Artykuły

Wieści z Pałacu w Siemczynie - 4 maja 2015 roku

Drukuj

Podczas wędrówek po Pomorzu Zachodnim koniecznie trzeba zajrzeć na Pojezierze Drawskie. Jadąc krajową dwudziestką, między Czaplinkiem a Złocieńcem, we wsi Siemczyno spragniony przygód turysta trafi na długi, ceglany mur zabudowań folwarcznych, za nim otwiera się brama wjazdowa do położonego w głębi parku pałacu. W 1640 dwór ten zbudował Balthazar von der Goltz, właściciel istniejącej już od XIII wieku wsi Heinrichsdorf. W XVIII w. Goltzowie sprzedali majątek wraz z pałacem Heinrichowi Augustowi von Arnim. Ostatnimi przed II wojną światową właścicielami była rodzina von Bredow.

 W marcu 1945r. po wkroczeniu wojsk polskich wieś Heinrichsdorf otrzymuje spolszczoną nazwę Henrykowo. Pałac przejmują Rosjanie. Wyposażenie ulega zniszczeniu 
i rozgrabieniu. Staje się szpitalem, potem kwaterą radzieckich oficerów. Od 1947 roku wieś zmienia nazwę na Siemczyno. Powstaje PGR, a budynek pałacowy do roku 1985 zajmuje szkoła podstawowa. Kolejne lata to czas popadania pałacu w ruinę.

 Od 1999r. staje się własnością rodziny Andziaków. Bracia Bogdan i Zdzisław zakupują też budynki folwarczne, potem park. Odrestaurowane, dostają drugie życie.

 W budynkach folwarcznych powstaje hotel, ale także miejsce wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych: koncertów, wystaw. Powstaje pracownia ceramiczna. Pałac przyciąga ciekawych, zamiłowanych w historii regionalnej i kulturze ludzi.

 W 2005 roku zostaje zarejestrowane Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, które od 2013 roku wydaje periodyk „Zeszyty Siemczyńsko - Henrykowskie”. Do dziś wydano 5 numerów Zeszytów oraz 2 numery specjalne. 14 lutego br. walne zgromadzenie Stowarzyszenia podjęło uchwałę o powołaniu do życia Zespołu Tańca Barokowego, który prowadzi p. Alina Karolewicz. Zespół ostatnio otrzymał piękne barokowe stroje dla 10 par.

           Kalendarz imprez kulturalnych i naukowych jest bogaty. W maju od 4 lat odbywają się tu Europejskie Słoneczne Dni.

Od 2004 roku, w pierwszych dniach lipca, na cześć założyciela wsi rycerza Heinricha (1292r.), od którego bierze się tradycyjna nazwa wsi - Heinrichsdorf (Henrykowo), odbywają się Dni Henrykowskie.Są one pomostem budowanym przez nowych właścicieli między przeszłością, a teraźniejszością. Z roku na rok program jest bogatszy, a zaangażowanie mieszkańców i władz gminy i powiatu coraz większe. Znamienitymi uczestnikami tych Dni są członkowie Rodu von Bredow z jego Prezydentem Mathiasem von Bredow (wnuk przedwojennych właścicieli majątku).

Wrzesień to od 5 lat czas Europejskich Dni Dziedzictwa. W 2013 r. odbyła się Wojewódzka Inauguracja Dni Dziedzictwa Woj. Zachodniopomorskiego.

Stowarzyszenie nawiązuje współpracę z instytucjami kulturalno – historycznymi w województwie.

Autor i opracowanie: Robert A. Dyduła

Copyright 2012. Free joomla templates |