XXXIV. Henrykowskie Spotkania Kulturalne

XXXIV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie – odbyły się 12 maja 2019 roku. W „Sali Kamiennej” Zespołu Pałacowo-folwarcznego w Siemczynie zagościło wiele osób (ok. 80), którym bliska jest kultura i sztuka nie tylko regionu, ale także ta ogólnopolska i zagraniczna.

Pierwszy wystąpił p. Marcin Kuchto badacz historii i pedagog z Drawska Pomorskiego prezentując prelekcję pt.: „Wojna siedmioletnia i czasy napoleońskie na Ziemi Drawskiej”. [tu zdj. nr XXXIVa] Temat był tym bardziej ciekawy, że prezentował wiele wątków historii okresu napoleońskiego, które dotyczyły najbliższego regionu, który jest domem większości z obecnych. Okazało się, że wiele z tej historii jest wręcz nieznanej i nie do końca zbadanej. Tym bardziej okazało się to interesujące i równocześnie inspirujące do dalszych badań tej tematyki.

Drugim elementem tego popołudnia była wystawa p. Czesławy Hamerskiej z Czaplinka. Wystawa pod tytułem „Filiżanka z porcelany” wzbudziła ogromny zachwyt gości tego spotkania. [tu zdj. nr XXXIVc] Raz, że wiele prezentowanych egzemplarzy ceramiki było niepowtarzalnych i pochodziło niemal z całego świata. Dwa, że prezentowana kolekcja ponad 1000 szt. dzieł ceramicznych okazała się tylko częścią całych zbiorów pani Czesławy. Ponadto p. Czesława prezentując swój zbiór potrafiła opowiedzieć historię niemalże każdego z eksponatów. Nieczęsto zdarza się oglądać w jednym miejscu tak olbrzymią kolekcję wyrobów ceramicznych i fajansowych. Było to niesamowitym doświadczeniem i zrozumieniem, jak pasja kolekcjonerska potrafi doprowadzić do zdobycia, a później prezentowania takiego ogromnego zbioru eksponatów, którego pięknem zachwycali się goście tego spotkania. Wszyscy byli zdumieni, że są ludzie tak wytrwali w realizowaniu swoich pasji co owocuje, często dzięki Spotkaniom Kulturalnym w Siemczynie tym, że wiele osób nie związanych z taką pasją może korzystać z dobrodziejstwa jej oglądania, rozmowy z twórcami, artystami i pasjonatami. Często wzbudza to także chęć zintensyfikowania i realizacji swoich, często zaniedbywanych, pasji.

Wieczór zakończył koncert p. Agaty Kondziołki z Karlina pt.: „Niemen w kobiecym wydaniu”. [tu zdj. nr XXXIVd] Czesława Niemena każdy zna i wielu uwielbia jego twórczość. Nie każdy jednak ma okazję obcowania z jego utworami w wykonaniu żeńskim. Koncert był niezwykłą prezentacją zdolności wokalnych artystki. Napawał zadumą, tchnął wspomnienia i cieszył się poprzez tą wielorakość ogromnym zainteresowaniem zgromadzonych tego wieczoru gości.

Tak zakończyły się ostatnie w sezonie IV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie i wielu gości pytało o termin kolejnych oczekując nowych doświadczeń, przeżyć i natchnień.

Bogdan Andziak