Wyjazd studyjny do Cedyni i Siekierek

Wyjazd studyjny do Cedyni i Siekierek

18 kwietnia 2015

W ramach współpracy grupa przyjaciół Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie wzięła udział dnia 18 kwietnia br. w uroczystościach poświęconych 70 rocznicy sforsowania Odry przez 1 Armię WP w rejonie: Siekierek, Starych Łysogórek, Gozdowic.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Polowej przy cmentarzu żołnierzy polskich w Starych Łysogórkach. Następnie apel poległych i złożenie kwiatów przez przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, kombatantów, szkół i stowarzyszeń. Potem przejazd do wsi Gozdowice, złożenie kwiatów pod pomnikiem saperów oraz zwiedzanie Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych. Po muzeum oprowadzał uczestników wycieczki dyrektor Domu Kultury w Cedyni, p. Paweł Pawłowski. Wojskowa grochówka, przepłynięcie Odry wojskowym promem i odwiedzenie zrekonstruowanego przez lokalnych miłośników historii bunkra gen. dyw. Stanisława Popławskiego obserwującego przeprawę, stały się dodatkową atrakcją tego dnia. Zachód słońca uczestnicy wycieczki podziwiali z Góry Czcibora, na której wznosi się pomnik sławnej bitwy pod Cedynią, gdzie w 972r. książę Mieszko i jego brat Czcibor zatrzymali atak wojsk margrabiego Hodona. Panoramę rozlewisk Odry w ostatnich promieniach dnia obejrzeli z dziedzińca Sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach. Wrażeń dopełniło ciekawe spotkanie z proboszczem sanktuarium. Wieczorem – uroczysta kolacja w towarzystwie Pawła Pawłowskiego oraz pary młodych rekonstruktorów historii z Warszawy, przerodziła się w spontaniczne śpiewy historyczne.

Następny dzień wypełniony po brzegi spotkaniami z historią Nadodrza i ciekawymi ludźmi. Najpierw zwiedzanie Cedyni: wieża widokowa, muzeum i opowieści młodych pasjonatów , następnie wraz z grupą miłośników historii z Cedyni wyjazd do gminy Chojna
i spacer po parku krajobrazowo – naturalistycznym „Dolina Miłości”.

Dalej niemieckie Niederfinow i zwiedzanie podnośni na drodze wodnej Odra – Hawela – Łaba. Jest to najstarsza konstrukcja tego typu w Niemczech, działająca od 1934 roku. Konstrukcja wysokości 52 metrów, długości 94 m, szerokości 27 m. mieści w środku gigantyczną wannę, do której wpływają statki turystyczne i barki. Podnoszone na wysokość 36 metrów przedostają się z dolnego odrzańskiego na górny hawelski odcinek kanału i odwrotnie.

Na koniec wizyta w niemieckiej wsi Neukustrinchen w gminie Oderaue
i ekumeniczne nabożeństwo poświęcone pamięci poległych przy forsowaniu Odry żołnierzy, złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej i krzyżu, miłe spotkanie przy kawie i cieście, wizyta w miejscowej izbie pamięci. W spotkaniu brali udział nie tylko przedstawiciele władz ale także mieszkańcy wsi, którzy z szacunkiem i zrozumieniem historii oddali cześć zarówno polskim, radzieckim jak i niemieckim, poległym w bitwie żołnierzom. Ta niewielka społeczność wzbudza szacunek swoim zaangażowaniem w pielęgnowaniu tradycji, historii bez cienia rewizjonizmu