XI Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 10 grudnia 2016 r. tradycyjnie w Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie. Na sali zebrało się ok. 110 osób. Tym razem wydarzenie rozpoczęli archeolodzy z Muzeum w Koszalinie przedstawiając niezwykle interesujące odkrycia archeologiczne regionu. I tak kolejno Tomasz Choroba, skądinąd związany także zawodowo z Muzeum Narodowym w Szczecinie, zaprezentował niezwykle interesujące odkrycie grobów olbrzymów pod Piasecznem. Archeolog Andrzej Kasprzak przedstawił zagadnienie kamiennych kręgów w Pławnie, które można określić jako miejsce magiczne i niezwykłe. Natomiast świetny i elokwentny archeolog Andrzej Kuczkowski zaintrygował sluchaczy najnowyszymi odryciami archeologicznymi w okolicach Siemczyna, tj. wczesnośredniowiecznymi grodziskami. Po tej dawce historii i archeologii z regionu Starosta Drawski Stanisław Kuczyński przypomniał o prężnych działaniach eksploracyjnych programu „Jezioro Tajemnic” i oficjalnie przekazał, jedno z najcenniejszych jak dotąd znalezisk w ramach programu, tj. kamienny toporek sprzed ok. 7000 lat, na ręce Andrzeja Kuczkowskiego reprezentującego Muzeum w Koszalinie. Od teraz wszyscy zwiedzający muzeum będą mogli podziwiać artefakt pochodzący z regionu Pojezierza Drawskiego. Po przerwie kawowej, jak zwykle okraszonej wymianą zdań i niekończącymi się dyskusjami uczestników nastał czas na część artystyczną i tu na wysokości zadania stanął znamienity chór PROFVOICES ze Złocieńca pod dyrekcją p. Doroty Gadziny. Członkami chóru są w większości nauczyciele ze Złocieńca i okolic. I tym razem Spotkania Kulturalne, ostanie w 2016 roku dały wiele przeżyć zarówno intelektualnych, jak i duchowych wszystkim uczestnikom wydarzenia.