Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zaprasza na 54. Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie, które odbędą się 19 listopada 2022 roku od godz. 17:00 w Sali Kamiennej zespołu pałacowo-folwarcznego w Siemczynie.
!WSTĘP WOLNY!
W programie:
– godz. 17:00
Uroczysta inauguracja i powitanie gości.
Prezes HSS Zdzisław Andziak oraz Wiceprezes HSS Bogdan Andziak.
– godz. 17:10
„Kamienne kręgi Gotów w Pławnie”
Prelekcja dr Andrzeja Kasprzaka, kustosza w Dziale Archeologii Muzeum w Koszalinie.
dr Andrzej Kasprzak (ur. 1979), kustosz w Dziale Archeologii Muzeum w Koszalinie, gdzie zajmuje się młodszym okresem przedrzymskim, okresem wpływów rzymskich i okresem wędrówek ludów; absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego; przez wiele lat prowadził badania wykopaliskowe (wspólnie z A. Cieślińskim) na rozległym cmentarzysku kurhanowym kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu, na terenie poligonu drawskiego; w latach 2006 – 2011 kierował pracami na wielokulturowym stanowisku w Miechęcinie w okolicy Kołobrzegu; od 2015 r. prowadzi badania cmentarzyska z kręgami kamiennymi w Pławnie, niedaleko Czaplinka. Autor artykułów i referatów dotyczących kultury wielbarskiej na Pomorzu. Głównym polem jego zainteresowań jest zagadnienie kurhanów i kręgów kamiennych.
– godz. 17:50
„Artystyczne tablice ceramiczne atrakcją turystyczną Czaplinka”
Wystawa tablic ceramicznych wykonanych w Kuźni Ceramicznej w Siemczynie przez mieszkańców Pojezierza Drawskiego pod okiem Krystyny Masiukiewicz.
Wsparcie projektu przez Gminę Czaplinek w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Zapiecek
– godz. 18:00
Występ zespołu śpiewaczego „Biadule”
Zespół działający przy GOK i Bibliotece w Rymaniu, w repertuarze utwory ludowe z różnych rejonów Polski.
Zespół śpiewaczy Biadule z Kinowa jest zespołem ludowym, działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Rymaniu. Repertuar muzyczny zespołu tworzą utwory ludowe z różnych regionów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem repertuaru góralskiego.
Zespół bierze czynny udział w różnych przeglądach, konkursach, festynach i uroczystościach okolicznościowych o zasięgu gminnym, powiatowym, a nawet wojewódzkim. Podczas imprez o charakterze konkursowym zespół bardzo często zajmuje czołowe miejsca wśród występujących. Ważnym wydarzeniem w życiu zespołu była reprezentacja województwa zachodniopomorskiego w Niemczech podczas Grune Woche. W skład zespołu wchodzą:
– Roman Jagielski – instruktor muzyki i akordeonista,
– Bernarda Bany – Kierownik zespołu,
– Marzena Tomaszewicz – tamburyn,
– Katarzyna Kowalewska – flet,
– Krystyna Tomaszewicz – bęben,
– Danuta Dybowska,
– Martyna Gierasimow.
Wszyscy członkowie zespołu są amatorami i samoukami, ale cechuje ich zamiłowanie do śpiewu i muzyczna pasja. Cotygodniowe próby pozwalają na stworzenie w zespole rodzinnej atmosfery oraz przyjacielskich relacji.
Serdecznie zapraszamy na nasz występ.
!Zapraszamy!