III. Henrykowskie Dni w Siemczynie

III. Henrykowskie Dni w Siemczynie – 22 lipca 2006 roku

Opera na Zamku ze Szczecina „La serva patrona” („Służąca Panią”) – Giovani Battista Pargolesio