XXXIX Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie – 18 stycznia 2020 r.

XXXIX Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie miały miejsce 18 stycznia 2020 roku o godz. 16.00 w „Sali Kamiennej” przypałacowego folwarku.

Przybyłych gości przywitał Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie p. Zdzisław Andziak, który oddając prowadzenie tego pierwszego w 2020 roku spotkania Wiceprezesowi p. Bogdanowi Andziakowi, który wraz z czaplinecką animatorką kultury p. Aliną Karolewicz dokonał krótkiej prezentacji występujących tego wieczoru gości.

Przed przybyłymi gośćmi (obecnych było ok. 70 osób) pierwszy wystąpił p. Wiesław Krzywicki. Pan Wiesław jest znanym w regionie społecznikiem zaangażowanym w życie Czaplinka zarówno jako działacz Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka, jak i z racji swojej pasji – żeglarstwa – członek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z pałacem w Siemczynie współpracuje aktywnie od chwili zarejestrowania Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, którego ze względu na swe zasługi jest honorowym członkiem, a także zastępcą redaktora naczelnego periodyku pt. „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie”, w których tworzeniu bierze aktywny udział od chwili powołania ich do życia, czego, nota bene, był współinicjatorem. Tego popołudnia p. Wiesław przybliżył słuchaczom początki osadnictwa na Ziemi Czaplineckiej. Temat, który zaprezentował okazał się niezwykle interesujący dla gości spotkania, gdyż każdemu z obecnych ziemia ta jest bliska tak sercu, jak i duszy. Okazał się on tym bardziej interesujący, gdyż p. Wiesław wskazał także na obszary tego zagadnienia, które nie są powszechnie znane. W kuluarach zaś wspomniał, iż jego prezentacja tylko częściowo przybliżyła temat, gdyż jest jeszcze wiele wątków, godnych uwagi, które nie sposób było poruszyć ze względu na ograniczony czas prezentacji.

Po tym wystąpieniu p. Alina Karolewicz przedstawiła rodowitą czapliniankę p. Genowefę Polak, która po zakończeniu pracy w szkolnictwie zaangażowała się w pracę samorządu w Czaplinku będąc członkiem Rady Miasta, a także w kolejnej kadencji pełniąc funkcję przewodniczącej tejże. Pani Genowefa, pełna energii i radości życia, nie poprzestała na tym, gdyż po raz drugi już jest radną Powiatu Drawskiego. Jednak na tym spotkaniu p. Genowefa zaprezentowała swoją pasję, która pochłania ją dogłębnie od blisko 10-ciu lat. Jest to sztuka decoupage’u. Wszyscy zebrani goście byli wręcz olśnieni pięknem jej prac, a sama autorka krótko przedstawiła techniki swojej pracy wskazując, że jest to forma tworzenia z tak wieloma możliwościami technicznymi, jak tylko sam twórca, jego indywidualizm i kreatywność zechce. Przybyłych gości zachwyciło piękno, finezja i kunszt dzieł wykonanych rękoma p. Genowefy.

Ostatnim aktem spotkania był występ Zespołu Śpiewaczego „La Bazuna”, który powstał niedawno, bo w 2019 roku z potrzeby serc jego członków, tj. członków Klubu Seniora „Krystynka”. Kierownikiem zespołu jest p. Barbara Krupka. Członkowie zespołu swój wolny czas poświęcają pasji śpiewania i muzykowania tak ku radości swojej, jak i słuchaczy. Zespół choć młody i niedoświadczony został jednak już doceniony zdobywając statuetkę „Srebrne Skrzydła” podczas II Konkursu Piosenki Wojskowej i Patriotycznej w Świdwinie oraz wyróżnienie na IV Seniorskim Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Czaplinku. Inauguracyjny występ Zespołu miał miejsce podczas Święta Rzepy w pobliskim Rzepowie. „Salę Kamienną” przypałacowego folwarku wypełniły dźwięki akordeonów i perkusji, które towarzyszyły barwnym i dźwięcznym głosom śpiewaków.

Uważam, że każdy kto przybył na Henrykowskie Spotkania Kulturalne do Siemczyna w te sobotnie popołudnie znalazł dla siebie coś interesującego.

Ciekawym elementem kończącym, przed podziękowaniami złożonymi na ręce występujących przez p. Bogdana Andziaka, było krótkie wystąpienie hrabiego Waldemara Jerzego Bach-Żelewskiego, który opowiedział krótko o szlachcie wielkopolskiej i możliwościach jej współpracy z Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie. Po zakończeniu wydarzenia goście opuścili „Salę Kamienną” oczekując kolejnego, jubileuszowego 40-go Henrykowskiego Spotkania Kulturalnego w Siemczynie, które odbędzie się w lutym. Cóż wówczas zobaczymy, co usłyszymy? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce bo 29 lutego 2020 roku.

Autor: Robert A. Dyduła

Zdjęcia: Marcin Łukasz, Tadeusz Brożek