XLIV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie – 12 września 2020 r.

12 września 2020 roku po przerwie wakacyjnej tradycyjnie o godzinie 16.00 w Sali Kamiennej przypałacowego folwarku w Siemczynie odbyły się 44 Henrykowskie Spotkania Kulturalne.

Tym razem zagościło na nich 123 osoby.

Punktualnie o godzinie 16.00 wydarzenie rozpoczęli prezesi Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie p. Zdzisław i Bogdan Andziakowie. Powitali przybyłych gości oraz współtworzących to wydarzenie: prelegenta, przedstawicieli Stowarzyszenia Stacja Kultura oraz Zespół Wokalno-Muzyczny „Music Trio”.

Po powitaniu wiceprezes HSS p. Bogdan Andziak zaprosił do prelekcji p. Jerzego Hojdysa, który zaprezentował temat pt. „św. Jan Paweł II – Karol Wojtyła: z Wadowic do Czaplinka”. Prezentacja ta była niezwykle interesująca dla mieszkańców regionu, gdyż to właśnie w Czaplinku Karol Wojtyła, późniejszy Papież Jan Paweł II spędzał wolne chwile przyjeżdżając z Krakowa do swojego przyjaciela z ławy szkolnej p. Stanisława Hojdysa by korzystać z walorów ziemi czaplineckiej, a także uczestniczyć w spływach kajakowych po rzece Drawie i żeglować po jeziorze Drawsko.

Prelegent, syn przyjaciela Papieża, to niezwykły człowiek, który będąc z zawodu lekarzem kilka lat przebywał w Kołobrzegu pełniąc funkcję ordynatora oddziału rehabilitacji w kołobrzeskim szpitalu. Po wielu latach powrócił do Czaplinka i pracuje w szpitalu w Kańsku k/Złocieńca. Z zamiłowania jest żeglarzem również z doświadczeniem żeglarstwa morskiego.

Kolejnym punktem Spotkania była prezentacja wystawy poplenerowej zorganizowanej w komnatach pałacowych przez Stowarzyszenie „Stacja Kultura” wraz z artystami – uczestnikami pleneru rzeźbiarsko-malarskiego. Wystawę oraz dokonania Stowarzyszenia Stacja Kultura z Bornego Sulinowa zaprezentowały pani Prezes Gina Malinowski oraz Wiceprezes Lucyna von Schickedantz. Wystawa pokazywała prace, które powstały podczas III Międzynarodowego Pleneru Artystycznego pt. „Stacja Kultura 2020 Siemczyno”. Plener odbył się w okresie 27 sierpnia do 7 września na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Siemczynie.

Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem przybyłych gości. Bardzo wysoko oceniano poziom artystyczny prezentowanych prac. Artyści jednogłośnie stwierdzali, że było to możliwe dzięki idealnym warunkom jakie dla nich stworzono w czasie trwania pleneru. Ci, którzy już po raz trzeci uczestniczyli w organizowanym w tym miejscu plenerze podkreślali możliwość pracy w niewyremontowanej Sali balowej w pałacu. Surowość tej sali inspirowała i stanowiła natchnienie dla artystów. Nie zabrakło rozmów i dyskusji o prezentowanych dziełach, a także niezwykle charakterystycznej przestrzeni wystawienniczej.

Ostatnim, kończącym Spotkanie, punktem programu był występ Zespołu Music Trio w skład którego wchodzą trzy osoby: Monika/Staszek/Marcin. Zespół Music Trio na swoim koncercie zaprezentował głównie utwory Okudżawy wprawiając przybyłych gości w podniosły nastrój.

Publiczność była zachwycona. Nie zabrakło też bisów.

Jak zwykle Henrykowskie Spotkania Kulturalne przyniosły moc doznań dla przybyłych widzów i zaproszonych gości. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i cieszyć się kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu.

Po pożegnaniu widzów zaproszeni goście wraz z artystami przy skromnym poczęstunku mieli jeszcze czas na dyskusję o tym wydarzeniu.