sudnikowicz z Mirosławca, uznanej nie tylko w regionie i kraju, lecz i za granicą, wszyscy goście mogli podziwiać jej niezwykłe pracy, wykonywane różnymi i niekiedy eksperymentalnymi technikami. Zanim goście podeszli do obrazów artystka wprowadziła ich w arkana swoich eksperymentalnych technik wykonywania niektórych prac. Okazało się, że wzbudziło to ogromne zaciekawienie i podczas przeznaczonego na to czasu zgromadzeni przy obrazach zasypywali artystkę mnogością pytań, które nie pozostały bez odpowiedz. Był to także czas rozmów i dzielenia się opiniami przez zgromadzonych na „Sali Kamiennej” – koncertowo-konferencyjne ulokowanej z budynku folwarcznym Zespołu Pałacowo-folwarcznego w Siemczynie.

Ostatnim punktem programu był recital p. Grzegorza Gabrysie z Czaplinka, który przy akompaniamencie gitary zaprezentował wybrane utwory z repertuaru Jacka Kaczmarskiego. Jego śpiew i granie ożywiło wspomnienia związane z osobą Jacka Kaczmarskiego i jego niezwykle życiowych tekstów. Nie zabrakło na koniec wystąpienia bisów i owacji.