X. Walne Zgromadzenie Członków HSS

X. Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

27 lutego 2016 roku

Praca i duma z tego co się robi jest źródłem szczęścia i powinna nim być.

Mahatma Ghandi

10 LAT HENRYKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA W SIEMCZYNIE

Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

 

27 lutego 2016 r. odbyło się w Siemczynie X Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Uczestniczyły w nim 53 osoby, w tym 17 członków zwyczajnych, 2 honorowych oraz 1 wspierający.

Wśród gości, którzy zaszczycili swą obecnością zgromadzenie znaleźli się:

– Damian Greś Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie,

– Jacek Kozłowski Wicestarosta Drawski,

– Adam Kośmider Burmistrz Czaplinka,

– Zbigniew Dudor Z-ca Burmistrza Czaplinka,

– Michał Olejniczak Sołtys Siemczyna,

– Ks. Andrzej Naporowski Proboszcz Parafii Siemczyno,

– Jerzy Latosiński Dyrektor OSP Gminy Czaplinek,

– Mathias von Bredow Prezydent rodu von Bredow,

– Maria Witek Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie,

– Waldemar Witek Narodowy Instytut Dziedzictwa w Szczecinie.

 

Jako Prezes HSS powitałem uczestników zgromadzenia oraz przybyłych gości, a następnie, za zgodą zebranych, przekazałrm przewodniczenie dalszym obradom Bogdanowi Andziakowi.

Po przyjęciu porządku obrad nastąpiło przedstawienie przewodniczący przedstawił nowych członków Komisji Rewizyjnej w osobach: Adrian Chochorowski – przewodniczący oraz Józef Florek – Członek. Zmiana ta spowodowana była przekształceniem HSS w organizacje pożytku publicznego. Na protokólanta zgromadzenie powołało Roberta Dydułę.

Następnie przedstawiłem Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2015 rok, które in ekstenso przytaczam poniżej:

Rok 2015 był bardzo bogaty w wydarzenia, które przedstawiamy chronologicznie. Oczywiście przedstawiamy tylko te wydarzenia, których byliśmy organizatorami oraz uczestnikami.

 • styczeń 2015
 • nastąpiło końcowe rozliczenie druku II wydania specjalnego Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • zapłaciliśmy składkę członkowską za 2015 rok dla Lokalnej Grupy Rybackiej Szczecinek
 • luty 2015
 • 14 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie
 • Wydrukowano V Tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • marzec 2015
 • Wpłynęło dofinansowanie z Urząd Gminy Czaplinek do V tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • kwiecień 2015
 • Wpłynęło dofinansowanie z Powiatu Drawskiego na druk VI Tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • maj 2015
 • 14 maja zorganizowano po raz piąty Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie wraz z piątą konferencją na temat OZE, w której uczestniczyło ok. 130 osób dorosłych i ok. 80 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Czaplinka i Złocieńca. Piąta konferencja pt.: „Słońce i biomasa. Pomorze Zachodnie i jego ekoenergetyczny potencjał”dotyczyła źródeł energii pochodzącej ze słońca i biomasy w województwie Zachodniopomorskim. Zorganizowano również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej p.t. „Europejskie Słoneczne Dni – słońce i biomasa 2015”.
 • Zorganizowaliśmy wyjazd studyjny do Cedyni dla członków i przyjaciół Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie z okazji 70-lecia sforsowania Odry przez 1 Armie WP w rejonie: Siekierek, Starych Łysogórek i Gozdowic.
 • czerwiec 2015
 • Wydaliśmy VI tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich częściowo dofinansowanych w ramach Europejskich Słonecznych Dni przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
 • Zapłaciliśmy składkę za rok 2015 za przynależność HSS do Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych
 • Wpłynęła dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont dachu pałacu – skrzydło południowe
 • lipiec 2015
 • Zorganizowaliśmy XII Henrykowskie Dni w Siemczynie z gwiazdą wieczoru Jackiem Wójcickim i udziałem Filharmonii Koszalińskiej. Oczywiście jak rokrocznie pierwszego dnia odbyła się konferencja historyczno-naukowa. Przez wszystkie trzy dni gościli i prezentowali swoje prace artyści i rzemieślnicy, pałac zaś gościł muzea z województwa zachodniopomorskiego. Ponadto odbyły się prezentacje zespołów ludowych, a w pałacu i w terenie odbywały się gry pałacowe i terenowe, które nawiązywały do historii i legend związanych z Siemczynem.

Po raz pierwszy w niedzielę na zakończenie obchodów zorganizowano na jeziorze Drawsko Henrykowskie Regaty o Puchar Prezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.

 • Rozpoczęliśmy remont dachu pałacu – skrzydło południowe
 • Zebraliśmy gotówkę za sprzedaż cegiełek na odbudowę pałacu – 31.07.2015
 • Z Powiatu Drawskiego wpłynęło dofinansowanie na oznakowanie Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie
 • Wpłynęło dofinansowanie na historyczne stroje Zespołu tańca barokowego w Siemczynie
 • Wpłynęły środki na dofinansowanie XII Henrykowskich Dni w Siemczynie
 • sierpień 2015
 • Otrzymaliśmy dofinansowanie remontu dachu z Wydziału Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego przy Urzędzie Marszałkowskim Szczecin
 • Otrzymaliśmy dofinansowanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do wydania VII Tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • Wykonaliśmy 350 nowych cegiełek po 10 zł na odbudowę pałacu
 • Kontynuowaliśmy remont dachu pałacu
 • Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków HSS, na którym:
 1. Podjęto uchwałę o zmianie statutu w związku z wnioskiem o rejestrację HSS jako Organizacja Pożytku Publicznego
 2. Podjęto uchwałę o zmianie składu Komisji Rewizyjnej w związku z wnioskiem o rejestrację HSS jako Organizacja Pożytku Publicznego

W dniu dzisiejszym ponownie składamy podziękowanie poprzedniemu składowi Komisji Rewizyjnej, tj. Grażynie Tomaszewskiej i Michałowi Andziakowi za dotychczasową współpracę, a nowemu składowi komisji życzymy sukcesów.

 • wrzesień 2015
 • Zorganizowaliśmy Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie pt.: „Dziedzictwo utracone – dziedzictwo ocalone”. Podczas tego wydarzenia odbyły się „Otwarte warsztaty plastyczne w pałacu przy kominku z kaflami delftyckimi”„Otwarte warsztaty ceramiczne w Kuźni Ceramicznej”. Jednocześnie Siemczyno odwiedziła 26-osobowa grupa potomków rodu von der Goltz (budowniczych pałacu), która uczestniczyła w interaktywnym jego zwiedzaniu oraz przypałacowego parku. Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie odbyła się tradycyjnie, konferencja naukowa pod tytułem „Trzeci wiek bez starości”.
 • Wpłynęło dofinansowanie remontu dachu pałacu od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Szczecin
 • Dokonaliśmy końcowego rozliczenia remontu dachu pałacu skrzydła południowego
 • październik 2015
 • Wydaliśmy VII Tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • Zakończyliśmy oznakowanie I Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie
 • Wpłynęły środki z 1% z Fundacji Kamienica1 z zadania: „Promocja kultury i sztuki”
 • listopad 2015
 • Uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Pozwoli nam to na otrzymywanie od 2016 roku odpisu 1 % z podatków osób fizycznych za 2015 rok.
 • grudzień 2015
 • Zrobiliśmy protokół zbiórki gotówki ze skarbony stacjonarnej na dzień 31.12.2015 r.
 • Rozliczyliśmy sprzedaż cegiełek na odbudowę pałacu na dzień 31.12.2015 r.

 

Podsumowując rok 2015:

Rozliczyliśmy 10 projektów z czego 3 rozpoczęte były w 2014 roku, tj.:

 1. Zakończenie działania – wydanie II tomu specjalnego Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.
 2. Zakończenie działania – wykonanie remontu stawów przypałacowych.
 3. Zakończenie działania – zakup strojów dworskich dla powołanego przez HSS Zespołu Tańca Barokowego.

Do zadań rozpoczętych i zakończonych w roku 2015 zaliczamy:

 1. Wydanie V tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.
 2. Organizację V Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie.
 3. Wydanie VI tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.
 4. Zorganizowanie XII Henrykowskich Dni w Siemczynie.
 5. Wykonanie remontu południowego skrzydła dachu pałacu.
 6. Oznakowanie 1-szej części Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie.
 7. Wydanie VII tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

 

W roku 2015 Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie było wspierane przez następujących donatorów:

 1. Konsorcjum Andziak sp.j.
 2. Pałac Siemczyno Adam Andziak.
 3. Ministerstwo Finansów.
 4. Gmina Czaplinek.
 5. Urząd marszałkowski z programu PROW 2007-2013.
 6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecin.
 7. Bank Zachodni WBK.
 8. Zakład Usługowo Handlowy KARTEL ze Szczecina.
 9. VIESSMANN Sp. z o.o. Wrocław.
 10. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim.
 11. Uzdrowisko Kołobrzeg.
 12. Uzdrowisko Świnoujście.
 13. Województwo Zachodniopomorskie.
 14. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Warszawa.
 15. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
 16. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
 17. Osoby fizyczne na wsparcie wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.
 18. Państwo Jankowscy z Koszalina.
 19. Bogdan i Zdzisław Andziak.
 20. Jolanta i Maciej Marciszewscy.
 21. Anonimowi darczyńcy – skarbona stacjonarna.
 22. Anonimowi darczyńcy – cegiełki na odbudowę pałacu.
 23. Pałac Siemczyno Adam Andziak
 24. Ministerstwo Finansów
 25. Gmina Czaplinek
 26. Urząd marszałkowski z programu PROW 2007-2013
 27. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecin
 28. Bank Zachodni WBK
 29. Zakład Usługowo Handlowy KARTEL ze Szczecina
 30. VIESSMANN Sp. z o.o. Wrocław
 31. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
 32. Uzdrowisko Kołobrzeg
 33. Uzdrowisko Świnoujście
 34. Województwo Zachodniopomorskie
 35. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Warszawa
 36. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 37. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 38. Osoby fizyczne na wsparcie wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 39. Państwo Jankowscy z Koszalina
 40. Bogdan i Zdzisław Andziak
 41. Jolanta i Maciej Marciszewscy
 42. Anonimowi darczyńcy – skarbona stacjonarna
 43. Anonimowi darczyńcy – cegiełki na odbudowę pałacu.

Wszystkim, którzy w najskromniejszy choćby sposób przyczynili się do zrealizowania zadań w 2015 roku serdecznie dziękujemy. Wasza pomoc dodaje nam skrzydeł i pozwala na planowanie przyszłości.

W roku 2016 Zarząd HSS planuje:

 • Wydanie VIII i IX tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.
 • Remont kolejnej części dachu pałacu w Siemczynie.
 • Organizację VI Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie.
 • Organizację XIII Henrykowskich Dni w Siemczynie.
 • Organizację VI Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie.
 • Oznakowanie II-giej części Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie.
 • Zorganizowanie i oznakowanie Henrykowskiego Słonecznego Szlaku prowadzącego do nowo wybudowanej farmy fotowoltaicznej (Teneta).
 • Opracowanie i wydanie przewodników po Henrykowskich Szlakach w Siemczynie.”

Następnie Adrian Chochorowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył następujące sprawozdanie::

„Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zakończyło rok 2015 wynikiem dodatnim w wysokości 2.570,27 zł, co zostało wykazane w bilansie i rachunku wyników.

Prawidłowość wykazanych w sprawozdaniu sald została potwierdzona poprzez dokonanie spisów z natury w zakresie: materiałów na kwotę 200,13 zł (widokówki stanowiące materiał do produkcji cegiełek na odbudowę pałacu), gotowych cegiełek na kwotę 3.500 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r. wynosi 2.370,14 zł, na który składają się środki na rachunku bankowym w kwocie 199,44 zł – zgodne z wyciągiem bankowym, oraz gotówka w kasie w kwocie 2.170,70 zł – zgodna ze sporządzoną specyfikacją.

 • Składki członkowskie – 4.000 zł
 • Zysk z roku ubiegłego – 56.769,82 zł (107.618,45 zł minus 50.848,63 zł) Zysk wykazany w bilansie za 2014 rok jako kwota 107.618,45 zł zawierał sumę 50.848,63 zł przeznaczoną na dofinansowanie kończonego w roku 2015 remontu stawów, która w celu ustalenia prawidłowej kwoty udziału własnego HSS została ujęta w 2015 r. jako dotacja).
 • Dotacje, dopłaty i dofinansowania zadań statutowych – 385.240,63 zł (z czego 334.392 zł to dofinansowania otrzymane w 2015 r. powiększone o 50.848,63 zł czyli o część dofinansowania do remontu stawów rozpoczętego w roku 2014 r., a zakończonego w 2015 r.)
 • Darowizny pieniężne (zbiórka publiczna) – 80.779,25 zł

W roku 2015 Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie kontynuowało zbiórkę publiczną na podstawie zezwolenia Burmistrza Czaplinka z dnia 03.02.2014 r., wydanego na okres od 03.02.2014 r. do 31.12.2016 r.

 • Zakończenie finansowania II Specjalnego wydania ZS-H – 000 zł(wydatki ujęto w kosztach 2014 roku)

– Konsorcjum Andziak Sp.J. – 3.000 zł

– Pałac Siemczyno – 2.000 zł

 • Zakończenie remontu stawów – 114.950,56 zł

– Ministerstwo Finansów i ARMiR – 50.848,63 zł

– udział własny HSS – 64.101,93 zł

 • Wydanie V tomu ZS-H – 7.875 zł

– Konsorcjum Andziak Sp.J. – 3.000 zł

– Pałac Siemczyno – 1.000 zł

– Gmina Czaplinek – 1.350 zł

– udział własny HSS – 2.525 zł

 • Zakup strojów dworskich – 13.530 zł

– Urząd Marszałkowski z programu PROW 2007-2013 – 10.824 zł

– udział własny HSS – 2.706 zł

 • Organizacja IV Europejskich Słonecznych Dni – 15.257,24 zł

– Wojew. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecin – 7.448 zł

– BZ WBK – 800 zł

– Zakład Usługowo Handlowy KARTEL ze Szczecina– 1.500 zł

– Viessmann Sp. z o.o. z Wrocławia– 1.500 zł

– Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim – 2.000 zł

– udział własny HSS – 2.009,24 zł

 • Wydanie VI tomu ZS-H – 5.420 zł

– Pałac Siemczyno – 1.000 zł

– Konsorcjum Andziak Sp. J. – 3.000 zł

– Starostwo Powiatowe Drawsko Pomorskie – 500 zł

– osoby fizyczne ze wskazaniem darowizny na ZS-H – 590 zł

– udział własny HSS – 330 zł

 • Organizacja XII Henrykowskich Dni w Siemczynie – 11.500 zł

– Uzdrowisko Kołobrzeg – 2.000 zł

– Starostwo Powiatowe Drawsko Pomorskie – 2.000 zł

– Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski – 7.000 zł

– Uzdrowisko Świnoujście – 500 zł

 • Remont dachu pałacu – południowe skrzydło – 342.404,41 zł

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 200.000 zł

– Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski – 55.000 zł

– Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Szczecin – 20.000 zł

– udział własny HSS – 67.404,41 zł

 • Oznakowanie Szlaku Henrykowskiego – 2.947,08 zł

– Starostwo Powiatowe Drawsko Pomorskie – 2.000 zł

– Gmina Czaplinek – 610 zł

– udział własny HSS – 337,08 zł

 • Wydanie VII tomu ZS-H – 8.610 zł

– Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Szczecin – 3.500 zł

– osoby fizyczne ze wskazaniem darowizny na ZS-H – 2.270 zł

– udział własny HSS – 2.840 zł

Różnica między przychodami statutowymi i kosztami realizacji zadań statutowych to wynik na działalności statutowej, który w roku 2015 wynosi 4.295,41 zł.

Wszystkie powyżej wymienione zadania zostały zakończone i prawidłowo rozliczone poprzez okazanie odpowiednim instytucjom niezbędnych dokumentów potwierdzających wykonanie i rozliczenie projektów. Nie stwierdzono w tym zakresie żadnych uchybień i nieprawidłowości.

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie w roku 2015 poniosło koszty administracyjne w wysokości 1.725,94 zł, na które składają się:

 • Zużycie materiałów – 32,20 zł
 • Usługi bankowe, pocztowe, ksero – 397,74 zł
 • Podatki i opłaty – KRS, opłaty skarbowe, zaświadczenia -1.076 zł
 • Składki członkowskie w LGR Szczecinek i ZaFOS – 220 zł .

W związku uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego Komisja Rewizyjna zaproponowała Zarządowi zmiany w zakresie prowadzenia rachunkowości. Dotyczą one uszczegółowienia ewidencji księgowej, co pozwoli na bardziej przejrzyste ustalenia rozliczeń. W tym celu od roku 2016 wprowadza się zmodyfikowany plan kont. Generalne zasady rachunkowości nie ulegają zmianie.

Komisja Rewizyjna Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w roku 2015 dokonała czterokrotnie kontroli dokumentacji prowadzonej przez stowarzyszenie. W miesiącu lipcu Grażyna Tomaszewska i Michał Andziak – nie wnieśli zastrzeżeń. A po zmianie składu osobowego Komisji Rewizyjnej kontroli dokumentacji księgowej dokonano we wrześniu i grudniu 2015 roku oraz w styczniu 2016 r.

Stwierdzono, że za rok finansowy 2014 sporządzona została kompletna dokumentacja księgowa (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa), która została złożona w 2015 roku: w Urzędzie Skarbowym w Drawsku Pomorskim oraz w Sądzie Rejestrowym w Koszalinie. Zarząd dokonał również sprostowania wpisu danych w KRS w zakresie ujawnienia celów statutowych.

W wyniku uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się w sierpniu 2015 r., Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zostało wpisane na listę organizacji pożytku publicznego. Wpis został dokonany w listopadzie 2015 roku, co uprawnia nas do otrzymywania od 2016 roku odpisu 1 % z podatków za rok 2015 r.

Komisja Rewizyjna przy Henrykowskim Stowarzyszeniu w Siemczynie nie stwierdza naruszenia statutu jak i innych przepisów przez Zarząd.

Mając na uwadze powyższe nie wnosimy zastrzeżeń do prawidłowości zarządzania Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie.

Wnioskujemy o udzielenie władzom stowarzyszenia absolutorium za 2015 rok oraz o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015 „

W kolejnym punkcie porządku obrad Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie przyjęło następujące uchwały:

 1. a) Uchwała nr 1 – Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok 2015.
 2. b) Uchwała nr 2 – Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
 3. c) Uchwała nr 3 – Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego HSS za rok 2015.
 4. d) Uchwała nr 4 – o sposobie rozliczenia zysku za rok 2015 – wynik końcowy przeniesiony na zwiększenie przychodów na rok 2016.
 5. e) Uchwała nr 5 – o udzieleniu absolutorium władzom Stowarzyszenia za rok 2015 na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 

Na zakończenie obrad głos zabrali goście, a wśród nich:

– Mathias von Bredow – Prezydent rodu Bredowów, który gratulował Stowarzyszeniu znacznego postępu w pracach remontowych i rewitalizacyjnych Pałacu w Siemczynie i życzył dalszych sukcesów.

– Jacek Kozłowski – Wicestarosta Drawski pogratulował Zarządowi Stowarzyszenia jednogłośnego otrzymania absolutorium oraz podziękował HSS za wspieranie swoimi działaniami nie tylko Gminy Czaplinek, ale całego powiatu drawskiego, który z tego korzysta. Dodał też iż osobiście jest zwolennikiem takich stowarzyszeń.

– Adam Kośmider – Burmistrz Czaplinka pogratulował HSS za nagrody zdobyte w Gminie Czaplinek, które są dowodem wysokiej oceny działalności Stowarzyszenia.

– Zbigniew Dudor – Z-ca Burmistrza Czaplinka powiedział iż podziwia działalność HSS, gdyż na zarejestrowanych w gminie ok. 40 stowarzyszeń tylko kilkanaście działa aktywnie, w śród nich HSS może służyć za wzór. Doskonały przykład synergii: HSS, Sołectwo, Parafia, OSP – widoczne rezultaty.

– Waldemar Witek – wręczył Prezesom opracowane satyrycznie zdjęcia z. XII Henrykowskich Dni w Siemczynie.

– Alina Karolewicz – poinformowała zebranych o zdobyciu przez HSS 1-go miejsca wśród stowarzyszeń i uznaniu XII Henrykowskich Dni w Siemczynie za najważniejsze wydarzenie kulturalne w Gminie Czaplinek w 2015 roku oraz wręczeniu prezesom HSS wyróżnień w czasie Gali Kultury i Sportu w Czaplinku.

– Zdzisław Andziak – Prezes HSS poinformował iż HSS jest doceniane nie tylko w Gminie Czaplinek czy też w Starostwie Drawskim, ale także w Kołobrzegu gdzie zostało w 2015 roku wyróżnione przez Prezydenta Kołobrzegu „Konikiem Kołobrzeskim”.

– Damian Greś – Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji UM Szczecin:– poinformował o przystąpieniu HSS do projektu województwa zachodniopomorskiego p.t. „Wrota Czasu” polegającego na rozwinięciu lub zorganizowaniu sieci skansenów na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Ogłoszone będą 2 konkursy (1-szy 30.06.2016 r. z pulą 30 mln zł i 2-gi na początku 2017 r. z pulą 50 mln zł)

– Maria Witek – Biuro Dokumentacji Zabytkóww Szczecinie oceniła iż działalność HSS w Siemczynie ma duże znaczenie przy realizacji projektów ogólnowojewódzkich. BDZ wesprze merytorycznie Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie organizowane przez HSS.

– Bogdan Andziak – Przewodniczący Walnego – dokonał krótkiej prezentacji projektu utworzenia Henrykowskiego Słonecznego Szlaku w Siemczynie prowadzącego do farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 20.

– Zdzisław Andziak – Prezes HSS – Słoneczny Szlak jest efektem organizacji już 5-ciu Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie. Ekonomicznie ten projekt jest nieopłacalny lecz bardzo ważny pod względem edukacyjnym.

Nie mamy ani recepty, ani mądrości na prowadzenie takich i innych działań dlatego też dziękuję wszystkim, a szczególne Grzegorzowi Andziakowi za przygotowywanie projektów o dofinansowaniu, Urzędom Administracji Państwowej, Mathiasowi von Bredow, Senatorowi Sławomirowi Preissowi, Alince Karolewicz prowadzącej zespół tańca barokowego, autorom artykułów publikowanych na łamach Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich oraz wszystkim wspierającym nasze projekty. Przekazuję też szczególne podziękowania za zaangażowanie wszystkim członkom HSS.

– Zbigniew Januszaniec – członek Kolegium Redakcyjnego Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich – podziękował zarządowi za to wszystko co robi HSS. Działalność Stowarzyszenia jest wielopłaszczyznowa ponieważ są to zarówno działania trwałe, jak: remonty, nowe atrakcje turystyczne, druk Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich, jak i działania kulturalne, jak: Henrykowskie Spotkania Kulturalne, wystawy, organizacja cyklicznych wydarzeń. Sądzę, że to co się teraz dziej jest przedsmakiem tego co się będzie działo, na znacznie większą skalę, w wyremontowanym pałacu.

Po wystąpieniach zaproszonych gości Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Bogdan Andziak zamknął je i podziękował uczestnikom za aktywność i wytrwałość.

Tradycyjnie po obradach czekała uczestników zgromadzenia uroczysta kolacja.

 

Powołując 10 lat Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie nie mieliśmy ani doświadczenia, ani planu działania. Chcieliśmy natomiast ocalić historyczny, piękny zabytek i uczynić coś pożytecznego dla lokalnej społeczności. Wierzyliśmy, że nasze zamiary osiągniemy wytrwałym działaniem i pomoże nam w tym wielu ludzi dobrej woli. Dzisiaj, po 10 latach, możemy być dumni i czuć się szczęśliwi, że tak wiele osiągnęliśmy i zyskaliśmy tak wielu przyjaciół i sojuszników w tym działaniu.

Nasze Stowarzyszenie stało się ważnym animatorem kultury i badań historycznych w regionie. Dzisiaj już nikt nie wątpi, że największy na Pomorzu Zachodnim pałac barokowy wróci do dawnej świetności i będzie świadczył o historii tych ziem oraz stanie się centrum życia kulturalnego i społecznego naszego regionu. To będzie zgodne z duchem historii bo przez blisko 400 lat Siemczyno leżało w granicach Królestwa Polskiego, właściciele dworu byli poddanymi polskimi i tu miały miejsce ważne historyczne wydarzenia.

Autor: Wiesław Krzywicki


VI. Henrykowskie Spotkania Kulturalne

 VI Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 13 lutego 2016 r. o godzinie 16.00 jak zwykle w Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie. Było to prawdziwe święto muzyki i inteligentnego humoru. Pałac Siemczyno miał zaszczyt gościć wybitnego wirtuoza skrzypiec, solistę Królewskiej Orkiestry Symfonicznej w Wilanowie. Koncert Bogdana Kierejszy to przeplatana anegdotami z życia artystów wiązanka najpopularniejszych i najwybitniejszych utworów wiolinistycznych świata, ale też autorskie aranżacje hitów rockowych czy filmowych. Z każdym utworem artysta dostawał większe brawa, a pod koniec 200-osobowa publiczność zerwała się z miejsc. Były bisy, kwiaty, zdjęcia z gwiazdą i niekończące się rozmowy kuluarowe.

Ten wspaniały koncert mógł odbyć się dzięki uprzejmości przyjaciela Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, założyciela i Dyrektora Królewskiej Orkiestry Symfonicznej w Wilanowie oraz Prezesa Fundacji Pro Musica Artist, pana Andrzeja Rosy, który uczestniczył jako gość w wielu poprzednich Henrykowskich Spotkaniach Kulturalnych, a także Henrykowskich Dniach w Siemczynie.