Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2024 - Obchody w woj. zachodniopomorskim - Siemczyno 2024

🏛️ Zachodniopomorskie obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków – 22 kwietnia 2024, zyskały wyjątkowe znaczenie dzięki konferencji zatytułowanej „Zachodniopomorskie pomniki historii – trudne dziedzictwo”.

👉🏻 Spotkanie to stało się platformą do dyskusji o istotnych zmianach w procesie przyznawania tytułu Pomnika Historii, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłości lokalnego dziedzictwa.
👉🏻 Podczas konferencji nasi regionalni eksperci i miłośnicy zabytków zwrócili uwagę na fakt, że na ponad 120 obiektów wpisanych na listę Pomników Historii w Polsce, tylko trzy znajdują się na Pomorze Zachodnie 🌊. To podkreśla potrzebę większej reprezentacji naszych zabytków w tej prestiżowej kategorii.
Dyskutowano także nad zgłoszeniami, które już od wielu lat „utknęły” w procesie nadania tytułu, jak np. Wały Chrobrego w Szczecinie.
➡️ Debaty i przemyślenia uczestników konferencji wskazywały na potrzebę rewizji kryteriów przyznawania tytułu Pomnika Historii, aby lepiej odzwierciedlały unikalność i wartość zachodniopomorskiego dziedzictwa, w kontekście już przecież prawie 80-letniej opieki nad tymi zabytkami przez Polaków. Podkreślano, jak ważne jest, aby nowe zasady pozwalały na bardziej sprawiedliwe i reprezentatywne uznawanie zabytków z naszego regionu.
👏🏻 W naszym imieniu dziękujemy wszystkim obecnym za ich wkład i zaangażowanie w promowanie i ochronę naszych zabytków. Wasza praca i pasja są nieocenione w procesie dążenia do uzyskania większego uznania dla zachodniopomorskich skarbów historycznych. Niech nasze wspólne działania przyczynią się do zmian, które umożliwią naszym zabytkom zdobycie zasłużonego tytułu i zwrócenie na nie zasłużonej uwagi zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
ℹ️ Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Sekretarz Stanu w MMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoGeneralny Konserwator Zabytków Pani Bożena Żelazowska
Organizatorzy:
Oddział Terenowy #NID w Szczecinie
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie