IV. Henrykowskie Dni w Siemczynie

IV. Henrykowskie Dni w Siemczynie – 21 lipca 2007

Koncert Filharmoników „Wiedeńscy Mistrzowie”