XXVII. Henrykowskie Spotkania Kulturalne

XXVII Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie – W sobotę 20 października 2018 roku o godzinie 16.00, tradycyjnie, spotkaliśmy się, w gronie ponad 80 osób, na sali konferencyjno-koncertowej zwanej „Salą Kamienną” by uczcić wyjątkową rocznicę 100-lecia Niepodległości Rzeczpospolitej. Odbyło się to przy okazji już XXVII Henrykowskich Spotkań Kulturalnych połączonych z II Zachodniopomorskimi Dniami Dziedzictwa w Siemczynie. Spotkanie to zorganizowaliśmy przy ścisłej współpracy ze szczecińskim Biurem Dokumentacji Zabytków.

Licznie przybyłych gości, w tym 20-osobową grupę przewodników pod kierownictwem kołobrzeskiego społecznika i aktywisty Antoniego Szarmacha, przywitał Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie p. Zdzisław Andziak.

Już na dwie godziny przed rozpoczęciem spotkania pracownicy Biura Dokumentacji Zabytków ze Szczecina wraz z członkami Henrykowskiego Stowarszyszenia w Siemzynie zainstalowali w „Sali Kamiennej” wystawę towarzyszącą temu wydarzeniu, a zatytułowaną „Błękitna dla Niepodległej (Halerczycy)”. Kuratorem wystawy była p. Maria Witek, Z-ca Dyrektora BDZ w Szczecinie. Wystawa ściśle nawiązywała do prelekcji, którą wygłosiła, zaproszona przez Prezesa HSS, adiunkt BDZ p. Agnieszka Osiak.

Prezentacja przedstawiona przez p. Agnieszkę nosiła tytuł „Błękitna dla Niepodległej (Armia Hallera)”. Pani Agnieszka z pełną swobodą i gruntowną znajomością tematu powiodła wszystkich zebranych przez burzliwe dzieje Armii Hallera, zaczynając od jej genezy, czyli osławionych w bitwach we Francji Bajończyków, którzy po wielu wojennych perypetiach znaleźli się finalnie pod dowództwem generała broni Józefa Haller von Hallenburga. Nota bene był on Naczelnym Dowódcą wszystkich Wojsk Polskich od 4 października 2018 roku.

Po niezwykle interesującej prelekcji w czasie krótkiej przerwy goście Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie pogłębili swą wiedzę oglądając tematycznie z prelekcją związaną wystawę. Po przerwie Prezes HSS zaprosił do prezentacji, czy raczej przedstawienia siebie i swoich przyjaciół oraz działań i aktywności p. Antoniego Szarmacha, który z entuzjazmem opowiedział krótko o działaniach przewodników turystycznych nie zapominając wspomnieć o istotnej roli Ligii Morskiej i Rzecznej na przykładzie Kołobrzegu, gdzie jest jej Prezesem.

Po wystąpieniu p. Szarmacha zaproszono artystki z Bornego Sulinowa p. Ginę Malinowski i p. Lucy von Schckedantz, które latem br. prowadziły I Międzynarodowy Plener Malarski na terenie założenia pałacowo-parkowego w Siemczynie. W projekcie tym wspierane były przez Biuro Dokumentacji Zabytków ze Szczecina. Wykorzystały zatem okazję tego spotkania by wręczyć na ręce przedstawicieli BDZ upominki w postaci poplenerowych obrazów.

Po tych wystąpieniach nadszedł czas na, zawsze zresztą przez gości najbardziej oczekiwaną, część artystyczną.

I tutaj nie zabrakło wątków patriotycznych nawiązujących do Niepodległości Polski poprzez prezentację inscenizacji historycznej pt.: „Historia Polski poprzez wieki”. Niezwykle barwna i widowiskowa inscenizacja w reżyserii i wg pomysłu p. Bartosza Kowalczyka, będącego równocześnie narratorem, przeniosła wszystkich gości do okresu, kiedy państwo polskie dopiero się formowało, rozwijało i przechodziło wiele burzliwych chwil i zdarzeń, które znamy z historii, a które w piękny sposób zaprezentowali członkowie drawskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Diabaz”.

Choreograf Zespołu, a zarazem choreograf tego występu artystycznego p. Jolanta Bułczyńska-Parol nie dość, że uświetniła ten występ świetną aranżacją działań, to wzbogaciła go jeszcze o elementy taneczne wprowadzające do inscenizacji i kończące ją. A że każdy lubi być w działania zaangażowany to p. Jola zaktywizowała publiczność zapraszając ją do ostatniego, wspólnego tańca historycznego. Występ Zespołu „Diabaz” i zaprezentowanie tej inscenizacji było możliwe dzięki życzliwości i uprzejmej współpracy z HSS Ośrodka Kultury w Drawsku Pom., który na tym spotkaniu reprezentowała jego dyrektor p. Jolanta Pluto-Prądzyńska.

Sobotnie spotkanie odeszło już do historii, lecz na długo utrwaliło w naszych umysłach poczucie umiłowania Ojczyzny i Niepodległości. Był to wspólnie spędzony czas pogłębiający zarówno naszą wiedzę historyczną, jak i tożsamość narodową i patriotyzm.

(autor i opracowanie: Robert A. Dyduła, zdjęcia: Kazimierz Ratajczyk)