XXXVIII. Henrykowskie Spotkanie Kulturalne

XXXVIII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie – 7 grudnia 2019 r.

XXXVIII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie odbyły się 7 grudnia 2019 r. o godz. 16.00 w „Sali Kamiennej” Zespołu Pałacowo-folwarcznego.

Blisko 110-ciu gości powitali Prezes i Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie p. Zdzisław i Bogdan Andziakowie.

Henrykowskie Spotkania Kulturalne oprócz krzewienia historii podczas licznych prelekcji, jak również kultury i sztuki poprzez koncerty, wystawy, spektakle czy wernisaże, pełnią rolę sprawozdawczą z różnych działań mających miejsce na Pojezierzu Drawskim i Województwie Zachodniopomorskim. I tak ostatnio w Czaplinku obchodzono 20-lecie istnienia czaplineckiego Klubu Seniora. Dlatego też p. Bogdan Andziak zaprosił p. Tadeusza Brożka do zaprezentowania zrealizowanego przez siebie reportażu z tego wydarzenia. Po 8-minutowej projekcji filmu, korzystając z obecności tego popołudnia p. Krystyny Wojtowicz, będącej od 20-tu lat szefową czaplineckiego Klubu Seniora, zaproszono ją, aby opowiedziała krótko o długiej już historii Klubu.

Po tym, pozaplanowym, punktem programu rozpoczęto właściwą realizację programu, z którym można było zapoznać się wcześniej na rozwieszonych afiszach, portalach samorządowych i pozarządowych, jak również w lokalnej prasie.

Do prelekcji zaproszono p. Jarosława Leszczełowskiego, który od wielu lat zajmuje się historią ziem drawskiej i wałeckiej. Jest autorem 28 książek o dziejach tego regionu. Zaś za jego zasługi w popularyzowaniu historii naszej Małej Ojczyzny władze miast Złocieniec i Mirosławiec nadały mu tytuł honorowego obywatela. Tym razem p. Jarosław opowiadał jednak o czymś innym niż region, choć ściśle związanym z nim i historią. Postarał się zachęcić wszystkich słuchaczy do badania swoich korzeni, a prezentację swoją oparł na własnych wieloletnich badaniach dotyczących rodziny Leszczełowskich, czy właściwiej pierwotnie Leszczyłowskich. Prezentacja pt. „Leszczyłowscy 1460-1914, czyli jak szukać własnych korzeni” wzbudziła duże zainteresowanie, a pragnący głębiej zbadać temat mieli możliwość nabycia najnowszej książki autorstwa prelegenta traktującej o takich badaniach i poszukiwaniach.

Następnym punktem programu była wystawa rzeźb autorstwa p. Edwarda Szatkowskiego, którego do zabrania głosu poprosił p. Bogdan Andziak. Pan Edward jest znanym w regionie artystą rzeźbiarzem, który swoją przygodę ze sztuką zaczynał w pracowni plastycznej Biblioteki Młodzieżowej w Czaplinku. Jest autorem wielu prac, które eksponowane były nie tylko w regionie, lecz kraju i za granicą. Dużo by mówić a karierze artystycznej p. Edwarda, lecz najlepiej o jego talencie opowiadają rzeźby, które stworzył. Zachwyciły swoim kunsztem i fantazją zarówno pomysłu, jak i wykonania wszystkich obecnych w tym dniu na Spotkaniu. A pamiętać należy, że zaprezentowana została tylko niewielka część prac autora i z powodów czysto technicznych tylko te prace o mniejszych gabarytach.

Ostatnim epizodem tego sobotniego popołudnia był koncert Zespołu „Kotwica mieleńska”. Niedawno minął listopad i Święto Niepodległości stąd dedykowany temu koncert pt.: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. I tak w duchu patriotycznym mogliśmy wysłuchać programu słowno-muzycznego zaprezentowanego przez Zespół, którego członkowie na koncert przyjechali specjalnie z Mielna i Koszalina. Wspaniałym jest to, że wszystkie utwory prezentowane przez Zespół są ich autorstwa, którego kierowniczką jest społeczniczka p. Alina Szybowska, a opiekę muzyczną nad zespołem sprawuje jego kierownik muzyczny p. Henryk Zajączkowski, który jako muzyk zawodowo związany jest z Filharmonią Koszalińską.

Wszyscy goście, w duchu patriotycznej zadumy po wystąpieniu „Kotwicy mieleńskiej”, podziwu dla kunsztu rzeźbiarskiego p. Edwarda Szatkowskiego, a także rozważając jak ważne są korzenie rodzinne i jak warto je badać do czego zachęcał i ukierunkowywał jak to robić p. Jarosław Leszczełowski, rozeszli się do domów żałując, że było to ostatnie Spotkanie Kulturalne w Siemczynie w roku 2019. Równocześnie wracając do domów przekonani byli, że kolejne Spotkania będą równie inspirujące i motywujące do działania, jak te dotychczasowe. Najlepszym przykładem trwałości raz rozpoczętych działań jest czaplinecki Klub Seniora, który już od 20 lat zrzesza seniorów z regionu, zapewniając im wspólne spełnianie swoich pasji.

Tak dobiegły końca XXXVIII już Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie.

Autor: Robert A. Dyduła

Zdjęcia: Wiesław Krzywicki

Wideo: Tadeusz Brożek

Program słowno-muzyczny Zespołu „Mieleńska kotwica” pt. „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” (realizacja: Tadeusz Brożek)