XII Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 21 stycznia 2017 r. tradycyjnie w Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie. Rozpoczęciem było otwarcie (wernisaż) wystawy malarstwa Jerzego Łapucia, którego prace wyeksponowane zostały w Sali Kamiennej folwarku, zaś  pierwszą część spotkania otworzył dr Eryk Krasucki, który swoją opowieścią nawiązał do własnych wspomnień z dzieciństwa, tj. do dwóch kasztanowców, nota bene posiadających zdrowotne właściwości, rosnących na dziedzińcu szkoły podstawowej w Drawsku Pomorskim. Wokół tego wspomnienia umieścił początek opowieści o tym, czym jest regionalizm. W życiu każdego człowieka ważne jest to, by uświadomił najpierw sobie, a potem dzieciom i młodzieży, czym jest miejsce i czas w którym żyjemy. Ponieważ to, co nas otacza tworzy i kształtuje nas. Jesteśmy, poniekąd, wytworem miejsca, pamięci, przyrody, ulic, po których się poruszamy, budynków, które mijamy. Temat ten podjęła w swojej części prezentacji wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. p. Lucyna Jabłońska. Rozpoczęła ona od podzielenia się ze słuchaczami swoją obserwacją z podwórka szkolnego. Powiedziała, że brak znajomości miejsca skąd pochodzą przejawia się u dzieci tym na przykład, że zapytane jaka rzeka płynie przez Drawsko mówią – Wisła. Stąd też potrzeba podejmowania działań w kierunku budowania tożsamości poprzez pomoc dzieciom doświadczania tego, co je otacza i uświadamiania im znaczenia tego właśnie dla ich rozwoju. Produkt prezentowany podczas prezentacji w postaci zeszytu – kart pracy ma pomóc nauczycielom w przekazaniu dzieciom magii miejsca, w którym się urodziły. Ma pomóc dziciom odkryć ich korzenie oraz znaczenie otaczających je symboli w postaci herbów, nazw ulic, pamięci miejsc związanych z tym co bylo przed nami, ale pokazać też to co sami obecnie tworzymy, np.: obiekty sportowe, biblioteki, muzea, itp. Wielu z nas, dorosłych, powinno najpierw przejść taką edukację, aby krzewić te dobra w umysłach najmłodszych. Po przerwie kawowej publikę rozgrzał dynamiczny i pelen energii zespół FALKENBLUES. Licznie, bo w ponad 150-osobowej grupie, zgromadzeni goście nie mogli narzekać na nudę i z pewnością spotkanie to przyczyniło się do rozpoczęcia wielu dyskusji nie tylko w kuluarach Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie, ale i w rodzinnych domach obecnych na nim uczestników. I taki cel przyświecał i przyświeca inicjatoram Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie.