I. Henrykowskie Dni w Siemczynie

I Henrykowskie Dni w Siemczynie

10 lipca 2014

Na inaugurację sezonu USTANOWIONO DNI HENRYKOWSKIE – z tej okazji urządzono przedstawienie teatralne w komnatach barokowego pałacu w Siemczynie. Wykonawcami była młodzież licealna z Czaplinka i Szczecina. Przedstawienie p.t. „Życie w Pałacu” zorganizowane było w ramach programu p.t.: „Ożywiamy polskie zabytki”

 

Koncerty rokrocznie są gwoździem programu Dni Henrykowskich. Ponadto Dniom Henrykowskim w Siemczynie towarzyszą liczne wystawy, gry i zorganizowane zabawy dla dzieci i młodzieży oraz festyn kończący się ogólnodostępną zabawą przy muzyce na dziedzińcu Zespołu Pałacowo-Folwarcznego.