Nazwa programu – „Ochrona zabytków”

Nazwa zadania – „Siemczyno, pałac barokowy (XVIII w.): remont dachu wraz z remontem więźby dachowej oraz stropu pierwszego piętra skrzydła północnego (XIX/XX)”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Całkowita wartość zadania: 212 096,44 zł

Kwota dofinansowania: 157 000,00 zł