V. Walne Zgromadzenie Członków HSS

V. Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

29 stycznia 2011 r.

Walne zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie miało miejsce w sali konferencyjnej przypałacowego obiektu „Noclegi pod Pałacem” w dniu 29.01.2011 r.
W zebraniu wzięło udział 19 członków HSS oraz zaproszeni goście, którymi byli:
Adam Kośmider – Burmistrz Czaplinka
Krzysztof Zacharzewski – prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy działania Partnerstwo Drawy
Mathias von Bredow – prezydent rodziny von Bredov
Wiesław Krzywicki – dziennikarz i publicysta Kuriera Czaplineckiego

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrano Bogdana Andziaka, który po powitaniu gości poddał pod głosowanie porządek obrad.
Po złożeniu sprawozdania władz Stowarzyszenia za rok 2010 oraz sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2010 rok podjęto 5 uchwał.
Ostatnim punktem posiedzenia były wolne wnioski, które skoncentrowały się na potrzebie remontu i zagospodarowania pałacu i parku w Siemczynie.
Burmistrz Czaplinka zadeklarował wsparcie i pomoc ze strony gminy.
Podobną deklarację złożył również prezes Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Drawy.
Prezydent rodziny von Bredow ze swojej strony podziękował za zaproszenie do udziału w posiedzeniu oraz dotychczasowy wysiłek HSS w sprawę zagospodarowania terenu pałacu i parku. Obiecał również aktywność i wsparcie ze strony rodziny von Bredow.
Redaktor Kuriera Czaplineckiego dziękując za zaproszenie na posiedzenie Walnego Zgromadzenia obiecał wparcie projektu na łamach Kuriera Czaplineckiego.
Posiedzenie zakończył Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie dziękując gorąco wszystkim przybyłym za obecność i deklaracje współpracy oraz składając specjalne podziękowania najaktywniejszym członkom Stowarzyszenia, którzy osobiście przyczyniają się do rozwoju i działań HSS.